Monday, June 17, 2024

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင် တိူဝ်ႉၵူၼ်းမိူင်းပၼ်ႇ လူႉတၢႆၵေႃႉၼိုင်ႈ

Must read

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 19/2/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 9 မူင်းၶိုင်ႈပၢႆ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ၵွင်ႈ ဢွၼ်ႇ/ လူင် ယိုဝ်းသႂ်ႇၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ် ၵႂႃႇလူႇတၢၼ်းဝႆႈသႃ တီႈၵွင်းမူးလွႆ ပၢၼ်းတုင်း ၼႂ်းဢိူင်ႇၼႃးဝွၼ်/ ၼႃးမွၼ် ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ ၸႄႈတွၼ်ႈလၢင်းၶိူဝ်း ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း တိူဝ်ႉၺႃးၸၢႆးသူႉ ဢႃယု မွၵ်ႈ 20   ၵေႃႉၼိုင်ႈ လႆႈတိူဝ်ႉမၢတ်ႇၸဵပ်း ႁၢဝ်ႈႁႅင်းသေ လႆႈလူႉတၢႆၵႂႃႇ တီႈၼၼ်ႈ။

photo by – ၵူၼ်းမိူင်းပၼ်ႇ/ ပၢႆႉၶဝ်ႈဢွၵ်ႇဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ

ၵူၼ်းမိူင်းပၼ်ႇ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈဝႃႈ – “ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ ပဵၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်ႈၸႂ် ယိုဝ်းသႂ်ႇၵမ်းလဵဝ်ၼၼ်ႉၶႃႈယဝ်ႉ။ ၵူၼ်း မိူင်းဢၼ်ၵႂႃႇလူႇ ၵႂႃႇဝႆႈ တီႈၵွင်းမူးၼၼ်ႉ ၶဝ်ထၢင်ႇပဵၼ်သိုၵ်းပဢူဝ်း၊ ၶူဝ်းလၢႆးၶႃႈယူဝ်ႉ။ ဢဝ်ၵွင်ႈလူင် ၵွင်ႈဢွၼ်ႇ ယိုဝ်းသႂ်ႇ ပဵၼ် လၢႆၵမ်းၶႃႈဢေႃႈ မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းတႅၵ်ႇသေ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇသဵၼ်တိူဝ်ႉသႂ်ႇ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လႆႈလူႉတၢႆ ၵေႃႉၼိုင်ႈၶႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

လိူဝ်ၼၼ်ႉ တီႈႁွင်ႈၵၢၼ်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ RCSS တႆးလွတ်ႈလႅဝ်းၵေႃႈ ဢွၵ်ႇဝႆႉဝႃႈ- မိူဝ်ႈၼႆႉပဵၼ်ဝၼ်းသိလ်သေ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၸိူဝ်းယူႇႁိမ်းၵွင်းမူးလွႆပၢၼ်းတုင်းၼၼ်ႉ ဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇၶိုၼ်ႈၵျွင်း ႁဵတ်းၵၢၼ်လီၵုသူလ်ၵၼ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈသမ်ႉ ယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင် မႃး 3 လုၵ်ႈ ။ၵွင်ႈဢွၼ်ႇၵေႃႈယိုဝ်း မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းတႅၵ်ႇသေ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇသဵၼ်တိူဝ်ႉသႂ်ႇၸၢႆးသူႉ ဢႃယု 25 ပီ။ မိူဝ်ႈၽွင်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ မၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း တေသူင်ႇယူတ်းယႃတူဝ်ၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈႁၢမ်ႈ ဢမ်ႇပၼ်မိူဝ်းၵမ်းလဵဝ်လႄႈ ၸၢႆးသူႉ လႆႈလူႉတၢႆၵႂႃႇတီႈၼၼ်ႈ- ဝႃႈၼႆ။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ယိုဝ်းသႂ်ႇၼၼ်ႉ ပဵၼ်တပ်ႉၶလယ 99 ဢဵၼ်ႁႅင်း 40 ၵေႃႉ ယူႇၾၢႆႇဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈမူၵ်းသေ ယိုဝ်းသႂ်ႇ ၵွင်းမူးလွႆပၢၼ်းတုင်းသမ်ႉ မီးၼႂ်းၵႄႈ ဝၢၼ်ႈမူၵ်းတင် ဝၢၼ်ႈမႆႉပူၵ်ႇ ၼႂ်းဢိူင်ႇၼႃးမွၼ် ႁွင်ႈၵၢၼ်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ RCSS ဢွၵ်ႇ ဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

“ၸၢႆးသူႉၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈမႆႉပူၵ်ႇ။ လွင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းသႂ်ႇၵူၼ်းမိူင်း ၸိူင်ႉၼႆ မၼ်းဢမ်ႇလီႁဵတ်း ၶဝ်လူဝ်ႇလႆႈ ၵူတ်ႇထတ်းတူၺ်းလီလီသေၵွၼ်ႇ ပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်းႁႃႉ ပဵၼ်ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇႁႃႉ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ။ မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး ဝၼ်း သွင်ဝၼ်းၼႆႉ ၶူဝ်းလၢႆးသမ်ႉ ၶိုၼ်ႈၸဝ်ႈမိူင်း ၶဝ်ထၢင်ႇဝႃႈ ၶူဝ်းလၢႆးၶိုၼ်ႈၸဝ်ႈမိူင်းၼႆသေ တင်ႈၸႂ်ယိုဝ်းၶႃႈယဝ်ႉ။ တီႈ တႄႉမၼ်းပဵၼ်ဝၼ်းသိလ် ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်လီၵုသူလ်ၵၼ်ၶႃႈဢေႃႈ”- ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈမိူင်းပၼ်ႇ လၢတ်ႈ ၼႄၼင်ႇၼႆ။

ၼႂ်းဢွင်ႈတီႈတၢင်းပွတ်းတွၼ်ႈၼၼ်ႉသမ်ႉ မီးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ၊ သိုၵ်းပဢူဝ်းလႄႈ သိုၵ်းတႆး RCSS တူင်ႉၼိုင်ယူႇဝႆႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း