Saturday, June 22, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း

ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ့် 19 တီႈၵဵင်းတုင် ပုင်ႈထိုင် 3,000 ပၢႆ

ၵူၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ့် 19 တီႈၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင်  တေႃႇထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉမီး 3 ႁဵင်ပၢႆ လူ့တၢႆ 60 ပၢႆ ၊ တိုၵ်ႉၵူတ်ႇထတ်းႁၼ်ၵူၼ်းၸပ်းမီးယူႇၵူႈဝၼ်း။ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 4 လိူၼ် တေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 19/9/2021 ၼႆ့ တီႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ့်မႅင်း တင်းမူတ်းမီး 3,064 ၵေႃ့၊ လူ့တၢႆ 63...

ၵဵတ်ႉတႃႇပိင်း ၼႂ်းၵႄႈၵဵင်းတုင် – မိူင်းလႃး ဢၼ်ပိၵ်ႉမႃးၶၢဝ်းတၢင်း 4 ပီၼၼ်ႉ ၶိုၼ်းပိုတ်ႇ

 ၵဵတ်ႉ/လၢၼ်ႇတႃႈပိင်း ၼႂ်းၵႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် - မိူင်းလႃး  ဢၼ်ပိၵ်ႉမႃးၶၢဝ်းတၢင်း 4 ပီပၢႆၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶိုၼ်းပိုတ်ႇပၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇမႃး ၶိုၼ်းၼႂ်းလိူၼ် သႅပ်ႊထႅမ်ႊပိူဝ်ႊ ၼႆႉ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 16/9/2021   ၵဵတ်ႉတႃႈပိင်း လႅၼ်ၶႅၼ်ႈၵဵင်းတုင် - မိူင်းလႃး ဢၼ်မီးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ သိုၵ်းမိူင်းလႃးၼင်ႈဝႆႉၵေႃႉၾၢႆႇၾၢႆႇၼၼ်ႉ ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈဝႃႈ ပိုတ်ႇၶိုၼ်းယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆသေတႃႉ ပႆႇႁၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၵႂႃႇမႃး။...

ၵူၼ်းၵဵင်းတုင်ဢမ်ႇၸၢင်ႈဢွၵ်ႇႁိူၼ်း တႄႇယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႃႇယူႇၵိၼ်

ယၢမ်းလဵဝ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း မီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တင်း မူတ်း 2,340 ပၢႆ လူႉတၢႆ 40 ပၢႆယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ တႄႇဢဝ် ႁၢင်လိူၼ်ၵျုၼ်ႊမႃး တေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 8/9/2021 ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း မီးၵူၼ်း တိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19...

ဝဵင်းတႃႈလိူဝ်ႇ ပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း မီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ မွၵ်ႈ 80

တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ပွၵ်ႈၵမ်းသၢမ် ၽႄႈလၢမ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းမႃး တေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 7/9/2021 ၼႆႉ ၼႂ်းဝဵင်းတႃႈလိူဝ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း မီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်း တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တင်းမူတ်း 79 ၵေႃႉ လူႉတၢႆ ဢမ်ႇမီး ၼႆယဝ်ႉ။ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ   ဝဵင်းတႃႈလိူဝ်ႇ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ...

ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၽူႈလၵ်ႉၸၵ်ႉၶုတ်ႈလိူင်ၼမ် လိူဝ်ၵဝ်ႇ

ယၢမ်းလဵဝ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း မီးၽူႈလၵ်ႉၸၵ်ႉၶုတ်ႈလိူင်ႇၼမ်မႃး လိူဝ်ၵဝ်ႇ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ပိုၼ်ႉတီႈ ဢမ်ႇ မီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ  ဝႃႈၼႆ။ ဝၢႆးသေ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း  တင်ႈတႄႇ ဝၼ်းတီႈ 1/2/2021  မႃး ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း လႅၼ်လိၼ်တႆး - ထႆးၼႆႉ မီးၽူႈလၵ်ႉၸၵ်ႉၶုတ်ႈလိူင်ႈၼမ်မႃးလိူဝ်ၵဝ်ႇၼႆ ၵူၼ်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း လၢတ်ႈ...

ၶွမ်ႊပၼီႊႁူင်ပင်း ၶဝ်ႈထုၺ်လိၼ် သူၼ်ႁႆႈၼႃး ၵူၼ်းမိူင်း တႃႈၶီႈလဵၵ်းထႅင်ႈ

ၶွမ်ႊပၼီႊႁူင်ပင်း ၸႂ်ႉႁႅင်းၵူၼ်းတင်းၼမ် ဢဝ်ရူတ်ႉ ၶဝ်ႈထုၺ်ထႆသူၼ်ႁႆႈၼႃး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ႁွင်ႇ တႃႈၶီႈလဵၵ်းထႅင်ႈ ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 6/9/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 9 မူင်း ၶွမ်ႊပၼီႊႁူင်ပင်း ဢဝ်ဢဵၼ်ႁႅင်းၵူၼ်း မွၵ်ႈ 60 ပၢႆ ရူတ်ႉၵႃးပႅၵ်ႉႁူဝ်ႊ 2 လမ်းလႄႈ ၵႃးထုၺ်လိၼ် 1...

ၵူၼ်းၵဵင်းတုင် တေပၼ်ႇပုတ်ႈၵၼ်ဢွၵ်ႇႁိူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ် တႃႇႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ

တီႈၵဵင်းတုင် မီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ပုင်ႈၶိုၼ်ႈႁႅင်းၵူႈဝၼ်းလႄႈ ၼင်ႇႁိုဝ် ပေႃးတေ ၵုမ်းၵမ်လႆႈတၢင်းပဵၼ် တေဢမ်ႇၸၢင်ႈၽႄႈလၢမ်းထႅင်ႈၼၼ်ႉ ပွၵ်ႉၼိုင်ႈလႄႈပွၵ်ႉၼိုင်ႈ တေဢမ်ႇဢွၵ်ႇႁိူၼ်း ၵႂႃႇမႃးႁဵတ်းၵၢၼ်ၶၢဝ်းလဵဝ်ၵၼ်ယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 1/9/2021 ၼႆႉၵႂႃႇ ၵူၼ်း ၵဵင်းတုင် ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း တေပၼ်ႇပုတ်ႈၵၼ် ဢွၵ်ႇ ႁိူၼ်း  ၽူႈတူင်ႉၼိုင်ၼႂ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင်...

ၸဝ်ႈၵွၼ်းဝတ်ႉၵွင်းဝႅတ်ႊ ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ လူႉလွၼ်ႇလူၺ်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 25/8/2021 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း မွၵ်ႈ 12 မူင်း ၸဝ်ႈၶူး ၵုမႃႇရ ၽူႈၵွၼ်းဝတ်ႉၵွင်းဝႅတ်ႊ ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈ တႆးပွတ်းႁွင်ႇ လႆႈၶဝ်ႈသူၼ်မၢၵ်ႇႁၢၵ်ႈၶမ်းၵႂႃႇ တီႈႁူင်းယႃၵူၼ်းမိူင်းမူႇၸေႊ ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼႆယဝ်ႉ။ “ ၸဝ်ႈႁဝ်းၼႆႉ တိတ်းၸပ်း ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 မႃး မွၵ်ႈဝူင်ႈပၢႆ လႆႈသူင်ႇယူတ်းယႃတီႈ...

ၼႂ်းဝဵင်းၵဵင်းတုင် တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ ၽႄႈလၢမ်းၼမ် ၵူၼ်းမိူင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၵိၼ်း ၸႂ်ႁႅင်း

ယၢမ်းလဵဝ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင်ၼႆႉ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တိူဝ်းၼမ်ၶိုၼ်ႈၵူႈဝၼ်း တုမ်ႉ ယွၼ်ႈၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉ ၵူၼ်းမိူင်း ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၵိၼ်းၸႂ်ၵၼ်ႁႅင်း။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 25/8/2021 ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ထႅင်ႈ 73 ၵေႃႉ။ ယၢမ်းလဵဝ် ဝဵင်းၵဵင်းတုင်ၼႆႉ...

ၸဝ်ႈၶူးဝႃး ဝုၼ်းမီး ၶဝ်ႈသူၼ်မၢၵ်ႇႁၢၵ်ႈၶမ်း ၽွင်းဢႃယု 63 ပီ ဝႃႇတေႃႇ 33 ဝႃႇ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 26/8/2021 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 11:50 မူင်း ၸဝ်ႈၶူးဝႃးဝုၼ်းမီး  (ၽတ်ႉတၼ်ႇတ ဝိမလ) ဝတ်ႉၾႃႉထၢတ်ႈႁူဝ်ၼမ်ႉ မိူင်းလဵၼ်း လႆႈ ၶဝ်ႈသူၼ်မၢၵ်ႇႁၢၵ်ႈၶမ်းၵႂႃႇ တီႈႁူင်းယႃသိုၵ်း ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ၽွင်းဢႃယု 63 ပီ ဝႃႇတေႃႇ 33 ဝႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။ လုၵ်ႈၼွင်ႉတပႄးတမ်းၸႂ် ၸဝ်ႈၶူးဝႃး...

ဝဵင်းမိူင်းၽျၢၵ်ႈ မီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 50 ပၢႆ

 ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၽျၢၵ်ႈ ၸႄႈတွၼ်ႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈ တႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း တေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 23/8/2021 ၼႆႉ ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တင်းမူတ်းမီးၵႂႃႇ 50 ပၢႆ  ၵမ်ႈၼမ် ပဵၼ်ၵူၼ်းလုၵ်ႉတၢင်ႇ တီႈမႃး ၼႆယဝ်ႉ။ ၵူၼ်း  မိူင်းၽျၢၵ်ႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “  ဢၼ်ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ်ၵူၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်...

လုၵ်ႈၸုမ်း ၸုမ်း ၶႅၵ်ႇလီပၢင်ၸႃႉ တႆးၼိူဝ် ၵဵင်းတုင် တိတ်းၸပ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 7 ၵေႃႉ

ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင်  ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်းၼၼ်ႉ ၼႂ်းဝၼ်းလဵဝ်  ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်း ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 မီး120 ပၢႆ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ပႃးလုၵ်ႈၸုမ်း ၸုမ်းၶႅၵ်ႇလီပၢင်ၸႃႉ တႆးၼိူဝ် 7 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 23/8/2021 ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်း တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ...

ၵူၼ်းၵဵင်းတုင် ၸပ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 600 ပၢႆ

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း မီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ပုင်ႈၶိုၼ်ႈထိုင် 600 ပၢႆ လူႉတၢႆ 7 ၵေႃႉယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 16/8/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း မီးၵူၼ်းလူႉတၢႆယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ ထႅင်ႈၵေႃႉ ၼိုင်ႈ၊ ပဵၼ် ၽူႈၸၢႆး ဢႃယု 74...

ၵူၼ်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တီႈၵဵင်းတုင်ၼမ်ႁႅင်း ပေႃးယူႇမဝ်မၢင် ၸၢင်ႈထိုင်ႁဵင်ၵေႃႉ ၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းလၢတ်ႈ

ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် မီး  500 ပၢႆ လူႉတၢႆယဝ်ႉ 3 ၵေႃႉ ၾၢႆႇၸွႆႈထႅမ်တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းလၢတ်ႈဝႃႈ ပေႃးယူႇမဝ်ၵိၼ်မၢင် ဢမ်ႇႁိုင်ၸၢင်ႈထိုင် 1000 ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 12/8/2021 ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ...

ၵူၼ်းၸပ်းမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉတီႈၵဵင်းတုင်မီး 400 ပၢႆ တၢႆထႅင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ တႄႇႁၢမ်ႈၵူၼ်းၶဝ်ႈ/ဢွၵ်ႇပွၵ်ႉယွမ်ႇၽႂ်မၼ်း

တီႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ပုင်ႈၶိုၼ်ႈဝၼ်း 20-30 ၵေႃႉ ၊ ထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉမီးၵူၼ်းၸပ်း 400 ပၢႆ လူႉတၢႆ 3 ၵေႃႉယဝ်ႉ။ ဝၼ်းတီႈ 11/8/2021 မိူဝ်ႈၼႆႉၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းထၢင်ႇထိူမ်မိူၼ်ပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 90 ပၢႆ ၊ၼႂ်းၼၼ်ႉၵူၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်မီး 34 ၵေႃႉ မိူဝ်ႈဝႃးသမ်ႉ ၼၢင်းယိင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢႃယု...

Latest news

- Advertisement -spot_img