Friday, July 19, 2024

ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၼႂ်းမိူင်းတႆးၼင်ႇၵၼ် တိုၵ်းတေႃးၵၼ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း

Must read

ၸုမ်းဢူၺ်းလီသိုၵ်းပွတ်းႁွင်ႇ ဢၼ်မီးၸုမ်းသိုၵ်း SSPP, TNLA  ၼၼ်ႉ ပဵၼ် ပၢင်တိုၵ်း ၵၼ်တင်း သိုၵ်း RCSS ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်း ၼမ်ႉတူႈထႅင်ႈ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း။

ပၢႆႉ ဝၢၼ်ႈပၢင်ႁၢတ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ

ဝၼ်းတီႈ 26/5/2021 တႄႇဢဝ် ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 8 မူင်း တေႃႇထိုင် တၢမ်းၶမ်ႈ သွင်ၾၢႆႇယိုဝ်းၵၼ်တီႈ လွႆမုင်းၼၵႃး တင်း လွႆမူၼ်း ဢၼ်ၾၢႆႇတူၵ်းဝၢၼ်ႈပၢင်လူင် ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ၊ ယူႇဝူင်ႈၵၢင် ဝဵင်းသီႇပေႃႉ တင်း ၼမ်ႉတူႈ ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ။

- Subscription -

ၵူၼ်း ပၢင်လူင်/ၼမ်ႉတူႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ပၢင်တိုၵ်းတႄႉ ပဵၼ်ယူႇၵူႈဝၼ်းၶႃႈယဝ်ႉ ၵူၺ်းၵႃႈ ဢမ်ႇ ပေႃးႁၢဝ်ႈႁႅင်း မိူၼ်မိူဝ်ႈဝႃးၶႃႈ။ မိူဝ်ႈဝႃးၼႆႉ ႁၢဝ်ႈႁႅင်းၼႃႇၶႃႈဢေႃႈ။ တင်းသွင်ၾၢႆႇတႄႉ မီးလွင်ႈလူႉသုမ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းၼင်ႇ ၵၼ် ယူႇၶႃႈ။ ႁူဝ်ယွႆႈမၼ်းတႄႉ ပႆႇလႆႈႁူႉတႅတ်ႈတေႃးလီ မၢတ်ႇလၢႆၵေႃႉ တၢႆလၢႆၵေႃႉၸိူဝ်းၼႆႉ”  – ဝႃႈၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် တၢင်းသွင်ၾၢႆႇ ၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်းတေႃႇၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း တင်း ၸုမ်းဢူၺ်းလီၵေႃႈ ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်းထႅင်ႈတင်းၼမ် တၢင်း RCSS ၵေႃႈ ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း တင်းၼမ် ။

တင်းသွင်ၾၢႆ ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်းၼင်ႇၵၼ်ၶႃႈ။ ပၢင်တိုၵ်းတင်း ၼမ်ႉတူႈ တႃႇတေယဵၼ်ၼႆႉ ပႆႇငၢႆႈငၢႆႈၶႃႈယူဝ်ႉ၊ ပေႃးတူၺ်းငဝ်းလၢႆးမၼ်းၸိူင်ႉၼႆတႄႉ”- ၵူၼ်းယူႇ ၼႂ်းဢိူင်ႇပၢင်လူင်ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ၸွမ်းတႃႈၸွမ်းတၢင်း ၸုမ်းဢူၺ်းလီသိုၵ်းပွတ်းႁွင်ႇ ပႂ်ႉထတ်း ၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းၵႂႃႇတႃႈပႆတၢင်း၊ ၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းၵႂႃႇမႃး ပေႃးဢမ်ႇႁတ်း ပႃးမိုဝ်းထိုဝ်(ၾူၼ်း) ၵူဝ်ၼႂ်းမိုဝ်းထိုဝ် မီးၶႅပ်းႁၢင်ႈၸုမ်းသိုၵ်း RCSS ၊ သဵၼ်ႈ တၢင်း ဢၼ်မီးတပ်ႉ RCSS ပႂ်ႉၵေႃႈ တေႃႈၼင်ႇၼၼ် ပေႃးမီးၶႅပ်းႁၢင်ႈ ဢၼ်မီးၸုမ်းသိုၵ်းပွတ်းႁွင်ႇၵေႃႈ ဢမ်ႇလႆႈမိူၼ်ၵၼ် – ဝႃႈၼႆ။

မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး၊ သီႇပေႃႉ၊ ၼမ်ႉတူႈ၊ မူႇၸေႊ၊ ၼမ်ႉၶမ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ ၸုမ်းဢူၺ်းလီ သိုၵ်းပွတ်းႁွင်ႇ တင်း သိုၵ်း RCSS ႁိမ်ပိုၼ်ႉတီႈၵၼ်၊ သွင်ၾၢႆႇ ၶႅင်ႇၵၢင်မၢၵ်ႇတေႃႇၵၼ်၊ လေႃႇတိုၵ်း ပိုတ်း ယိုဝ်း ၵၼ် ႁိမ်းဝၢၼ်ႈႁိမ်းသူၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈလူႉတၢႆၸွမ်းတၢင်းၼမ်၊ ႁိူၼ်းယေးၵေႃႈ ၺႃးၾႆးမႆႈၵႂႃႇ ၼပ်ႉႁူဝ်သိပ်းလင်။ ယွၼ်ႉသွင်ၾၢႆႇယိုဝ်းၵၼ်သေ ၵူၼ်းမိူင်း 5 ႁဵင်ပၢႆ လႆႈပၢႆႈယၢၼ်ႁိူၼ်းယေးတီႈယူႇ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၵၢၼ်ယူႇ ၵၢၼ်ၵိၼ် ၵူႈလွင်ႈဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း