Saturday, June 22, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

သၢၼ်ၶတ်း

ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈႁွတ်ႈမိူင်းထႆးသၢၼ်ၶတ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ၶိုင်ႁဵတ်း ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2023

ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၸိူဝ်းႁွတ်ႈမိူင်းထႆး  ဢွၵ်ႇသၢၼ်ၶတ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း ဢၼ်ၶိုင်ႁဵတ်း ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2023 ။ ဝၼ်းတီႈ 1/2/2023 မႅၼ်ႈဝၼ်းဢၼ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းမႃး ၶၢဝ်းတၢင်း 2 ပီ တဵမ် ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၸိူဝ်းႁွတ်ႈမိူင်းထႆးလႄႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ့်ၸွမ်ၵဵင်းမႆႇႁူမ်ႈၵၼ် တီႈ ၸၼ်ႉၸွမ်ၵဵင်းမႆႇသေ ၼႄၵၢင်ၼႂ် သၢၼ်ၶတ်း ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈဢၼ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၢၼ်းၶိုင်ႁဵတ်းၼႂ်းပီ...

ၼႂ်းဝၼ်း 2 ႁူၵ်းတူဝ် ၵူၼ်းမိူင်းႁူၺ်းၵၼ်တႃႇၼႄၵၢင်ၸႂ်သၢၼ်ၶတ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း  

ဝၼ်းတီႈ 22/02/2022 မိူဝ်ႈၽုၵ်ႈၼႆႉ ပဵၼ်ဝၼ်းဢၼ်မီး တူဝ် 2 ႁူၵ်းတူဝ်လႄႈ တႃႇမၢႆတွင်းဝၼ်းၼႆႉသေ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈဢွၼ်ၵၼ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇႁူၺ်းသူၼ်းၵၼ်ၼိူဝ် Social Media (Facebook/ Online) ဝႃႈတေႁဵတ်း “စည်ကားသပိတ်” ပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ်ၵိုၼ်းၶွၼ်ႈ   ။ ၼႂ်းလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၼၼ်ႉ တႅမ်ႈဝႆႉဝႃႈ ဝၼ်း 2 ႁူၵ်းတူဝ် မိူဝ်ႈၽုၵ်ႈၼႆႉ...

ၵူၼ်းမိူင်းလႃႈသဵဝ်ႈ တွႆႇပုင်းလဵၵ်းၼႄၵၢင်ၸႂ်ၶမ်ႈၼႆႉ ၺႃးမၢၵ်ႇထိုမ်ႈသႂ်ႇ

မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းတီႈ 15 /3/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 8 မူင်း ၶၢဝ်းၵူၼ်းမိူင်း ယူႇၼႂ်းဝၢင်းႁိူၼ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇသေ တွႆႇပုင်းလဵၵ်း ၼႄၵၢင်ၸႂ်သၢၼ်ၶတ်းသိုၵ်းယိုတ်းဢႃႇၼႃႇႁင်းၽႂ်မၼ်းၼၼ်ႉ မီးၵူၼ်းၸုမ်းၼိုင်ႈ သႂ်ႇသိူဝ်ႈၶူဝ်းသိုၵ်း မႃးပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇ ႁိမ်းႁိူၼ်း ၵူၼ်းတွႆႇပုင်း။ ၵူၼ်းၼုင်ႈၶူဝ်းသိုၵ်းၸုမ်းၼၼ်ႉ ၶီႇရူတ်ႉၵႃးလဵပ်ႈမႃးၼႂ်းပွၵ်ႉ 10 ။ ၽွင်းထိုင်တီႈသဵၼ်ႈတၢင်းႁိၼ်ၶဵဝ်ၼၼ်ႉ ထိုမ်ႈမၢၵ်ႇသႂ်ႇႁိမ်းႁိူၼ်းတွႆႇပုင်းလဵၵ်းလင်ၼိုင်ႈ ၊ မၢၵ်ႇတူၵ်းသႂ်ႇ ...

ပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ် သၢၼ်ၶတ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႈၵဵင်းမႆႇ ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၶဝ်ႈႁူမ်ႈတင်းၼမ်

ပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ် သၢၼ်ၶတ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႈၵဵင်းမႆႇ မိူင်းထႆး မီးလၢႆၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ  ၸွမ်းတင်းၼမ် လၢႆ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 5/3/2021 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 12 မူင်း လၢႆၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၶွၼ်ႈတုမ်ၵၼ် တီႈၽၵ်းတူတႃႈပႄး/ ပရတူႊထႃႉၽႄး ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး ဢွၼ်ၵၼ်ပႆတၢင်း ဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ် သၢၼ်ၶတ်းတေႃႇၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇၸိုင်ႈမိူင်း...

ၵူၼ်းမိူင်းတႆးၸိူဝ်းၺႃးပလိၵ်ႈတီႉၽွင်းၼႄၵၢင်ၸႂ်ၼၼ်ႉ ယင်းပႆႇပွၵ်ႈႁိူၼ် းၶိုၼ်း

ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ဢၼ်ဢွၵ်ႇသၢၼ်ၶတ်းၼႄၵၢင်ၸႂ် တေႃႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လွင်ႈယိုတ်းဢႃႇၼႃႇသေ ထုၵ်ႇပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈတီႉၺွပ်း ၵုမ်းၶင်တူဝ်ဝႆႉ တင်းမူတ်းမီး 16 ၵေႃႉ ထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ပႆႇပွႆႇတူဝ်ဢွၵ်ႇမႃးၶိုၼ်းသေၵေႃႉ  ။ ၸွမ်းၼင်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ ၵဵပ်းလႆႈသဵၼ်ႈမၢႆတႄႉ ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ဢၼ်ထုၵ်ႇပလိၵ်ႈတီႉၺွပ်းၵႂႃႇ - ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊမီး 5 ၵေႃႉ၊ ၵုၼ်ႁဵင် 2 ၵေႃႉ၊ ၵႃလီႉ 1...

တိုၵ်းတေႃးၸဝ်ႈဢႃႇၼႃႇယၢမ်းၼႆႉ ၸင်ႇတေၸၢင်ႈၵတ်းယဵၼ်မိူဝ်းၼႃႈ

တွၼ်ႈတႃႇဝူင်ႈၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈ တေမႃးဢုပ်ႇၸွမ်းႁူဝ်ၶေႃႈ ဢၼ်ဝႃႈ လွင်ႈတူင်ႉၼိုင် သၢၼ်ၶတ်း တေႃႇၸဝ်ႈဢႃႇၼႃႇၼႆႉ ၸွင်ႇမၼ်းတေယွၼ်ႈထိုင်တီႈၸုမ်းယိပ်းဢႃႇၼႃႇၶဝ်ၼၼ်ႉ မွၵ်ႈၵႃႈႁိုဝ်ၼႆၼၼ်ႉ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 4 မႃးၸိူဝ်းၼႆႉ ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ပတ်းပိုၼ်ႉ ၵူၼ်းၵူႈၸၢဝ်းၶိူဝ်း၊ ၵူၼ်းၵူႈထၢၼ်ႈ၊ ၵူၼ်းၵူႈႁွင်ႈၵၢၼ်၊ ၵူၼ်းၵူႈသႅၼ်းသႅၼ်း ဢွၼ်ၵၼ်မႃးဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ် ၶွမ်ႈၶတ်းတေႃႇၸဝ်ႈဢႃႇၼႃႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်။ ၽိူဝ်ႇမႃးၼႄၵၢင်ၸႂ်ၵၼ်ယဝ်ႉၼႆ လႆႈႁၼ်တႅၵ်ႇယႅၵ်ႈၵၼ်မီးယူႇ သွင်ၾၢႆႇ။ ၸုမ်းတၢင်းၾၢႆႇၼူၵ်ႉလႅင် NLD ၶဝ်ၼၼ်ႉ...

ဝၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မိူဝ်ႈၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၼႄၵၢင်ၸႂ် တဵမ်ၵိဝ်ႇ တဵမ်တၢင်း

ဝၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် မိူဝ်ႈၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း တႆး ဢႃၶႃႇ လႃးႁူႇ ပႃး ၸဵမ် မၢၼ်ႈ ၶႄႇ ၵလႃး ဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ် တဵမ်ၵိဝ်ႇ တဵမ်တၢင်း တုၵ်းယွၼ်း ႁႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပွႆႇၽႃႈ ဢႃႇၼႃႇ ၸိုင်ႈမိူင်းၶိုၼ်း။ ဝၼ်းတီႈ 12/2/2021 ဝၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၵူၼ်းမိူင်း တႃႈၶီႈလဵၵ်း...

ၵူၼ်းၼုမ်ႇၸႄႈဝဵင်းၵုၼ်ႁဵင် ၺႃးပလိၵ်ႈတီႉ 3 ၵေႃႉ

မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းတီႈ 11 /2/2021 သိုၵ်းယိုတ်းဢႃႇၼႃႇၸိုင်ႈမိူင်း ၸိသင်ႇႁႂ်ႈပလိၵ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းလူင်း ၶူၼ်ႉသွၵ်ႈတီႉၺွပ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးလၢႆလၢႆၸႄႈဝဵင်း တီႉၺွပ်းၵႂႃႇၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵုၼ်ႁဵင် 3 ၵေႃႉ ပႃးတင်းၸၢႆးႁႅင်းလူင်တႆး ၸၢႆးႁၢၼ်မိူင်း ။ ဢိင်ၼိူဝ်ၵူၼ်းမိူင်းဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ်သၢၼ်ၶတ်းသိုၵ်းယိုတ်းဢႃႇၼႃႇသေ ပလိၵ်ႈၶဝ်ႈဝဵင်း ၶူၼ်ႉသွၵ်ႈႁိူၼ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ ဢၼ်ၶဝ်ထၢင်ႇထိူမ်ဝႃႈ ပဵၼ်ၽူႈၼမ်းလႄႈၽူႈသူၼ်းတုမ်ၼႆသေ တီႉၺွပ်းဢဝ်ၵႂႃႇၵုမ်းၶင် ဢၢၼ်းတေၸွႆးတြႃးဢဝ်လိူင်ႈ။ ဢၼ်ၸုမ်းသိုၵ်းလႄႈပလိၵ်ႈၶဝ်လမ်းတီႉၺွပ်းၵႂႃႇၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၵူၼ်း ၵႃႇလိ 2...

ၵူၼ်းမိူင်းသၢၼ်ၶတ်းသိုၵ်းယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ- RCSS ဝႃႈတေၸုၵ်းမၼ်ႈႁႄႉၵင်ႈပၼ်ၵူၼ်းမိူင်း

သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢႃႇၼႃႇမႃးၶၢဝ်းတၢင်း 10 ဝၼ်း ၵူၼ်းမိူင်းပတ်းပိုၼ်ႉမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢွၼ်ၵၼ်လုၵ်ႉႁိုၼ်ႇသၢၼ်ၶတ်းၼႄၵၢင်ၸႂ်  RCSS/SSA လၢတ်ႈဝႃႈ တိုၼ်းၸုၵ်းမၼ်ႈၾၢႆႇၵူၼ်းမိူင်း ။ ၸဝ်ႈသိုၵ်းၶမ်းၸၢမ်ႇ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ RCSS/SSA လၢတ်ႈဝႃႈ ၵၢၼ်ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇၸိုင်ႈမိူင်းၼႆႉ ဢမ်ႇမႅၼ်ႈႁွႆႈၵၼ်တၢင်းမူႇပိူင် RCSS/SSA လႄႈ ဢမ်ႇႁၼ်လီၼိူဝ်လွင်ႈၼႆႉ။ ဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၼႄၵၢင်ၸႂ်သၢၼ်ၶတ်းယူႇၼၼ်ႉ RCSS/SSA တိုၵ်းၸုၵ်းၾၢႆႇၵူၼ်းမိူင်း ဝႆႉတႃႇသေႇ ဝႃႈၼႆ။ “ ၵူၼ်းမိူင်းတႆးႁဝ်း...

ၵူၼ်းၼုမ်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ႁႂ်ႈၵိုတ်းၶူင်းၵၢၼ်လူင်ယေးငိုၼ်းလုမ်ႈၾႃႉ ၼႂ်းမိူင်းတႆး

ဝၼ်းတီႈ 27/1/2021 ပူၼ်ႉမႃး ၸုမ်း Shan State Ethnic Youth Federation ဢၼ်မီးၵူၼ်းၼုမ်ႇ 30 ၸုမ်း ၶဝ်ႈပႃးဝႆႉၼၼ်ႉတုၵ်းယွၼ်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ႁႂ်ႈၵိုတ်းၶူင်းၵၢၼ်လူင် တူင်ႇဝူင်းဝၢၼ်ႈဢိူင်ႇၵၼ်းယဵၼ်ႁုၼ်ႈမုၼ်း ဢၼ်တေၸႂ်ႉ ၸၢႆႇငိုၼ်း 225 လၢၼ်ႉတေႃႇလႃႇ (ဢၼ်ဢဝ်မႃးတီႈ ယေးငိုၼ်းလုမ်ႈၾႃႉ) ၼၼ်ႉဝႆႉၵမ်းၼိုင်ႈဝႃႈၼႆ။  ၶူင်းၵၢၼ်လူင်ဢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈတေႁဵတ်းၼၼ်ႉပဵၼ် ၶူင်းၵၢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈယုၵ်ႉမုၼ်းဝၢၼ်ႈဢိူင်ႇပဵၼ်ၸၼ်ႉဝဵင်း၊...

ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းသၢၼ်ၶတ်း ၾၢႆႇႁႅင်းၵၢၼ်ထႆး ၵဵပ်းငိုၼ်း ၵႃႈၵူတ်ႇထတ်းပၢႆးယူႇလီ လိူဝ် 3000 ဝၢတ်ႇ

ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇယွၼ်ႉလူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆးၵဵပ်းၵႃႈၵူတ်ႇထတ်းပၢႆးယူႇလီ လိူဝ် 3000 ဝၢတ်ႇ (တႃႇတေႃႇဝီႊသႃႊ) ဢၢၼ်းႁူမ်ႈၵၼ်သၢၼ်ၶတ်း ၵႂႃႇဝႃႈၼႆ ။ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး ၾၢႆႇႁႅင်းၵၢၼ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ  တေႁဵတ်းပၼ်ဝတ်းဝႂ်ႁဵတ်းၵၢၼ်ၸိူဝ်းတူၵ်းၶၢင်ႉလုတ်ႈႁၢမ်းဝႆႉလႄႈ ႁႂ်ႈလႆႈၵူတ်ႇထတ်းပၢႆးယူႇလီ တေလႆႈၵူတ်ႇထတ်းပႃးတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19 ။ တေလႆႈသဵင်ႈၵႃႈၵူတ်ႇထတ်းလိူဝ် 3000 ဝႃႈၼႆသေတႃႉ ထိုင်တီႈႁဵတ်းဝီႊသႃႊပၼ်  ၸဵမ်ၵူၼ်းႁဵတ်းမႂ်ႇလႄႈ ၵူၼ်းၵဝ်ႇ ဢၼ်တေတေႃႇဢႃယုၼၼ်ႉၸႂ်ႉၵူတ်ႇထတ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19 တင်းမူတ်းလႄႈႁဵတ်းႁႂ်ႈႁႅင်းၵၢၼ်လႆႈသဵင်ႈၵႃႈၸႂ်ႉၸၢႆႇ...

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢမ်ႇယွမ်းပၼ် ၶွမ်ႊပၼီႊဢဝ်တီႈလိၼ် ၵႂႃႇယိုၼ်ႈလိၵ်ႈသၢၼ်ၶတ်းတီႈလုမ်းၽွင်းငမ်းၵေးသီး

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 11/8/2020 ယၢမ်း 11 မူင်း တူဝ်တႅၼ်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းသူၼ် ထုင်ႉတၢင်းႁွင်ႇၵေးသီး လူင်းလၢႆးမိုဝ်း ၽိုၼ်လိၵ်ႈသၢၼ်ၶတ်း သေ ဢဝ်ၵႂႃႇယိုၼ်ႈတီႈလုမ်းၾၢႆႇၽွင်းငမ်း  ဝဵင်းၵေးသီး၊ လွင်ႈဝႃႈတိုၼ်းဢမ်ႇယွမ်း ပၼ်ၶွမ်ႊပၼီႊ ဢဝ်တီႈလိၼ်ၶဝ်။ မိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၸႄႈဝဵင်းၵေးသီး ၼႂ်းဢိူင်ႇပၢင်ႇၸေႈ၊ ဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈဝၢပ်ႈ ဢၼ်မီးမူႇဝၢၼ်ႈ 21 မူႇဝၢၼ်ႈ ႁူဝ်ၵူၼ်း...

ၸၢဝ်းႁွင်ႊၵွင်ႇ လုၵ်ႉႁိုၼ်ႇသၢၼ်ၶတ်း မိူင်းၶႄႇလူင်ဢၼ်ဢွၵ်ႇမၢႆမီႈၵုမ်းၵမ် ၼိူဝ်မိူင်းၶဝ်

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶႄႇ ႁပ်ႉႁွင်းမၵ်းမၼ်ႈ မၢႆမီႈလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ ၸႂ်ႉတိုဝ်းၵုမ်းယိပ်းၼိူဝ် ၵုၼ်ႁွင်ႊၵွင်ႊ၊ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းႁွင်ႊၵွင်ႊ ဢမ်ႇႁၢၼ်ႉၸႂ် လုၵ်ႉႁိုၼ်ႇသၢၼ်ၶတ်းထႅင်ႈ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 01/07/2020 တီႈၼိူဝ်ၵုၼ်ႁွင်ႊၵွင်ႊၼၼ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းႁွင်ႊၵွင်ႊၶဝ် ဢွၼ်ၵၼ် လုၵ်ႉႁိုၼ်ႇသၢၼ်ၶတ်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇလူင်၊ ဢၼ်ယူႇတီႈသၽႃးၶွမ်ႊမိဝ်ႊၼိတ်ႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မိူင်းၶႄႇ ႁၼ်လီႁပ်ႉႁွင်းမၵ်းမၼ်ႈ မၢႆမီႈလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ပပ်ႉၽိုၼ်မႂ်ႇ တႃႇၸႂ်ႉတိုဝ်း ၵုမ်းယိပ်းၼိူဝ် ၵုၼ်ႁွင်ႊၵွင်ႊ...

ၸွမ်ၸိုင်ႈထရမ်ႉလႆႈပၢႆႈလူင်းလုၵ်း ယွၼ်ႉၵၢၼ်လုၵ်ႉႁိုၼ်ႇသၢၼ်ၶတ်း

ၸွမ်ၸိုင်ႈၻူဝ်ႊၼေႃႊ ထရမ်ႉ လႆႈပၢႆႈလူင်းလုၵ်းပၢႆႈၽေး ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈၵူၼ်းမိူင်းဢမေႊရိၵႃႊ လုၵ်ႉႁိုၼ်ႇသၢၼ်ၶတ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ႁိမ်းႁိူၼ်းႁေႃၶၢဝ်  တုၵ်းယွၼ်းတႃႇလွင်ႈၽဵင်ႇပဵင်းၵဵဝ်ႇၵပ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၶိူဝ်းၵူၼ်း  ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ 01/06/2020 ၶၢဝ်ႇၼွၵ်ႈမိူင်း ဢိင်လႅင်ႇၶၢဝ်ႇၼႂ်းႁိူၼ်းႁေႃၶၢဝ် (The White House) ဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇဝႃႈ- မိူဝ်ႈၶိုၼ်းဝၼ်းသုၵ်း (29/05/2020)ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈႁူမ်ႇလူမ်ႈၵႅမ်တူဝ် ၸွမ်ၸိုင်ႈဢမေႊရိၵႃႊ ၻူဝ်ႊၼေႃႊ ထရမ်ႉ လႆႈဢွၼ်ဢဝ်မၼ်းၸဝ်ႈပၢႆႈၶဝ်ႈၵႂႃႇမႅပ်းတဵတ်ႇ သွၼ်ႉတူဝ် ယူႇတီႈၼႂ်းလုၵ်းပၢႆႈၽေး...

ၵူၼ်းၼုမ်ႇယၢင်းလႅင် 6 ၵေႃႉ ၸိူဝ်းသၢၼ်ၶတ်းၵၢၼ်ပၵ်းႁုၼ်ႇႁၢင်ႈၸွမ်သိုၵ်းဢွင်ႇသၢၼ်းၼၼ်ႉ ၺႃးတူတ်ႈၶွၵ်ႈ ၵေႃႉ 6 လိူၼ်

ၵူၼ်းၼုမ်ႇမိူင်းယၢင်းလႅင် 6 ၵေႃႉဢၼ်ၺႃးတိၺွပ်းယွၼ်ႉသၢၼ်ၶတ်းၵၢၼ် ပူၵ်းပၵ်း ႁုၼ်ႇႁၢင်ႈၸွမ်သိုၵ်းဢွင်ႇသၢၼ်း တီႈဝဵင်းလွႆၶေႃၼၼ်ႉ ၺႃးလုမ်းတြႃးတတ်းသိၼ် ပၼ်တူတ်ႈၶွၵ်ႈ လူၺ်ႈၵၢၼ်ၼၵ်း ၼိုင်ႈၵေႃႉ 6 လိူၼ်။ ဝၼ်းတီႈ 7/11/2019 လုမ်းတြႃးမိူင်းလွႆၶေႃ (ယၢင်းလႅင်) တႅပ်းတတ်းပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ 6 ၵေႃႉၼၼ်ႉလူၺ်ႈ ပိူင်လူင် မၢတ်ႈတႃမၢႆမီႈ 10 - ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈပူၼ်ႉပႅၼ်လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈလႄႈ...

Latest news

- Advertisement -spot_img