Wednesday, July 17, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ၵူတ်ႉၶၢႆ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင်ၶဝ်ႈဝၢၼ်ႈ တီႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ တိူဝ်ႉသႂ်ႇ မႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇမၢတ်ႇၸဵပ်း 2 ၵေႃႉ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈလၢမ်းယိုဝ်းၵွင်ႈလူင် ၵႂႃႇၵူႈႁူးၵူႈတၢင်းလႄႈ တိူဝ်ႉၵူၼ်းမိူင်းၵူတ်ႉၶၢႆလူႉတၢႆ ၵေႃႉၼိုင်ႈ မၢတ်ႇၸဵပ်း 2 ၵေႃႉ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 21/12/2023 ယၢမ်း ၵၢင်ဝၼ်း 1 မူင်းၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈလၢမ်းလိမ်းယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်ၵႂႃႇလၢႆပႃႈလၢႆၾၢႆႇလႄႈ မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းသႂ်ႇ တီႈဝၢၼ်ႈလွႆပႅၵ်ႇ  ၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ လူႉတၢႆထင်တီႈ လိူဝ်ၼၼ်ႉ မႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇလဵၵ်ႉ 2 ၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်းၸွမ်း။ ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -...

မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းသႂ်ႇ တီႈၵူတ့်ၶၢႆ  ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉမၢတ်ႇ 8 ၵေႃႉ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇလဵၵ့် တၢႆ 1   

ၶၢဝ်းတၢင်းသွင်ဝၼ်း ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 9 လႄႈ ဝၼ်းတီႈ 10 လိူၼ်တီႊသႅမ်ႊပိူဝ်ႊ  2023 ၼႆ့ မၢၵ်ႇလူင် တူၵ်းသႂ်ႇ တီႈဝၢၼ်ႈလွႆသၢႆး ၸႄႈဝဵင်းၵူတ့်ၶၢႆ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ  လုၵ်ႈဢွၼ်ႇဢႃယု 9 ၶူပ်ႇၵေႃ့ၼိုင်ႈတၢႆ ၊   ၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းမီး  7 ၵေႃ့ၼႆ ယူႇတီႈၸုမ်းပရႁိတၼႂ်းပိုၼ့်တီႈ လႆႈႁူ့ၸွမ်းၼင်ႇၼႆ။ “ဝၼ်းတီႈ 9...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵၼ်ႉၸၼ်လူလၢႆ   မႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇၵေႃႉၼိုင်ႈလႄႈမႄႈမၢၼ်းၵေႃႉၼိုင်ႈတီႈၵူတ်ႉၶၢႆ

ၼၢင်းယိင်းၵူတ်ႉၶၢႆ 2 ၵေႃႉ ၺႃးလုၵ်ႈၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ 2 ၵေႃႉ ၵၼ်ႉၸၼ်လူလၢႆ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 30/7/2023 ယၢမ်းၶမ်ႈ 10 မူင်းၼၼ်ႉ ၼၢင်းယိင်း 2 ၵေႃႉ ဢၼ်ယူႇဝၢၼ်ႈသူၼ်လူင်  ဢိူင်ႇၼမ်ႉၽၵ်းၵႃ ၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ 2 ၵေႃႉ ဢၼ်မႃးယူႇဝႆႉ ၼႂ်းသူၼ်ဢွႆႈလႄႈၼႂ်းဝတ်ႉၵျွင်းႁိမ်းဝၢၼ်ႈၼၼ်ႉ ၵၼ်ႉၸၼ်လူလၢႆ  ။ ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵူတ်ႉၶၢႆ ၵိၼ်လဝ်ႈၵုမ်းၵၼ်သေ ယိုဝ်းၵၼ်ၶိုၼ်း

ၽူႈမီးၸၼ်ႉ ၼႂ်းတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း တီႈၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ မီးလွင်ႈပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်ၶိုၼ်း။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 23/7/2023 ၼႆႉ ၽူႈမီးၸၼ်ႉ ၼႂ်းတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ  တီႈၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ၵိၼ်လဝ်ႈၵုမ်းၵၼ်သေ ၽိတ်းမေႃးၵၼ် ထိုင်တီႈ ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်ၶိုၼ်း ။ ၼၢင်းယိင်းၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ ၶဝ်ၵိၼ်လဝ်ႈၵုမ်းၵၼ် ၊ လုၵ်ႈသိုၵ်းၵေႃႉၼိုင်ႈသမ်ႉ ၵႂႃႇယဵပ်ႇၺႃးတိၼ် ဢၼ်ၶႃၵိၼ်လဝ်ႈၸွမ်းၵၼ်ၼၼ်ႉၵေႃႉၼိုင်ႈ။ႁဵတ်းၼၼ်သေ ၽိတ်းမေႃးၵၼ် ထိုင်တီႈလၢၵ်ႈၵွင်ႈ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်သႂ်ႇဝၢၼ်ႈ တၢင်းဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်း 4  တၢႆ 1

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်ႈၸႂ်ဝၢႆႇပၢၵ်ႇၵွင်ႈယိုဝ်းသႂ်ႇဝၢၼ်ႈလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ  မီးလွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆ  ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 18/7/2023 ႁူဝ်ၶမ်ႈ 4 မူင်းၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်းသိုၵ်းၶၢင် KIO/KIA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်သေ ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်ႈၸႂ်ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်သႂ်ႇဝၢၼ်ႈလႄႈ ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းလူႉၵွႆလင်ၼိုင်ႈ ၊ ၵူၼ်းမိူင်း တၢႆ 1 မၢတ်ႇ 4 ၵေႃႉ  ။ ၵူၼ်းၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ...

သိုၵ်းၶၢင် သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းၵၼ်တီႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ဝၼ်းလဵဝ် 2 ပွၵ်ႈ

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 16/7/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 10 မူင်းၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း ၼမ်းၼႃႈသိုၵ်း မႃးထိုင်တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈၶူဝ်မုင်း ၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႇၶၢႆၼၼ်ႉသေ တုမ်ႉၺႃး ၸုမ်းသိုၵ်းၶၢင် KIA   လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈၵူတ်ႉၶၢႆၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆႉ ၶဝ်လုၵ်ႉၼမ်ႉၽၵ်းၵႃသေၶိုၼ်ႈမႃး။ မိူဝ်ႈမႃးထိုင်တီႈ ႁိမ်းဝၢၼ်ႈၶူဝ်မုင်းၼၼ်ႉ မႃးတုမ်ႉၵၼ်တင်း KIA သေ ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်သႂ်ႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ၼၢင်းယိင်းၺႃးၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇလူင် 3 ၵေႃႉ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်တူၵ်းသႂ်ႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈသူၼ် ဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ၼၢင်းယိင်း  3 ၵေႃႉ တိူဝ်ႉၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇ မၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 10/7/2023 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လၢမ်းလိမ်းယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်တူၵ်းသႂ်ႇ ႁိမ်းတၢင်းၶဝ်ႈဝဵင်း ၼၼ်ႉ သေ ၼၢင်းယိင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ တိူဝ်ႉၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇ မၢတ်ႇၸဵပ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ၊ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 9 ယၢမ်းလိုၵ်းယဵၼ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဝၢႆႇပၢၵ်ႇၵွင်ႈလူင်...

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတီႈ ၼမ့်ၽၵ်းၵႃ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၵေႃႉၼိုင်ႈ မၢတ်ႇၸဵပ်းႁႅင်း

မိူဝ်ႈဝၼ်းၽတ်း ပူၼ့်မႃးၼႆ့ ပူႇလၢၼ် သွင်ၵေႃ့ ၵႂႃႇၼႃး ၵႂႃႇၺႃးမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇသႂ်ႇ ၊ ၵေႃ့ပဵၼ်လၢၼ်မၢတ်ႇၸဵပ်းႁႅင်း လႆႈႁၢမ် သူင်ႇႁူင်းယႃ ။ ပဵၼ်ၵႂႃႇမိူဝ်ႈ ဝၼ်းတီႈ 29 လိူၼ်ၵျုၼ်ႊ ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 10 မူင်း ၊ တီႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇၼမ့်ၽၵ်းၵႃ ၸႄႈဝဵင်းၵူတ့်ၶၢႆ ။ ၵေႃ့ပဵၼ်လၢၼ် မီးဢႃယု...

ၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ တၢႆၼႂ်းဝၢင်းတပ်ႉ MNDAA တီႈၵူတ်ႉၶၢႆ

ၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈယူႇဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ၵႂႃႇတၢႆဝႆႉၼႂ်းဝၢင်းတပ်ႉပၢင်သဝ်းသိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ MNDAA တီႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ၸွမ်းတူဝ်မၼ်းၸၢႆးမီးႁွႆးပေႃႉထုပ်ႉမၢတ်ႇၸဵပ်းဝႆႉ။ ဝၼ်းတီႈ 21 ဝၼ်းပုတ်ႉဝူင်ႈပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ  ႁၼ်တူဝ်တၢႆ ၸၢႆးၼုမ်ႇၵေႃႉၼိုင်ႈ  ၼႂ်းဝၢင်းတပ်ႉပၢင်သဝ်း ၸုမ်းသိုၵ်း MNDAA  ဢၼ်မီးၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ၼႆသေ လုၵ်ႈသိုၵ်းမိူဝ်းလၢတ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၊ ၽိူဝ်ႇၵႂႃႇဢဝ်တူဝ်တၢႆၸၢႆးၼုမ်ႇၼၼ်ႉလႆႈႁၼ်မၢတ်ႇၸဵပ်းပေႃႉထုပ်ႉဝႆႉတင်းတူဝ်။ ၵူၼ်းၸမ်ၸႂ်ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းတၢႆၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ ႁဵတ်းႁိုဝ်လႄႈ ၵႂႃႇမီး ၼႂ်းဝၢင်းတပ်ႉ MNDAA ၵေႃႈဢမ်ႇႁူႉ...

ၼုမ်ႇၸၢႆးဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ တၢႆၼႂ်းႁူင်းသဝ်းတီႈမူႇၸေႊ

ထူပ်းႁၼ်တူဝ်တၢႆ ၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ၼႂ်းႁူင်းႁႅမ်း တီႈၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။   ဝၼ်းတီႈ 15/6/2023 ယၢမ်းၶမ်ႈ 7 မူင်းၼၼ်ႉ ထူပ်းႁၼ်တူဝ်တၢႆၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ၼႂ်းႁူင်းႁႅမ်း M2 တီႈပွၵ်ႉၵၢတ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းမူႈၸေႊ ၵူတ်ႇထတ်းတူၺ်းၸွမ်းတူဝ်ၶိင်းၵေႃႈ ဢမ်ႇႁၼ်ႁွႆးမၢတ်ႇၸဵပ်းသင် ။ ၽူႈတူင်ႉၼိုင် ၸုမ်းၸွႆႈတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းမူႇၸေႊ(နှလုံးလှ လူမူကူညီရေး)ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ ၸႂ်ႈဢေႃႈ တီႈတူဝ်တၢႆၼၼ်ႉၵေႃႈ...

KIA တင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းၵၼ်တီႈၵူတ်ႉၶၢႆ မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းသႂ်ႇ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈ

KIA တင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းၵၼ်တီႈ ၵူတ်ႉၶၢႆႁၢဝ်ႈႁႅင်း  မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းတႅၵ်ႇ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 11/6/2023 ယၢမ်းၶမ်ႈ 8 မူင်းၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း သိုၵ်းၶၢင် KIA ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် တီႈတပ်ႉ ပၢင်သဝ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တၢင်းပွၵ်ႉ 1 ၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ၼၼ်ႉသေ မၢၵ်ႇလူင်ၵႂႃႇတူၵ်းသႂ်ႇ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈပၢၼ်းသေး ႁိူၼ်းလူႉၵွႆ လင်ၼိုင်ႈ...

ပီၼႆႉ တီႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ပႃႇမႆႉမူၺ်ႉလိူဝ်ႁႅင်း ၾိင်ႈၾႃႉဢမ်ႇမၢၼ်ႇ ၼမ်ႉၵိၼ်ၼမ်ႉၸႂ်ႉႁႅင်ႈ

 ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆၼႆႉ လွင်ႈတႅပ်းၽဵဝ်ႈတူၼ်ႈမႆႉတူၼ်ႈတွၵ်ႇ  ၼမ်လိူဝ်မႃးၵူႈပီ ပႃႇမႆႉၸမ်မူၺ်ႉၵဵင်ႈဝၢႆးႁၢႆ ယွၼ်ႉၵၢၼ်ၽဝ်ထၢၼ်ႇၼမ်မႃးၵူႈမိုဝ်ႉၵူႈဝၼ်း။ ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ ထိူၼ်ႇၸွမ်းႁိမ်းႁွမ်း ၵူတ်ႉၶၢႆ လႄႈ ၼမ်ႉၽၵ်းၵႃ ၸိူဝ်းၼႆႉ ပိူၼ်ႈဢွၼ်ၵၼ် တႅပ်းမႆႉ ၽဵဝ်ႈပႃႇၼမ်ၼႃႇ ။လွင်ႈၽဝ်ထၢၼ်ႇၵေႃႈ ၼမ်မႃးလိူဝ်ၵူႈပီ ။ၵမ်ႈၽွင်ႈၵေႃႈ သိုဝ်ႉဢွင်ႈတီႈ ဢၼ်မီး တူၼ်ႈမႆႉၼမ်ၼမ်သေ ႁဵတ်းၵၢၼ်ၽဝ်ထၢၼ်ႇၶၢႆ။ပေႃးတူၺ်း တူၼ်ႈမႆႉၵေႃႈ  ဢမ်ႇၶႂ်ႈၵိုတ်းယဝ်ႉ။ယွၼ်ႉၼၼ်လႄႈ...

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၵူတ်ႉၶၢႆ 2 ၵေႃႉ ၺႃးၵူၼ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ  ၸူၼ်ဢဝ်ရူတ်ႉၵႃးသေယိုဝ်းတၢႆ

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၸဝ်ႈၵႃးၵူတ်ႉၶၢႆ 2 ၵေႃႉၺႃးၵူၼ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ တီ့မတ့်ၸူၼ်ဢဝ်ၵႃးသေယိုဝ်းတၢႆပႅတ်ႈ ၼႂ်းၵႄႈၵူတ့်ၶၢႆလႄႈ တႃႈမိူင်းငႅၼ်း။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 30/12/2022 ၵၢင်ဝၼ်း 2 မူင်းၶိုင်ႈၼၼ့် ၵူၼ်းၼုမ်ႇၸဝ်ႈၵႃးၵေႃႉၼိုင်ႈလႄႈ ဢူၺ်းၵေႃႉမၼ်းၸၢႆး ၺႃးၵူၼ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇမတ်ႉမိုဝ်းပႄႈပိၵ်ႇယိုဝ်းတၢႆသေ ၸူၼ်ဢဝ်ရူတ်ႉၵႃးၵႂႃႇ  ။ ပဵၼ်တီႈႁိမ်း  ဝၢၼ်ႈမေႃႇႁၢၼ် ၼႂ်းၵႄႈၵူတ့်ၶၢႆလႄႈ တႃႈမိူင်းငႅၼ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ ၵူၼ်းပိုၼ့်တီႈ ၵူၼ်းၸၢႆးဢႃယု 30 ၵေႃ့ၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ-...

ၵႃးၽႃႇၵူၼ်းမိူင်းပဵင်း တီႈဝဵင်းၵူတ့်ၶၢႆ တၢႆထင်တီႈ

ၵႃးၽႃႇၵူၼ်းၵေႃ့ၼိုင်ႈ ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းလူင်ပျီႇထွင်ႇၸု တီႈၸႄႊဝဵင်းၵူတ့်ၶၢႆ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ မၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းသေ တၢႆထင်တီႈ မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းတီႈ 7/12/2022 ယၢမ်းၶမ်ႈ 7 မူင်း။ ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ်တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း(ဗြဟ္မာစိုရ် လူမူကူညီရေးအသင်း)ၵေႃ့ၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ-“ ၸႂ်ႈဢေႃႈ ၽႃႇတီႈႁိမ်းသႅင်ႇဢွင်ႇၶျမ်းသႃႇၼၼ့်။ ၵႃးၽႃႇသေ လူမ့် ႁူဝ်မၼ်းၽတ့်သႂ်ႇသဵၼ်ႈတၢင်း လိူတ်ႈဢွၵ်ႇၼမ်ႁေ တၢႆထင်တီႈဢေႃႈ။   ပဵၼ်ၵူၼ်းလုၵ့်တၢင်း မိူင်းပဵင်း မႃးႁဵတ်းၵၢၼ်တီႈၼႆႈ ၼႆဝႃႈၼၼ့် ။...

ၵႃး 12 လေႃ့ ပိၼ်ႈႁိမ်းဝဵင်းၵူတ့်ၶၢႆ ၵူၼ်းတၢႆ ၵေႃ့ၼိုင်ႈ

ၵႃး 12 လေႃ့ လမ်းၼိုင်ႈ ပိၼ်ႈၾၢႆႇတႂ်ႈ ၵွင်းမုင်ႈယဵမ်ႈ(သိဝ်ႉၶိၼ်းတႃႇ) တီႈႁိမ်းၵူတ်ႉၵွင်း ဢၼ်ယၢၼ်ၵႆ ဝဵင်းၵူတ့်ၶၢႆမွၵ်ႈ 6 လၵ်း ၵူၼ်းတၢႆ ၵေႃႉၼိုင်ႈ။ ၵႃးၼႆႉပိၼ်ႈၵႂႃႇ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 29/11/2022 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 11 မူင်း။ ၵူၼ်းၶီႇမႃးၸွမ်းၵႃးၵေႃႉၼိုင်ႈဝႅၼ်တူၵ်းဢၢၼ်းဢဝ်တူဝ်လွတ်ႈ ၵူၺ်းၵႃႈ ဝႅၼ်ဢမ်ႇပူၼ်ႉ ရူတ်ႉၵႃးလူမ်ႉတဵင် လူႉတၢႆ။ ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်းၸွႆႈတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း...

Latest news

- Advertisement -spot_img