Sunday, May 26, 2024

RCSS တင်း SSPP ႁူမ်ႈၵၼ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၵိုတ်းတိုၵ်း တေႃႇၵၼ်

Must read

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 29/11/2023 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း ယူႇတီႈ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး (SSPP) တင်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS) ဢုပ်ႇဢူဝ်းတူၵ်းလူင်းလႆႈၸႂ်ၵၼ် တင်းသွင်ၾၢႆႇသေ ႁူမ်ႈၵၼ် ဢွၵ်ႇၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၵိုတ်းတိုၵ်းတေႃႇ ၵၼ်။

ၼႂ်းၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၼၼ်ႉ ပႃးဝႆႉဝႃႈ – “ၸွမ်းၼင်ႇ ၵၢင်ၸႂ်သင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း မုင်ႈမွင်းႁႂ်ႈတပ်ႉသိုၵ်း (2) ၸုမ်း SSPP လႄႈ RCSS ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၵၼ်မႃး ပီယၢဝ်းၶၢဝ်းႁိုင်ၼၼ်ႉ ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် (2) ၸုမ်းမီးၶေႃႈၸီႉသင်ႇ မိူဝ်ႈ 2023 လိူၼ် August ဝၼ်းတီႈ 9 လႄႈ 10 ၼၼ်ႉသေ လႆႈၵိုတ်းတိုၵ်းတေႃႇၵၼ်၊ လႆႈႁၢမ်ႈၵၢၼ်ဢဝ် (Media) သႄႉသွမ်း ႁဵတ်းႁႂ်ႈမီး လွင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉ ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈ ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈမိူဝ်းၼႃႈ – ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ (2) ၸုမ်း လႆႈႁဵတ်းသၢင်ႈၸွမ်းၼင်ႇၶေႃႈၸီႉသင်ႇမႃး တေႃႇထိုင် ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ”- ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ ထိုင်မႃး မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 29 ၸုမ်းတၢင်တူဝ် ၾၢႆႇပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး SSPP (3) ၵေႃႉလႄႈ ၾၢႆႇၶွင်ႇသီႇဢဝ် ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး (4) ၵေႃႉ လႆႈႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်သေ တူၵ်းလူင်းလႆႈၸႂ်ၵိုတ်းတိုၵ်းၵၼ် ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ် ၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ၸဝ်ႈႁၢၼ် ၶမ်းၸၢမ်ႇ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ RCSS လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “တင်းသွင်ၾၢႆႇတႄႉ တိုၼ်းဝႃႈ ၶႂ်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈၵၼ်ယူႇ ၵူၺ်းၵႃႈ လၢႆးၽွမ်ႉႁူမ်ႈၵၼ်ၼၼ်ႉ တေလႆႈ သိုပ်ႇဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ထႅင်ႈ။ ပွင်ႇဝႃႈ ၵိုတ်းတိုၵ်းၵၼ် တႃႇတေသိုပ်ႇၽွမ်ႉႁူမ်ႈၵၼ်ၵႂႃႇလႆႈၼၼ်ႉ တေသိုပ်ႇဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ၵႂႃႇ ႁူဝ်ႁုပ်ႈမၼ်းတႄႉ တေမီးၸိူင်ႉၼၼ်”- ဝႃႈၼႆ။

ၼင်ႇႁိုဝ် သင်ၶၸဝ်ႈ၊ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း၊ ၽူႈၵွၼ်းတပ်ႉလႄႈ လုၵ်ႈတပ်ႉ တင်းသဵင်ႈ တေလႆႈႁပ်ႉႁူႉၸွမ်း ၵၢၼ်ၵိုတ်းတိုၵ်း (2) ၸုမ်း SSPP လႄႈ RCSS ၼၼ်ႉ ၸင်ႇလႆႈႁူမ်ႈၵၼ် ဢွၵ်ႇၶေႃႈပိုၼ် ၽၢဝ်ႇ ၵိုတ်းတိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၼၼ်ႉပႃးဝႆႉၼင်ႇၼႆ။  

ၸဝ်ႈႁၢၼ်ၶမ်းၸၢမ်ႇသိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ – “တႃႇတေတူၵ်းလူင်းလႆႈၸႂ် ၵိုတ်းတိုၵ်း တေႃႇၵၼ် ၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈ လႆႈဢုပ်ႇ ဢူဝ်းၵၼ်မႃး 3 ပွၵ်ႈယဝ်ႉ။ ၸင်ႇတေတူၵ်းလူင်းလႆႈၸႂ်ၵၼ်ဝႃႈ  ႁဝ်းၶႃႈတင်းသွင် ၾၢႆႇၼိုင်ႈလႄႈ ၾၢႆႇၼိုင်ႈ တေဢမ်ႇလႆႈသႄႇသူၼ်းႁႂ်ႈပၼ်ႁႃယႂ်ႇမႃး ပဵၼ်ႁိုဝ်ၵေႃႈ ႁႂ်ႈႁူမ်ႈၵၼ်သေ ၵႄႈ လိတ်ႈၵႂႃႇ။ တွၼ်ႈတီႈၵူၼ်းမိူင်းၵေႃႈ ႁႂ်ႈၶဝ်လႆႈၶဝ်ႈၵႂႃႇမႃးငၢႆႈလူမ်ၸႂ်သေ တေလႆႈတူၺ်းပၼ်ၵၼ်”- ဝႃႈၼႆ။

 သင်ဝႃႈ ၵိုတ်းတိုၵ်းၵၼ်ယဝ်ႉ ၵူၼ်းသိုၵ်း ၾၢႆႇ RCSS  ဢမ်ႇၼၼ် ၾၢႆႇ SSPP ဢၼ်လႆႈတီႉၺွပ်းဝႆႉ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉလႄႈသင် ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ ၵူၼ်းသိုၵ်း ဢမ်ႇၼၼ် ၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၸွႆႈထႅမ် ၵၢၼ်သိုၵ်းသေ လႆႈတီႉဝႆႉၸိူဝ်းၼၼ်ႉလႄႈသင် တေလႆႈပွႆႇပၼ်ၵၼ်ၶိုၼ်း –  လွင်ႈၼႆႉၵေႃႈ လႆႈဢုပ်ႇဢူဝ်းပႃးဝႆႉယူႇ ၸဝ်ႈႁၢၼ် ၶမ်းၸၢမ်ႇလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ RCSS - SSPP
ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ မိူဝ်ႈၼႆႉ 29/11/2023

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ယူႇတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈလႆႈၵပ်းသိုပ်ႇတိတ်းတေႃႇၸူးတၢင်း SSPP ယူႇၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇပႆႇလႆႈ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၽိုၼ်ၼႆႉသေ ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပဵၼ်ဢၼ်ႁူမ်ၸူမ်းႁပ်ႉတွၼ်ႈ ၊ ၸူမ်းသိူဝ်းလီၸႂ်ၵၼ်ႁင်းၽႂ်မၼ်း။

ၵူၼ်းၼုမ်ႇၽူႈတူင်ႉၼိုင်ၼႂ်းၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ – လုၵ်ႉတီႈၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵိုတ်းတိုၵ်းၵၼ်ၼႆႉသေ မုင်ႈမွင်းတေလႆႈႁၼ်ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇလွင်ႈသွင်ၾၢႆႇၽွမ်ႉႁူမ်ႈၵၼ်ၵႅတ်ႇၶႄဝၢၼ်ႈမိူင်း ဝႆးဝႆးယူႇ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း