Tuesday, June 18, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ၸႄႈဝဵင်း

ၵွၼ်းဢိူင်ႇတၢင်းထုင်ႉလႃႈသဵဝ်ႈၼႆႉ ၶၢႆတီႈလိၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၊ တၢင်ႇလိၵ်ႈဝႆႉယူႇၵေႃႈ ၸႄႈဝဵင်းဢမ်ႇလူင်းထတ်း

ၾၢႆႇၽွင်းငမ်း ဢိူင်ႇၵွင်းၵႄး ႁူဝ်ပိုၵ်ႉ ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈဢဝ်လိၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၶၢႆ ၊ ၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇလႆႈၸႂ် တၢင်ႇလိၵ်ႈယွၼ်းတၢင်းၸွႆႈတီႈလုမ်းၵွၼ်းၸႄႈဝဵင်းၵေႃႈ ဢမ်ႇၸွႆႈၵႄႈလိတ်ႈပၼ်သင်သေဢမ်ႇၵႃး ၽူႈၵွၼ်းဢိူင်ႇယင်းဢဝ်ႁႅင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ႈမႃးလွၵ်ႇငိုတ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈထႅင်ႈလူးၵွၼ်ႇ ။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႃးမူၼ်း ဢႃယု 50 ပၢႆၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -“မၼ်းမႃးဢဝ်တီႈလိၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဝၢၼ်ႈၼႃးမူၼ်းၶၢႆဢေႃႈ။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢမ်ႇၽွမ်ႉဢမ်ႇလႆႈၸႂ် ၵႂႃႇသၢၼ်ၶတ်းယူႇၵေႃႈ မၼ်းဢမ်ႇထွမ်ႇ။ ၸႂ်ႉဢႃႇၼႃႇမၼ်းသေ ယိုတ်းတီႈလိၼ်ၽုင်ႇၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႃးမူၼ်း၊ ပေႃးယဝ်ႉဢဝ်ၶၢႆ။ မၼ်းၸႂ်ႉဢႃႇၼႃႇပေႉၵိၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႆႉၼမ်ၼႃႇယဝ်ႉၶႃႈ။ ပေႃးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၶႂ်ႈၶၢႆလိၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇသေ ၵႂႃႇၸႂ်ႉမၼ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်းပၼ်...

ၵူၼ်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉတီႈၼမ်ႉလၼ်ႈပုင်ႈထိုင် 40 ၵၢတ်ႇၼမ်ႉလၼ်ႈပိၵ်ႉဢိုတ်းဝႆႉၼိုင်ႈဝူင်ႈ

တီႈဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ပုင်ႈၶိုၼ်ႈထိုင် 40 ၵေႃႉ ယၢမ်းလဵဝ်ထိုင်တီႈလႆႈပိၵ်ႉၵၢတ်ႇဝႆႉ ၼိုင်ႈဝူင်ႈ   ဝႃႈၼႆ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 29/6/2021 တေႃႇထိုင် 5/7/2021 တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 7 ဝၼ်း ယူႇတီႈ ၾၢႆႇၶွမ်ႊမတီႊၵႅတ်ႇၶႄႁႄႉၵင်ႈ တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ...

သိုၵ်းၶၢင် KIA ယိုဝ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း

သွင်ဝၼ်းထပ်းၵၼ်မႃးၼႆႉ သိုၵ်းၶၢင် KIA ယိုဝ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ  ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇႁၢဝ်ႈႁႅင်း၊ ပၢင်တိုၵ်း ပဵၼ်လၢႆတီႈ လၢႆၵမ်းထပ်းၵၼ်။   မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 27/5/2021 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း မွၵ်ႈ 11 မူင်း ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း သိုၵ်းၶၢင် KIA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈၵွင်းလိူၼ် ၾၢႆႇၼိူဝ်ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉသႃႇ ၼႂ်းၵႄႈ...

ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ပေႃႉထုပ်ႉ တီႉၺွပ်း ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၵဵင်းတုင် သွင်ၵေႃႉ

ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ၵဵင်းတုင် ၸႂ်ႉလၢႆးႁုၵ်းႁၢႆႉသေ ႁေႃႈၵႃးလမ်းၽႃႇတမ် ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ဢွၼ်ႇၸၢႆးသွင်ၵေႃႉ ပေႃႉ ထုပ်ႉႁၢဝ်ႈႁႅင်းသေ တီႉၺွပ်းၵုမ်းတူဝ်ၵႂႃႇ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 26/5/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်းမွၵ်ႈ 11:20 မူင်းပၢႆၼၼ်ႉ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ႁေႃႈၵႃးလမ်းတမ် ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ဢွၼ်ႇၸၢႆး သွင်ၵေႃႉ တီႈတၢင်းလင် ႁူင်းပလိၵ်ႈ ႁိမ်းၵၢတ်ႇလူင် ဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း။ ...

ၵူၼ်းၼုမ်ႇမူႇၸေႊ 5 ၵေႃႉ ဢၼ်ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႈၵၢင်ၵၢတ်ႇၼၼ်ႉ လွတ်ႈမႃးၶိုၼ်း

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ မူႇၸေႊ 5 ၵေႃႉ ဢၼ်ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႉၺွပ်းၵႂႃႇ ၵၢင်ၵၢတ်ႇၼၼ်ႉ ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပွႆႇပၼ်ၶဝ် လွတ်ႈဢွၵ်ႇမႃးၶိုၼ်းယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။   ဝၼ်းတီႈ 26/5/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 10 မူင်း ၵူၼ်းၼုမ်ႇ မူႇၸေႊ ႁူမ်ႈၵၼ် ႁွင်ႉၽဵင်းၵႂၢမ်း ႁႃငိုၼ်းၵွင်ၵၢင် တႃႇၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တၢင်းပွတ်းႁွင်ႇ...

ၵၢင်ဝဵင်းမူႇၸေႊ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ ထပ်းၵၼ် လၢႆတီႈ လၢႆၵမ်း

တႄႇဢဝ်လိူၼ်ဢေႊၿရိူဝ်ႊမႃး တေႃႇထိုင်လိူၼ်မေႊၼႆႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ ၶိူဝ်းယႂ်း၊ မိူဝ်ႈဝႃးၼႆႉၵူၺ်း မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇထပ်းၵၼ် သၢမ်တီႈ လႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း မႆႈၸႂ် လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ။ ဝၼ်းတီႈ 26/5/2021 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 3 မူင်း ထိုင် 4 မူင်း မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတီႈၼႃႈႁူင်းယႃလႄႈ ႁိမ်းႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉသုင် မၢႆ 3 သွင်လုၵ်ႈ၊...

ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၼႂ်းမိူင်းတႆးၼင်ႇၵၼ် တိုၵ်းတေႃးၵၼ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း

ၸုမ်းဢူၺ်းလီသိုၵ်းပွတ်းႁွင်ႇ ဢၼ်မီးၸုမ်းသိုၵ်း SSPP, TNLA  ၼၼ်ႉ ပဵၼ် ပၢင်တိုၵ်း ၵၼ်တင်း သိုၵ်း RCSS ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်း ၼမ်ႉတူႈထႅင်ႈ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း။ ဝၼ်းတီႈ 26/5/2021 တႄႇဢဝ် ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 8 မူင်း တေႃႇထိုင် တၢမ်းၶမ်ႈ သွင်ၾၢႆႇယိုဝ်းၵၼ်တီႈ လွႆမုင်းၼၵႃး တင်း လွႆမူၼ်း...

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းယႆ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇထပ်းၵၼ် လၢႆဝၼ်း

မိူဝ်ႈၼႆႉၵၢင်ၼႂ် မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတီႈ ဝၢၼ်ႈႁူဝ်ယ၊ မိူဝ်ႈဝႃး ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈသမ်ႉ တႅၵ်ႇတီႈ ၵၢင်ဝဵင်းမိူင်းယႆ ၸႄႈတွၼ်ႈလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်း ယုပ်းၽၢၼ်ႈ ၵူဝ်ပဵၼ်ၽေး။ ဝၼ်းတီႈ 27/5/2021 ၼႂ်ၼႆႉ မွၵ်ႈ 5 မူင်း မၢၵ်ႇတႅၵ်ႈတီႈႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉသုင်(ၽႄ) ဝၢၼ်ႈႁူဝ်ယ၊ ဢိူင်ႇႁူဝ်ယၸေႈဝဵင်းမိူင်းယႆ၊ မိူဝ်ႈဝႃး ယၢမ်ႈၵၢင်ၶမ်ႈ...

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းဝႃႈတေပိၵ်ႉ ၶူဝ်းၶွင်ထႆး 5 ယၢင်ႇၼႆလႄႈ ၵူၼ်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းတိုၼ်ႇသိုဝ်ႉတႃႇၶၢႆ/တႃႇၵိၼ်

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉဝႃႈ တေပိၵ်ႉၶူဝ်းၶွင်ထႆး 5 ယၢင်ႇ/ပိူင် ၼႆလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ ဢၼ်ယူႇတိတ်းၸပ်း လႅၼ်လိၼ်တႆး - ထႆးၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈႁၢၼ်ႉ(သႅင်ႇ) လႅၼ်ႈသိုဝ်ႉဝႆႉတႃႇၶၢႆ ၵူၼ်းမိူင်းတၢင်းလၢႆ ႁႃသိုဝ်ႉတႃႇၵိၼ်။ ဝၼ်းတီႈ 1/5/2021  တႄႇဢဝ်မိူဝ်ႈၽုၵ်ႈၼႆႉၵႂႃႇ တီႈၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉ တႄႇႁၢမ်ႈၶူဝ်းၵုၼ်ႇတၢင်းမိူင်းထႆး 5 ယၢင်ႇ(မဵဝ်း) ၼမ်ႉၸဵမ်းဝၢၼ်၊...

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၺႃးယိုဝ်းတၢႆ လူၺ်ႈဢမ်ႇႁူႉလွင်ႈတၢင်း

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉၵေႃႉၼိုင်ႈ ၺႃးၵူၼ်းႁၢႆႉ ဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ ယိုဝ်းတၢႆၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း၊ တၢင်းၽႄၵႂႃႇ ဝၢၼ်ႈၶၢႆးလူင် ဢၼ်မီးၾၢႆႇၸၢၼ်းဝဵင်းသီႇပေႃႉၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 28/4/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ထူပ်းႁၼ် တူဝ်တၢႆ ၸၢႆးလႃႉဝိၼ်း ၺႃးယိုဝ်းတၢႆသေ ပွႆႇဝႆႉၶၢင်ႈတၢင်း သဵၼ်ႈတၢင်းၽႄ လုၵ်ႉသီႇပေႃႉၵႂႃႇ တၢင်းဝၼ်ႈၶၢႆးလူင် ဢိူင်ႇၵုၼ်ၶႆႉ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ မၼ်းၸၢႆး...

ၵူၼ်းမူႇၸေႊ ၸၢင်ႈၵၼ် ၵႂႃႇၸွႆႈထွၼ်ငိုၼ်း တီႈပၢၼ်ႇ ၼိုင်ႈၵေႃႉ မိုၼ်ႇႁႃႈႁဵင်

ၵူၼ်းမူႇၸေႊ ၸိူဝ်းမီးငိုၼ်း ၶမ်ဝႆႉၼႂ်းယေး/ပၢၼ်ႇ (ၵမ်ႇပေႃးၸ) ငိုၼ်း ၼမ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၸၢင်ႈၵူၼ်းၸမ်ၸႂ် ၼိုင်ႈၵေႃႉ မိုၼ်ႇႁႃႈ သေ ႁႂ်ႈၸွႆႈထွၼ်ငိုၼ်းပၼ် ။ ဝၼ်းတီႈ 21/4/2021 မႃး တီႈပၢၼ်ႇယေးငိုၼ်းၵၢမ်ႇပေႃႉၸႃႉ မၢႆ 1 ဢၼ်ပၵ်းဝႆႉတီႈပွၵ်ႉၼိူဝ် ၸႄႈဝဵင်း မူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼၼ်ႉ ၼိုင်ႈဝၼ်းလႂ် ႁပ်ႉၵူၼ်းထွၼ်ငိုၼ်း 400...

ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈ လႄႈ ၽႅၼ်ၵၢၼ်ၼႄၵၢင်ၸႂ်သၢၼ်ၶတ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႈၵဵင်းမႆႇ လူႉ

လၢႆၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်ႁွတ်ႈၽႅဝ်ဝႆႉတီႈ ၵဵင်းမႆႇၸိုင်ႈထႆးၼၼ်ႉဢၢၼ်းတေဢွၵ်ႇ ၼႄ ၵၢင်ၸႂ် သၢၼ်ၶတ်းတေႃႇ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈထႅင်ႈ ၵူၺ်းငဝ်းလၢႆးတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈ လၢမ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းလႄႈ ပွၵ်ႈၼႆႉတေပႆႇပဵၼ် ဝႃႈၼႆ။ ဝၢႆးသေ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ ၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 1/2/2021 မႃးယူႇတီႈ ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်းတုမ် ၵူၼ်းၼုမ်ႇ လၢႆၸၢဝ်းၶိူဝ်း ဢၼ်ႁွတ်ႈၽႅဝ်ဝႆႉတီႈဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ...

ၸဝ်ႈၵႃးသူင်ႇတႅင်တဝ်ႈ ၶၢႆၶဝ်ႈမိူင်းၶႄႇယၢပ်ႇ လႄႈ ၸႅၵ်ႇပၼ်လၢႆၸွမ်းတၢင်း

ၵႃးလူင် တၢင်ႇတႅင်တဝ်ႈ/တႅင်ၾၢင် (တႅင်တမ်ႇပူႇ) တေႃႉသူင်ႇၶၢႆတၢင်းမိူင်းၶႄႇၼၼ်ႉ ၾၢႆႇၶႄႇထတ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ႁၢဝ်ႈႁႅင်း၊ လႆႈၸိူင်ႉၶၢဝ်းယၢမ်းၸွမ်းတၢင်းႁိုင် ၶၼ်တႅင်ဢမ်ႇလီလႄႈ ဝၢႆႇႁူဝ်ၵႃးပွၵ်ႈ ၸႅၵ်ႇပၼ်လၢႆ ၸွမ်းတၢင်း ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 19/4/2021 ၼႆႉမႃး ၵႃးတႅင်တဝ်ႈ ၸိူဝ်းႁွတ်ႈထိုင်ဝႆႉ တီႈပၢင်ၵၢတ်ႇမၢၵ်ႇမႆႉ 105 လၵ်း လႅၼ်လိၼ်တႆး - ၶႄႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ...

ၸုမ်းသိုၵ်းၼႂ်းမိူင်းတႆး ၼင်ႇၵၼ်ယိုဝ်းၵၼ်လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းထုင်ႉၼမ်ႉတူႈ လႆႈပၢႆႈၼပ်ႉႁဵင်

ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼႂ်းမိူင်းတႆး ၼင်ႇၵၼ် ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်းလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းယူႇ သၢပ်ႇၼမ်ႉတူႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ၊ ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ လႆႈပၢႆႈယၢၼ်ႁိူၼ်းယေး မီးႁူဝ်ၵူၼ်း 2 ႁဵင်ပၢႆ။ တႄႇဢဝ် ၵၢင်လိူၼ်ၾႅပ်ႊၿိဝ်ႊရီႊ မႃးတေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၼႂ်းၸႄႈ ဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ မီးႁဵင်ပၢႆ ၊ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ သမ်ႉမီး...

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတီႈၵဵတ်ႉ Asia World ၵျွၵ်ႉမႄး ၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်း 3 ၵေႃႉ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ယၢမ်းႁူဝ်ၵၢင်ၶမ်ႈ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတီႈတူဝ်းၵဵတ်ႉ Asia World – မီးလွင်ႈလူႉၵွႆၼမ်သေ ၵူၼ်းၵေႃႈ မၢတ်ႇၸဵပ်း 3 ၵေႃႉ။ ဝၼ်းတီႈ 5/4/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 7 မူင်းမိူဝ်ႈၼႆႉ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတီႈ ၵဵတ်ႉ Asia World (ၵျွၵ်ႉမႄး) ဢၼ်ပႂ်ႉ ၵဵပ်းငိုၼ်းၵႃး ၵႂႃႇမႃး ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းလူင်...

Latest news

- Advertisement -spot_img