Monday, June 17, 2024

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶဝ်ႈပၵ်းတပ်ႉ ၸွမ်းၼႂ်းဝတ်ႉဝႃးၽႃသိူဝ်ႇ ၼႂ်းဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း

Must read

  သိုၵ်းမၢၼ်ႈ   ၶဝ်ႈပၵ်းတပ်ႉၼႂ်းဝတ်ႉဝႃးၽႃသိူဝ်ႇ ၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈ ၼႂ်းဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း လၢႆလၢႆတီႈ ၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းၵႂႃႇမႃးၸွမ်းတၢင်း  ။

Photo CJ- ႁၢင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 13/6/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိူၵ်ႈမႂ်ႈ   ၶဝ်ႈပၵ်းတပ်ႉ ၼႂ်းဝတ်ႉမႂ်ႇ၊ ဝတ်ႉဢႃးၶႃႇပုတ်ႉထလႄႈ ဝတ်ႉပႃႇလႅင် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ   ၵူၼ်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းဝႃႈ ဝၢႆးလင်  မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ   ၶိူဝ်းယႂ်း ၼႂ်းဝဵင်းၼႆႉ ႁၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈသူင်ႇႁႅင်းၵူၼ်းမႃးပၵ်းပႂ်ႉၸွမ်းၼႂ်းဝဵင်းလၢႆလၢႆတီႈဝႃႈၼႆ။  

- Subscription -

  “မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 13 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ ၶဝ်မႃးတမ်းတပ်ႉၶဝ် တီႈဝၢၼ်ႈမႂ်ႇ ၵႃးသိုၵ်းသွင်လမ်း လႄႈ ဝတ်ႉဢႃးၶႃႇ ၊ ဝတ်ႉပႃလႅင် ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ဝၢႆးသေ မီးလွင်ႈပိုတ်းယိုဝ်းႁူင်းပလိၵ်ႈ ၸႄႈတွၼ်ႈ တႃႈၶီႈလဵၵ်းၼၼ်ႉသေ   လမ်းတီႉၺွပ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇၵႂႃႇၵေႃႈ မီးတင်းၼမ်ယဝ်ႉ”-  ဝႃႈၼႆ။

 ဝၼ်းတီႈ 9/6/2021 မီးၵူၼ်းမႃးပွႆႇမၢၵ်ႇ ပိုတ်းယိုဝ်းၼႃႈႁူင်းပလိၵ်ႈၸႄႈတွၼ်ႈတႃႈၶီႈလဵၵ်းၼၼ်ႉ တိူဝ်ႉၺႃးပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ၽူႈမီးၸၼ်ႉ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လူႉတၢႆ ။ လင်ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ထႅမ်ႁႅင်းၵူၼ်းထႅင်ႈသေ ၵူတ်ႇထတ်းလွင်ႈၵူၼ်းၵႂႃႇမႃး ၸွမ်း သဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်း ၼႂ်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ႁၢဝ်ႈႁႅင်း  ။

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 14/6/2021 ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႃႈၶီႈလဵၵ်း ထုၵ်ႇၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိူၵ်ႈမႂ်ႈ တီႉၺွပ်းၵႂႃႇ ဢမ်ႇယွမ်း 9 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

“ဝၢႆးမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇၶမ်ႈၼၼ်ႉသေ ၶဝ်ထႅမ်ႁႅင်းၵူၼ်း ၶဝ်ထႅင်ႈယဝ်ႉၵေႃႈ ၵူတ်ႇထတ်း ၵူၼ်းၵႂႃႇမႃးထႅင်ႈ။ ၸွမ်းၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉ တေၵႂႃႇလႂ်ၵေႃႈ လႆႈဝႆႉသတိၵၼ်  ၵႂႃႇမႃး ယၢပ်ႇၼႃႇၶႃႈ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၶဝ်ထၢင်ႇထိူမ်ၽႂ်ၵေႃႈ တီႉၶႃႈဢေႃႈ။ ယွၼ်ႉၼၼ်လႄႈ သင်ဢွၵ်ႇတၢင်းၼွၵ်ႈ ၼႆၵေႃႈ ပဵၼ်ဢၼ်လႆႈမႆႈၸႂ်သေ ၵူဝ် ဝႆႉၶႃႈဢေႃႈ”-  ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄ ၼင်ႇၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းၼႆႉ ဢမ်ႇဝႃႈၸွမ်းဝတ်ႉဝႃးမုၼ်ၸဝ်ႈ ၸွမ်းသဵၼ်ႈတၢင်းလူင် ၸွမ်းၼႂ်းၵိဝ်ႇ/ ၼႂ်းသွႆး ၼႂ်းပွၵ်ႉ/ ဢိူင်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ၶဝ်ဢိုတ်းသဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်းသေ ၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းၵႂႃႇမႃး ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း