Thursday, July 25, 2024

ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉမႃးၵမ်းသၢမ်ၼႆႉ ၸပ်းၽႄႈတီႈမိူင်းပၼ်ႇမီး 8 ၵေႃႉ

Must read

ၶၢဝ်းတၢင်း 2 ဝၼ်းမႃးၼႆႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 မီးၵႂႃႇယဝ်ႉ 8 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

IPRD Mongpan/ ၵူတ်ႇထတ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တီႈမိူင်းပၼ်ႇ

ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 4-5/7/2021 မႃးၼႆႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ ၸႄႈတွၼ်ႈလၢင်းၶိူဝ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် ၵူၼ်း တိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တင်းမူတ်း  8 ၵေႃႉ  ။

- Subscription -

ၽူႈတူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇ ႁွၵ်ႈဝႃႈ – “မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 4 ၼႆႉ ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် 2 ၵေႃႉ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 5 သမ်ႉ ၵူၼ်းထတ်းႁၼ် ထႅင်ႈ 6 ၵေႃႉ ယၢမ်းလဵဝ် ႁူမ်ႈၵၼ် ပဵၼ် 8 ၵေႃႉယဝ်ႉ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼႆႉ”- ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ တင်းမူတ်း 8 ၵေႃႉၼႆႉ ယၢမ်းလဵဝ် လႆႈသူင်ႇယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉတီႈႁူင်းယႃ ၵူၼ်းမိူင်းပၼ်ႇဝႆႉ ဝႃႈၼႆ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉ တီႈၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းၸၢၼ်းၵေႃႈ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 5/7/2021 ၼႆႉ ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် ၵူၼ်း တိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တင်းမူတ်း 9 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉ ဝဵင်းပၢင်လူင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းၵေႃႈ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 5/7/2021 ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊ ဝိတ်ႉ 19 တင်းမူတ်း 3 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်းမိူင်းတႆးပတ်းပိုၼ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းတိတ်ႉၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တင်းမူတ်းမီးၸမ် 2000 ယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း