Tuesday, June 25, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ်

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ – PDF ယိုဝ်းၵၼ် တီႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ၵူၼ်းမိူင်းပၢႆႈၽေး ဢမ်ႇယွမ်း 500 ၵေႃႉ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ႁႅင်းသိုၵ်း ၶိူင်ႈမိၼ် လေႃႇတိုၵ်း ၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း PDF ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ႁဵတ်း ႁႂ်ႈ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸဵမ်ယိင်းၸၢႆး၊ ၼုမ်ႇထဝ်ႈ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈ ၵႂႃႇသွၼ်ႈယူႇဝႆႉတီႈဝတ်ႉမုၼ်ၸဝ်ႈ ဢမ်ႇယွမ်း 500 ၵေႃႉ ယၢမ်းလဵဝ် လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ် ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်လႄႈ ၶူဝ်းဢုၼ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ...

ပၢင်တိုၵ်း တီႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ် ယိုဝ်း တိူဝ်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 10/2/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်မွၵ်ႈ 5 မူင်းၶိုင်ႈ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းတင်း ၸုမ်း PDF, KIA လႄႈ TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းဝၢၼ်ႈလူင်ၶၢၼ် ဢိူင်ႇၶိူဝ်းၼိမ်း ၾၢႆႇႁွင်ႇဝဵင်း၊ ယၢၼ်ဝဵင်းမွၵ်ႈ 5 လၵ်း ၼႂ်းၸႄႈ ဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄႈ...

ၵူၼ်းၼမ်ႉၶမ်း 3 ၵေႃႉပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈၸပ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ ပိၵ်ႉႁၢမ်ႈၵူၼ်းႁိမ်းႁွမ်းၶဝ်ႈၸမ်

ၵူၼ်းႁေႃႈၵႃးၵေႃႉၼိုင်ႈလႄႈ ပေႃႈမႄႈမၼ်းၸၢႆး ဢၼ်ယူႇ ပွၵ်ႉၼိူဝ် ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸႄႈတွၼ်ႈမူႇၸေႊၼၼ်ႉ တိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 လႄႈ ပိၵ်ႉႁပ်းႁိူၼ်းယေးၶဝ်ပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈသေ ႁၢမ်ႈၵူၼ်းႁိမ်းႁွမ်းၵႂႃႇမႃးၶဝ်ႈဢွၵ်ႇ။ ၵူၼ်းႁေႃႈၵႃးၵေႃႉၼိုင်ႈ ၵူတ်ႇထတ်းႁူပ်ႉႁၼ်တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တီႈ ၵဵတ်ႉၵူတ်ႇထတ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တီႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ်၊ ၶွမ်ႊမတီႊ ၾၢႆႇၵုမ်းၵမ်ယူတ်းယႃၵႅတ်ႇၵင်ႈၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၶႆႈငိူၼ်ႈ ၵူၼ်းၵွင်ႉၵၢႆႇ ၵဵဝ်ႇၵပ်းမၼ်းၸၢႆး၊ ၵူတ်ႇထတ်း...

Latest news

- Advertisement -spot_img