Monday, July 15, 2024

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈမိူင်းၵိုင် မွၵ်ႈ 3 ႁဵင် ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၶဝ်ႈၼမ့်တၢင်းၵိၼ်

Must read

ယၢမ်းလဵဝ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် မီးၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း မွၵ်ႈ 3 ႁဵင် လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ် ၶဝ်ႈၼမ်တၢင်းၵိၼ်၊ ယႃႈယႃလႄႈ ၽႃႈယၢင်/ မူဝ်းၵႃႇ ၸိူဝ်းၼႆ့။

Photo CJ/ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈမိူင်းၵိုင်

တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 14/9/2021 မႃး တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ၶၢဝ်းတၢင်း 10 ဝၼ်းပၢႆ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း မီးၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမွၵ်ႈ 3 ႁဵင် ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ လွင်ႈၶဝ်ႈၼမ့်တၢင်းၵိၼ်၊ ယႃႈယႃလႄႈ ၽႃႈယၢင် ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆ့ ၼႆယဝ့်။

- Subscription -

ၽူႈၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈမိူင်းၵိုင် လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “မိူဝ်ႈဝႃးၼႆ့ တီႈဝတ့်ၵုင်းၸူင် ဢိူင်ႇႁၢမ်းငၢႆး ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း မႃးထႅင်ႈ ။ ယၢမ်းလဵဝ်တေမီး 500 ပၢႆယဝ့်။ မိူဝ်ႈဝႃးၼႆ့ သဵင်ၵွင်ႈမၢၵ်ႇလူင် တႅၵ်ႇႁႅင်းၶႃႈဢေႃႈ။ ပၢင်တိုၵ်းတႄ့ တေပဵၼ်ၵၼ်တၢင်းဝၢၼ်ႈၼမ့်ၵူတ့် ယူႇတီႈဝတ့်ၵုင်းၸူင်သေ လႆႈငိၼ်းသဵင်မၢၵ်ႇလူင်တႅၵ်ႇ ႁႅင်းၼႃႇ”- ဝႃႈၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင်ၼႆ့ တင်းမူတ်းတေမီး 11 – 12 ဢွင်ႈတီႈ ႁူဝ်ၵူၼ်း တေမီးမွၵ်ႈ 3 ႁဵင်ၵေႃ့ ၼႆယဝ့်။

“တေႃႈလဵဝ်ၼႆ့ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢၼ်လူဝ်ႇတီႈသုတ်းတႄ့ ပဵၼ်ၶဝ်ႈၼမ့်တၢင်းၵိၼ်ၼၼ့်ၶႃႈယဝ့်။ ယဝ့်ၵေႃႈ ယႃႈယႃ လိူဝ်ၼၼ့် ၽႃႈယၢင်/ မူဝ်းၵႃႇ ၸိူဝ်းၼႆ့တႄ့ လူဝ်ႇႁႅင်းၶႃႈဢေႃႈ။ ၼႂ်းဝၼ်းသွင်ဝၼ်း တၢင်းပွတ်းဝၢၼ်ႈၼွင်လႅင် ႁူဝ်ၶၢႆး ၸိူဝ်းၼႆ့တႄ့ ပၢင်တိုၵ်းယဵၼ် ဝႆ့ ၵူၺ်းၵႃႈ ယၢမ်းလဵဝ် လၢမ်းမႃးတၢင်းဢိူင်ႇႁၢမ်းငၢႆးၼႆ့”- ၽူႈၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း သိုပ်ႇလၢတ်ႈ ၼႄၼင်ႇၼႆ။

Photo CJ/ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈမိူင်းၵိုင်

ဢွင်ႈတီႈၵူၼ်းပၢႆႈၽေး 11 -12 ဢွင်ႈတီႈၼၼ့်  မီးၼႂ်းဢိူင်ႇတူင်ႇလၢဝ်း 3 တီႈ၊ ၼႂ်းဢိူင်ႇႁၢမ်းငၢႆး 2 တီႈ တီႈဝတ့်ၵုင်းၸူင် လႄႈ ၼွင်တဝ်း ယဝ့်ၵေႃႈ တီႈဢိူင်ႇပၢင်ၵေႇတု 4 တီႈ မိူၼ်ၼင်ႇ တီႈဝတ့်ၵုင်းလႅင်း၊ ႁူင်းႁဵၼ်း၊ ၼႂ်းၵၢတ်ႇလႄႈ ဝတ့်ၼႃးၼိူဝ် ၸိူဝ်းၼႆ့။

လိူဝ်ၼၼ့် တီႈဝတ့်ႁူဝ်ၼႃး၊ ဝတ့်ႁူၺ်ႈၼွႆ့၊ ဝတ့်လွႆလႅင် ပွၵ့် 6 ၸိူဝ်းၼႆ့ ၼိုင်ႈတီႈလႂ် မီးၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း 30-40 ၵေႃ့ ၼႆယဝ့်။

“တၢင်းဢိူင်ႇႁူဝ်ၶၢႆးတႄ့ ပၢင်တိုၵ်းယဵၼ်လူင်းယဝ့်သေတႃ့ ႁဝ်းၶႃႈ ပႆႇႁတ်းပွၵ်ႈႁိူၼ်းယေးၵၼ်ၶႃႈ။ ယွၼ့်သိုၵ်းသွင်ၾၢႆႇၼႆ့ တိုၵ့်ၶဵင်ႈ ၵၢၼ်သိုၵ်းၵၼ်ယူႇ။ ယဝ့်ၵေႃႈ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆ့ တိုၵ့်မီးသိုၵ်းယူႇဝႆ့”- ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တၢင်းဢိူင်ႇႁူဝ်ၶၢႆး လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ ၼင်ႇၼႆ။

တႄႇဢဝ်ဝၼ်းတီႈ 14 လိူၼ်ၼႆ့မႃး သိုၵ်း RCSS တင်း SSPP ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်မႃး ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းဢိူင်ႇႁူဝ်ၶၢႆးသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ့်တီႈ လႆႈပၢႆႈယၢၼ်ႁိူၼ်းယေးၵၼ် ၸမ် 3 ႁဵင် ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ့်တီႈ ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ တုၵ့်ၶၵိၼ်းၸႂ်ၵၼ် ၼႆ ယဝ့်။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း