Monday, July 15, 2024

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းတီႈမိူင်းၵိုင် 2300 ပၢႆ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတီႈယူႇတီႈၵိၼ်

Must read

သိုၵ်း RCSS တင်း SSPP ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ့်တီႈ လႆႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်း 2,300 ပၢႆလႆႈၶွၼ်ႈၵၼ်ယူႇတီႈဝတ်ႉၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈလႄႈႁိူၼ်းယေးပီႈၼွင်ႉ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႃႇယူႇတႃႈၵိၼ်။

Photo ၵူၼ်းပိုၼ့်တီႈ/ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈမိူင်းၵိုင်

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 14/9/2021 RCSS တင်း SSPP ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း   ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 2,300 ပၢႆ ( 400 လင်ႁိူၼ်း  )  ၼႂ်းဢိူင်ႇႁူဝ်ၶၢႆး ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း မႃးသွၼ်ႈဝႆ့တီႈ ဝတ့် ၼွင်လႅဝ် ဢိူင်ႇႁူဝ်ၶၢႆး ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း    ။

- Subscription -

ၽူႈၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ၵေႃ့ၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး သိုၵ်း တီႈမိူင်းၵိုင်ႁဝ်းၶႃႈၼႆ့ တင်းမူတ်းမီးၵႂႃႇ 2,300 ပၢႆ လင်ႁိူၼ်း 400 ပၢႆ ပၢႆႈမႃးသွၼ်ႈဝႆ့တီႈဝတ့်ၼွင်လႅဝ် ယဝ့်ၵေႃႈ ၸွမ်း ႁိူၼ်းယေးပီႈၼွင့် ၸိူဝ်းၼႆ့ တဵမ်ဝႆ့မူတ်းၶႃႈ။ ဢၼ်လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ်တႄ့ ၶဝ်ႈၼမ့်တၢင်းၵိၼ်၊ ၽႃႈယၢင်/ မူဝ်းၵႃႇ၊ ယႃႈ ယႃလႄႈ ၶိူင်ႈႁႄ့ၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ့် ၸိူဝ်းၼႆ့”- ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢၼ်ပၢႆႈမႃးသွၼ်ႈဝႆ့တီႈဝတ့်ၼွင်လႅဝ်ၼႆ့ ပဵၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵၢတ်ႇ၊ ဝၢၼ်ႈၵွင်း၊ ဝၢၼ်ႈလူင်၊ ဝၢၼ်ႈမႂ်ႇ၊ ၼွင်ၼၢင်း၊ ဝၢၼ်ႈၵုင်းသႃႇ၊ ဝၢၼ်ႈၼမ့်မေႃႇဢုတ်ႇ၊ ဝၢၼ်ႈၼမ့်ဢုၼ် ၊ လွႆမွမ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆ့။

ၵူၼ်း  ၼႂ်းဢိူင်ႇႁူဝ်ၶၢႆး ၵေႃ့ၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “မိူဝ်ႈၼႆ့ ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 7 မူင်းၼႆ့ သဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇ တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈမႂ်ႇထႅင်ႈ၊ မိူဝ်ႈဝႃးသမ့် မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းတႅၵ်ႇ တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈလွႆမွမ်ႈၶႃႈ။ ယၢမ်းလဵဝ် သိုၵ်းတင်းသွင်ၾၢႆႇၼႆ့ တိုၵ့် ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်းၼင်ႇၵၼ်ထႅင်ႈတင်းၼမ် ၶႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

လိူဝ်ၼၼ့် တီႈဝတ့်ႁူဝ်ၶၢႆးၼိူဝ်ၵေႃႈ မီးၵူၼ်းပိုၼ့်တီႈ မႃးသွၼ်ႈဝႆ့ ႁူဝ်ၵူၼ်း 325 ၵေႃ့၊ လင်ႁိူၼ်း 57 လင်၊ ပဵၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လွႆဝဵင်း၊ လွႆၵႅင်းလႄႈ ဝၢၼ်ႈၼမ့်ၽုတ်း ၸိူဝ်းၼႆ့။

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 14/9/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 8 မူင်းၶိုင်ႈ သိုၵ်း RCSS တင်း SSPP တႄႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ၶိုၼ်းတီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈၼမ့်ဢုၼ်ႇ ဢိူင်ႇႁူဝ်ၶၢႆး။ သွင်ၾၢႆႇထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်းထႅင်ႈသေ ၶဵင်ႇၵၼ်ဝႆႉႁၢဝ်ႈႁႅင်းလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈတူၵ်းၸႂ် ဢမ်ႇႁတ်းယူႇသဝ်း  ။ သမ်ႉလႆႈမႃးၶွၼ်ႈၵၼ်ယူႇသဝ်းတီႈဝတ်ႉဝႃးလႄႈ လီမႆႈၸႂ်လွင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 – ၵူၼ်းၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ၸိၸမ်ႈတူၵ်ႇလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း