Sunday, May 26, 2024

ၸုမ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်း 10 ၸုမ်းၶႂ်ႈပဵၼ်သင် ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ….

Must read

ဝၼ်းတီႈ 8-11/9/2018  ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸိူဝ်း လူင်းလၢႆးမိုဝ်း ၵိုတ်းတိုၵ်းတူဝ်ႈမိူင်း NCA – EAOs ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်လူင်တီႈၵဵင်းမႂ်ႇ ၶၢဝ်းတၢင်း 4 ဝၼ်း  ။ ပၢင်ၵုမ်ၵမ်းၼႆႉ ဢုပ်ႇသင်ၵၼ်လၢႆလၢႆ  မီးယိူင်းဢၢၼ်းသင်လၢႆလၢႆ – ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈလႆႈတွင်ႈထၢမ်  ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ NCA – EAOs ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် ၸၢႆးငိုၼ်း ဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

- Subscription -

ထၢမ် – ယိူင်းဢၢၼ်း ဢၼ်လႆႈမႃးႁူပ်ႉၵၼ် ပွၵ်ႈၼႆႉ မီးယိူင်းဢၢၼ်းၸိူင်ႉႁိုဝ် ပဵၼ်ပၢင်ၵုမ်ၸိူင်ႉႁိုဝ်ၶႃႈ။

တွပ်ႇ – ပေႃးဢဝ်ၼႂ်းၸုမ်း EAOs ႁဝ်းၶႃႈၼေႃႈ မၼ်းတေမီးၸုမ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA တေႃႈလဵဝ် မၼ်းမီး 10 ၸုမ်း  ။ တေႃႈလဵဝ်ၼႆႉ  ပဵၼ်ပၢင်ၵုမ်လူင် Summit ၸုမ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်း 10 ၸုမ်း  ။ ၵမ်းၼႆႉ  ပဵၼ်ၵမ်းတီႈ 3။ ယိူင်းဢၢၼ်း လူင်ၵေႃႈ 1)   ႁဝ်းၶႃႈ မႃးထတ်းသၢင်တူၺ်း ဝၢႆးႁဝ်းၶႃႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA ၼႆႉ မီးၸမ် 3 ပီ ယဝ်ႉ။ ၼႂ်း ၵႄႈၼႆႉ ႁဝ်းထိုင်တွၼ်ႈလႂ်ယဝ်ႉ တီႈလႂ်ယဝ်ႉ ၸွမ်းၼင်ႇႁဝ်းမုင်ႈမွင်းၼၼ်ႉ ၸွင်ႇမၼ်းထိုင် ၼႂ်းၵၢင်ၸႂ်ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈ ယိူင်း ဢၢၼ်းဝႆႉ။ မၼ်းမီးလွင်ႈယူပ်ႈယွမ်းၸိူင်ႉႁိုဝ်၊ လွင်ႈၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ ၶိုၼ်ႈသၢင်ႉၸိူင်ႉႁိုဝ်။ တေၶိုၼ်းမႃးထတ်းသၢင် ။ ပေႃး ထတ်းသၢင်ယဝ်ႉၵေႃႈ ႁဝ်းၶႃႈၶိုၼ်းတေမႃးဝၢင်းၽႅၼ်ၼၼ်ႉၼႃႇ။ တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း တင်းၼႃႈၼႆႉ ႁဝ်းတေ ႁဵတ်းႁိုဝ်။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈဝႃႈ ႁဝ်းၶႃႈႁူႉၵၼ်ယူႇၶႃႈၼႃႇ ၾၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵေႃႈလၢတ်ႈဝႃႈ ပေႃးဝႃႈႁၢၼ်ႉတေႃႇပီ 2019 ၼႆႉ  ပၢင်လူင် ၼႆႉ ၶႂ်ႈႁဵတ်း  3 ပွၵ်ႈၼႆၶႃႈႁိုဝ်။ ပေႃးႁဵတ်း 3 ပွၵ်ႈယဝ်ႉၵေႃႈ တီႈၼႂ်း 3 ပွၵ်ႈၼႆႉ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈလႆႈ ပိူင်ၾႅတ်ႊတရႄႊ ဢၼ် လမ်ႇလွင်ႈမၼ်းၵႂႃႈၼေႃႈ။ ႁႂ်ႈမၼ်းလႆႈငဝ်ႈၶၢမ်ႇပိုၼ်ႉမၼ်း  ၶဝ်ၵေႃႈမီးယိူင်းဢၢၼ်း ၸိူင်ႉၼႆ။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၸိူင်ႉၼႆ ဢၼ် ႁဝ်းၶႃႈမႃးၺႃးၵၼ်ၵမ်းၼႆႉတႄႉ ယိူင်းဢၢၼ်းယႂ်ႇယႂ်ႇမၼ်းတႄႉၵေႃႈ တႃႇတေ ဝၢင်းၽႅၼ်တၢင်းၼႃႈ ။ ႁဝ်းၶႃႈ တေ ႁဵတ်းႁိုဝ် ၼင်ႇႁိုဝ် ပေႃးတေလႆႈ ပိူင်ၾႅတ်ႊတရႄႊဢၼ်ၸႅတ်ႈၸၢင်ႇ ဢၼ်ၵူႈၾၢႆႇယွမ်းႁပ်ႉ။ ဢၼ်ၼၼ်ႉ တႄႉ ႁဝ်း ၶႃႈတေမႃးဢုပ်ႇၵၼ် ႁဝ်းၶႃႈတေဝၢင်းၵႂႃႇၸိူင်ႉႁိုဝ် ၸွမ်းၼင်ႇ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶႂ်ႈဢုပ်ႇၼၼ်ႉ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း ဢၼ်ဝႃႈ ပီ 2 ပီၼႆႉ ႁဝ်းတေႁၢင်ႈႁႅၼ်းဝႆႉၸိူင်ႉႁိုဝ် ၊ ဢၼ်ၼႆႉ လမ်ႇလွင်ႈသေပိူၼ်ႈ။

ယဝ်ႉၵေႃႈထႅင်ႈတွၼ်ႈၼိုင်ႈၼႆႉ မိူၼ်ၸိူင်ႉၼင်ႇ လွင်ႈပိူင်ၶွတ်ႇၽွတ်ႈၼႂ်း EAOs ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်း ၊ တေႃႈ လဵဝ် PPST   8 ၸုမ်း ၊ ဢၼ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်းမီးမႃးထႅင်ႈ 2 ၸုမ်း ၊ ၸုမ်းလႃးႁူႇ LDU လႄႈ ၸုမ်းမွၼ်း MNSP    ၊ ပေႃးၼႆ 2 ၸုမ်းၼႆႉၼႃႇ တႃႇႁဝ်း ၶႃႈတေ ႁူမ်ႈၵၼ်သေ  ၶွတ်ႇၽွတ်ႈ  ပိူင်ၶွတ်ႇၽွတ်ႈၼႆႉ တေၶိုၼ်း မေးဢုပ်ႇၵၼ်  ငဝ်းလၢႆးမီးၸိူင်ႉၼႆၵႃႈ။

ထၢမ် – ပေႃးႁဝ်းၶႃႈ မႃးတူၺ်း ဢၼ် 10 ၸုမ်းႁူမ်ႈၵၼ်ၼႆႉ လွၵ်းဢူၼ်ႈမၼ်းမီးၸိူင်ႉႁိုဝ် လွၵ်းၶႅင်မၼ်းမီးၸိူင်ႉႁိုဝ် ပိူဝ်ႈတႃႇတေၵႂႃႇဢုပ်ႇဢူဝ်း ႁႂ်ႈပေႃးလႆႈၾႅတ်ႊတရႄႊၼႆၶႃႈဢေႃႈ။

တွပ်ႇ – ႁဝ်းၶႃႈဝႃႈ လွၵ်းၶႅင်မၼ်းတႄႉ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈဝႃႈ ၸုမ်းမၼ်းၼမ်မႃးၵေႃႈ  ႁႅင်းႁဝ်းၶႃႈတေၼမ် ။   ဢမ်ႇဝႃႈ ႁႅင်းဢုပ်ႇၾၢႆႇၵၢၼ်မိူင်း၊ ထႅင်ႈၾၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈႁႅင်းသဵတ်ႈႁဝ်း ၾၢႆႇၵၢၼ်သိုၵ်း ႁဝ်းၵေႃႈ  တေတိူဝ်းမႃး ။ ဢၼ်ၼႆႉ  ၽွၼ်းလီမၼ်း ။ ပေႃးဝႃႈလွၵ်းဢူၼ်ႈမၼ်းသမ်ႉ  မဵဝ်းဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈ ၵႂႃႇၾၢႆႇပိူၼ်ႈၼႆႉ ပေႃးဝႃႈႁဝ်းၵႂႃႇတင်း လူင် ပွင်ၸိုင်ႈၼႆ ၶဝ်တေမီးလူင်ပွင်ၸိုင်ႈဝႆႉလူး။ ၶဝ်ပဵၼ်သဵင်လဵဝ် ၶေႃႈလဵဝ်ၵူၺ်းၶႃႈလႃႇ။   ၵူၺ်းၾၢႆႇႁဝ်းၶႃႈသမ်ႉမီး 10 ၸုမ်း ။  ငဝ်းလၢႆးႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈ ဢမ်ႇမိူၼ်ၵၼ်။ မၢင်တီႈၵေႃႈ ယိူင်းဢၢၼ်းႁဝ်းၶႃႈပိူင်ႈၵၼ်။ ဢၼ်ၼႆႉ ၶႃႈ  ပေႃးတေမႃးငီႉၵၼ် မၼ်းယၢပ်ႇတႄႉတႄႉ မၼ်းတေလႆႈၸႂ်ႉၶၢဝ်းယၢမ်း ။ တႃႇတေႁႂ်ႈ 10 ၸုမ်း ပေႃးတေဢွၵ်ႇသဵင်လဵဝ် မၼ်းလႆႈဢုပ်ႇဢူဝ်းတႄႉတႄႉ မၼ်းလႆႈၸႂ်ႉၶၢဝ်းယၢမ်းတႄႉတႄႉ  ဢၼ်ၼႆႉ လွၵ်းဢူၼ်ႈမၼ်းၶႃႈၼေႃႈ။ တီႈယူပ်ႈယွမ်းၼႆၵေႃႈ တေၸၢင်ႈဝႃႈလႆႈၶႃႈ။ ငဝ်းလၢႆးမၼ်း တေ မီးဝႆႉၸိူင်ႉၼၼ်ၶႃႈဢေႃႈ ပေႃးႁုပ်ႈတႄႉၵေႃႈ။

ထၢမ် –  ပေႃးတၢင်းၾၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၶၢဝ်းတၢင်း 3 ပီ ၶဝ်ၶႂ်ႈႁႂ်ႈမၼ်းယဝ်ႉ ပၢင်လူင်သေ ၶႂ်ႈလႆႈပိူင်ၾႅတ်ႊတရႄႊၼႆ ၼႂ်းဢၼ်ပိူင်ၾႅတ်ႊတရႄႊ ၶၢဝ်းတၢင်း 3 ပီၼႆ ၾၢႆႇၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၶႃႈလူး ဢၼ်တေၶႂ်ႈလႆႈမၼ်း ၶႂ်ႈႁႂ်ႈမၼ်းပဵၼ် ၵႂႃႇၶၢဝ်းတၢင်းၼႆႉ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈမၼ်းပဵၼ်ၸိူင်ႉႁိုဝ်ၶႃႈလႃႇ။

တွပ်ႇ – ပိူင်လူင်မၼ်းတႄႉ ပေႃးဝႃႈၾႅတ်ႊတရႄႊ ဢၼ်ဝႃႈၵေႃႈ မၼ်းတေမီးဢၼ်ယႂ်ႇယႂ်ႇမၼ်း ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈ မုင်ႈ မွင်းၼႆႉ 1) တီႈတွၼ်ႈၸႅၵ်ႇၽႄ ဢၢမ်းၼၢတ်ႈ။ ဢႃႇၼႃႈ 3 ပိူင်ၼၼ်ႉ ႁဝ်းတေႁဵတ်းႁိုဝ် ပိူင်လူင်မၼ်းၼႃႇ။ ထႅင်ႈ ဢၼ်ၼိုင်ႈၵေႃႈ မၼ်းတေမီးသုၼ်ႇလႆႈတႅပ်းတတ်း ႁင်းၶေႃၼၼ်ႉၼႃႇ။ ထႅင်ႈဢၼ်ၼိုင်ႈၵေႃႈ မၼ်းတေ လႆႈမီး ပၵ်းပိူင် ၸႄႈမိူင်း ပိူင်လူင်ဢၼ်ၼၼ်ႉၶႃႈဢေႃႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၸွမ်းၼင်ႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈဝႃႈ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 3 ပီၼႆႉ တႃႇ တေႁႂ်ႈမၼ်းလႆႈၼႆႉ မၼ်းၶႂ်ႈယၢပ်ႇ ပေႃးမႃးတူၺ်းငဝ်းလၢႆးမၼ်းတေႃႇလဵဝ် ႁဵတ်းသင်ၶႃႈလႃႇ တေႃႇလဵဝ် ပေႃးမႃး တူၺ်းၾၢႆႇႁဝ်းၶႃႈ EAOs ၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈမီးတေႃႈလဵဝ် ပေႃးဢဝ်တၢင်းၵၢၼ်ဝႃႈၼႆႉ မၼ်းတေမီး 20 ၸုမ်း  ဢၼ်တိုၵ်ႉမၵ်ႉမၼ်းယူႇၼႆႉ ၼႂ်းၵႄႈ 20 ၸုမ်းၼႆႉႁဝ်းၶႃႈ တိုၵ်ႉမီး 10 ၸုမ်း ၶဝ်ႈမႃးၼႂ်းၵႄႈတူင်ႇဝူင်း NCA သေ လႆႈမႃးဢုပ်ႇၼႆႉ မၼ်းပႆႇပႃးတင်းၼၼ်ႉၶႃႈႁႃႈ ႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ တိုၼ်းမီးယိူင်းဢၢၼ်းဝႆႉဝႃႈ တႃႇတေၵႂႃႇတင်းၼႃႈ မၼ်း တေလႆႈပႃးတင်းမူတ်းၼၼ်ႉၼႃႇ ပေႃးႁဝ်းၶႃႈၵႂႃႇ၊ တၢင်းလင်ဢမ်ႇပႃးမႃး မၼ်းတေယၢပ်ႇၵႃႈ ပေႃးႁဝ်းၶႃႈၵႂႃႇ ၶဝ် ၸဝ်ႈသမ်ႉဢမ်ႇပႃးသဵင်ၶဝ် ဢမ်ႇပႃးၵၢင်ၸႂ်ၶဝ် တင်းႁဝ်းၶႃႈ တေၵႂႃႇဢဝ်ၾၢႆႇၼႆ မၼ်းဢမ်ႇပဵၼ်လႆႈၶႃႈလေႃႇ ပေႃး ဝႃႈၾႅတ်ႊတရႄႊၼႆ မၼ်းတေဢဝ်ၸႄႈမိူင်းပဵၼ်လၵ်းဝႃႈၶႃႈလူး ႁႂ်ႈမၼ်းပႃး တေဝႃႈႁိုဝ် ၵူႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းႁႃႉ ၵူႈၸုမ်းႁႃႉ ၵူႈၸႄႈမိူင်းႁႃႉ မၼ်းလူဝ်ႇပဵၼ်ၸိူင်ႉၼႆၶႃႈၼႄႈ။ တေႃႈလဵဝ်ၼႆႉ မၼ်းတေယၢပ်ႇယူႇၵူၺ်း ႁဝ်းၶႃႈတူၺ်းငဝ်းလၢႆး မၼ်းဝႃႈ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 3 ပီ ဢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈဝႃႈ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈ ယဝ်ႉယႃႇတႄႉဢမ်ႇဝႃႈၶႃႈၼေႃႈ လႆႈပိူင်လူင်မၼ်းၵႃႈ ပေႃး တူၺ်းၼႆႉတႄႉ ၶႂ်ႈယၢပ်ႇ ငဝ်းလၢႆးမၼ်း။

ထၢမ် – မိူၼ်ၸိူင်ႉၼင်ႇ ၾၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈသမ်ႉ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၸႄႈမိူင်းမႃးၼႆၵေႃႈ လွင်ႈၽၢတ်ႇဢွၵ်ႇသေ သမ်ႉ ထႅင်ႈလွင်ႈ DDR / SSR ၼႆႉၶႃႈလူး ဢၼ်ၾၢႆႇၼႆႉၶႂ်ႈပဵၼ်သမ်ႉ မီးၸိူင်ႉႁိုဝ်ၽွင်ႈ။

တွပ်ႇ – သွင်ဢၼ်ၼႆႉ ဢၼ်ၼိုင်ႈမၼ်းလမ်ႇလွင်ႈ တေႃႈလဵဝ် ဢၼ်မႃးၶၢမ်ၵၼ် ပေႃးလၢတ်ႈသိုဝ်ႈသိုဝ်ႈ ၶဝ်သမ်ႉ ၶႂ်ႈဝႃႈ သူလူဝ်ႇလႆႈႁပ်ႉႁွင်းလွင်ႈၽၢတ်ႇဢွၵ်ႇဢိူဝ်ႈ။ ႁပ်ႉလွင်ႈၽၢတ်ႇဢွၵ်ႇယဝ်ႉ ၸွင်ႇၶႂ်ႈဢုပ်ႇၾႅတ်ႊတရႄႊ ဢၼ် သူၶႂ်ႈဢုပ်ႇ မိူၼ်ၸိူင်ႉၼင်ႇဝႃႈ ပိူင်ပိုင်းၸႄႈမိူင်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ယဝ်ႉၵေႃႈ သုၼ်ႇလႆႈတႅပ်းတတ်းႁင်းၶေႃႈ ပေႃးသူဢမ်ႇ ႁပ်ႉၼႆႉ ႁဝ်းပႆႇဢုပ်ႇၼႆၼၼ်ႉၼႃႇ ဢၼ်ၼႆႉ မၼ်းယၢပ်ႇ။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၸိူင်ႉၼႆလႄႈ ပေႃးမႃးတူၺ်းဢၼ်လမ်ႇလွင်ႈ မၼ်း ၼႂ်းပၢင်ၵုမ်ႁဝ်းၵမ်းၼႆႉ 3-4 ဝၼ်း မၼ်းတေပႃးလိူင်ႈၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈ တေဝၢင်းၽႅၼ်ၸိူင်ႉႁိုဝ် တေဢွၵ်ႇမႃး ၵၢင် ၸႂ်ၸၢဝ်းၶိူဝ်း။ ပေႃးဢဝ် ႁဝ်းၶႃႈဝႃႈတႄႉ  ဢၼ်ၼႆႉ ႁဝ်းယႃႇပေမႃးၼႅတ်ႈတူၵ်ႇတွၼ်ႈၼႆႉ။ တွၼ်ႈၼႆႉ ဝႆႉၵမ်ႉၵွၼ်ႇၼႆၶႃႈၼေႃႈ ၵူၺ်းၵႃႈ ပဵၼ်ႁိုဝ်ၵေႃႈလီ ၸွမ်းၼင်ႇ ၼႂ်းပၢင်ၵုမ်ၼႆႉ မၼ်းတေလႆႈဢုပ်ႇ ဢၼ်ၼႆႉဢၼ် ၼိုင်ႈၼၼ်ႉၼႃႇ။ တွၼ်ႈဢၼ်ဝႃႈ DDR/SSR ၼၼ်ႉတႄႉ မၼ်းတေၵႂႃႇၸွမ်းၶၢၵ်ႉမၼ်းၶႃႈၼေႃႈ ၸွမ်းၼင်ႇႁဝ်း ၶႃႈဝႃႈ ၽႅၼ်တီႈၼႄတၢင်းမၼ်း 7 ၶၢၵ်ႉ မၼ်းတေမီးလူး ၼႂ်း NCA ဢၼ်ၼၼ်ႉမိူဝ်ႈလႂ် ဢုပ်ႇၵၼ်ယဝ်ႉ တူၵ်းလူင်း ၵၼ်ယဝ်ႉ ယဝ်ႉယႃႇမူတ်းယဝ်ႉ ၸွမ်းၼင်ႇႁဝ်းၶႃႈ ယိူင်းဢၢၼ်းၶႂ်ႈလႆႈ ၾႅတ်ႊတရႄႊပဵၼ်ၸိူင်ႉႁိုဝ် ပေႃးမၼ်းတဵမ် ထူၼ်ႈယဝ်ႉၸင်ႇ ၸွင်ႇတေၸင်ႈၶႂ်ႈဢုပ်ႇၵၼ်ၶႃႈဢေႃႈ လွင်ႈၸိူင်ႉၼၼ်ႉ။ ဢုပ်ႇၵၼ်ဢၼ်ဝႃႈၵေႃႈ ၵၢၼ်ဢၼ်ၼႆႉ ႁႂ်ႈၸႅတ်ႈတင်းသွင်ၾၢႆႇ မၼ်းၸွင်ႇတေၸင်ႈႁဵတ်းၼႆၼႄႈ။ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈၾၢႆႇတပ်ႉၶႂ်ႈႁဵတ်းၵူၺ်း ၾၢႆႇတင်း EAOs ႁဝ်းၶႃႈပႆႇလႆႈၸႂ်ၼႆၵေႃႈ မၼ်းပႆႇၸင်ႈၼႄၼမ်ႉၼႄတူဝ်။ မိူၼ်ႁူႉၵၼ်ယူႇၼႃႇ ၵဵဝ်ႇၵပ်း ၵၢၼ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈၼႆႉ ပူၼ်ႉ မႃးပၢင်လူင် ပေႃးထိုင်မႃး ၵမ်းတီႈ 3 ၶႃႈလူး ပေႃးဢဝ် PC ဝႃႈ ၵမ်းတီႈ 4 ၶႃႈလူး ဢၼ်ၼႆႉႁဝ်းၶႃႈ ပႆႇၸင်ႈဢုပ်ႇ ပႆႇမီးၶေႃႈတူၵ်းလူင်း ပွင်ႇဝႃႈ မၼ်းယၢပ်ႇ မၼ်းတေလႆႈၸႂ်ႉၶၢဝ်းယၢမ်း ပေႃးဢၼ်ဝႃႈမိူဝ်ႈၵႆႈ DDR/ SSR ငဝ်းလၢႆး မၼ်းပဵၼ်ၸိူင်ႉၼႆၶႃႈၵႃႈ။

ထၢမ် – ၵဵဝ်ႇၵပ်းပၢင်ၵုမ်ၼႆႉသေ ဢၼ်ၶႂ်ႈထႅမ်လၢတ်ႈမီးၸိူင်ႉႁိုဝ် ထႅင်ႈၽွင်ႈၶႃႈ။

တွပ်ႇ – ပၢင်ၵုမ်ၼႆႉ မၼ်းၵေႃႈလမ်ႇလွင်ႈၼၼ်ႉၶႃႈၼႃႇၼေႃႈ တႃႇႁဝ်းၶႃႈ လူင်းလၢႆးမိုဝ်း 10 ၸုမ်းၼႆႉၵေႃႈလီ တႃႇ ဢၼ်ပႆႇလူင်းၼၼ်ႉၵေႃႈလီ ႁဝ်းၶႃႈ တေလႆႈ ႁူမ်ႈၵၼ်ဝူၼ်ႉၽႅၼ်လီလီယဝ်ႉ ႁႂ်ႈမၼ်းပေႃးႁူမ်ႈငၢမ်းတင်းမူတ်း ၼၼ်ႉၼႃႇ မၼ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈဝႃႈ ႁဵတ်းတႃႇၸုမ်းႁဝ်းၶႃႈ မၼ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈဝႃႈႁဵတ်းတႃႇ 10 ၸုမ်း မၼ်းတေပဵၼ်တႃႇၸၢဝ်း ၶိူဝ်းႁဝ်းၶႃႈတင်းမူတ်း တႃႇၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းၶႃႈတင်းမူတ်း တင်းၼႃႈႁႂ်ႈပေႃးၵႂႃႇလႆႈၸိူင်ႉႁိုဝ် ၼႂ်းၶၵ်ႉၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ်ၼႆႉ ဢၼ်ႁဝ်းၶႂ်ႈလႆႈ မိူၼ်ၸိူင်ႉၼင်ႇဝႃႈ ယိူင်းဢၢၼ်းသုင်သုတ်း၊ ပိူင်ၾႅတ်ႊတရႄႊ၊ ၵေႃႇသၢင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၾႅတ်ႊ တရႄႊ ၸႅတ်ႈၸၢင်ႇ ႁဝ်းၶႃႈတေႁဵတ်းႁိုဝ် ၸင်ႇဝႃႈႁဝ်းၶႃႈ တေဢုပ်ႇၵၼ်ဝၢင်းၽႅၼ် တေႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇ ၵွပ်ႈ ၼႆလႄႈ ၶႂ်ႈၾၢၵ်ႇထိုင်ပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းၶႃႈဝႃႈ ပႂ်ႉထွမ်ႇၶၢဝ်ႇ ထွမ်ႇငၢဝ်းဢိတ်းၼိုင်ႈဝႃႈ မၼ်းတေဢွၵ်ႇမႃး ၽွၼ်းၵၢၼ်ၸိူင်ႉႁိုဝ် တီႈပၢင်ၵုမ်ၼႆႉ ၼႆၶႃႈၼေႃႈ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း