Saturday, May 25, 2024

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၵူတ်ႉၶၢႆ 2 ၵေႃႉ ၺႃးၵူၼ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ  ၸူၼ်ဢဝ်ရူတ်ႉၵႃးသေယိုဝ်းတၢႆ

Must read

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၸဝ်ႈၵႃးၵူတ်ႉၶၢႆ 2 ၵေႃႉၺႃးၵူၼ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ တီ့မတ့်ၸူၼ်ဢဝ်ၵႃးသေယိုဝ်းတၢႆပႅတ်ႈ ၼႂ်းၵႄႈၵူတ့်ၶၢႆလႄႈ တႃႈမိူင်းငႅၼ်း။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 30/12/2022 ၵၢင်ဝၼ်း 2 မူင်းၶိုင်ႈၼၼ့် ၵူၼ်းၼုမ်ႇၸဝ်ႈၵႃးၵေႃႉၼိုင်ႈလႄႈ ဢူၺ်းၵေႃႉမၼ်းၸၢႆး ၺႃးၵူၼ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇမတ်ႉမိုဝ်းပႄႈပိၵ်ႇယိုဝ်းတၢႆသေ ၸူၼ်ဢဝ်ရူတ်ႉၵႃးၵႂႃႇ  ။ ပဵၼ်တီႈႁိမ်း  ဝၢၼ်ႈမေႃႇႁၢၼ် ၼႂ်းၵႄႈၵူတ့်ၶၢႆလႄႈ တႃႈမိူင်းငႅၼ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။

- Subscription -

ၵူၼ်းပိုၼ့်တီႈ ၵူၼ်းၸၢႆးဢႃယု 30 ၵေႃ့ၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ- “  ၶဝ်တင်း 2 ၵေႃႉ ၺႃးမတ့်မိုဝ်း ပႄႈပိၵ်ႇသေ ယိုဝ်းတၢႆဝႆ့ဢေႃႈ ။  ပဵၼ်ၽႂ်ယိုဝ်းၵေႃႈဢမ်ႇႁူႉၶႃႈ။ ၶဝ်ႁပ်ႉၸၢင်ႈတၢင်ႇၵူၼ်းဢွၵ်ႇတၢင်းၼႆလႄႈ ပဵၼ်ၵူၼ်းၶီႇၵႃးၶဝ်ၼၼ်ႉၶိုၼ်းၵူၺ်းႁိုဝ်ဢမ်ႇႁူႉ။ပေႃးဢမ်ႇႁူႉၸၵ်းၼႆႉ ယွၼ်းၶီႇၵေႃႈ ဢမ်ႇလူဝ်ႇႁပ်ႉ ၊ ႁႄႉၵိုတ်းၵေႃႈတိုၼ်းဢမ်ႇလူဝ်ႇၵိုတ်းၶႃႈၼေႈ  ။ ၵၢပ်ႈပၢၼ်တေႃႈလဵဝ် လီၵူဝ်ၼႃႇ  ” – ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းၼုမ်ႇဢၼ်ၺႃးယိုဝ်းတၢႆၼၼ့် ပဵၼ် မွင်ႇၼႅင်ႇ ဢႃယု 23 ပီ လႄႈ တႃႉယီႇသျႅၼ်း(ႁွင့်) မွင်ႇၼႅင်ႇဝိၼ်း ဢႃယု 18 ပီ ယူႇပွၵ့် 6 ၸႄႈဝဵင်းၵူတ့်ၶၢႆ  ။

ၸုမ်းၸွႆႈတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း(ဗြဟ္မာစိုရ်နှလုံးသား လူမူကူညီရေးအသင်း)ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ- “ တေလႆႈဝႃႈ ၶဝ်ၺႃးၸူၼ်ၼႆၵူၺ်းဢေႃႈ။ ၸဵမ်ၵႃး ၸဵမ် ၶူဝ်းၵိုၵ်းတူဝ်ၶဝ် ဢဝ်ၵႂႃႇပႅတ်ႈမူတ်းၼႃႇ သမ့်ယိုဝ်းတၢႆဝႆ့ႁဵတ်းၼႆ။ႁဝ်းၵေႃႈ ဢမ်ႇပေႃးႁူႉၸွမ်းသင်တေ့တေ့ ၵူၼ်းႁိမ်းႁွမ်းၼၼ့် ႁၼ်မႅၼ်ႈသေ ထူဝ်းမႃးလၢတ်ႈလႄႈ ၸုမ်းႁဝ်းလႆႈၵႂႃႇ တေႃ့ၶၢပ်ႈတူဝ် သူင်ႇထိုင်တီႈ  ႁူင်းယႃၵမ်းလဵဝ် ၽႂ်ပဵၼ်ၵေႃ့ၸူၼ်ဢဝ် ပဵၼ်မူႇလႂ်ၸုမ်းလႂ်ၼႆၼၼ့် ပႆႇမီးၸုမ်းလႂ်ၾၢႆႇလႂ် ဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်း တိၺွပ်းပၼ်လႆႈ ” – ဝႃႈၼႆ။

ဝဵင်းၵူတ့်ၶၢႆၼႆ့ မီးၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းလၢႆမူႇလၢႆၸုမ်းတူင့်ၼိုင်ဝႆ့ မိူၼ်ၼင်ႇ ၸုမ်း သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ၊ သိုၵ်းၶၢင် KIA ၊ သိုၵ်းပျီႇတုၸိတ့် ဢၼ်ယူႇတႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵုမ်းၵမ်လႄ သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆ့။ပဵၼ်တီႈလိၼ် ၵႆ့ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် မႃး ၶၢဝ်းတၢင်းလၢႆပီ။ လိူဝ်ၼၼ့် တီႈဝဵင်းၵူတ့်ၶၢႆၼႆ့ ပဵၼ်တီႈ ယႃႈမဝ်းၵမ်လိူင်ႇၽႄႈ သေဢမ်ႇၵႃး ပၢင်တေႃႇလွင်းၵေႃႈ မီးၼမ်။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း