Saturday, June 22, 2024

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵူတ်ႇထတ်းၵဵပ်းငိုၼ်း ၵူၼ်းၵႂႃႇမႃး ၼႂ်းၵႄႈလႃႈသဵဝ်ႈ – ၵျွၵ်ႉမႄး

Must read

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ   ၵဵပ်းငိုၼ်းၵူတ်ႇထတ်း ၸဝ်ႈၵႃးၵူၼ်းဢွၵ်ႇတႃႈပႆတၢင်းၵႂႃႇမႃးႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းၵႄႈၵျွၵ်ႉမႄး – လႃႈသဵဝ်ႈ  ႁိုတ်းထႃႉလႃႇသတ်ႈသႂ်ႇ သဵင်ယႂ်ႇ/လူင်ထႅင်ႈ။

Photo: ဢွင်ႈတီႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵူတ်ႇထတ်း ၼႂ်းၵႄႈၵျွၵ်ႉမႄး – လႃႈသဵဝ်ႈ

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 5/6/2022 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းတင်း ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ႁူမ်ႈၵၼ်ပႂ်ႉၵူတ်ႇထတ်း မၢႆၾၢင်၊ ဝႂ်ၵႃး လၢႆႊသဵၼ်ႊလႄႈ ဝႂ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ တီႈၵူၼ်းဢွၵ်ႇတၢင်း လႄႈ ၸဝ်ႈၵႃး ၼႂ်းၵႄႈၵျွၵ်ႉမႄး – လႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ  ယွၼ်းငိုၼ်း ပႃးထႅင်ႈလူးၵွၼ်ႇဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၵူၼ်း ဢွၵ်ႇတၢင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “မိူဝ်ႈဝၼ်းၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း ယႄးပလိၵ်ႈ ႁူမ်ႈၵၼ် ၵူတ်ႇထတ်းတီႈတၢင်း ၽႄၵျွၵ်ႉမႄး။ ၶဝ်ၵူတ်ႇထတ်းတူၺ်းဝႂ်ပၢႆးယူႇလီ၊ မၢႆၾၢင်လႄႈ ဝႂ်ၵႃး ၸိူဝ်းၼႆႉ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း။ သင်ပဵၼ်ၵႃးဢွၼ်ႇၼႆ ၶဝ်ယွၼ်းငိုၼ်းမိုၼ်ႇႁႃႈႁဵင်ပျႃး။ တင်းၵူတ်ႇထတ်း တင်းပွင်ႉ တင်းႁိုတ်းထႃႉလႃႇသႂ်ႇ ၵႂၢမ်းလိူင်းလိူင်းၵမ်းလဵဝ်ယဝ်ႉၶႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ၸူဝ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းမႃးၼႆႉ လွင်ႈယူႇသဝ်းၵိၼ်သၢင်ႈယၢပ်ႇၸႂ်ၵူႈလွင်ႈ ။ ပႃးၸဵမ်ၵူၼ်းၵႃႉၵူၼ်းၶၢႆ ၵႂႃႇတႃႈပႆတၢင်းဢမ်ႇငၢႆႈလူမ်ၸႂ်မိူၼ်ၵူႈပွၵ်ႈ။

ၵူၼ်းမူႇၸေႊ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “   မၢင်ပွၵ်ႈမႃး သိုၵ်းၸိူဝ်းၼႆႉ ၼုင်ႈၶူဝ်းၵူၼ်းမိူင်းသေပႂ်ႉ ၵူတ်ႇထတ်း  ။ မၢင်ပွၵ်ႈယိပ်းၵွင်ႈပွမ်သေ ပႂ်ႉလွၵ်ႇၵိၼ်ၵူၼ်းမိူင်း။    ဢမ်ႇမီးမၢႆမီႈလႄႈဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈသင်သေဢိတ်းယဝ်ႉၶႃႈ”- ဝႃႈ ၼႆ။

ၽွင်းၶၢဝ်းႁႄႉၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းမိူင်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ပေႃးပဵၼ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၸဵမ်ယိင်းၸဵမ်ၸၢႆး ယိင်ႈၶႅၼ်းၵူတ်ႇထတ်းႁႅင်း။ ပေႃးမီးလွင်ႈထၢင်ႇထိူမ် ယင်းပၢႆႈတီႉၺွပ်းဢဝ်လိူင်ႈထႅင်ႈလႄႈ ပဵၼ်ဢၼ်ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈသင်ယဝ်ႉၵူၼ်းမိူင်းၶၢင်းပွင်ႉၼင်ႇၼႆ။  

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း