Tuesday, June 25, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ်

ပၢင်တိုၵ်း တီႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈပၢႆႈၽေး ဢမ်ႇယွမ်း 1,500 မၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆမွၵ်ႈ 10

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း သိုၵ်း TNLA, PDF ယိုဝ်းၵၼ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် တုမ်ႉတိူဝ်ႉ ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလူႉၵွႆ ဢမ်ႇယွမ်း 20 ၵူၼ်းမိူင်းၺႃးၸၢၵ်ႇလူႉတၢႆၸွမ်း 3 ၵေႃႉ မၢတ်ႇ 4 ၵေႃႉလႄႈ ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢမ်ႇယွမ်း 1,500 ၵေႃႉ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 5-22/4/2023 ၶၢဝ်းတၢင်း 18...

မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းသႂ်ႇ ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လူႉၵွႆၼမ် တီႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ်

ၶၢဝ်းတၢင်း 10 ဝၼ်းမႃးၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း PDF, TNLA ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ၾၢႆႇသိုၵ်း မၢၼ်ႈ ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင် တူၵ်းသႂ်ႇႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလူႉၵွႆ ဢမ်ႇယွမ်း 20 လင်။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 5/4/2023 ၼၼ်ႉမႃး ႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA, ၸုမ်း...

ပၢင်တိုၵ်း တီႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မီးလွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆၼမ်

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း PDF, TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လူႉတၢႆ ဢမ်ႇယွမ်း 70 ၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်းမွၵ်ႈ 60 ဝႃႈၼႆ။   တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 5-16/4/2023 ၶၢဝ်းတၢင်း 10 ဝၼ်းပၢႆမႃးၼႆႉ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းတင်း သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA လႄႈ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း PDF တိုၵ်ႉသိုပ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း တီႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ်

ၶၢဝ်းတၢင်း 8 ဝၼ်းမႃးၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း TNLA, PDF ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် မႃးၶိူဝ်းယႂ်း ယၢမ်းလဵဝ် တင်းသွင်ၾၢႆႇ တိုၵ်ႉထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်းၼင်ႇၵၼ်ထႅင်ႈတင်းၼမ်။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 12/4/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 6 မူင်းပၢႆ တေႃႇထိုင် 7 မူင်း ၶၢဝ်းတၢင်းမွၵ်ႈ 1 ၸူဝ်ႈမူင်းၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ်ယိုဝ်းလူင်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလႅၼ်ႈပၢႆႈ ၼပ်ႉႁူဝ်ႁဵင်ၵေႃႉ

ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 5 ဝၼ်းမႃးၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း TNLA, PDF ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ် ယိုဝ်းၸွႆႈႁၢဝ်ႈႁႅင်း ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼပ်ႉႁူဝ်ႁဵင်း လႆႈပၢႆႈ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 10/4/2023 တႄႇဢဝ်ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 11 မူင်း ထိုင်မွၵ်ႈ 9 မူင်းၵၢင်ၶမ်ႈ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင် တူၵ်းသႂ်ႇႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 6 လင် တီႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ်

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း TNLA, PDF ယိုဝ်းၵၼ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း မၢၵ်ႇလူင် တူၵ်းသႂ်ႇ ႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလူႉၵွႆ ဢမ်ႇယွမ်း 6 လင် ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၺႃးၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇလူႉတၢႆမၢတ်ႇၸဵပ်း ၵမ်ႈၽွင်ႈလႄႈ လႆႈပၢႆႈ ၽေးသိုၵ်းၼပ်ႉႁူဝ်ႁဵင်။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 5/4/2023 မႃး တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ – PDF သိုပ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်းထႅင်ႈ    

တႄႇဢဝ် ႁူဝ်လိူၼ်ၼႆႉမႃး သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း TNLA, PDF သွင်ၾၢႆႇ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် မႃးႁၢဝ်ႈႁႅင်း တၢင်းၸဵင်ႇႁွင်ႇ ဝၼ်းတူၵ်း ဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉၵွင်ႈလူင်သႅၼ်း 120 mm ယိုဝ်းဢမ်ႇထၢတ်ႇ မၢၵ်ႇလူင်းတူၵ်းတႅၵ်ႇ ၾႆးမႆႈ သူၼ်ဢွႆႈ ၵူၼ်းမိူင်းတင်းၼမ်။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 5/4/2023 ၼႆႉမႃးတေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ်...

ပၢင်တိုၵ်း တီႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉလုၵ်ႈဢွၼ်ႇတႆး သွင်ပီႈၼွင်ႉ လူႉတၢႆ  

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း TNLA, PDF ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇလူင် တႅၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ သွင်ပီႈၼွင်ႉ လူႉတၢႆ ၵေႃႉပဵၼ်ပေႃႈမႄႈ လႆႈတိူဝ်ႉမၢတ်ႇၸဵပ်းႁႅင်း။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ5/4/2023 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်းမွၵ်ႈ 4 မူင်းၶိုင်ႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA လႄႈ ၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄ ၵူၼ်းမိူင်း PDF...

ၵူၼ်းဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ၽႃႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်းတႅၵ်ႇသႂ်ႇ မၢတ်ႇၸဵပ်းႁႅင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ

ၽွင်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၶီႇရူတ်ႉၶိူင်ႈ ဢွၵ်ႇၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်ၼၼ်ႉ ၽႃႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်းၾင်လိၼ် ၸွမ်းတၢင်း တႅၵ်ႇသႂ်ႇ လုၵ်ႈၼိုင်ႈ တိူဝ်ႉမၢတ်ႇၸဵပ်းႁႅင်း ယၢမ်းလဵဝ် လႆႈသူင်ႇယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉတီႈ ႁူင်းယႃၼွင်ၶဵဝ်။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 3/4/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၽူႈၸၢႆး ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၽွင်းၶီႇရူတ်ႉၶိူင်ႈ တေၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ် တီႈသူၼ်ဢွႆႈမၼ်း ၸၢႆးၼၼ်ႉ ၵႂႃႇၽႃႇၺႃး မၢၵ်ႇမႅင်းၾင်လိၼ် ဢၼ်ႁၢင်ႈၵၢင်ဝႆႉၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း တႅၵ်ႇသႂ်ႇ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း PDF ၶဵင်ႈၶႅင်သိုၵ်းတေႃႇၵၼ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ်

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း သိုၵ်း PDF ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်းတင်းသွင်ၾၢႆႇ ၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်းတေႃႇၵၼ်ဝႆႉ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ၵူၼ်းမိူင်းတူၵ်းၸႂ်ၵူဝ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း ၵမ်ႈၽွင်ႈထိုင်တီႈႁႅၼ်းၶူဝ်းငိူင်ႉဝႆႉၵေႃႈမီး။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 1/4/2023 ၼႆႉမႃး ၸုမ်းသိုၵ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း PDF ဢၼ်မီးသိုၵ်း TNLA ၶဝ်ႈႁူမ်ႈပႃးၸွမ်းဝႆႉၼၼ်ႉ ၶဝ်ႈပၵ်းတပ်ႉယူႇသဝ်းဝႆႉတီႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇၵိဝ်ႇဢၢင်း...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ႈယူႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈ လူလၢႆၼၢင်းယိင်း ပေႉၵိၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ်

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဵၼ်ႁႅင်း မွၵ်ႈ 200 ၶဝ်ႈပၵ်းပၢင်သဝ်းယူႇဝႆႉ တီႈဝၢၼ်ႈလူင်ၶၢၼ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ႁွၼ်ႈထဝ်ႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ထၢမ်ႁႃၽူဝ်ၼၢင်းယိင်းၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူဝ်ႁႄ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 22/2/2023 သိုၵ်းမၢၼ်ႈ မႃးပၵ်းပၢင်သဝ်းဝႆႉတီႈႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉၵၢင် ၼႂ်းဝၢၼ်ႈလူင် ၶၢၼ် ဢိူင်ႇၶိူဝ်းၼိမ်း ၸႄႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ်...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈPDF ယိုဝ်းၵၼ်တီႈၼွင်ၶဵဝ် တိူဝ်ႉႁိူၼ်းယေးလႄႈဝတ်ႉဝႃးၵွႆၼမ်

ပၢင်တိုၵ်း တီႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဝႆႉႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းမိူင်းလႄႈ ဝတ်ႉဝႃးမုၼ်ၸဝ်ႈ ပဵၼ်ပဝ်ႉမၢႆသေ ၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ် ႁႅင်း သိုၵ်း ပွႆႇမၢၵ်ႇယိုဝ်းသႂ်ႇ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ဝတ်ႉမုၼ်ၸဝ်ႈဝၢၼ်ႈလူင်ၶၢၼ် လူႉၵွႆ သုမ်းငိုၼ်းမွၵ်ႈ 400 သႅၼ်ပျႃး။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 10/2/2023 တႄႇဢဝ်ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 5 မူင်းၶိုင်ႈၼၼ်ႉမႃး ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း တႂ်ႈတပ်ႉမ 99...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼွင်ၶဵဝ် 7 ၵေႃႉ ယိုဝ်းတၢႆ ပႅတ်ႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈ

ပၢင်တိုၵ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႉၺွပ်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလူင်ၶၢၼ်ၵႂႃႇ 7 ၵေႃႉ မၢပ်ႇၼႄးဝႃႈ ပဵၼ်ၵူၼ်းၸုမ်း PDF ၼႆသေ ယိုဝ်းတၢႆပႅတ်ႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈ။ ဝၼ်းတီႈ 11/2/2023 ၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတႂ်ႈတပ်ႉမ 99 ၶဝ်ႈတီႉၺွပ်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလူင်...

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်း ၼႂ်းၵႄႈငဝ်းလၢႆးတိုၵ်ႉသုၵ်ႉယုင်ႈ

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈမိူဝ်းၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေးယဝ်ႉသေတႃႉ တိုၵ်ႉလႆႈမႆႈၸႂ် လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ ယွၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တိုၵ်ႉႁွၼ်ႈထဝ်ႇၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၵႂႃႇမႃး ၸွမ်းၼႂ်းမူႇဝၢၼ်ႈယူႇ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 14/2/2023 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၼႂ်းဢိူင်ႇၶိူဝ်းၼိမ်း ဢၼ်ပၢႆႈမႃးသွၼ်ႈယူႇဝႆႉ တီႈဝတ်ႉႁူဝ်ၶူဝ် ဢိူင်ႇ ႁူဝ်ၶူဝ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ႁူဝ်ၵူၼ်း 500 ပၢႆ...

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ် ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ႁူဝ်ၵူၼ်း 500 ပၢႆ ဢၼ်ပၢႆႈမႃးသွၼ်ႈယူႇတီႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် လႆႈၶၢဝ်းတၢင်း 4-5 ဝၼ်းမႃးၼႆႉ ယၢပ်ႇ ၽိုတ်ႇတၢင်းၵိၼ်တၢင်းယမ်ႉမႃးႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၊ ၵမ်ႈၼမ် ၽွင်းပၢႆႈဢွၵ်ႇႁိူၼ်းမၢးၼၼ်ႉ ဢမ်ႇတၼ်းႁၢင်ႈႁႅၼ်းဢဝ်မႃးၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်လႄႈၶူဝ်းၼုင်ႈတင်းဝႆ။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ ၸုမ်းသိုၵ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း PDF ဝဵင်းလိူဝ်ႇပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇၶိူဝ်းၼိမ်း ပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမႃးသွၼ်ႈယူႇ တီႈဝတ်ႉႁူဝ်ၶူဝ်...

Latest news

- Advertisement -spot_img