Saturday, June 22, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း

ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ့် 19 တီႈၵဵင်းတုင် ပုင်ႈထိုင် 3,000 ပၢႆ

ၵူၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ့် 19 တီႈၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင်  တေႃႇထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉမီး 3 ႁဵင်ပၢႆ လူ့တၢႆ 60 ပၢႆ ၊ တိုၵ်ႉၵူတ်ႇထတ်းႁၼ်ၵူၼ်းၸပ်းမီးယူႇၵူႈဝၼ်း။ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 4 လိူၼ် တေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 19/9/2021 ၼႆ့ တီႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ့်မႅင်း တင်းမူတ်းမီး 3,064 ၵေႃ့၊ လူ့တၢႆ 63...

ဝဵင်းတႃႈလိူဝ်ႇ ပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း မီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ မွၵ်ႈ 80

တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ပွၵ်ႈၵမ်းသၢမ် ၽႄႈလၢမ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းမႃး တေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 7/9/2021 ၼႆႉ ၼႂ်းဝဵင်းတႃႈလိူဝ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း မီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်း တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တင်းမူတ်း 79 ၵေႃႉ လူႉတၢႆ ဢမ်ႇမီး ၼႆယဝ်ႉ။ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ   ဝဵင်းတႃႈလိူဝ်ႇ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ...

ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၽူႈလၵ်ႉၸၵ်ႉၶုတ်ႈလိူင်ၼမ် လိူဝ်ၵဝ်ႇ

ယၢမ်းလဵဝ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း မီးၽူႈလၵ်ႉၸၵ်ႉၶုတ်ႈလိူင်ႇၼမ်မႃး လိူဝ်ၵဝ်ႇ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ပိုၼ်ႉတီႈ ဢမ်ႇ မီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ  ဝႃႈၼႆ။ ဝၢႆးသေ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း  တင်ႈတႄႇ ဝၼ်းတီႈ 1/2/2021  မႃး ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း လႅၼ်လိၼ်တႆး - ထႆးၼႆႉ မီးၽူႈလၵ်ႉၸၵ်ႉၶုတ်ႈလိူင်ႈၼမ်မႃးလိူဝ်ၵဝ်ႇၼႆ ၵူၼ်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း လၢတ်ႈ...

ၶွမ်ႊပၼီႊႁူင်ပင်း ၶဝ်ႈထုၺ်လိၼ် သူၼ်ႁႆႈၼႃး ၵူၼ်းမိူင်း တႃႈၶီႈလဵၵ်းထႅင်ႈ

ၶွမ်ႊပၼီႊႁူင်ပင်း ၸႂ်ႉႁႅင်းၵူၼ်းတင်းၼမ် ဢဝ်ရူတ်ႉ ၶဝ်ႈထုၺ်ထႆသူၼ်ႁႆႈၼႃး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ႁွင်ႇ တႃႈၶီႈလဵၵ်းထႅင်ႈ ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 6/9/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 9 မူင်း ၶွမ်ႊပၼီႊႁူင်ပင်း ဢဝ်ဢဵၼ်ႁႅင်းၵူၼ်း မွၵ်ႈ 60 ပၢႆ ရူတ်ႉၵႃးပႅၵ်ႉႁူဝ်ႊ 2 လမ်းလႄႈ ၵႃးထုၺ်လိၼ် 1...

ၵူၼ်းၸပ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼႂ်းမိူင်းတႆးၼမ် ၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉယၢပ်ႇ

တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ပွၵ်ႈၵမ်းသၢမ် ၽႄႈလၢမ်းၼႂ်းမိူင်းတႆး ႁၢဝ်ႈႁႅင်း မၢင်ၸႄႈဝဵင်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း ၼပ်ႉႁဵင် တုမ်ႉယွၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်း  ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉ။ တႄႇဢဝ် ႁၢင်လိူၼ်ၵျုၼ်ႊမႃး တေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 26/8/2021 ၼႆႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း 2,230 ပၢႆ ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် 1,390 ပၢႆ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ...

ၸဝ်ႈၶူးဝႃး ဝုၼ်းမီး ၶဝ်ႈသူၼ်မၢၵ်ႇႁၢၵ်ႈၶမ်း ၽွင်းဢႃယု 63 ပီ ဝႃႇတေႃႇ 33 ဝႃႇ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 26/8/2021 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 11:50 မူင်း ၸဝ်ႈၶူးဝႃးဝုၼ်းမီး  (ၽတ်ႉတၼ်ႇတ ဝိမလ) ဝတ်ႉၾႃႉထၢတ်ႈႁူဝ်ၼမ်ႉ မိူင်းလဵၼ်း လႆႈ ၶဝ်ႈသူၼ်မၢၵ်ႇႁၢၵ်ႈၶမ်းၵႂႃႇ တီႈႁူင်းယႃသိုၵ်း ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ၽွင်းဢႃယု 63 ပီ ဝႃႇတေႃႇ 33 ဝႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။ လုၵ်ႈၼွင်ႉတပႄးတမ်းၸႂ် ၸဝ်ႈၶူးဝႃး...

ၼမ်ႉထူမ်ႈ ပွၵ်ႉယွမ်ႇၼႂ်းဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း လၢႆလၢႆတီႈ

ၾူၼ်တူၵ်းႁႅင်း  ၼမ်ႉႁူၺ်ႈ/ ပႃႇ လႆထူမ်ႈ ၼႂ်းဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ပဵၼ်လၢႆတီႈ ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 11/8/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ယွၼ်ႉၾူၼ်တူၵ်းႁႅင်းသေ ၼမ်ႉႁူၺ်ႈ/ ပႃႇ လႆထူမ်ႈၸွမ်းၼႂ်းပွၵ်ႉ ၼႂ်းၵိဝ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ပဵၼ်လၢႆတီႈ။ မၢင်တီႈ ထူမ်ႈၽႅဝ်ၼႂ်းႁိူၼ်းယေး ၶူဝ်းၶွင်ၼႂ်းႁိူၼ်း လူႉသုမ်း လႆလွင်ႈၸွမ်းၼမ်ႉ။ ဢူးတဵင်းထုၼ်း...

ၾူၼ်တူၵ်းႁႅင်း ၼမ်ႉထူမ်ႈထုင်ႉ မူႇဝၢၼ်ႈၼႃးႁႆးလူင် ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း

ၾူၼ်တူၵ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းထပ်းၵၼ် လၢႆဝၼ်း၊  ၵႄးၼမ်ႉၶမ်း လုပ်ႇၼွင်းထူမ်ႈ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼႃးႁႆးလူင် ဢိူင်ႇမိူင်း လဵၼ်း ၸႄႈ ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵမ်ႈၽွင်ႈ ပေႃးလႆႈၵႂႃႇၼွၼ်းတီႈဝတ်ႉ။ ဝၼ်းတီႈ 26/7/2021 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ၵႄးၼမ်ႉၶမ်း လုပ်ႇၼွင်းထူမ်ႈ လင်ႁိူၼ်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ၼႃးႁႆးလူင် ဢိူင်ႇမိူင်းလဵၼ်း ၵိင်ႇၽႄၸႄႈဝဵင်းတႃႈလိူဝ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း။...

ၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းၽူင်း ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၾႆးမႆႈႁိူၼ်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လင်ၼိုင်ႈ

ၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းၽူင်း (ၶ) ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း မိူင်းတႆး ပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်းၼၼ်ႉ ၾႆးမႆႈ ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လင်ၼိုင်ႈ၊ ၶူဝ်းၶွင်ၼႂ်းႁိူၼ်းဢမ်ႇလိူဝ်သင် ၵိုတ်းၽဝ်ႇၵူၺ်း လႆႈႁူႉၸွမ်းၶၢဝ်ႇပိုၼ်ႉတီႈၼင်ႇၼႆ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 8/7/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ မွၵ်ႈ 9 မူင်း ၼၼ်ႉ ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလင်ၼိုင်ႈ ယူႇဝၢၼ်ႈသွႆးၵၢင် ႁူၺ်ႈလိၼ်လမ် ၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းၽူင်း  (ၶ) ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း...

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း မီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ဢမ်ႇယွမ်း 200 ၵေႃႉ

ယၢမ်းလဵဝ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တင်းမူတ်းမီးၵႂႃႇ 224 ၵေႃႉယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 8/7/2021 ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း တင်းမူတ်း 35 ၵေႃႉ ယၢမ်းလဵဝ် ႁူမ်ႈၵၼ်တင်းမူတ်း မီးၵႂႃႇ 224 ၵေႃႉ ။ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ...

ၾၢႆႇတႅၵ်ႈတီႈလိၼ် တႃႈၶီႈလဵၵ်း ၵူတ်ႇထတ်း တီႈလိၼ် ဢၼ်ၶွမ်ႊပတီႊႁူင်ပင်း တင်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပဵၼ်ပၼ်ႁႃၵၼ်ဝႆႉ

ၾၢႆႇတႅၵ်ႇတီႈလိၼ်ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း လူင်းၵူတ်ႇထတ်း တူၺ်းငဝ်းလၢႆး တီႈလိၼ်ဢၼ်ၶွမ်ႊပၼီႊႁူင်ပင်းတင်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ႁွင်ႇ မီးပၼ်ႁႃၵၼ်ဝႆႉၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 24/6/2021 ၾၢႆႇတႅၵ်ႈတီႈလိၼ် ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း လူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵူတ်ႇထတ်း တီႈလိၼ် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁွင်ႇ ဢၼ်မီးပၼ်ႁႃၵၼ်ဝႆႉ တင်းၶွမ်ႊပတီႊႁူင်ပင်း  ၼႂ်း ဢိူင်ႇႁွင်ႈလိုၵ်ႉ ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ဢၼ်မီးဝႆႉၼႂ်းၵႄႈ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိူၵ်ႈမႂ်ႈ ပေႃႉထုပ်ႉ ၶူးပူင်သွၼ် Computer ၵေႃႉၼိုင်ႈ တီႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း တီႉၺွပ်းတူဝ်ၵႂႃႇပႃး

ၶူးပူင်သွၼ်ၶွမ်ႊပိဝ်ႊတိူဝ်ႊ (Computer) ၵေႃႉၼိုင်ႈ တီႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း ထုၵ်ႇၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိူၵ်ႈမႂ်ႈ ပေႃႉထုပ်ႉႁၢဝ်ႈ ႁႅင်းသေ တီႉၺွပ်းၵုမ်းတူဝ်ၵႂႃႇ တေႃႇထိုင် ယၢမ်းလဵဝ် ပႆႇပွႆႇပွၵ်ႈၶိုၼ်း။ ဝၼ်းတီႈ 20/6/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 11 မူင်းၶိုင်ႈပၢႆ ဢူးႁၢၼ်ႇမိၼ်းထုၼ်း ဢႃယု 33 ပီ ၶူးပူင်သွၼ်ၶွမ်ႊပိဝ်ႊတိူဝ်ႊ (YOUTH Computer...

ၶွမ်ႊပၼီႊႁူင်ပင်း လွမ်ႉႁူဝ်ႉဢဝ်လိၼ်သူၼ်ႁႆႈၼႃး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁွင်ႇ တႃႇၶီႈလဵၵ်းထႅင်ႈ

တီႈလိၼ်ၶွင်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁွင်ႇ တႃႈၶီႈလဵၵ်း ထုၵ်ႇၶွမ်ႊပၼီႊႁူင်ပင်း ဢထမ်ႇမ လွမ်ႉႁူဝ်ႉဢဝ်ထႅင်ႈသေ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁူမ်ႈ ၵၼ် ၶတ်းၸႂ်ယႃႉႁူဝ်ႉပႅတ်ႈ ၼင်ႇႁိုဝ် ပေႃးတေလႆႈၶိုၼ်းတီႈလိၼ်ၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 17/6/2021 ၼၼ်ႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁွင်ႇ ဢိူင်ႇႁွင်ႈလိုၵ်ႉ ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ႁူမ်ႈၵၼ်သေ ယႃႉပႅတ်ႈႁူဝ်ႉ ဢၼ် ၶွမ်ႇပၼီႊႁူင်ပင်း ဢထမ်ႇမ လွမ်ႉဢဝ်လိၼ် သူၼ်ႁႆႈၼႃး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼၼ်ႉ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶဝ်ႈပၵ်းတပ်ႉ ၸွမ်းၼႂ်းဝတ်ႉဝႃးၽႃသိူဝ်ႇ ၼႂ်းဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း

  သိုၵ်းမၢၼ်ႈ   ၶဝ်ႈပၵ်းတပ်ႉၼႂ်းဝတ်ႉဝႃးၽႃသိူဝ်ႇ ၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈ ၼႂ်းဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း လၢႆလၢႆတီႈ ၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းၵႂႃႇမႃးၸွမ်းတၢင်း  ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 13/6/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိူၵ်ႈမႂ်ႈ   ၶဝ်ႈပၵ်းတပ်ႉ ၼႂ်းဝတ်ႉမႂ်ႇ၊ ဝတ်ႉဢႃးၶႃႇပုတ်ႉထလႄႈ ဝတ်ႉပႃႇလႅင် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ   ၵူၼ်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းဝႃႈ ဝၢႆးလင်  မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ   ၶိူဝ်းယႂ်း ၼႂ်းဝဵင်းၼႆႉ ႁၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈသူင်ႇႁႅင်းၵူၼ်းမႃးပၵ်းပႂ်ႉၸွမ်းၼႂ်းဝဵင်းလၢႆလၢႆတီႈဝႃႈၼႆ။...

ႁူင်းပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈၸႄႈတွၼ်ႈ တႃႈၶီႈလဵၵ်းၺႃးလူမ်ႇယိုဝ်း ပလိၵ်ႈတၢႆ ၵေႃႉ႞

မီးၵူၼ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ လူမ်ႇယိုဝ်း ပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇ တီႈၼႃႈႁူင်းပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ၸႄႈတွၼ်ႈ တႃႈၶီႈလဵၵ်း ၽူႈမီးၸၼ်ႉၼႂ်းပလိၵ်ႈ မၢၼ်ႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လႆႈလူႉတၢႆ။ ဝၼ်းတီႈ 9/10/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ မွၵ်ႈ 7 မူင်းၶိုင်ႈ ႁူင်းပလိၵ်ႈၸႄႈတွၼ်ႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း ဢၼ်ပၵ်းဝႆႉတီႈ ၼႂ်းဝဵင်းတႃႈၶီႈ လဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း လႅၼ်လိၼ်တႆး - ထႆးၼၼ်ႉ မီးၵူၼ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇၶဝ်ႈယိုဝ်း...

Latest news

- Advertisement -spot_img