Saturday, July 20, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ

ၵူၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်တိုၵ်ႉၼမ် ၵၢတ်ႇမိူင်းပၼ်ပိၵ်ႉဝႆႉ ၵၢတ်ႇၽၵ်းၶဵဝ်ၵၢင်ဝဵင်း ၵိုၼ်းၶွၼ်ႈ

တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈလၢမ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းတီႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ  ထိုင်တီႈလႆႈပိၵ်ႉၵၢတ်ႇ ဝႆႉၸူဝ်ႈၶၢဝ်း၊ ၸဝ်ႈၽၵ်းၶဵဝ်သမ်ႉသိူဝ်ႇၶၢႆၵၢင်ဝဵင်းၵူၼ်းမႃးသိုဝ်ႉၸၢႆႇတိုၵ်ႉၵိုၼ်းၶွၼ်ႈလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းမႆႈၸႂ်ၵူဝ်တၢင်းပဵၼ်ၽႄႈႁႅင်း ။  ၵၢတ်ႇမိူင်းပၼ်ႇတႄႇပိၵ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 19/9/2021   တႃႇၵႅတ်ႈ ၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ့် 19   ၵူၺ်းၵႃႈ ၵၢတ်ႇၽၵ်းၶဵဝ် ၼႃႈဝတ့်မူၺ်ႇတေႃႇ ၵၢင်ဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ သမ်ႉၵိုတ်းၶွၼ်ႈလီဝႆႉလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းပႆႇၸၢင်ႈတမ်းၸႂ်လွင်ႈတၢင်းပဵၼ်။ ၵူၼ်းမိူင်းပၼ်ႇ ၵေႃ့ၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈ...

ၸူၼ် 2 ၵေႃႉၽၼ်းၼၢင်းယိင်းၵူၼ်းမိူင်းပၼ်ႇမၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း

ၼၢင်းယိင်း ဢႃယု 30 ပၢႆ ၵူၼ်းမိူင်းပၼ်ႇၵေႃ့ၼိုင်ႈ ထုၵ်ႇၸူၼ် မိူဝ်ႈၽွင်းၵႂႃႇႁႃၼေႃႇ ၼႂ်းထိူၼ်ႇ ၊ ၺႃးၸူၼ်ၽၼ်းတီႈၵွၵ်းႁူဝ်လႄႈ ၵွင်းလင် ယၢမ်း လဵဝ်  ယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆ့တီႈႁူင်းယႃလူင် ၵူၼ်းမိူင်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 18/9/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ့် ၼၢင်းဝႅင်း ဢႃယု 30 ပၢႆ ၵႂႃႇႁႃၼေႃႇ...

ၵူၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ ပုင်ႈသုင်တီႈမိူင်းပၼ်ႇ ပိၵ်ႉၵၢတ်ႇႁၢမ်ႈၵူၼ်းၶဝ်ႈသိုဝ်ႉၶၢႆတႃႇ 14 ဝၼ်း

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ မီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ့်မႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ့် 19 ပုင်ႈၶိုၼ်ႈႁႅင်းလႄႈ ၸဵမ်ၵၢတ်ႇလူင် ႁၢၼ့်ၶၢႆၶူဝ်းၶွင်ၵိၼ်ယႅမ့်  ၵူႈလွင်ႈ ၸိူဝ်းၼႆ့  ပိၵ့်ဢိုတ်းဝႆ့  တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 14 ဝၼ်း ဝႃႈၼႆ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 19/9/2021 တေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 2/10/2021 ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 14 ဝၼ်း ၵၢတ်ႇလူင် မိူင်းပၼ်ႇ တင်း...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ သွၵ်ႈတဝ် ဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈပၼ် ၽူႈၵွၼ်းတိူင်းသိုၵ်း ၶူဝ်လမ်လူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵူၼ်းမိူင်းတူၵ်းၸႂ်တိုၼ်ႇသၢၼ်ႈ

ၽူႈၵွၼ်းတိူင်းသိုၵ်း ၶူဝ်လမ် ၵေႃ့မႂ်ႇ လူင်းပိုၼ်းတီႈၵူတ်ႇထတ်း တၢင်းပွတ်းတႃႈသၢင်း ၼမ်ႉၶူင်း ၼႂ်းၵႄႈ မိူင်းပၼ်ႇမိူင်းတူၼ် တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 2 ဝၼ်း  သိုၵ်းမၢၼ်ႈထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်းဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈ ႁွၼ်ႈထဝ်ႇသွၵ်ႈတဝ်  ပိုၼ့်တီႈ   ႁဵတ်းႁႂ် ၵူၼ်းမိူင်းထုင်ႉမိူင်းပၼ်ႇ ဢွၼ်ၵၼ်တူၵ်းၸႂ်   ၵူဝ် ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 14-15 လိူၼ်သႅပ်ႊထႅမ်ႊထိူဝ်ႊ 2021 ၼႆ့...

ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ ပုင်ႈၶိုၼ်ႈႁႅင်း

ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းမွၵ်ႈ 2 ဝူင်ႈၼႆႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်း ၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ပုင်ႈၶိုၼ်ႈႁႅင်း ယၢမ်းလဵဝ် မီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းမီးမွၵ်ႈ 200 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 13/9/2021 ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ ၸႄႈတွၼ်ႈလၢင်းၶိူဝ်း ၸိုင်ႈ တႆး ပွတ်းၸၢၼ်း ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် ၵူၼ်း တိတ်းၸပ်း...

ထဝ်ႈၸၢႆးၽူႈမီးၾၢင်ႁၢင်ႈၶူဝ်ႊဝိတ်ႉတီႈမိူင်းပၼ်ႇ ဢမ်ႇယွမ်းၵူတ်ႇထတ်းတၢင်းပဵၼ်

ထဝ်ႈၸၢႆး    ဢမ်ႇလႆႈသႅဝ်ဢၢႆၵေႃႉၼိုင်ႈ တီႈမိူင်းပၼ်ႇ ဢမ်ႇယွမ်းၵႂႃႇၵူတ်ႇထတ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ တီႈႁူင်းယႃ ႁၢႆတူဝ်ဝႆႉလႄႈ ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီမႆႈၸႂ်ၵူဝ်မၼ်းမီးၸိူဝ်ႉမႅင်း ၊ ၵူဝ်ၵႂႃႇတိတ်းၸပ်းၸူးတၢင်ႇၵေႃႉသေ ၸွမ်းႁႃတူဝ်မၼ်းၸၢႆးယူႇ ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 1/9/2021 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း ထဝ်ႈၸၢႆး ၵေႃႉၼိုင်ႈ  ၵႂႃႇတီႈႁွင်ႈယႃ/ ဆေးခန်း ၼႂ်းဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ၊ မေႃယႃၵူတ်ႇထတ်းတူၺ်းမၼ်းၸၢႆးဢမ်ႇလႆႈသႅဝ်ဢၢႆ ၊ ပဵၼ်ၾၢင်ႁၢင်ႈၶူဝ်ႊဝိတ်ႉလႄႈ မေႃယႃႁႂ်ႈမၼ်းၵႂႃႇၵူတ်ႇထတ်းတီႈႁူင်းယႃလူင်။ မၼ်းၸၢႆးဢမ်ႇယွမ်းၵႂႃႇႁူင်းယႃသေ...

ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၸႄႈတွၼ်ႈလၢင်းၶိူဝ်း မီး 380 ပၢႆ

 မိူင်းၼၢႆး လၢင်းၶိူဝ်း မွၵ်ႇမႆႇ  မိူင်းပၼ်ႇ ၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈလၢင်းၶိူဝ်း ၵူတ်ႇထတ်း ႁၼ်ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်း တၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တင်းမူတ်း မီးၵႂႃႇ 384 ၵေႃႉ လူႉတၢႆ 9 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 12/8/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၽူႈၸၢႆး ၵေႃႉၼိုင်ႈ...

ဝဵင်းၵဵင်းတွင်း မီးၵူၼ်းလူႉတၢႆ လူၺ်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼႆႉ တင်းမူတ်း 3 ၵေႃႉ

ဝဵင်းၵဵင်းတွင်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း မီးၵူၼ်းလူႉတၢႆ ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တင်းမူတ်းမီး 3 ၵေႃႉယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 5/8/2021 ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းဝဵင်းၵဵင်းတွင်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး ၸႄႈတွၼ်ႈလၢင်းၶိူဝ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း လူႉတၢႆလူၺ်ႈယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼႆႉ ထႅင်ႈ 2 ၵေႃႉ ယၢမ်းလဵဝ် ႁူမ်ႈၵၼ် တင်းမူတ်းမီးၵႂႃႇ...

ၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈလၢင်းၶိူဝ်း ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တင်းမူတ်းမီး 70 ပၢႆ

တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈလၢမ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းမႃး ပွၵ်ႈၵမ်းသၢမ် ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼႆႉ  ၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈလၢင်းၶိူဝ်း ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းၸၢၼ်းၵေႃႈ မီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တင်းမူတ်း  77 ၵေႃႉယဝ်ႉ။ တေႃႇထိုင်ဝၼ်းတီႈ 20/7/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 10 မူင်းၼႆႉ ၸွမ်းၼင်ႇ သဵၼ်ႈသၢႆမၢႆ   ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီၶဝ်လႆႈ ႁုပ်ႈဝႆႉ ၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈလၢင်းၶိူဝ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း...

ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉလၢမ်းၽႄႈထိုင် မိူင်းၼၢႆး – မိူင်းပၼ်ႇ

တႄႇဢဝ်ႁူဝ်လိူၼ်ၵျူႊလၢႆႊၼႆႉမႃး ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်း ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တင်းမူတ်းမီးၵႂႃႇ 10 ၵေႃႉ  ပႃးတင်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇဢႃယု ၶူပ်ႇပၢႆၵေႃႉၼိုင်ႈ။   မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 14/7/2021 ၵူၼ်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ ၸိူဝ်းယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉတီႈႁူင်းယႃမိူင်းပၼ်ႇ 10 ၵေႃႉၼၼ်ႉ ၶႅၼ်းၸိုၼ်ႈၶိုၼ်ႈမႃး 8 ၵေႃႉယဝ်ႉလႄႈ တိုၵ်ႉယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉ 2...

ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉမႃးၵမ်းသၢမ်ၼႆႉ ၸပ်းၽႄႈတီႈမိူင်းပၼ်ႇမီး 8 ၵေႃႉ

ၶၢဝ်းတၢင်း 2 ဝၼ်းမႃးၼႆႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 မီးၵႂႃႇယဝ်ႉ 8 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။ ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 4-5/7/2021 မႃးၼႆႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ ၸႄႈတွၼ်ႈလၢင်းၶိူဝ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် ၵူၼ်း တိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တင်းမူတ်း  8 ၵေႃႉ  ။ ၽူႈတူင်ႉၼိုင်...

ပွႆးၶၢမ်ႇသၢင်ႇပဵၼ်တီႈထၢတ်ႈပုတ်ႉထၵႃႇယႃႇ မိူင်းပၼ်ႇ ပွၵ်ႈၵမ်းႁႅၵ်ႈ

ထၢတ်ႈပုတ်ႉထၵႃႇယႃႇ/ သၼ်လွႆထၢတ်ႈၵုင်းပိၼ်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ ၸတ်းႁဵတ်း ပွႆးၶၢမ်ႇသၢင်ႇ ပဵၼ်ပွၵ်ႈၵမ်းႁႅၵ်ႈ မီး ဢွၼ်ႇၸၢႆး ၼုင်ႈလိူင် 50 တူၼ်ပၢႆ ဝႃႈၼႆ။ တႄႇဢဝ်မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 3-6/6/2021 ၶၢဝ်းတၢင်း 4 ဝၼ်း  ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းပၼ်ႇ ၸတ်းပၢင်ၶၢမ်ႇသၢင်ႇတီႈ ထၢတ်ႈပုတ်ႉထၵႃႇယႃႇ မိူင်းပၼ်ႇ   ဢၼ်မီးတၢင်းၾၢႆႇဢွၵ်ႇဝဵင်း ယၢၼ်ဝဵင်းမွၵ်ႈ 1 လၵ်း...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈမိူင်းပၼ်ႇ တဵၵ်းၸႂ်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၶၢႆႉႁိူၼ်းယေး

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ပၵ်းတပ်ႉဝႆႉ  ၾၢႆႇဢွၵ်ႇဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ တဵၵ်းၸႂ်ႉ  ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ထွႆထွၼ်ဢွၵ်ႇပိုၼ်ႉတီႈ ႁႂ်ႈၵႂႃႇယူႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈသၢမ်လၵ်း ၶိုၼ်း။ မိူဝ်ႈႁူဝ်လိူၼ်မၢတ်ႉၶျ်ၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸၵၶ 17 မိူင်းပၼ်ႇ  တဵၵ်းၸႂ်ႉ  ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈသၢမ်လၵ်း   ဢၼ်မီးၾၢႆႇဢွၵ်ႇဝဵင်း မိူင်းပၼ်ႇ ယၢၼ်ၵႆဝဵင်း 3 လၵ်း ၼႂ်းၵႄႈ မိူင်းပၼ်ႇ - တႃႈသၢင်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင် တိူဝ်ႉၵူၼ်းမိူင်းပၼ်ႇ လူႉတၢႆၵေႃႉၼိုင်ႈ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 19/2/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 9 မူင်းၶိုင်ႈပၢႆ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ၵွင်ႈ ဢွၼ်ႇ/ လူင် ယိုဝ်းသႂ်ႇၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ် ၵႂႃႇလူႇတၢၼ်းဝႆႈသႃ တီႈၵွင်းမူးလွႆ ပၢၼ်းတုင်း ၼႂ်းဢိူင်ႇၼႃးဝွၼ်/ ၼႃးမွၼ် ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ ၸႄႈတွၼ်ႈလၢင်းၶိူဝ်း ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း တိူဝ်ႉၺႃးၸၢႆးသူႉ ဢႃယု...

ပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ RCSS ၼႂ်းမိူင်းပၼ်ႇ ယင်းပႆႇယဝ်ႉတူဝ်ႈ

တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS တင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ  သွင်ဝၼ်းထပ်း ၵၼ်  ၵူၼ်းမိူင်းတူၵ်းၸႂ်ၵူဝ်ႁႄ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 1/2/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 7:50 ထိုင် 8:00 မူင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉ ၶလယ 99 ႁႅင်းၵူၼ်း 35 ၵေႃႉ ပဵၼ်ပၢင်...

Latest news

- Advertisement -spot_img