Wednesday, July 17, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ၵူတ်ႇထတ်း

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိူင်းပဵင်း ၵူတ်ႇထတ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇမႃးယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ

တႄႇဢဝ်ႁူဝ်ပီ 2023 ၼႆႉမႃး သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်ႈလၢၼ်ႇပႂ်ႉၵူတ်ႇထတ်းၸွမ်းၵဵတ်ႉ ၶဝ်ႈဢွၵ်ႇမိူင်းပဵင်း ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းတုင်ႁၢဝ်ႈႁႅင်းလႄႈ  ႁဵတ်းႁႂ်ႈရူတ်ႉၵႃးၵူႈသႅၼ်းသႅၼ်း ၵႂႃႇမႃးၶွင်ႈၶမ်ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသေဢမ်ႇၵႃး ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းဢွၵ်ႇတႃႈဢွၵ်ႇတၢင်းၵေႃႈ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ ။ ၵူၼ်းႁေႃႈၵႃးတူၼ်ႈတီး-ၵဵင်းတုင်ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ ၸႂ်ႈဢေႃႈ ၶဝ်ၵူတ်ႇထတ်းတေႉဢေႃႈ ။ မိူဝ်ႈၵူႈပွၵ်ႈၵေႃႈ ၶဝ်ထတ်းယူႇ မၼ်းဢမ်ႇပေႃးၵျၢမ်းပဵင်းၼႆႉၼၼ်ႉၼႃႇၼေႃႈ။ မိူဝ်ႈလဵဝ်တႄႉ ၶႂ်ႈႁိုင်ႁႅင်းဝႆႉဢေႃႈ။   မိူဝ်ႈတႄႇမၼ်းတႄႉၵေႃႈ ၵူတ်ႇထတ်းမဝ်မဝ်ၵွႆး ဝၢႆးမႃးၵေႃႈ...

ၵူၼ်းမၢၵ်ႈမီးၼႂ်းဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ၵမ်ႈၽွင်ႈ ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵူတ်ႇထတ်းတီႉၺွပ်း

တႄႇဢဝ် ႁူဝ်လိူၼ်ဢေႃႊၵတ်ႊသ် ၼႆႉမႃး ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ဢႅဝ်ႇတီႉ ၸဝ်ႈၶွင်လၢၼ်ႉ ၶၢႆၶဝ်ႈၽၵ်း၊ ပမ်ႉၼမ်ႉ မၼ်းၸၢၵ်ႈလႄႈ ၸဝ်ႈၶွင်ၶူင်းၵၢၼ်လဵင်ႉမူ/ၵႆ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ၸႄႈတွၼ်ႈ ၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 7/8/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း ၸဝ်ႈၶွင်လၢၼ်ႉၶၢႆၶဝ်ႈၽၵ်း ၽူႈၸၢႆး 2 ၵေႃႉ ဢႃယု 50 ပၢႆ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵူတ်ႇထတ်းၾူၼ်း(မိုဝ်းထိုဝ်) ႁၢဝ်ႈႁႅင်း တီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း ၼႄၼႃႈတိူဝ်ႈဝႃႈ ၵူတ်ႇထတ်းသဵၼ်ႈမၢႆၶႅၵ်ႇ ၼႆသေ  ၵူတ်ႇထတ်းပႃးၾူၼ်း(မိုဝ်းထိုဝ်)  ၵူၼ်းမိူင်းတူၼ်ႈတီး ႁၢဝ်ႈႁႅင်း။ တႄႇဢဝ် ႁၢင်လိူၼ်ၵျုၼ်ႊ  မႃး တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ်  သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ႁူမ်ႈ ၵၼ် လူင်းပိုၼ်ႉတီႈၵူတ်ႇထတ်းသဵၼ်ႈမၢႆၶႅၵ်ႇၼႆသေ ၵူတ်ႇထတ်းထိုင်ၼႂ်းၾူၼ်းမိုဝ်းထိုဝ် ၸွမ်းၼႂ်းပွၵ်ႉယွမ်ႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ။ ၵူၼ်းတူၼ်ႈတီး ၽူႈယိင်း ဢႃယု 40 ပၢႆ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵူတ်ႇထတ်းၵဵပ်းငိုၼ်း ၵူၼ်းၵႂႃႇမႃး ၼႂ်းၵႄႈလႃႈသဵဝ်ႈ – ၵျွၵ်ႉမႄး

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ   ၵဵပ်းငိုၼ်းၵူတ်ႇထတ်း ၸဝ်ႈၵႃးၵူၼ်းဢွၵ်ႇတႃႈပႆတၢင်းၵႂႃႇမႃးႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းၵႄႈၵျွၵ်ႉမႄး - လႃႈသဵဝ်ႈ  ႁိုတ်းထႃႉလႃႇသတ်ႈသႂ်ႇ သဵင်ယႂ်ႇ/လူင်ထႅင်ႈ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 5/6/2022 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းတင်း ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ႁူမ်ႈၵၼ်ပႂ်ႉၵူတ်ႇထတ်း မၢႆၾၢင်၊ ဝႂ်ၵႃး လၢႆႊသဵၼ်ႊလႄႈ ဝႂ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ တီႈၵူၼ်းဢွၵ်ႇတၢင်း လႄႈ ၸဝ်ႈၵႃး ၼႂ်းၵႄႈၵျွၵ်ႉမႄး - လႃႈသဵဝ်ႈ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ပႂ်ႉၸွမ်းၵဵတ်ႉၵူတ်ႇထတ်း တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ

ၵဵတ်ႉၵူတ်ႇထတ်း တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တၢင်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇဝဵင်း  ၼႂ်းမိူင်းတႆး ၵမ်ႈၼမ် ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်တီႈယူႇ ယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇပႂ်ႉဝႆႉလႄႈၵူၼ်းၵႂႃႇမႃး ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇလႄႈဢမ်ႇလွတ်ႈလႅဝ်း။ တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ပွၵ်ႈၵမ်းသၢမ် ဢၼ်ၽႄႈလၢမ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼႆႉ မိူၼ်ၼင်ႇ ၵဵတ်ႉၵူတ်ႇထတ်းတၢင်း ပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ တၢင်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇ ၸွမ်းၸႄႈဝဵင်း ၼႂ်းမိူင်းတႆးၼႆႉ ၵမ်ႈၼမ် ပဵၼ်ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ယိပ်းၵွင်ႈ...

ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ဢၼ်ပူၼ်ႉတူတ်ႈၶွၵ်ႈမိူင်းထႆး 100 ပၢႆ ထုၵ်ႇသူင်ႇတူဝ်ပွၵ်ႈၶိုၼ်း ၵူတ်ႇထတ်းထူပ်းႁၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 7 ၵေႃႉ

ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ပူၼ်ႉတူတ်ႈတၢမ်ႇၶွၵ်ႈမိူင်းထႆး 109 ၵေႃႉ ဢၼ်ပလိၵ်ႈထႆး၊ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆးမႄႈသၢႆ သူင်ႇတူဝ်ၸူး ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၾင်ႇမိူင်းမၢၼ်ႈ   တႃႈၶီႈလဵၵ်းၶိုၼ်းၼၼ်ႉ ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ ၵူတ်ႇထတ်း ထူပ်းႁၼ် တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 7 ၵေႃႉဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 1/6/2021 ၼႆႉ ၾၢႆႇထႆးဢဝ်ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ 109 ၵေႃႉ ဢၼ်ပူၼ်ႉတူတ်ႈတၢမ်ႇၶွၵ်ႈမိူင်းထႆး သူင်ႇၸူး ၾင်ႇမိူင်းမၢၼ်ႈ ။ ၵူၼ်းၸိူဝ်းၼႆႉ...

ပလိၵ်ႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ႁႄႉရူတ်ႉၶိူင်ႈ/ၵႃး ၵူၼ်းၵႂႃႇမႃးသေၵူတ်ႇထတ်းမႃးႁၢဝ်ႈႁႅင်းလိူဝ်ၵဝ်ႇ

ဝၼ်းတီႈ 23/5/2021 ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ႁႄႉၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းၵႂႃႇမႃးသေ ၵူတ်ႇထတ်းထဵတ်ႈထၢမ်သွၵ်ႈတဝ်ရူတ်ႉ၊ ထူင်ထွင်း ၵူၼ်းမိူင်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း။ ၵူၼ်းဝဵင်းတူၼ်ႈတီးလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -” တင်ႈဢဝ်ၵၢင်လိူၼ်မေႊမႃး မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတီႈၼႂ်းဝဵင်းတူၼ်ႈတီးၵူႈၶိုၼ်းၵူႈဝၼ်း။ ၼႂ်း2-3 ဝၼ်းမႃးၼႆႉသမ်ႉ လွင်ႈႁၢင်ႈၵၢင်မၢၵ်ႇလႄႈမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇၼႆႉ လိူင်ႇၼမ်မႃးလိူဝ်ၵဝ်ႇ။ ယိင်ႈဝၼ်းႁၼ်ပဵၼ် 2-3 တီႈ၊ မၢင်ဝၼ်းႁၼ်ပဵၼ် 4-5 တီႈလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ။ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈပႂ်ႉၸွမ်းၵိဝ်ႇၼႂ်းပွၵ်ႉသေ ႁႄႉၵူၼ်းၵႂႃႇမႃးသေသွၵ်ႈတဝ်ထဵတ်ႈထၢမ်။...

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇႁိမ်းလုမ်းပလိၵ်ႈၸႄႈတွၼ်ႈ တႃႈၶီႈလဵၵ်း

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇႁိမ်းလုမ်းပလိၵ်ႈၸႄႈတွၼ်ႈ တႃႈၶီႈလဵၵ်းလႄႈ ပလိၵ်ႈပိၵ်ႉဢိုတ်းတၢင်း ၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းၵႂႃႇမႃးႁၢဝ်ႈႁႅင်း။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 1/4/2021 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ 6 မူင်းပၢႆ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ 3 လုၵ်ႈ တီႈႁိမ်းလုမ်းပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ၸႄႈတွၼ်ႈ ဢၼ် မီး ဝႆႉၼႂ်းပွၵ်ႉမႄႈၶၢဝ် ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇၶူင်း  ။ ၵူၼ်း  တႃႈၶီႈလဵၵ်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ...

သိုၵ်းလႄႈပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ပႂ်ႉၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းၶဝ်ႈၵူၼ်းဢွၵ်ႇဝဵင်းတူၼ်ႈတီးမိူဝ်ႈၼႆႉ

ဝၼ်းတီႈ 22/3/2021 မိူဝ်ႈၼႆႉ ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် သိုၵ်းလႄႈပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ တင်ႈလၢၼ်ႇ/ၵဵတ်ႉ ပႂ်ႉတၢင်းၶဝ်ႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး (ဢၼ်လုၵ်ႉဝဵင်းႁူဝ်ပူင်းမႃး) လႄႈ တီႈၼႃႈၸၼ်ႉၸွမ်ၶွမ်ႊပိဝ်ႊတႃႊ 6 လၵ်း ၼၼ်ႉသေ ပႂ်ႉၵူတ်ႇထတ်းရူတ်ႉၵႃးၶဝ်ႈဢွၵ်ႇ။ ၸဝ်ႈၵႃးၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ - “သင်ဝႃႈမီးလွင်ႈတၢင်းလူဝ်ႇၶဝ်ႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီးတႄႉတႄႉၼႆတႄႉ ၶဝ်ႁႂ်ႈႁေႃႈၵႂႃႇတၢင်းလတ်း ၸႂ်ႉၵႂႃႇတၢင်းသၢႆလဵပ်ႈဝဵင်းသေ ၵႂႃႇၶဝ်ႈဝဵင်းတီႈပွၵ်ႉၵၢၼ်ႇၵျီး(ႁိမ်းပၢင်ႇႁူင်းၾႆးမိၼ်)ပုၼ်ႉၶႃႈၼေႈ ။ ပေႃးဢမ်ႇမေႃလၢတ်ႈၼႅၼ်ႇတႄႉတိုၼ်းဢမ်ႇလႆႈၶဝ်ႈတူၼ်ႈတီးယဝ်ႉၶႃႈမိူဝ်ႈၼႆႉ။” - ဝႃႈၼႆ။ တီႈတၢင်းၶဝ်ႈဝဵင်းတီႈပွၵ်ႉၵၢၼ်ႇၵျီးၵေႃႈ မီးပလိၵ်ႈလႄႈ...

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ လိူင်ႈ(တၢင်းၽိတ်း)ဢၼ်တေဢဝ်ၵူတ်ႇထတ်းတီႈလုမ်းတြႃးသိုၵ်း မီး 23 ဢၼ်ပႃးတင်းသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ မီႇတီႇယႃႇ

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းတီႈ 15/3/2021 ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇမႃးဝႃႈ ယူႇတီႈလုမ်းတြႃးသိုၵ်းသေ တေယိပ်းတိုဝ်းၵူတ်ႇထတ်းၵႂႃႇၼႆႉပဵၼ်တၢင်းၽိတ်း 23 လိူင်ႈ ၼႂ်းၼၼ်ႉပႃးတင်းလိူင်ႈသိုဝ်ႇ မီႇတီႇယႃႇ။ ၽွင်းၶၢဝ်းသိုၵ်းယိုတ်းဢႃႇၼႃႇၸိုင်ႈမိူင်းၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းၼႄၵၢင်ၸႂ်သၢၼ်ၶတ်းသိုၵ်း၊ သိုၵ်းတင်းပလိၵ်ႈသမ်ႉ ဢဝ်လၢႆးႁၢႆႉပိုတ်းယိုဝ်းၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉၵူၼ်းမိူင်းၶိုၼ်းလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈဢဝ်လၢႆးၵူႈဢၼ်ဢၼ်သေ သၢၼ်ၶတ်းၼႄၵၢင်ၸႂ်ၶိုၼ်းၵတ်းၵတ်းယဵၼ်ယဵၼ်ႁႂ်ႈလႆႈ။ ၵွပ်ႈၼႆလႄႈသိုၵ်းတင်းပလိၵ်ႈလႆႈဢဝ်ဢဵၼ်ႁႅင်းသေ ႁၢမ်ႈႁႄႉယႃႉၾုင်ၵူၼ်းမိူင်း  ပိုတ်းယိုဝ်းပေႃႉထုပ်ႉတီႉၺွပ်းၵႂႃႇ 2000 ပၢႆလႄႈ လူႉတၢႆၵႂႃႇ 200 ပၢႆ။ ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းၸင်ႇမႃးပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇဝႃႈ -...

RCSS – SSPP ၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်းၵၼ် တၢင်းသီႇပေႃႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈထုၵ်ႇလိုပ်ႈႁေႃႈၶၢႆႉပၢႆႈ 3 လင်

RCSS တင်း SSPP  ၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်း ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဝႃႈ ၼႆ။ ၽွင်းၵၢၼ်မိူင်းမၢၼ်ႈယုင်ႈၵူၼ်းမိူင်းၼႄၵၢင်ၸႂ် ၊ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵူတ်ႇထတ်းၶဵင်ႈၶႅင်တီႉၺွပ်းၵူၼ်းၼႄၵၢင်ၸႂ်ယူႇၼႆႉ ဝၼ်းသဝ်-ဝၼ်းတိတ်ႉပူၼ်ႉမႃး ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 13-14/3/2021 သိုၵ်း RCSS တင်း SSPP ၵေႃႈၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်းတေႃႇၵၼ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ၊ ၵူၼ်းမိူင်းထုင်ႉၼႃးမၢၵ်ႇၶေႃထုၵ်ႇလိုပ်ႈႁေႃႈ   3 လင်ႁိူၼ်း  ။...

ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီမိူင်းလႃးပိုၼ်ၽၢဝ်ႇႁႂ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်း ၵူတ်ႇထတ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19 ၵူႈၵေႃႉ

တႃႇႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼၼ်ႉ ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီမိူင်းလႃးပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၸီႉသင်ႇႁႂ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းယူႇၼႂ်း ၼႃႈလိၼ်ၶိုၵ်ႉတွၼ်းမၢႆ 4 တင်းမူတ်း  ၵူတ်ႇထတ်းၼမ်ႉမုၵ်ႈၼမ်ႈလၢႆး ၵူႈၵေႃႉ  ၽႂ်သူင်ႇၶၢဝ်ႇပၼ်လွင်ႈၵူၼ်းပႆႇလႆႈၵူတ်ႇထတ်း တေမီးသူးရင်းဝလ်းပၼ်ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 31/12/2020  ၾၢႆႇၵူတ်ႇထတ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 မိူင်းလႃး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ဝႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းယူႇၼႂ်းမိူင်းလႃး ၽႂ်ပႆႇလႆႈမႃး ၵူတ်ႇထတ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ႁႂ်ႈႁိပ်ႈၼႅတ်ႈမႃးၵူတ်ႇထတ်းၵၼ်ဝႆးဝႆး၊ သင်ဝႃႈ...

ၸုမ်းၽူႈၵွၼ်းၸႄႈတွၼ်ႈ ဢၼ်ၵႂႃႇၵူတ်ႇထတ်းႁူင်းတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် ပွတ်းမိူင်း ပၼ်ႇ ၺႃးယိုဝ်း

ၸုမ်းၽူႈၵွၼ်းၸႄႈတွၼ်ႈ လၢင်းၶိူဝ်း ၺႃးယိုဝ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ  မၢတ်ႇၸဵပ်း 2 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 27/10/2020 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း မွၵ်ႈ 1 မူင်းပၢႆ  ၸုမ်းၽူႈၵွၼ်းၸႄႈတွၼ်ႈလႄႈ  ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၸႄႈတွၼ်ႈလၢင်းၶိူဝ်း  ႁူမ်ႈၵၼ် ဢဵၼ်ႁႅင်းမွၵ်ႈ 25 ၵေႃႉ လူင်းပိုၼ်ႉတီႈၵႂႃႇၵူတ်ႇထတ်းလဵပ်ႈႁဵၼ်း တႃႇတမ်းပုင်းတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်...

COVID 19 ၽႄႈပတ်းပိုၼ်ႉမိူင်းမၢၼ်ႈ တုမ်ႉယွၼ်ႈလွင်ႈယူႇသဝ်းႁႅင်းၵၢၼ်ႁွတ်ႈမိူင်းထႆး

တၢင်းပဵၼ်ၽႄႈလၢမ်းပတ်းပိုၼ်ႉ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈ ၼၼ်ႉ ၵူဝ်ၽႄႈလၢမ်းမႃးၸွမ်း ႁႅင်းၵၢၼ် ယၢၼ်မိူင်းၼႆသေ ၾၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈ မိူင်းထႆး ၶဝ်ႈၵူတ်ႇထတ်း တီႈႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းယူႇ လၢႆလၢႆ ၸႄႈတွၼ်ႈ လၢႆလၢႆႈၸႄႈဝဵင်း ၼႂ်းမိူင်းထႆး တွၼ်ႈၼိူဝ်။ တင်ႈတႄႇ ၵၢင်လိူၼ် သႅပ်ႊထိမ်ႊပိူဝ်ႊ မႃးတေႃႇထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၶၢဝ်းတၢင်း  ႞ ဝူင်ႈပၢႆၼႆႉ ၾၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈ၊ ၾၢႆႇၽွင်းငမ်း၊ ၾၢႆႇထတ်းၵူၼ်းၶဝ်ႈၵူၼ်းဢွၵ်ႇ၊...

ပလိၵ်ႈႁၢမ်ႈႁႄႉၵူၼ်းၵႂႃႇမႃး ၵူတ်ႇထတ်း ထႆငိုၼ်းၵူၼ်းမိူင်း တီႈမိူင်းယႆ

ပလိၵ်ႈၸေႈဝဵင်းမိူင်းယႆ ပႂ်ႉၵၢင်ဝဵင်း ၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းၵႂႃႇမႃးၶဝ်ႈဢွၵ်ႇဝဵင်းသေ  ထဵတ်ႈထၢမ် လွၵ်ႇငိုတ်ႈထႆၵိၼ်ငိုၼ်းၵူၼ်းမိူင်းလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၶၢင်းပွင်ႉ  ႁဵတ်းၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်ယၢပ်ႇ။ ၶုၼ်လိူၼ် ၵူၼ်းမိူင်းယႆလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ ပလိၵ်ႈတင်ႈၵဵတ်ႉ/လၢၼ်ႇ တၢင်းဢွၵ်ႇဝဵင်းမိူင်းယႆ (ၼိူဝ်ႈသဵၼ်ႈတၢင်း မိူင်းယႆ-ၵေးသီး) ၼၼ်ႉသေ ပႂ်ႉၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းမိူင်းဝႃႈၼႆ။ “  ၵမ်ႈၼမ်ၶဝ်ၵူတ်ႇထတ်းထဵတ်ႈထၢမ်ၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်လုၵ်ႉတီႈဝၢၼ်ႈမႃးၸိူဝ်းၼႆႉ   ။ ပေႃးပိူၼ်ႈတၢင်ႇဢွႆႈ တၢင်ႇၵူၺ်ႈမႃးၶၢႆ ၶဝ်တေထၢမ်ဝႃႈလုၵ်ႉလႂ်မႃး တေၵႂႃႇလႂ် ၸိူဝ်းၼႆႉသေ ယွၼ်းတူၺ်းဝႂ်ႁေႃႈလူတ်ႉ...

Latest news

- Advertisement -spot_img