Tuesday, May 21, 2024

သိုၵ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းလၢတ်ႈဝႃႈသို ၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵိုတ်းတိုၵ်းၾၢႆႇလဵဝ်သေၶႂၢၵ်ႈတပ်ႉမႂ်ႇ

Must read

တင်ႈတႄႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵိုတ်းတိုၵ်းၾၢႆႇလဵဝ် တင်ႈဢဝ်ဝၼ်းတီႈ 21 တီႊသႅမ်ႊပိူဝ်ႊ 2018 မႃးၼႆႉ  ႈ ၶႂၢၵ်ႈတပ်ႉၼႂ်းမိူင်းတႆး ၼႂ်းမိူင်းယၢင်းလႅင် လၢႆလၢႆတီႈ လၢႆလၢႆတပ်ႉ – ဝႃႈၼႆ။

Photo Credit to KNG/ လူတ်ႉၵႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢၼ်ၶိုၼ်ႈမိူဝ်းတၢင်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ

ပိူဝ်ႈတႃႇၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈလႂ် ပိုၼ်ႉတီႈၼၼ်ႉ တေလႆႈဢုပ်ႇဢူဝ်း ၶၵ်ႉၵၢၼ်ၵိုတ်းတိုၵ်း တူဝ်မိူင်းၼၼ်ႉ ၾၢႆႇသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၸီႉသင်လူင်းၸူး 5 တိူင်းသိုၵ်း – တိူင်းသိုၵ်းဝၼ်းဢွၵ်ႇ ယပၶ ပၵ်းတူၼ်ႈတီး ၵုမ်းပႃး ၸႄႈမိူင်းယၢင်းလႅင်၊ တိူင်းသိုၵ်းဝၼ်းဢွၵ်ႇၵၢင် ဢၼ်ပၵ်းတီႈၶူဝ်လမ်၊ တိူင်းသိုၵ်း သၢမ်ၸဵင်ႇၵဵင်းတုင်၊ တိူင်းသိုၵ်း ၸဵင်ႇႁွင်ႇဝၼ်းဢွၵ်ႇ ဢၼ်ပၵ်းတီႈလႃႈသဵဝ်ႈ တင်း တိူင်းသိုၵ်း ပွတ်းႁွင်ႇ ဢၼ်ပၵ်းတီႈမျိတ်ႉၵျီးၼႃး ယဝ်ႉ ပႆႇတၼ်းတဵမ် သွင်လိူၼ် ၽၢႆႇၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇလၢႆမူႇလၢတ်ႈၸုမ်း တူၵ်ႇတၵ်ႉဝႃႈ သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ၶႂၢၵ်ႈတပ်ႉမႂ်ႇလၢႆတီႈ။

- Subscription -

ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈ လႆႈႁူႉတႄႉ တၢင်းလွႆသၼဵၼ်း ပၢင်လူင်-လွႆလႅမ်၊ တၢင်းလွႆပၢင်ပီႉ မိူင်းပၼ်ႇ- လၢင်းၶိူဝ်း၊ တၢင်းပွတ်းမိူင်းပဵင်း၊ တႃႈၶူင်း တၢင်းမေႃၾႃႉ ၸိူဝ်းၼႆႉ ယင်းတေ မီးထႅင်ႈလူးၵွၼ်ႇ – ၽူႈမီးၸၼ်ႉ ဢၼ် ဢမ်ႇၶႂ်ႈဢွၵ်ႇၸိုဝ်ႈ ၼႂ်း RCSS/SSA ၸဝ်ႈၼိုင်ႈလၢတ်ႈ။

တၢင်းၸႄႈမိူင်းယၢင်းလႅင်ၵေႃႈ ၶၢဝ်ႇၵၼ်တရဝတီႇ ႁၢႆးငၢၼ်းဝႃႈ – သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ တႂ်ႈတိူင်းသိုၵ်း ဝၼ်းဢွၵ်ႇ ၶႂၢၵ်ႈတပ်ႉပၵ်းမႂ်ႇ ၼႂ်းမိူင်းယၢင်းလႅင် – ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်း မေႃႇၶီး၊ သျှႃးတေႃး၊ တီႇမေႃႉသူဝ်ႇ၊ ပေႃလၶႄး၊ ၽႃသွင်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ႁွင်ႈၵၢၼ်ၶၢဝ်ႇ တပ်ႉသိုၵ်းတဢၢင်း PSLF/TNLA ၵေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ – သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တပ်ႉၸုမ်းလူင် မၢႆ 11 ၊ 66၊ 88၊ 99 ၸိူဝ်းၼႆႉ ၶႂၢၵ်ႈပၵ်းတပ်ႉမႂ်ႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး၊ ၼမ်ႉသၼ်ႇ၊ ၼမ်ႉတူႈ၊ မၢၼ်ႈတူင်ႈ၊ ၵူတ်ႉၶၢႆ ၸိူဝ်းၼႆႉ ဢမ်ႇယွမ်း 12 တီႈ – ဝႃႈၼႆ။

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 21/12/2018 ဝႃႈ ၶၢဝ်းတၢင်းသီႇလိူၼ် တေႃႇ ဝၼ်းတီႈ 30/4/2019 တေၵိုတ်းတိုၵ်းဝႆႉ ႁႂ်ႈၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈလႂ်ပိုၼ်ႉတီႈၼၼ်ႉ လႆႈဢုပ်ႇဢူဝ်းသၢင်ႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၼႆသေ ၸီႉသင်ႇဝႆႉ တိူင်းသိုၵ်းလူင် 5 ဢၼ် ႁႂ်ႈၵိုတ်းယင်ႉၵၢၼ်တူင်ႉၼိုင် ၵၢၼ်သိုၵ်းဝႆႉသဵင်ႈသဵင်ႈ၊ ၸုမ်းလႂ် ၸႂ်ႉဢဵၼ်ႁႅင်းပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် ၵေႃႈ တပ်ႉသိုၵ်းမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၵႂၢတ်ႇလၢင်ႉ ၵႂႃႇ – ပႃးဝႆႉၸိူင်ႉၼႆ။

 

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း