Saturday, June 22, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင်

ၵူၼ်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ့် 19 တီႈမိူင်းၵိုင် လူ့တၢႆ ပဵၼ်ၵေႃ့ႁႅၵ်ႈ

ထဝ်ႈယိင်း ဢႃယု 60 ပၢႆ ၵေႃ့ၼိုင်ႈ လူ့တၢႆ လူၺ်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ့် 19 တီႈၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် လူႉတၢႆယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်  ပဵၼ်ၵေႃ့ႁႅၵ်ႈ လႄႈၵူၼ်းမိူင်းတူၵ်းၸႂ်။ မိူဝ်ႈၼႆ့ ဝၼ်းတီႈ 28/9/2021 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 12.20 မူင်းပၢႆ ထဝ်ႈယိင်း ဢႃယု 64 ပီ လူ့တၢႆ ယွၼ့်တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ့် 19...

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈမိူင်းၵိုင် မွၵ်ႈ 3 ႁဵင် ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၶဝ်ႈၼမ့်တၢင်းၵိၼ်

ယၢမ်းလဵဝ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် မီးၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း မွၵ်ႈ 3 ႁဵင် လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ် ၶဝ်ႈၼမ်တၢင်းၵိၼ်၊ ယႃႈယႃလႄႈ ၽႃႈယၢင်/ မူဝ်းၵႃႇ ၸိူဝ်းၼႆ့။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 14/9/2021 မႃး တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ၶၢဝ်းတၢင်း 10 ဝၼ်းပၢႆ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း မီးၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမွၵ်ႈ...

ၶွမ်ႊမတီႊၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈမိူင်းၵိုင် မႆႈၸႂ် ၵူဝ် ၶူဝ်ႊဝိတ့် လၢမ်းၸပ်းၵူၼ်းပၢႆႈၽေး

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင်မီးထိုင် 2 ႁဵင်ပၢႆ  ဢမ်ႇၸၢင်ႈယူႇၸွမ်းပၵ်းပိူင်ၵၢင်းယၢၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉလႄႈ ၶွမ်ႊမတီႊ ၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း မႆႈၸႂ် ၵူဝ်တၢင်းပဵၼ်   ၽႄႈလၢမ်းတိတ်းၸပ်း ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးႁၢဝ်ႈႁႅင်း  ဝႃႈၼႆ။ သိုၵ်း RCSS တင်း SSPP ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်မႃး ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းဢိူင်ႇႁူဝ်ၶၢႆး ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ...

ပီႈၼွင်ႉတႆးၼွၵ်ႈမိူင်းၼႂ်းမိူင်း ႁူမ်ႈၵၼ် ၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၼႂ်းမိူင်းတႆး ပွတ်းၵျွၵ့်မႄး – မိူင်းၵိုင်

ၸုမ်းႁူမ်ႈသၢင်ႈၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ၼႂ်းမိူင်းတႆး လႆႈတုင်းႁပ်ႉလူႇၶၢမ်ႇ တီႈ ပီႈၼွင်ႉ တႆး ၼႂ်းမိူင်းတႆး ၊ တႆးႁွတ်ႈမိူင်းထႆးလႄႈႁွတ်ႈတၢင်ႇမိူင်း ႁူမ်ႈၵၼ် ၵမ်ႉၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းထူပ်းၽေးသိုၵ်း ၼႂ်းမိူင်းတႆး ပွတ်းၵျွၵ့်မႄးလႄႈ မိူင်းၵိုင် ႁူမ်ႈငိုၼ်း 150 သႅၼ်ပျႃး။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 6-8/9/2021 ၼၼ့် ယူႇတီႈၸုမ်းႁူမ်ႈသၢင်ႈၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ၼႂ်းမိူင်းတႆး...

RCSS တင်း SSPP သိုပ်ယိုဝ်းၵၼ်ၼႂ်းမိူင်းၵိုင် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ2000 ပၢႆ လႆႈသိုပ်ႇပၢႆႈထႅင်ႈ

ၶၢဝ်းတၢင်း ၼိုင်ႈဝူင်ႈမႃးၼႆ့ သိုၵ်း RCSS တင်း SSPP ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ့်တီႈလႆႈပၢႆႈ ၽေးသိုၵ်း မွၵ်ႈ 2 ႁဵင် ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ၵိၼ်းၸႂ်ၵၼ်။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 14-21/9/2021 သိုၵ်း RCSS တင်း SSPP သွင်ၾၢႆႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းဢိူင်ႇႁူဝ်ၶၢႆး...

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းတီႈမိူင်းၵိုင် 2300 ပၢႆ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတီႈယူႇတီႈၵိၼ်

သိုၵ်း RCSS တင်း SSPP ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ့်တီႈ လႆႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်း 2,300 ပၢႆလႆႈၶွၼ်ႈၵၼ်ယူႇတီႈဝတ်ႉၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈလႄႈႁိူၼ်းယေးပီႈၼွင်ႉ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႃႇယူႇတႃႈၵိၼ်။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 14/9/2021 RCSS တင်း SSPP ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း   ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 2,300 ပၢႆ (...

RCSS တင်း SSPP ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင်

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 14/9/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်မွၵ်ႈ 8 မူင်းၶိုင်ႈ သိုၵ်း RCSS တင်း SSPP ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း တီႈ ႁိမ်းဝၢၼ်ႈၼမ်ႉဢုၼ်ႇ ဢိူင်ႇႁူဝ်ၶၢႆး ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း။ ၸဝ်ႈႁၢၼ် ၶမ်းၸၢမ်ႇ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ RCSS လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -“...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပႂ်ႉၵဵၵ်ႉ ၼႂ်းၵႄႈလၢႆးၶႃႈ – မိူင်းၵိုင် လၵ်ႉပၢႆႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ပႃးၵွင်ႈၵႂႃႇ 4 လဝ်း

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ပႂ်ႉၵဵၵ်ႉ/ လၢၼ်ႇ ၼႂ်းၵႄႈလၢႆးၶႃႈ - မိူင်းၵိုင် ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၵ်ႉပၢႆႈ ပႃးၵွင်ႈၵႂႃႇ 4 လဝ်း ရူတ်ႉၶိူင်ႈ 1 လမ်းလႄႈ ငိုၼ်းၵမ်ႈၽွင်ႈ ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 29/8/2021 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈ တႂ်ႈတပ်ႉၶမယ 515 ဢၼ်ပႂ်ႉၵဵၵ်ႉ/ လၢၼ်ႇ...

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈမိူင်းၵိုင် ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေးၽွင်ႈ

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းတီႈဢိူင်ႇတူင်ႇလၢဝ်း ႁူဝ်ၵူၼ်း 207 ၵေႃႉၼၼ်ႉ   ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်း ယေးယဝ်ႉ 130 ပၢႆ ယၢမ်းလဵဝ် ၵိုတ်း 76 ၵေႃႉ ပႆႇပွၵ်ႈ ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 27/8/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ဢၼ်ပၢႆႈမႃးသွၼ်ႈဝႆႉတီႈ ဝတ်ႉပၢင်လၢင်ႈ ဝၢၼ်ႈၽၵ်းႁိ ဢိူင်ႇ တူင်ႇလၢဝ်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင်...

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈမိူင်းၵိုင် 100 ပၢႆ မႆႈၸႂ် ၵူဝ်တိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်း ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢၼ်လုၵ်ႉတၢင်းသီႇပေႃႉ ပၢႆႈမႃးသွၼ်ႈဝႆႉတီႈဢိူင်ႇတူင်ႇလၢဝ်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ႁူဝ်ၵူၼ်း 100 ပၢႆၼၼ်ႉ မႆႈၸႂ် ၵူဝ်တိတ်း ၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ဝႃႈၼႆ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 11-23/8/2021 ၼႆႉ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢၼ်လုၵ်ႉတၢင်း ဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ပၢႆႈပၢင်တိုၵ်း RCSS တင်း SSPP သေမႃး...

ၵူၼ်းသီႇပေႃႉ ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ႁွတ်ႈထိုင်မိူင်းၵိုင်

ၵူၼ်းမိူင်းသီႇပေႃႉ   ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ႁွတ်ႈထိုင်တီႈမိူင်းၵိုင် ယၢမ်းလဵဝ် လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ် ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ် လႄႈ မူဝ်းၵႃႇ/ ၽႃႈယၢင်မုင်း ၸိူဝ်းၼႆႉ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 23/8/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် သိုၵ်း RCSS တင်း SSPP ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈၵုင်းၵေႃႇ   ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈမႃးသွၼ်ႈ ဝႆႉတီႈဝတ်ႉၵျွင်း...

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈမိူင်းၵိုင် တိုၵ်ႉၵိုတ်းဝႆႉ 100 ပၢႆ ပႆႇပဵၼ်ပွၵ်ႈ

ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၼႂ်းဢိူင်ႇႁူၺ်ႈလူင် ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ၵိုတ်း   100 ပၢႆ ပႆႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈႁိူၼ်းယေး  ၵမ်ႈၼမ် ပဵၼ်ၵူၼ်းထဝ်ႈလႄႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ။ တႄႇဢဝ် ႁူဝ်လိူၼ်ၵျုႊလၢႆႊမႃးတေႃႇထိုင် ႁူဝ်လိူၼ်ဢေႃႊၵတ်ႊသ် 2021 ၼႆႉ ၵူၼ်းၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းၶုၼ် ဢၼ်ပၢႆႈၽေး သိုၵ်းမႃးသွၼ်ႈဝႆႉတီႈၼႂ်းဢိူင်ႇႁူၺ်ႈလူင် ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ႁူဝ်ၵူၼ်းႁဵင်ပၢႆ ၼၼ်ႉ ယၢမ်းလဵဝ်...

ၵူၼ်းႁိူၼ်းလဵဝ်ၵၼ် 6 ၵေႃႉ ၸပ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉမူတ်း တီႈမိူင်းၵိုင်

တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 လၢမ်းၽႄႈၶဝ်ႈမိူင်းၵိုင် မီးၵူၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ် 30 ပၢႆ ၊ ၵူၼ်းႁိူၼ်းလဵဝ်ၵၼ် ၸပ်းတၢင်းပဵၼ်မူတ်း တင်း 6 ၵေႃႉ။ ပဵၼ်ၵူၼ်းၼႂ်းပွၵ်ႉ 4 ဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ၊ ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ်ၸိူဝ်ႉမႅင်း ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉတီႈႁိူၼ်းၶဝ်မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 7/8/2021 ၊ ယၢမ်းလဵဝ်  လႆႈသူင်ႇယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉ တီႈႁူင်းယႃ တင်း 6...

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းတႆးတိုၵ်းတေႃးၵၼ် တီႈမိူင်းၵိုင် 100 ပၢႆ တိုၵ်ႉႁူပ်ႉတၢင်းယၢပ်ႇ

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈမိူင်းၵိုင် ၵိုတ်းထႅင်ႈ 100 ပၢႆ ၵူၼ်းထဝ်ႈလႄႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ပႆႇႁတ်းပွၵ်ႈႁိူၼ်းယေး ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ တိုၵ်ႉႁူပ်ႉ တၢင်းယၢပ်ႇ ၵဵဝ်ႇၵပ်း ၵၢၼ်ၵိၼ်ၵၢၼ်ယမ်ႉ လွင်ႈယူႇ လွင်ႈသဝ်း။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 21/7/2021 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းၶုၼ် တင်း ဢိူင်ႇႁူၺ်ႈလူင် ဢၼ်ပၢႆႈမႃး တီႈဝတ်ႉပၢင်ႇလႅင်၊...

ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တင်းမူတ်း မီး 12 ၵေႃႉ

ယၢမ်းလဵဝ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တင်းမူတ်းမီးၵႂႃႇ 12 ၵေႃႉယဝ်ႉ လူႉတၢႆတႄႉပႆႇမီး ဝႃႈၼႆ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 6-21/7/2021 ၼႆႉမႃး ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၵူတ်ႇထတ်း ႁၼ်ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တင်းမူတ်း 12 ၵေႃႉ ၼႂ်းၼၼ်ႉ...

Latest news

- Advertisement -spot_img