Monday, July 15, 2024

ပွၵ်ႉၸၢၼ်း ဝဵင်းမူႇၸေႊ မီးၵူၼ်းၸပ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ လႄႈထုၵ်ႇ Lockdown ဝႆႉ ၸူဝ်ႈၶၢဝ်း

Must read

ဢိင်ၼိူဝ် တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈလၢမ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းမႃးၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊသေ တႃႇတေႁႄႉၵင်လႆႈယႃႇႁႂ်ႈတိတ်းၸပ်းပႃးတၢင်ႇၵေႃႉၼၼ်ႉ ၸုမ်းတူင်ႉၼိုင်တႃႇၼႂ်းပွၵ်ႉလႆႈ Lockdown   ဝႆႉ ၸူဝ်ႈၶၢဝ်း။

Photo SHAN/ ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ ႁွပ်ႈ 3 ပွၵ်ႉၸၢၼ်း မူႇၸေႊ ထုၵ်ႇ Lockdown ဝႆႉ

ဝၼ်းတီႈ 4/7/2021 ယူႇတီႈၽူႈၵွၼ်းပွၵ်ႉ ႁူမ်ႈလူၺ်ႈၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ပွၵ်ႉၸၢၼ်း ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ႁူမ်ႈ ၵၼ်သေ Lockdown ပႅတ်ႈတၢင်းပွၵ်ႉ ၼင်ႇႁိုဝ် တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ပေႃးတေဢမ်ႇတိတ်းၸပ်းၽႄႈလၢမ်းၵၼ် ႁၢဝ်ႈ ႁႅင်း ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

ၽူႈတူင်ႉၼိုင် ၵေႃၵမ်ၵၢၼ် ပွၵ်ႉၸၢၼ်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ ႁဝ်းၶႃႈ ႁူမ်ႈၵၼ်သေ Lockdown တင်း ပွၵ်ႉၶႃႈယဝ်ႉ။ ဢမ်ႇပၼ်ၵူၼ်းတၢင်းၼွၵ်ႈ ၶဝ်ႈယဝ်ႉၶႃႈ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ သင်ဝႃႈ ၵူၼ်းၼႂ်းပွၵ်ႉ တေဢွၵ်ႇၼႆ ႁႂ်ႈပႃးဝႂ်  ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈ ႁဵတ်းပၼ်ဝႆႉ ၼိုင်ႈႁိူၼ်းလႂ် ၼိုင်ႈဝႂ် သင်ဝႃႈ ဢမ်ႇမီးဝႂ်ၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈ တိုၵ်းဢမ်ႇပၼ်ၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၶႃႈ ၵူၼ်းၼႂ်း ပွၵ်ႉႁဝ်း။ ယွၼ်ႉဝႃႈ ဢမ်ႇႁူႉ ၽႂ်ပဵၼ်ၽႂ် ဢမ်ႇၶႂ်ႈယုမ်ႇလႆႈၵၼ်ယဝ်ႉ ဝႃႈမီးၸိူဝ်ႉမႅင်း ဢမ်ႇမီးၸိူဝ်ႉမႅင်းဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ။ ယဝ်ႉၵေႃ ၼႂ်းပွၵ်ႉၸၢၼ်းႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ ထူပ်းႁၼ် ၵူၼ်း  Positive (မီးမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ) ဝႆႉၵေႃႈ မီးၼမ်လႄႈ   ႁဝ်းၶႃႈ လႆႈဢိုတ်းပွၵ်ႉႁဝ်းၶႃႈဝႆႉ ၸူဝ်ႈၶၢဝ်းၶႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

  မိူဝ်ႈၽုၵ်ႈ ဝၼ်းတီႈ 6/7/2021 သမ်ႉ ပွၵ်ႉႁွင်ႇ တင်း ၵၢတ်ႇဝဵင်း မၢႆ 1 တင်း မၢႆ 2  မူႇၸေႊ ၵေႃႈ တေပိၵ်ႉဢိုတ်း Lockdown မိူၼ်ၵၼ် လႆႈႁူႉၼင်ႇၼႆ။။

“ၸႂ်ႈယဝ်ႉၶႃႈ မိူဝ်ႈၽုၵ်ႈၼႆႉ တီႈပွၵ်ႉႁွင်ႇ တင်း ၵၢတ်ႇမၢႆ 1 လႄႈ မၢႆ 2 ၵၢတ်ႇၶၢႆၶူဝ်း ၵၢတ်ႇၽၵ်းၶဵဝ် တီႈမူႇၸေႊၼႆႉ တေ Lockdown ၶႃႈယဝ်ႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈ တၢင်ႇပွၵ်ႉ/ ဢိူင်ႇတႄႉ ဢမ်ႇႁူႉဝႃႈ တေ Lockdown ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ဢမ်ႇႁူႉၶႃႈ”-  ၽူႈ တူင်ႉၼိုင်ၼႂ်းတူင်ႇ ဝူင်း မူႇၸေႊ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈၼင်ႇၼႆ။

Photo SHAN/ ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ ႁွပ်ႈ 3 ပွၵ်ႉၸၢၼ်း မူႇၸေႊ ထုၵ်ႇ Lockdown ဝႆႉ

ဝၢႆးသေ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိူၵ်ႈမႂ်ႈ ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ ၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မႃးၼႆႉ မွၵ်ႈလိူၼ်ၵျုၼ်ႊၼႆႉမႃး တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊ ဝိတ်ႉ 19 ၼႂ်းမိူင်းတႆး ၽႄႈလၢမ်းမႃးႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႆယဝ်ႉ။

“တီႈမူႇၸေႊႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ ဝၢႆးသေ သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢႃႇၼႃႇမႃးၼႆႉ တၢင်းၾၢႆႇလူင် ပွင်ၸိုင်ႈၶဝ် တႃႇတေပၼ်တၢင်းႁူႉ ၸိူဝ်းၼႆႉ ပဵၼ်ဢၼ်ယူတ်ႈယွမ်းဝႆႉၶႃႈဢေႃႈ။ ဢမ်ႇမီးၽႂ်တူင်ႉၼိုင် ႁဵတ်းသၢင်ႈသင်တႄႉတႄႉ ၾၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈ မေႃယႃၶဝ် ၸိူဝ်းၼႆႉ သမ်ႉႁဵတ်းဝႆႉ CDM ၵၼ်ၵေႃႈမီးၼမ်လႄႈ ယွၼ်ႉၼၼ် ဢမ်ႇမီးၵူၼ်းႁိုဝ် ဢမ်ႇႁူႉ”-  ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈမူႇၸေႊ လၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ၼႂ်းဝဵင်းမူႇၸေႊၼႆႉ တင်းမူတ်းမီး 6 ပွၵ်ႉလႄႈ 3 ဢိူင်ႇ။ မိူၼ်ၼင်ႇ ပွၵ်ႉၼိူဝ်၊ ပွၵ်ႉၸၢၼ်း၊ ပွၵ်ႉႁွင်ႇ၊ ပွၵ်ႉၵၢတ်ႇ၊ ပွၵ်ႉၵွင်း ၼွင်၊ ပွၵ်ႈၶရိတ်ႊယၢၼ်ႇ။ ဢိူင်ႇသမ်ႉ ဢိူင်ႇတေႃႇယွတ်ႈ၊ ၵွင်းမူးတူင်ႈလႄႈ ၸွၼ်ႊၸူဝ်ႊ ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ယၢမ်းလဵဝ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တင်းမူတ်းမီးၵႂႃႇ 130 ပၢႆယဝ်ႉ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းၵေႃႈ မီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တင်းမူတ်း 92 ၵေႃႉလူႉတၢႆ 6 ၵေႃႉ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 20/6/2021 ၼၼ်ႉမႃး တေႃႇထိုင်ဝၼ်းတီႈ 5/7/2021 ၼႆႉ။ ယွၼ်ႉ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း ၼမ်ၶိုၼ်ႈမႃးလႄႈ ယူႇတီႈၾၢႆႇလိူမ်ႈလႆႇ ၼမ်ႉၶမ်း လႆႈၸီႉသင်ႇပိၵ်ႉဢိုတ်းၵၢတ်ႇ တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း ၼိုင်ႈဝူင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း