Wednesday, July 24, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ၵိုတ်းတိုၵ်း

ၵၢၼ်ၵိုတ်းတိုၵ်း ၸူဝ်ႈၶၢဝ်း ဢၼ်မိူင်းၶႄႇ ပၼ်ႁႅင်း ဢီးၼႆ့ တေမီးလွင်ႈမၼ်ႈၵိုမ်း ၼႅၼ်ႈၼႃ ၵႃႈႁိုဝ်

ပၢင်ဢုပ်ႇၵုမ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ ၸုမ်းဢူၺ်းလီ ပွတ်းႁွင်ႇ 3 ၸုမ်း ပွၵ်ႈၵမ်း 3 ဢၼ်မိူင်းၶႄႇ ၶဝ်ႈယူႇၵႄႈၵၢင်သေ ငူပ့်ငီ့ပၼ်ၼၼ့် လႆႈၶေႃႈတူၵ်းလူင်း လႆႈၸႂ် တႃႇတေၵိုတ်းတိုၵ်းၵၼ်ၸူဝ်ႈ   ၶၢဝ်း ။ ဝၼ်းထီ့ 10-11 လိူၼ် January ၼႆ့ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ ၸုမ်းဢူၺ်းလီ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း သိုၵ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ 3 ၸုမ်း ၵိုတ်းတိုၵ်းၵၼ်

သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းတင်းသိုၵ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ 3 ၸုမ်း တူၵ်းလူင်းလႆႈၸႂ် ၵိုတ်းတိုၵ်းၵၼ် ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 9 ထိုင် 11/1/2024 ၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်းသိုၵ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ 3 ၸုမ်း ၵႂႃႇႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် တီႈဝဵင်းၶုၼ်ႊမိင်ႊ မိူင်းယုၼ်ႊၼၢၼ်ႊ ၸိုင်ႈၶႄႇ ပဵၼ်ပွၵ်ႈၵမ်း 3 သေ တူၵ်းလူင်းလႆႈၸႂ် ၵိုတ်းတိုၵ်းၵၼ်။ ၽူႈႁူႉႁၼ်ၸွမ်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၶၢဝ်ႇ...

တူဝ်တႅၼ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ တူဝ်တႅၼ်းၸုမ်းဢူၺ်းလီ 3 ၸုမ်း ဢုပ်ႇၵၼ်ၵမ်းထူၼ်ႈ 2 တီႈၶုၼ်ႊမိင်ႊ

တူဝ်တႅၼ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ တူဝ်တႅၼ်းၸုမ်းဢူၺ်းလီ 3 ၸုမ်း ဢုပ်ႇၵုမ်တႃႇၵိုတ်းတိုၵ်းၵၼ်ၵမ်းထူၼ်ႈ 2 တီႈဝဵင်းၶုၼ်ႊမိင်ႊ ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇ ဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ်လၢႆလွင်ႈယူႇသေတႃႉ ဢမ်ႇလႆႈ ၶေႃႈတူၵ်းလူင်း။ ပၢင်ဢုပ်ႇၵုမ်ၵမ်းထူၼ်ႈ 2 ၼႆႉ မိတ်ႉသ်တိူဝ်ႇ တဵင်ႉသျီႊၵျွၼ်ႊ ၽူႈတၢင်တူဝ်မိူင်းၶႄႇ ၵေႃႉၽိတ်ႈမွၵ်ႇသေ ႁႂ်ႈတူဝ်တႅၼ်းတင်းသွင်ၾၢႆႇ ၵႂႃႇႁူပ်ႉၵၼ်တီႈၶုၼ်ႊမိင်ႊ ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 22 ထိုင် 24 လိူၼ်တီႊသႅမ်ႊပိူဝ်ႊၼႆႉ...

RCSS တင်း SSPP ႁူမ်ႈၵၼ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၵိုတ်းတိုၵ်း တေႃႇၵၼ်

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 29/11/2023 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း ယူႇတီႈ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး (SSPP) တင်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS) ဢုပ်ႇဢူဝ်းတူၵ်းလူင်းလႆႈၸႂ်ၵၼ် တင်းသွင်ၾၢႆႇသေ ႁူမ်ႈၵၼ် ဢွၵ်ႇၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၵိုတ်းတိုၵ်းတေႃႇ ၵၼ်။ ၼႂ်းၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၼၼ်ႉ ပႃးဝႆႉဝႃႈ - “ၸွမ်းၼင်ႇ ၵၢင်ၸႂ်သင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း မုင်ႈမွင်းႁႂ်ႈတပ်ႉသိုၵ်း (2) ၸုမ်း...

သိုၵ်းရၶႅင်ႇ AA လႄႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တူၵ်းလူင်းၵိုတ်းတိုၵ်းၵၼ်ၶိုၼ်း

ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ သိုၵ်းရၶႅင်ႇ AA  ဢူးၶၢႆႇသုၶ လၢတ်ႈပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်ဝႃႈ တင်ႈဢဝ်ဝၼ်းတီႈ 26/11/2022 ၼႆႉၵႂႃႇ လႆႈၸႂ်တႃႇတေၵိုတ်းလွင်ႈတိုၵ်းတေႃးၵၼ်တင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။  ဢၼ်လႆႈၵိုတ်းတိုၵ်းၵၼ်ၼႆႉ - ယၢမ်းလဵဝ်ပဵၼ်ၶၢဝ်းၵူၼ်းမိူင်းဢဝ်မၢၵ်ႇၶဝ်ႈတဝ်ႈၼမ်ႉ ၊ လူဝ်ႇတူၺ်းပုၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ၊ ၵိုတ်းတိုၵ်းၵၼ်တႃႇႁႂ်ႈပဵၼ်လွင်ႈၵမ်ႉၸွႆႈၵူၼ်းမိူင်း- မၼ်းၸၢႆးလၢတ်ႈတီႈႁွင်ႈၵၢၼ်ၶၢဝ်ႇ ၼရိၼ်ႊၵျရႃႊ ၼင်ႇၼႆ။ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ  ၸွမ်သိုၵ်းၸေႃႇမိၼ်းထုၼ်းၵေႃႈယိုၼ်ယၼ်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇလၢတ်ႈတီႈ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇမိူင်းမၢၼ်ႈဝႆႉယဝ်ႉ။  ဝၢႆးလင်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵိုတ်းတိုၵ်းယဝ်ႉ ၾၢႆႇတၢင်းႁွင်ႈၵၢၼ်တၢင်းၼမ်ႉ ဢၼ်ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵုမ်းၵမ် ၵေႃႈပွင်ႇၶၢဝ်ႇထိုင်ၵၢၼ်တေႃႇသူင်ႇတၢင်းၼမ်ႉဝႃႈ...

တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇယိုတ်ႈၶၢဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်းထႅင်ႈ လိူၼ်ၼိုင်ႈ

ၾၢႆႇပွင်ႇၶၢဝ်ႇတပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 1/12/2020 ဝႃႈ ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼႃႈလိၼ် ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇဢၼ်ထုၵ်ႇ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပဵၼ်ၸုမ်းၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉဝႆႉၼၼ်ႉ ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈတေၵိုတ်းတိုၵ်းၾၢႆႇလဵဝ်ၵႂႃႇတေႃႇထိုင်လိူၼ်ၼႆႉသဵင်ႈဝႃႈၼႆ။ ၼႂ်းလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၼၼ်ႉပႃးဝႆႉဝႃႈ တႃႇၵိုတ်းတိုၵ်းလႄႈ တႃႇငမ်းယဵၼ်တေမၼ်ႈၵိုမ်းယိုၼ်းယၢဝ်းၼၼ်ႉ - သင်ဝႃႈၶႂ်ႈဢုပ်ႇၵုမ်တင်းတပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၸိုင် ၼင်ႇႁိုဝ်တေလႆႈသိုပ်ႇဢုပ်ႇၵႂႃႇထႅင်ႈ၊ ၼင်ႇႁိုဝ်တေၸၢင်ႈႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ်တင်း ၸုမ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်း NCA သေႁဵတ်းႁႂ်ႈငမ်းယဵၼ်မၼ်ႈၵိုမ်း ၊ ၸိူဝ်းပႆႇလႆႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA ၵေႃႈၼင်ႇႁိုဝ်တေၸၢင်ႈ ဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ်တေႃႇထိုင်ပေႃးၸၢင်ႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်းသေပွင်သၢင်ႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၵႂႃႇႁႂ်ႈပေႃးထိုင်တီႈယဝ်ႉတူဝ်ႈ၊ ၼင်ႇႁိုဝ်တေၸၢင်ႈလူင်းပိုၼ်ႉတီႈၵႅတ်ႇၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19 ႁႂ်ႈထိုင်တီႈလႆႈၼၼ်ႉ...

တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇယိုတ်ႈၶၢဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်းၾၢႆႇလဵဝ်ထႅင်ႈတေႃႇလိူၼ် သႅပ်ႉထႅမ်ႊပိူဝ်ႊ သဵင်ႈ

တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ၼွၵ်ႈလိူဝ်သေၼႃႈလိၼ် ဢၼ်ၽူႈၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉၶဝ်တူင်ႉၼိုင်ယူႇသဝ်းၼၼ်ႉ တေၵိုတ်းၵၢၼ်တူင်ႉၼိုင်သိုၵ်း ထႅင်ႈလိူၼ်ၼိုင်ႈ - တေႃႇပေႃးလိူၼ်သႅပ်ႊထႅမ်ႊပိူဝ်ႊ မူတ်းသဵင်ႈ ဝႃႈၼႆ။ ၾၢႆႇပွင်ႇၶၢဝ်ႇတပ်ႉသိုၵ်း ၊ ႁွင်ႈၵၢၼ်ဢွၼ်ႁူဝ်ၾၢႆႇ ၵႅတ်ႇၶႄတပ်ႉသိုၵ်း ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 24/8/2020 ဝႃႈ တေၵိုတ်းၵၢၼ်ပိုတ်းယိုဝ်းၾၢႆႇလဵဝ် တင်ႈဢဝ်ဝၼ်းတီႈ 1 ထိုင် 30 လိူၼ်သႅပ်ႊထႅမ်ႊပိူဝ်ႊ 2020။ ယိူင်းဢၢၼ်းႁႂ်ႈလႆႈသၢင်ႈၵၢၼ်ၵႅတ်ႇၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ -19 လႆႈလီ၊...

ၸုမ်းၵိူဝ်းၵုမ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၶၢင် တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈသိုၵ်းၶၢင် -သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်း

တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈလႄႈ သိုၵ်းၶၢင် KIA ၶိုၼ်းပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်တီႈ မိူင်းၶၢင် ၊ ၸုမ်းၵိူဝ်းၵုမ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၶၢင်ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 9 /6/2020 မိူဝ်ႈဝႃးဝႃႈ တႃႇႁႂ်ႈၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းလႆႈပွၵ်ႈႁိူၼ်းလူၺ်ႈလွတ်ႈၽေးၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈ 2 ၾၢႆႇလူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်းၵၼ် 2 ၾၢႆႇ Bi-lateral ။ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉၾၢႆႇသိုၵ်းတပ်ႉသိုၵ်းၶၢင်တႄႉ ပႆႇတွပ်ႇလၢတ်ႈသင်ၶိုၼ်းသေတႃႉႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇပွင်ႇၶၢဝ်ႇတပ်ႉသိုၵ်းတႄႉလၢတ်ႈဝႃႈ ယူႇတီႈတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မုင်ႈမွင်းတႃႇလႆႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ်လႄႈ တႃႇတေလူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်းတင်း KIA...

ႁဝ်းတေဢုပ်ႇၵၼ်ၵႂႃႇတိၵ်းတိၵ်းတေႃႇထိုင်ပဵၼ်မႃးလႆႈၸုမ်းလဵဝ်  ………………..! (တွင်ႈထၢမ် ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင်ၸၢႆးငိုၼ်း ၽူႈၼမ်းၼႂ်းသွင် RCSS/SSA)

ဝၼ်းတီႈ 11/5/2019 ၼႆႉတပ်ႉသိုပ်းတႆး 2 ၸုမ်း ႁူမ်ႈၵၼ်ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵိုတ်းတိုၵ်းၵၼ်။ ၵူၼ်းမိူင်းတင်းလၢႆႁူမ်ၸူမ်းႁပ်ႉတွၼ်ႈ။ ဝၢႆးလင်သဵင်ၵွင်ႈတႄႇယဵၼ်မႃးၼႂ်းႁၢင်လိူၼ်မၢတ်ႉၶျ် တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ႁိုင်ၶၢဝ်းတၢင်း မွၵ်ႈလိူၼ်။ ဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ်တူၵ်းလူင်းၵၼ်လႆႈၸိူင်ႉႁိုဝ်သေ ႁဵတ်းပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇမႃး။ တႃႈၵိုတ်းတိုၵ်းလႆႈၶၢဝ်းယၢဝ်းမိူဝ်းၼႃႈသမ်ႉ တေႁဵတ်းသင်ၵႂႃႇထႅင်ႈ ။ ယိူင်းဢၢၼ်းသုင်သုတ်း ၼႂ်းၵၢၼ်ၵိုတ်းတိုၵ်းၵၼ်ၼႆႉဝႆႉထိုင်လႂ် ။ ၼင်ႇႁိုဝ်တေလႆႈႁူႉႁူဝ်ယွႆႈၼၼ်ႉ ၸၢႆးမိူင်း ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ လႆႈတွင်ႈထၢမ်ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင်ၸၢႆးငိုၼ်း ၽူႈၼမ်းၼႂ်းသွင်...

သိုၵ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းလၢတ်ႈဝႃႈသို ၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵိုတ်းတိုၵ်းၾၢႆႇလဵဝ်သေၶႂၢၵ်ႈတပ်ႉမႂ်ႇ

တင်ႈတႄႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵိုတ်းတိုၵ်းၾၢႆႇလဵဝ် တင်ႈဢဝ်ဝၼ်းတီႈ 21 တီႊသႅမ်ႊပိူဝ်ႊ 2018 မႃးၼႆႉ  ႈ ၶႂၢၵ်ႈတပ်ႉၼႂ်းမိူင်းတႆး ၼႂ်းမိူင်းယၢင်းလႅင် လၢႆလၢႆတီႈ လၢႆလၢႆတပ်ႉ - ဝႃႈၼႆ။ ပိူဝ်ႈတႃႇၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈလႂ် ပိုၼ်ႉတီႈၼၼ်ႉ တေလႆႈဢုပ်ႇဢူဝ်း ၶၵ်ႉၵၢၼ်ၵိုတ်းတိုၵ်း တူဝ်မိူင်းၼၼ်ႉ ၾၢႆႇသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၸီႉသင်လူင်းၸူး 5 တိူင်းသိုၵ်း - တိူင်းသိုၵ်းဝၼ်းဢွၵ်ႇ...

ၸုမ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်း 10 ၸုမ်းၶႂ်ႈပဵၼ်သင် ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ….

ဝၼ်းတီႈ 8-11/9/2018  ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸိူဝ်း လူင်းလၢႆးမိုဝ်း ၵိုတ်းတိုၵ်းတူဝ်ႈမိူင်း NCA - EAOs ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်လူင်တီႈၵဵင်းမႂ်ႇ ၶၢဝ်းတၢင်း 4 ဝၼ်း  ။ ပၢင်ၵုမ်ၵမ်းၼႆႉ ဢုပ်ႇသင်ၵၼ်လၢႆလၢႆ  မီးယိူင်းဢၢၼ်းသင်လၢႆလၢႆ - ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈလႆႈတွင်ႈထၢမ်  ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ NCA - EAOs ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် ၸၢႆးငိုၼ်း...

ၸုမ်းၵိုတ်းတိုၵ်းသိပ်းၸုမ်း ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်လူင် တီႈၵဵင်းမႂ်ႇ – တေႁူမ်ႈၵၼ် ႁႃပိူင် ၾႅၻ်ႊတႄရေႊ ဢၼ်ၵူႈၾၢႆႇယွမ်းႁပ်ႉ

ဝၼ်းတီႈ 8-11/9/2018 ၶၢဝ်းတၢင်း 4 ဝၼ်းၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸိူဝ်း လူင်းလၢႆးမိုဝ်း ၵိုတ်းတိုၵ်းတူဝ်ႈမိူင်း NCA ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်လူင်တီႈၵဵင်းမႂ်ႇ ၶၢဝ်းတၢင်း 4 ဝၼ်း ၼိုင်ႈၸုမ်းလႂ်မႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ဢမ်ႇယွမ်း 10 ၵေႃႉ ပႃးသႅၼ်းႁူဝ်ပဝ်ႈ။ ၽူႈၼင်ႈၸိုင်ႈပၢင်ၵုမ် ဝၼ်းႁႅၵ်ႈမိူဝ်ႈၼႆႉ မီး ၽူႈၼမ်းၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ယွတ်ႈသိုၵ်း၊ ၽူႈၼမ်းႁူမ်ႈတုမ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈယၢင်းၽိူၵ်ႇ ၸွမ်သိုၵ်းလူင် မူတူးသေးၽူဝ်း၊...

ၸုမ်းၵိုတ်းသိုၵ်း  ! ပႆႇႁွတ်ႈတိုဝ်ႉ   ပႆႇထုၵ်ႇၶိတ်းႁၢင်  မုင်ႈၸူးၵၢၼ်မၢၵ်ႈမီး

ဝၢႆးသေပၢင်ၵုမ်လူင်လွင်ႈငမ်းယဵၼ် ယဝ်ႉၵႂႃႇ 4-5 ဝၼ်း လႆႈငိၼ်းၶၢဝ်ႇဝႃႈ ၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းမႅၵ်ႇၵွင်ႈၸိူဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်း၊ ၸိူဝ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်းတူဝ်ႈမိူင်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉ လီႁူမ်ႈၵၼ်တင်ႈၶွမ်ႊပၼီႊမၢၵ်ႈမီးသေယဝ်ႉ ႁဵတ်းၵၢၼ်မၢၵ်ႈ မီးၵႂႃႇ။ ၵမ်းၼႆႉ ယူႇတီႈ NRPC ဢၼ်ႁွင်ႉဝႃႈ ႁွင်ႈၵၢၼ်လူင်ၵေႃႇသၢင်ႈလွင်ႈႁႃလီ ၼႂ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈလႄႈလွင်ႈငမ်း ယဵၼ်ၼႂ်းၸၼ်ႉ တေၸွႆႈႁႃပၼ်လွင်ႈၵၢၼ်တိုၼ်းလၢင်းတၢင်းၼွၵ်ႈ။ ၽိူဝ်ႇပဵၼ်ၸိူင်ႉၼၼ်မႃးၼႆ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၸိူဝ်း ဢၼ်ပႂ်ႉလဵပ်ႈႁဵၼ်းတူၺ်း ၼႃႈၵၢၼ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ်လႄႈ ၼႃႈၵၢၼ်တႃႇတေၶဵၼ်ႇတႅမ်ႈ ပၵ်းပိူင်လၵ်းမိူင်းမႂ်ႇမႂ်ႇ...

Latest news

- Advertisement -spot_img