Saturday, June 15, 2024

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵူတ်ႇထတ်းၾူၼ်း(မိုဝ်းထိုဝ်) ႁၢဝ်ႈႁႅင်း တီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး

Must read

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း ၼႄၼႃႈတိူဝ်ႈဝႃႈ ၵူတ်ႇထတ်းသဵၼ်ႈမၢႆၶႅၵ်ႇ ၼႆသေ  ၵူတ်ႇထတ်းပႃးၾူၼ်း(မိုဝ်းထိုဝ်)  ၵူၼ်းမိူင်းတူၼ်ႈတီး ႁၢဝ်ႈႁႅင်း။

Photo CJ- သိုၵ်းမၢၼ်ႈႁႄႉၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းၵႂႃႇမႃးၼႂ်းဝဵင်းတူၼ်ႈတီး 1/2/2022

တႄႇဢဝ် ႁၢင်လိူၼ်ၵျုၼ်ႊ  မႃး တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ်  သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ႁူမ်ႈ ၵၼ် လူင်းပိုၼ်ႉတီႈၵူတ်ႇထတ်းသဵၼ်ႈမၢႆၶႅၵ်ႇၼႆသေ ၵူတ်ႇထတ်းထိုင်ၼႂ်းၾူၼ်းမိုဝ်းထိုဝ် ၸွမ်းၼႂ်းပွၵ်ႉယွမ်ႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ။

- Subscription -

ၵူၼ်းတူၼ်ႈတီး ၽူႈယိင်း ဢႃယု 40 ပၢႆ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ယၢမ်းလဵဝ် ၶဝ်ၵူတ်ႇထတ်းႁႅင်းၶႃႈဢေႃႈ ၸွမ်းၼႂ်းပွၵ်ႉယွမ်ႇၼႆႉ ၶဝ်ဝႃႈၵူတ်ႇ ထတ်းသဵၼ်ႈမၢႆၶႅၵ်ႇၼႆဝႃႇ ပိူင်လူင်မၼ်းၶဝ်ၸႅတ်ႈ ၾူၼ်းၶႃႈဢေႃႈ။ ၶဝ်ထၢမ်ၵမ်းလဵဝ် ဢဝ်မႃးၾူၼ်းသူ တင်းမူတ်းမီး လႂ် လုၵ်ႈ ထၢမ်ၸိူင်ႉၼႆၵမ်းလဵဝ်ၶႃႈ ပေႃးၶဝ် ၸႅတ်ႈၾူၼ်းယဝ်ႉ။ ၸင်ႇတေၸႅတ်ႈသဵၼ်ႈမၢႆ ၶႅၵ်ႇ ၸိူင်ႉၼႆၶႃႈဢေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

မၢင်ပွၵ်ႉၼႆႉ ယူႇတီႈၶဝ် ထၢင်ႇထိူမ်သေ ၶဝ်ႈၸႅတ်ႈထၢမ် ၵမ်းသိုဝ်ႈ ၵမ်ႈၼမ် တေပဵၼ်ပွၵ်ႉယွမ်ႇ ဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းတူင်ႉၼိုင် ယၢမ်ႈသၢၼ်ၶတ်းၶဝ်မႃးႁႅင်း ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းတူၼ်ႈတီး ၽူႈယိင်းၼုမ်ႇၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “မၢင်ပွၵ်ႉၼႆႉ ၶဝ်တေႁွင်ႉ ၽူႈၵွၼ်းပွၵ်ႉ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်း လူင်ဝၢၼ်ႈၵႂႃႇၸွမ်းသေ ၶဝ်ႈၸႅတ်ႈထၢမ် ၵူၼ်းမိူင်း။ မၢင်ပွၵ်ႉ ဢမ်ႇႁွင်ႉၵေႇ 10 ႁိူၼ်း ၵေႇ 100 ႁိူၼ်း ၽူႈၵွၼ်းပွၵ်ႉသင်သေ ၶဝ်ထၢင်ႇထိူမ်သေ ၶဝ်ႈၵူတ်ႇထတ်းၵမ်းသိုဝ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈမီးဢေႃႈ။ ၵမ်ႈၼမ် ဢၼ်ၶဝ်တေၵူတ်ႇထတ်းၼႆႉ တေပဵၼ်ပွၵ်ႉ ၸဵင်ႇပၢၼ်းလႄႈ ရတၼႃႇသီႇရိ ၸိူဝ်းၼႆႉ ယဝ်ႉၵေႃႈ တီႈပွၵ်ႉဢၼ်ၵႆႉမီးၶႅၵ်ႇတၢင်ႇဝဵင်းမႃးလိုဝ်ႈၼမ်”- ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းၼုမ်ႇတူၼ်ႈတီးၾၢင်ႉၵၼ်ဝႃႈ ၵႂႃႇမႃးၵၢင်ဝဵင်း ႁႂ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ဝႆႉသတိ ၾူၼ်း(မိုဝ်းထိုဝ်) ၵၼ်ယႂ်ႇၼမ်  ယႃႇႁႂ်ႈပႃး ၶေႃႈမုၼ်း ၶႅပ်းႁၢင်ႈၸၢင်ႈပဵၼ်ၽေး ဝႃႈၼႆ။

 လွင်ႈ သဵၼ်ႈမၢႆၶႅၵ်ႇၼၼ်ႉ ၶဝ်ထဵတ်ႈထၢမ်ယူႇသေတႃႉ  ပဵၼ်ၼႃႈတိူဝ်ႈမၼ်းၵူၺ်းဝႃႈၼႆ။

တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 28/6/2022 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 4 မူင်း – ၵၢင်ၶမ်ႈ 7 မူင်း ၵူၼ်းၼႂ်းပွၵ်ႉ/ ယွမ်ႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ၽႂ် မီးၶႅၵ်ႇ ၵူၼ်းၼွၵ်ႈႁိူၼ်းမႃးယွၼ်းလိုဝ်ႈသဝ်း   တၵ်းတေလႆႈ တၢင်ႇသဵၼ်ႈသၢႆမၢႆၶႅၵ်ႇ။ သင်ဝႃႈ  ဢမ်ႇလႆႈပွင်ႇၶၢဝ်ႇၸႅင်ႈ ၸူး ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းလုမ်း ၵွၼ်းပွၵ်ႉ/ ဢိူင်ႇၸိုင် သင်ဝႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵူတ်ႇထတ်းၺႃး တေထုၵ်ႇဢဝ်လိူင်ႈၸွႆးတြႃး ဝႃႈၼႆ ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉ တႄႇဢဝ် မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 7/7/2022 ၼႆႉမႃး ၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈတူၼ်ႈတီး တႄႇပၼ်ၾႆးၾႃႉ မႃး 24 ၸူဝ်ႈမူင်းယဝ်ႉ ၵူၼ်းတူၼ်ႈတီးလၢတ်ႈ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း