Tuesday, May 21, 2024

ၸုမ်းၵိုတ်းတိုၵ်းသိပ်းၸုမ်း ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်လူင် တီႈၵဵင်းမႂ်ႇ – တေႁူမ်ႈၵၼ် ႁႃပိူင် ၾႅၻ်ႊတႄရေႊ ဢၼ်ၵူႈၾၢႆႇယွမ်းႁပ်ႉ

Must read

ဝၼ်းတီႈ 8-11/9/2018 ၶၢဝ်းတၢင်း 4 ဝၼ်းၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸိူဝ်း လူင်းလၢႆးမိုဝ်း ၵိုတ်းတိုၵ်းတူဝ်ႈမိူင်း NCA ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်လူင်တီႈၵဵင်းမႂ်ႇ ၶၢဝ်းတၢင်း 4 ဝၼ်း ၼိုင်ႈၸုမ်းလႂ်မႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ဢမ်ႇယွမ်း 10 ၵေႃႉ ပႃးသႅၼ်းႁူဝ်ပဝ်ႈ။

- Subscription -

ၽူႈၼင်ႈၸိုင်ႈပၢင်ၵုမ် ဝၼ်းႁႅၵ်ႈမိူဝ်ႈၼႆႉ မီး ၽူႈၼမ်းၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ယွတ်ႈသိုၵ်း၊ ၽူႈၼမ်းႁူမ်ႈတုမ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈယၢင်းၽိူၵ်ႇ ၸွမ်သိုၵ်းလူင် မူတူးသေးၽူဝ်း၊ ၽူႈၼမ်းပႃႇတီႇမိူင်းမွၼ်းမႂ်ႇ ၼၢႆႁူင်သႃ ။ ၼႂ်းပၢင်ၵုမ် ၼၼ်ႉႁူဝ်ပဝ်ႈ ၵူႈမူႇၵူႈၸုမ်းၵေႃႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈ။

မူႇတူးသေးၽူဝ်း လၢတ်ႈၵႂၢမ်းပိုတ်ႇပၢင်ၵုမ်လူင်ၵႂႃႇဝႃႈ – “ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းတင်းသဵင်ႈ ယိူင်းဢၢၼ်းလူင်ႁဝ်းၶႃႈတႄႉ ပိူဝ်ႈတႃႇၵေႃႇတင်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၾႅတ်ႊတရေႊၸိုၼ်ႈၸၢင်ႇ ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ တႃႇၵၢၼ်ၼႆႉတေပဵၼ် မီးသဵၼ်ႈတၢင်းငမ်း ယဵၼ်ဢၼ်လဵဝ် ၵူၺ်းတေႁဵတ်းလႆႈ’’ – ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းပၢင်ၵုမ်ၼၼ်ႉ ၸုမ်းဢၼ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်းၵမ်းလိုၼ်း ပႃႇတီႇမိူင်းမွၼ်းမႂ်ႇ NMSP ၊ ႁူမ်ႈတုမ်ၻီႇမူဝ်ႇၶရႅတ်ႉတိတ်ႉလႃးႁူႇ LDU ၵေႃႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈၸွမ်း။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းပၢင်ၵုမ်လူင်ၼႆႉသေ ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် ၸၢႆးငိုၼ်း ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ ပၢင်ၵုမ်လူင် လၢတ်ႈဝႃႈ – “တေႃႇထိုင်ပီ2019  ၼႆႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶႂ်ႈႁဵတ်းပၢင်ၵုမ် ထႅင်ႈ 3 ပွၵ်ႈၵူၺ်းသေ တေၶပ်းၶိုင် ပိူၼ်ႉပိူင်ၾႅတ်ႉတရႄႇႁႂ်ႈလႆႈ ဝႃႈၼႆ။ ၵွပ်ႈၼၼ် လႄႈဢၼ်ႁဝ်းမႃး ႁူပ်ႉၵၼ် ၼႆႉ တေ မႃးႁူမ်ႈၵၼ်ဝၢင်းၽႅၼ် ႁႂ်ႈပေႃး ပဵၼ်မႃး ပိူင်ၾႅတ်ႉတရႄႇ ဢၼ် ၵူႈၾၢႆႇယွမ်းႁပ်ႉ” – ဝႃႈၼႆ။

တီႈပၢင်ၵုမ်လူင်ၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈႁၢၼ်ယွင်ႁူၺ်ႈ ၽူႈၸတ်းၵၢၼ်လုမ်း ယူႊရူဝ်ႊၿိူဝ်းမႃး EBO ၊ ၽူႈၸတ်းၵၢၼ် ၾၢႆႇၵမ်ႉၸွႆႈၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ် PI (ပျီႇထွင်ႇၸုဢိၼ်ႊသတီႊၵျုတ်ႉ) ၵေႃႈ ႁၼ်ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ။

ပၢင်ၵုမ်လူင်သႅၼ်းၽူႈၼမ်း ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၵိုတ်းတိုၵ်း NCA-EAOs  ၵမ်းၼႆႉ မီးၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ၊ ၸုမ်းယၢင်း KNU , KNLA- PC , DKBA သၢမ်ၸုမ်း၊ ၸုမ်းသိုၵ်းလုၵ်ႈႁဵၼ်းမၢၼ်ႈ ABSDF ၊ ၸုမ်းၶျၢင်း CNF ၊ ၸုမ်းပဢူဝ်း PNLO ၊ ၸုမ်းရၶႅင်ႇ ALP ၊ ၸုမ်းမွၼ်း NMSP တင်း ၸုမ်းလႃးႁူႇ LDU တင်းမူတ်းမီး 10 ၸုမ်း။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း