Thursday, May 30, 2024

တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇယိုတ်ႈၶၢဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်းၾၢႆႇလဵဝ်ထႅင်ႈတေႃႇလိူၼ် သႅပ်ႉထႅမ်ႊပိူဝ်ႊ သဵင်ႈ

Must read

တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ၼွၵ်ႈလိူဝ်သေၼႃႈလိၼ် ဢၼ်ၽူႈၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉၶဝ်တူင်ႉၼိုင်ယူႇသဝ်းၼၼ်ႉ တေၵိုတ်းၵၢၼ်တူင်ႉၼိုင်သိုၵ်း ထႅင်ႈလိူၼ်ၼိုင်ႈ – တေႃႇပေႃးလိူၼ်သႅပ်ႊထႅမ်ႊပိူဝ်ႊ မူတ်းသဵင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ၾၢႆႇပွင်ႇၶၢဝ်ႇတပ်ႉသိုၵ်း ၊ ႁွင်ႈၵၢၼ်ဢွၼ်ႁူဝ်ၾၢႆႇ ၵႅတ်ႇၶႄတပ်ႉသိုၵ်း ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 24/8/2020 ဝႃႈ တေၵိုတ်းၵၢၼ်ပိုတ်းယိုဝ်းၾၢႆႇလဵဝ် တင်ႈဢဝ်ဝၼ်းတီႈ 1 ထိုင် 30 လိူၼ်သႅပ်ႊထႅမ်ႊပိူဝ်ႊ 2020။

- Subscription -

ယိူင်းဢၢၼ်းႁႂ်ႈလႆႈသၢင်ႈၵၢၼ်ၵႅတ်ႇၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ -19 လႆႈလီ၊ ႁႂ်ႈၸၢင်ႈၽေႃႇၼမ်ႉၼႄတူဝ် လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တွၼ်ႈ 3 ဢၼ်လႆႈၸႂ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵၼ်မိူဝ်ႈ ပင်ၵုမ်လူင်လွင်ႈငမ်းယဵၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၊ ပၢင်ၵုမ်လူင်ပီႁူဝ်ပၢၵ်ႇ 21 ပၢင်လူင်ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းယဝ်ႉတူဝ်ႈၵႂႃႇမိူဝ်ႈ ဝၼ်းတီႈ 19-21/8/2020 ၼႆႉဝႃႈၼႆဝႆႉ။

  ၾၢႆႇပွင်ႇၶၢဝ်ႇတပ်ႉသိုၵ်းၼႆႉ မိူဝ်ႈႁူဝ်လိူၼ်မေႊၼၼ်ႉ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉဝႃႈ တင်ႈဢဝ်ဝၼ်းတီႈ 10/5/2020 တေႃႇထိုင် 21/8/2020 ၵိုတ်းတိုၵ်းဝႆႉၾၢႆႇလဵဝ်   ဝႃႈၼႆဝႆႉ သေတႃႉ ၼႂ်းၸေႈမိူင်း တႆး ၊မိူင်းယၢင်းလႄႈ မိူင်းရၶႅင်ႇၸိူဝ်းၼႆႉ ယင်းတိုၵ်ႉမီးလွင်ႈပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်တင်း သိုၵ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းပိုၼ်ႉတီႈ ယူႇ။

 မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 23 လိူၼ်မၢတ်ႉၶျ် ပူၼ်ႉမႃး ယူႇတီႈ ၽူႈၼမ်းၼႂ်း ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ ဢၼ်ႊထူဝ်ႊၼီႊ ၵူႊတႃႊရတ်ႉသ် ၵေႃႈ တုၵ်းယွၼ်းဝႆႉတင်းလုမ်ႈၾႃႉဝႃႈ ၽွင်းၵူၼ်းတင်းမိူင်းလႆႈႁူပ်ႉပၼ်ႁႃ တၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ -19 ၽႄႈလၢမ်းယူႇၼႆႉ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၵူႈၸုမ်းၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ ႁႂ်ႈလႆႈၵိုတ်းလွင်ႈတိုၵ်းတေႃးၵၼ် ဝႃႈၼႆ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 1/7/2020 ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ  ၶိုၼ်းဢုပ်ႇၵုမ် တႅပ်းတတ်း ၵၼ်သေ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇထႅင်ႈဝႃႈ ႁၼ်ထိုင် ၵူၼ်းတေႃႇၵူၼ်းတူၺ်းထိုင်ဢီးလူၵၼ်သေ တႃႇၸွႆႈထႅမ်ပၼ် ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းထူပ်းၽေးတၢင်းပဵၼ်ၵၢပ်ႈၵႃႇလ ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19 လၢမ်းၽႄႈၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈၸုမ်းၸိူဝ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇပဵၼ်ပၼ်ႁႃၵၼ်ယူႇၼၼ်ႉ ၵိုတ်းၵၢၼ်ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်ဝႆႉ တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 90 ဝၼ်း ဝႃႈၼႆ။

တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵိုတ်းတိုၵ်းထႅင်ႈ ႞ လိူၼ်သေတႃႉ ပိုၼ်ႉတီႈတၢင်းမိူင်းရၶႅင်ႇၼၼ်ႉတႄႉ ပၢင်တိုၵ်းယင်းဢမ်ႇထၢတ်ႇ။ ၵူၼ်းမိူင်းရၶႅင်ႇ ပၢႆလိူဝ်ထူပ်းၽေး ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19 လၢမ်းၽႄႈႁၢဝ်ႈႁႅင်း သမ်ႉတိုၵ်ႉလႆႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်းယူႇတိၵ်းတိၵ်း။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း