Monday, June 17, 2024

ၵူၼ်းၼုမ်ႇၸႄႈဝဵင်းၵုၼ်ႁဵင် ၺႃးပလိၵ်ႈတီႉ 3 ၵေႃႉ

Must read

မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းတီႈ 11 /2/2021 သိုၵ်းယိုတ်းဢႃႇၼႃႇၸိုင်ႈမိူင်း ၸိသင်ႇႁႂ်ႈပလိၵ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းလူင်း ၶူၼ်ႉသွၵ်ႈတီႉၺွပ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးလၢႆလၢႆၸႄႈဝဵင်း တီႉၺွပ်းၵႂႃႇၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵုၼ်ႁဵင် 3 ၵေႃႉ ပႃးတင်းၸၢႆးႁႅင်းလူင်တႆး ၸၢႆးႁၢၼ်မိူင်း ။

ၵူၼ်းမိူင်းၵူၼ်ႁဵင်ဢၼ် ၼႄၵၢင်ၸႂ်သၢၼ်ၶတ်းသိုၵ်းယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ

ဢိင်ၼိူဝ်ၵူၼ်းမိူင်းဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ်သၢၼ်ၶတ်းသိုၵ်းယိုတ်းဢႃႇၼႃႇသေ ပလိၵ်ႈၶဝ်ႈဝဵင်း ၶူၼ်ႉသွၵ်ႈႁိူၼ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ ဢၼ်ၶဝ်ထၢင်ႇထိူမ်ဝႃႈ ပဵၼ်ၽူႈၼမ်းလႄႈၽူႈသူၼ်းတုမ်ၼႆသေ တီႉၺွပ်းဢဝ်ၵႂႃႇၵုမ်းၶင် ဢၢၼ်းတေၸွႆးတြႃးဢဝ်လိူင်ႈ။

- Subscription -

ဢၼ်ၸုမ်းသိုၵ်းလႄႈပလိၵ်ႈၶဝ်လမ်းတီႉၺွပ်းၵႂႃႇၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၵူၼ်း ၵႃႇလိ 2 ၵေႃႉ လႄႈ ပဵၼ်ၵူၼ်းၵုၼ်ႁဵင် 1 ၵေႃႉ။ ၵူၼ်းၼုမ်ႇၵႃလိၼႆႉပဵၼ် ၸၢႆးႁႅင်းလူင်တႆး ၸၢႆးႁၢၼ်မိူင်း လႄႈ ၸၢႆးမူဝ်းၸေႃႇ။ ပလိၵ်ႈၼႄးဝႃႈ ပဵၼ်ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ၵူၼ်းမိူင်းသၢၼ်ၶတ်းၼႄၵၢင်ၸႂ်ၼႆသေ တေဢဝ်လိူင်ႈ လူၺ်ႈတၢင်းၽိတ်း ပူၼ်ႉပႅၼ်မၢႆမီႈႁႄႉၵင်ႈ ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19 ဢၼ်ပဵၼ် မတ်ႉတႃ 25 မၢႆမီႈၽေးသၽႃႇဝႃႉ၊ ၵူၼ်းၼုမ်ႇၵုၼ်ႁဵင် ၸၢႆးလိူၼ်ၶမ်းတႄႉ ပႆႇႁူႉဝႃႈတေဢဝ်တၢင်းၽိတ်းလူၺ်ႈလွင်ႈသင် ၵူၼ်းမိူင်းၵုၼ်ႁဵင်လၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။ 

ၵူၼ်းမိူင်းၵႃလိ ဢၼ်ဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ်သၢၼ်ၶတ်းသိုၵ်းယိုတ်းဢႃႇၼႃႇၸိုင်ႈမိူင်း

 ၵူၼ်းၼုမ်ႇၸိူဝ်းၼႆႉၺႃး ၺွပ်းၵႂႃႇမိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 12 လိူၼ် February ပီ 2021 ၶၢဝ်းယၢမ်း 3 မူင်းၶိုင်ႈ။  

ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈလၢတ်ႈဝႃႈ ၶမ်ႈၼႆႉ တီႈႁူဝ်ၶူဝ်ၼမ်ႉပၢင်ၵေႃႈမီးပလိၵ်ႈ ႁႄႉတၢင်းဝႆႉဢမ်ႇပၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇမႃး။ ၵူၼ်းၸိူဝ်းၺႃးပလိၵ်ႈႁွင်ႉၵႂႃႇ ယၢမ်းလဵဝ် မီးတီႈလႂ်ၵေႃႈဢမ်ႇႁူႉ တိတ်းတေႃႇယင်းပႆႇလႆႈလႄႈ ပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉ ပဵၼ်ဢၼ်မႆႈႁူမႆႈၸႂ်ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း