Monday, June 17, 2024

ၵူၼ်းမိူင်းတႆးၸိူဝ်းၺႃးပလိၵ်ႈတီႉၽွင်းၼႄၵၢင်ၸႂ်ၼၼ်ႉ ယင်းပႆႇပွၵ်ႈႁိူၼ် းၶိုၼ်း

Must read

ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ဢၼ်ဢွၵ်ႇသၢၼ်ၶတ်းၼႄၵၢင်ၸႂ် တေႃႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လွင်ႈယိုတ်းဢႃႇၼႃႇသေ ထုၵ်ႇပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈတီႉၺွပ်း ၵုမ်းၶင်တူဝ်ဝႆႉ တင်းမူတ်းမီး 16 ၵေႃႉ ထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ပႆႇပွႆႇတူဝ်ဢွၵ်ႇမႃးၶိုၼ်းသေၵေႃႉ  ။

Photo Muse Youth-ပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ် တီႈမူႇၸေႊ

ၸွမ်းၼင်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ ၵဵပ်းလႆႈသဵၼ်ႈမၢႆတႄႉ ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ဢၼ်ထုၵ်ႇပလိၵ်ႈတီႉၺွပ်းၵႂႃႇ – ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊမီး 5 ၵေႃႉ၊ ၵုၼ်ႁဵင် 2 ၵေႃႉ၊ ၵႃလီႉ 1 ၵေႃႉ၊ လႃႈသဵဝ်ႈ 3 ၵေႃႉ၊ ၵဵင်းတုင် 4 ၵေႃႉလႄႈ မိူင်းပၼ်ႇ 1 ၵေႃႉ  ။

- Subscription -

ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 1/2/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶဝ်ႈယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် မႃးသေ ၵူၼ်းမိူင်း ဢွၼ်ၵၼ် ဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ် သၢၼ်ၶတ်းတေႃႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈမႃး ႁၢဝ်ႈႁႅင်း၊ လူၺ်ႈဢမ်ႇလႆႈႁူၺ်းသူၼ်းၵၼ် ၊ ဢမ်ႇမီးၵူၼ်းဢွၼ်ႁူဝ်ထူဝ်းၵဝ်ႈ။  

ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈၵၢင်ၶိုၼ်း ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ လႄႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈသွၵ်ႈတဝ်လမ်းလိုပ်ႈတီႉၺွပ်း ၵူၼ်းၸိူဝ်းဢၼ်ၶဝ်ထၢင်ႇထိူမ်ဝႃႈ ပဵၼ်ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်၊  ၼႄၵၢင်ၸႂ်  ။ ဝၢႆးလင်တီႉၺွပ်းယဝ်ႉ ႁႂ်ႈၽူႈၵွၼ်းၸႄႈဝဵင်း ပိုတ်ႇဢမုဢဝ်လိူင်ႈသေ ယင်းပႆႇလႆႈၶိုၼ်ႈလုမ်း တႅပ်းတတ်းတြႃးသင် သူင်ႇၵုမ်းၶင်တူဝ်တီႈၶွၵ်ႈ တွင်ႇလေးလူင်း ၵမ်းလဵဝ် – လႆႈႁူႉတီႈ ပီႈၼွင်ႉၸိူဝ်းၺႃးတီႉၺွပ်းၼင်ႇၼႆ။

ၸၢႆးမိၼ်ႉ ၵူၼ်းမူႇၸေႊ လၢတ်ႈဝႃႈ – “တီႈမူႇၸေႊႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ ထုၵ်ႇတီႉၵႂႃႇ 5 ၵေႃႉယဝ်ႉ။ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ၶဝ်ဢဝ် ၵႂႃႇ ဝႆႉတီႈလႂ် ဢမ်ႇႁူႉ။ တီႉယွၼ်ႉဢမူႉသင်ၵေႃႈ ဢမ်ႇႁူႉ။ ၶဝ်ဝႃႈ လိူင်ႈ ၽေးသၽႃႇဝ(မၢႆမီႈၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ) ၼႆဝႃႇ ”-  ဝႃႈၼႆ။

 ၵူၼ်းမိူင်း 5 ၵေႃႉ တီႈမူႇၸေႊၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းၼႂ်း NLD 2 ၵေႃႉ၊ ၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၾၢႆႇၵဵပ်းၶွၼ်ႇ 2 ၵေႃႉ လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း 1 ၵေႃႉ  ။

တီႈၸႄႈဝဵင်းၵုၼ်ႁဵင်သမ်ႉ ၺႃးတီႉ 3 ၵေႃႉ၊ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ပႆႇပွႆႇတူဝ်မႃးၶိုၼ်း။ ပီႈၼွင်ႉၸမ်ၸႂ်တႄႉလၢတ်ႈဝႃႈ မီးတီႈၶွၵ်ႈတွင်ႇလေးလူင်း။ ၵႂႃႇသူႇၸႂ်းယိုၼ်ႈမႅင်ႇၶွင်ၵိၼ်သိူဝ်ႈၶူဝ်းမႃးယဝ်ႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈဢမ်ႇပၼ်ႁူပ်ႉ – တႃႇႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ ဝႃႈၼႆ။  

မိူၼ်ၼႆၼင်ႇၵဝ်ႇ တီႈၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင်ၵေႃႈ ၺႃးပလိၵ်ႈတီႉၺွပ်း ၵႂႃႇ 4 ၵေႃႉ။  ၼႂ်း 4 ၵေႃႉ ၼၼ်ႉ ပႃး ၼၢင်းယိင်း 2 ၵေႃႉ ပဵၼ်ၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ။

တီႈၶူဝ်လမ် ၺႃးတီႉၺွပ်း 3 ၵေႃႉ ပႃးမေႃယႃၵေႃႉၼိုင်ႈ။ တီႈမိူင်းပၼ်ႇသမ်ႉ တီႉၺွပ်းၵႂႃႇ မေႃယႃၾၢႆႇၵဵပ်းသဵၼ်ႈယႃႈယႃ ။

တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းမိူင်းတႆး လၢႆၸႄႈဝဵင်း တိုၵ်ႉဢွၼ်ၵၼ်ဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ် သၢၼ်ၶတ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ ။ ဝၼ်းယဝ်ႉဝၼ်း ႁူဝ်ၵူၼ်းယင်း တိူဝ်းၼမ်မႃးလိူဝ်ၵဝ်ႇထႅင်ႈ  ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း