Tuesday, June 25, 2024

ဝၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မိူဝ်ႈၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၼႄၵၢင်ၸႂ် တဵမ်ၵိဝ်ႇ တဵမ်တၢင်း

Must read

ဝၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် မိူဝ်ႈၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း တႆး ဢႃၶႃႇ လႃးႁူႇ ပႃး ၸဵမ် မၢၼ်ႈ ၶႄႇ ၵလႃး ဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ် တဵမ်ၵိဝ်ႇ တဵမ်တၢင်း တုၵ်းယွၼ်း ႁႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပွႆႇၽႃႈ ဢႃႇၼႃႇ ၸိုင်ႈမိူင်းၶိုၼ်း။

Image: ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ်တီႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း

ဝၼ်းတီႈ 12/2/2021 ဝၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၵူၼ်းမိူင်း တႃႈၶီႈလဵၵ်း ႁူပ်ႉၵၼ်တီႈ တၢင်းၼႃႈၶူဝ်မိုတ်ႈၵိုဝ်းမၢႆ 1 တႃႈၶီႈလဵၵ်း – မႄႈသၢႆ လႅၼ်လိၼ်တႆး – ထႆး သေ တႄႇပႆ ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းလူင် ၵၢင်ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း မီးၵူၼ်းၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ၼပ်ႉမိုၼ်ႇ၊ တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ယိုတ်းဢဝ်ဢႃႇၼႃႇ ၸိုင်ႈမိူင်းမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 1/2/2021 ၼၼ်ႉ ပွႆႇၽႃႈ ဢႃႇၼႃႇၶိုၼ်း။

- Subscription -

ၵူၼ်းမိူင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၽူႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈၼႄၵၢင်ၸႂ် လၢတ်ႈဝႃႈ – “မိူဝ်ႈၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈ ထၢင်ႇဝႃႈ တေဢမ်ႇမီးပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ်ယဝ်ႉ ယွၼ်ႉပဵၼ်ဝၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်လႄႈ ယဝ်ႉၵေႃႈ ပီမႂ်ႇၶႄႇသေ ယူႇၵမ်းၼိုင်ႈ ပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ်ၼႆႉ ႁိုၼ်ႇၵၼ်ၶိုၼ်ႈမႃးၶႃႈ။ ႁူဝ် ၵူၼ်းၶဝ်ႈႁူမ်ႈမိူဝ်ႈၼႆႉတႄႉ ၼမ်လိူဝ်ၵူႈဝၼ်းပူၼ်ႉမႃးၶႃႈဢေႃႈ။ တဵမ်တၢင်းလူင်ဝႆႉၶႃႈ”–  ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းမိူင်းၼႄၵၢင်ၸႂ် ၵၢင်ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းၼၼ်ႉ ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ်ၸေႇတၼႃႇ ဢဝ်တၢင်းၵိၼ်ယမ်ႉ ၼမ်ႉၸဵမ်းဝၢၼ် ၼမ်ႉၵိၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉသေ ပၼ်ႁႅင်းၸႂ်ၵၼ်တေႃႇ ပေႃးသုတ်းသၢႆတၢင်း။ ပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ် တီႈတႃႈၶီႈလဵၵ်းၼႆႉ တႄႇဢဝ် တီႈၶူဝ်မိုတ်ႈၵိုဝ်းမၢႆ 1 သေ ပႆထိုင်တၢင်းဢွၵ်ႇဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ဢၼ်ၵႂႃႇ တၢင်းၵဵင်းတုင်ၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ပွၵ်ႈၵမ်း 3 ၶွပ်ႈတဵမ် 12 ဝၼ်း၊ ဝႆးယိုတ်းမိူင်းယဝ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶွတ်ႇၽွတ်ႈ ၶွင်ႇသီႇၸတ်းၵၢၼ်ၽွင်းငမ်းၸိုင်ႈမိူင်း ၸၼ်ႉငဝ်ႈၸိုင်ႈ တေႃႇထိုင်ၸၼ်ႉၸႄႈဝဵင်း။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း