Sunday, March 26, 2023

ၵႃးၽႃႇၵူၼ်းမိူင်းပဵင်း တီႈဝဵင်းၵူတ့်ၶၢႆ တၢႆထင်တီႈ

Must read

ၵႃးၽႃႇၵူၼ်းၵေႃ့ၼိုင်ႈ ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းလူင်ပျီႇထွင်ႇၸု တီႈၸႄႊဝဵင်းၵူတ့်ၶၢႆ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ မၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းသေ တၢႆထင်တီႈ မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းတီႈ 7/12/2022 ယၢမ်းၶမ်ႈ 7 မူင်း။

ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ်တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း(ဗြဟ္မာစိုရ် လူမူကူညီရေးအသင်း)ၵေႃ့ၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ-“ ၸႂ်ႈဢေႃႈ ၽႃႇတီႈႁိမ်းသႅင်ႇဢွင်ႇၶျမ်းသႃႇၼၼ့်။ ၵႃးၽႃႇသေ လူမ့် ႁူဝ်မၼ်းၽတ့်သႂ်ႇသဵၼ်ႈတၢင်း လိူတ်ႈဢွၵ်ႇၼမ်ႁေ တၢႆထင်တီႈဢေႃႈ။   ပဵၼ်ၵူၼ်းလုၵ့်တၢင်း မိူင်းပဵင်း မႃးႁဵတ်းၵၢၼ်တီႈၼႆႈ ၼႆဝႃႈၼၼ့် ။  ထိုင်မိူဝ်ႈလဵဝ်ၵေႃႈ ယင်းပႆႇမီးၽႂ်မႃးထၢမ်ႁႃၼေႈ ။  ႁဝ်းတင်းတၢင်ႇၼိူဝ်ၾဵသ့်ႁဝ်းဝႆ့ယူႇ ၽႂ်ႁူ့ၸၵ်းၵေႃႈႁႂ်ႈ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးၼႆ ။   ၸဝ်ႈၵႃးဢၼ်ၽႃႇၼၼ့်တႄ့ ၺႃးယႄးၶဝ် ႁွင့်ၵႂႃႇၸႅတ်ႈဢမူ့ဝႆ့ယူႇ”_ ဝႃႈၼႆ။

Photo : ဗြဟ္မာစိုရ် လူမူကူညီရေးအသင်း – ၵႃးၽႃႇ လုင်းပေႇတလူ့ ဢႃယု 40 ပၢႆ ၵူၼ်းမိူင်းပဵင်း တီႈဝဵင်းၵူတ့်ၶၢႆ တၢႆထင်တီႈ

ၵေႃ့ဢၼ်ၵႃး ၽႃႇသေ လူ့တၢႆၵႂႃႇၼႆ့ ၸိုဝ်ႈ လုင်းပေႇတလူ့ ဢႃယု 40 ပၢႆ ပဵၼ်ၵူၼ်းၸႃႇတိ မိူင်းပဵင်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ ၾၢႆႇၸွႆႈတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ၸွႆႇသူင်ႇတူဝ်ၵႂႃႇ ၵူတ်ႇထတ်းဝႆ့ တီႈ ႁူင်းယႃ   ၾၢႆႇၸဝ်ႈၼႃႈတီႈလႄႈ မေႃယႃ ပႂ်ႉပီႈၼွင့်ၵူၼ်းလူ့သဵင်ႈၵပ်းသိုပ်ႇမႃးယူႇ  ဝႃႈၼႆ။

ၸုမ်းၸွႆႈတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း(ဗြဟ္မာစိုရ် လူမူကူညီရေးအသင်း)ၵေႃ့ၼိုင်ႈလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ- “ သဵၼ်ႈတၢင်းလူင်ၼႆ့ ၵႆ့ၵႆ့ မီးၵႃးၽႃႇတမ်ၵၼ် တေလႆႈဝႃႈ တင်းၵူၼ်းပႆ တင်းၵူၼ်းႁေႃႈၵႃး ၽိတ်းၼင်ႇၵၼ်ယဝ့် ၸဝ်ႈၵႃးသမ့်ႁေႃႈဝႆးပူၼ့်ၼၼ့်ၼႃႇၼေႃႈ ၵူၼ်းပႆသမ့် ဢမ်ႇတူၺ်းတႃႈတူၺ်းတၢင်းသေ ၶၢမ်ႈၼႆ ၽေးၵိုင့်ၵၢင့်ၼႆ့ မၼ်းပဵၼ်ငၢႆႈၼႃႇ”- ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းဝဵင်းၵူတ့်ၶၢႆၼႆ့ ၼိုင်ႈလိူၼ်လႂ် ပဵၼ် ၽေးၵိုင့်ၵၢင့်ရူတ့်ၵႃးၽႃႇၵၼ် ဢမ်ႇယွမ်း 5 ပွၵ်ႈ၊ပေႃးၵႂႃႇမႃး ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းလီလီၶႅၼ်းလူဝ်ႇၾၢင့် ယွၼ့်ၵႆ့မီးၵူၼ်းႁေႃႈရူတ့်ၵႃး ဝႆးလိူဝ်ၵဝ်ႇ ၵႆ့ပဵၼ်ၽေးၵိုင့်ၵၢင့် ထိုင် သၢႆၸႂ်။

ၼႂ်းလိူၼ် ၼူဝ်ႊဝႅမ်ႊပိူဝ်ႊ ဢၼ်ပူၼ့်မႃးၼႆ့ၵူၺ်းၵေႃႈ ၵႃးၽႃႇရူတ်ႉၶိူင်ႈ ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းလူင်  လႃႈသဵဝ်ႈ-မၢၼ်းတလေး ႁိမ်းဝၢၼ်ႈတၼ် တီႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ 2 ၵေႃႉ တၢႆထင်တီႈ၊ ၸဝ်ႈၵႃးပၢႆႈ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း