Sunday, July 21, 2024

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းဝႃႈတေပိၵ်ႉ ၶူဝ်းၶွင်ထႆး 5 ယၢင်ႇၼႆလႄႈ ၵူၼ်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းတိုၼ်ႇသိုဝ်ႉတႃႇၶၢႆ/တႃႇၵိၼ်

Must read

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉဝႃႈ တေပိၵ်ႉၶူဝ်းၶွင်ထႆး 5 ယၢင်ႇ/ပိူင် ၼႆလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ ဢၼ်ယူႇတိတ်းၸပ်း လႅၼ်လိၼ်တႆး – ထႆးၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈႁၢၼ်ႉ(သႅင်ႇ) လႅၼ်ႈသိုဝ်ႉဝႆႉတႃႇၶၢႆ ၵူၼ်းမိူင်းတၢင်းလၢႆ ႁႃသိုဝ်ႉတႃႇၵိၼ်။

Photo: SHAN/ ၶူဝ်မိုတ်ႈၵိုဝ်းမၢႆ 2 မႄႈသၢႆ – တႃႈၶီႈလဵၵ်း

ဝၼ်းတီႈ 1/5/2021  တႄႇဢဝ်မိူဝ်ႈၽုၵ်ႈၼႆႉၵႂႃႇ တီႈၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉ တႄႇႁၢမ်ႈၶူဝ်းၵုၼ်ႇတၢင်းမိူင်းထႆး 5 ယၢင်ႇ(မဵဝ်း) ၼမ်ႉၸဵမ်းဝၢၼ်၊ ၼမ်ႉၼူမ်း၊ ၵေႃႇၾီႇ၊ ပီႇယႃႇထႆး ၸိူဝ်းၼႆႉ တေဢမ်ႇပၼ် တေႃႉသူင်ႇၶဝ်ႈၸူးမိူင်းတႆး/ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်၊ ၵူၼ်းမိူင်း တႃႈၶီႈလဵၵ်း ၵမ်ႈၼမ် ၸႂ်ယႂ်ႇၶူဝ်းၵုၼ်ႇသိၼ်ၵႃႉ ဢၼ်လုၵ်ႉတၢင်းမိူင်းထႆးၶဝ်ႈ တႃႇၵႃႉၶၢႆ တႃႇၵိၼ် ၸိူဝ်းၼႆႉလႄႈ  မႆႈၸႂ် ၵူဝ်ႁူပ်ႉတၢင်းယၢပ်ႇ လႄႈ ႁႄႇၵၼ်ၵဵပ်းသိုဝ်ႉ ဝႆႉ။  

- Subscription -

ၵူၼ်းႁဵတ်း ၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးတီႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၶဝ်တေပိၵ်ႉတၢင်းၵိၼ် ႁႃႈမဵဝ်းဝႃႇ၊ ၶဝ်ၵူဝ်ပိူၼ်ႈဢမ်ႇသိုဝ်ႉၶူဝ်းၶဝ်ႁဵတ်းဢွၵ်ႇယူဝ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ။ ၵေႃႇၾီႇၼႆၵေႃႈ ပိူၼ်ႈသိုဝ်ႉတၢင်းမိူင်းထႆးၵိၼ် ၽႂ်ဢမ်ႇၵိၼ်ၵေႃႇၽီႇမိူင်းမၢၼ်ႈ၊ ပီႇယႃႇၼႆၵေႃႈ ၵူႈပွၵ်ႈတႄႉပိူၼ်ႈၵိၼ်ၼႃႇ မျၢၼ်ႇမႃႇပီႇယႃႇ၊ တေႃႈလဵဝ် ၽႂ် ဢမ်ႇသိုဝ်ႉၵိၼ် ၶွင်ၶဝ်၊  သိုဝ်ႉၵိၼ်ပီႇယႃႇထႆးၵူၺ်း၊ မိူဝ်ႈၼႆႉ ပီႇယႃႇသိင်းၵႃး ပေႃး ႁႃသိုဝ်ႉယၢပ်ႇယဝ်ႉ၊ တႄႇမိူဝ်ႈၽုၵ်ႈတေပိၵ်ႉၵႂႃႇၼႆတႄႉ တေမိူၼ်ႁိုဝ် ထႅင်ႈဢမ်ႇႁူႉယဝ်ႉၶႃႈ” – ဝႃႈၼႆ။

သင်ဝႃႈ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိူၵ်ႈမႂ်ႈ ပိၵ်ႉဢိုတ်းပႅတ်ႈ ၶူဝ်းၵုၼ်ႇ မိူင်းထႆးယဝ်ႉၼႆၸိုင် ၶူဝ်းၵုၼ်ႇဢၼ်ၵိုတ်းဝႆႉၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၶၼ်မၼ်းတေပုင်ႈၶိုၼ်ႈႁႅင်းသေ တေယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ တႃႇၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ သိုဝ်ႉၵိၼ် သိုဝ်ႉၸႂ်ႉသေ ဢမ်ႇၵႃး တုမ်ႉတိူဝ်ႉ ပႃး တႃႇသူင်ႇၶၢႆ ၼႂ်းတူဝ် မိူင်းတႆး တႄႉ ၼႆ ၵူၼ်းၵႃႉ ၵူၼ်းၶၢႆ လၢႆၸဝ်ႈ ပွင်ႉလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ၶူဝ်လႅၼ်လိၼ် တႆး – ထႆး ဢၼ်ၵၢႆႇ တႃႈၶီႈလဵၵ်း – မႄႈသၢႆ ၼၼ်ႉ မီးသွင်လင်၊ လင်တီႈၼိုင်ႈ ပဵၼ်တႃႇၵူၼ်းၶၢမ်ႈ၊  ၶူဝ် လင်မၢႆသွင်သမ်ႉ တႃႇတေႃႉၵုၼ်ႇၶၢမ်ႈပိူင်လဵဝ်၊ တင်ႈတႄႇၶူဝ်ႊဝိတ်ႉၽႄႈလၢမ်း ၵမ်းႁႅၵ်ႈ မိူဝ်ႈလိူၼ်မၢတ်ႉ ပီ 2020 သေ ပိၵ်ႉမႃး တေႃႇထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ဢမ်ႇပၼ်ၵူၼ်းၶၢမ်ႈ။ ၶူဝ်မၢႆ 2 တႄႉ ပၼ် ၶူဝ်းၵုၼ်ႇသိၼ်ၵႃႉ ၶၢမ်ႈၵႂႃႇမႃးယူႇ။ တႄႇဢဝ် မိူဝ်ႈၽုၵ်ႈၼႆႉၵႂႃႇ ၶူဝ်းၵိၼ်မၢင်ၸိူဝ်းတေ ပၼ်ၶၢမ်ႈယူႇသေတႃႉ ၼင်ႇလၢတ်ႈမႃးပႃႈၼိူဝ် 5 ယၢင်ႇတႄႉ  သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တေဢမ်ႇပၼ်ၶၢမ်ႈယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း