Thursday, May 30, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ်

ပၢင်တိုၵ်း ပဵၼ်ထႅင်ႈတီႈၼွင်ၶဵဝ် ၵူၼ်းမိူင်းမႆႈၸႂ်တႃႇ ၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉ

ၼႂ်းလိူၼ်ဢေႊပရိူဝ်ႊၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း ၸုမ်း PDF ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ၶိုၼ်း တီႈၸႄႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ယွၼ်ႉပၢင် တိုၵ်းသေ မၢင်ဝၢၼ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈငိူင်ႉပၢႆႈ တင်းဝၢၼ်ႈ ၊ မၢင်ၸိူဝ်း ပၢႆႈသေႃႉယူႇတီႈ ႁိူၼ်းယေး ပီႈၼွင်ႉၸမ်ၸႂ် တီႈယူႇဝတ်ႉဝႃးၽႃသိူဝ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ်သေ ၸဵမ်မိူဝ်ႈၼႂ်း ပီ 2023 ၼၼ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်း...

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း 3,000 ပၢႆ တီႈၼွင်ၶဵဝ် ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႃႇယူႇသဝ်း ၵိၼ်ယႅမ်ႉ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း တင်ႈၸႂ်ယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင် ၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ်တိုၵ်း ပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇ ၸွမ်းၼႂ်းမူႇဝၢၼ်ႈသေ ႁဵတ်း ႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈ 3,000 ပၢႆ တီႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် - ပၢင်ႁူႈ (ပၢင်ႇဢူႈလူင်) ယၢမ်းလဵဝ် ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇလိူဝ်ႁႅင်းဝႆႉ လွင်ႈၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်။ ၶၢဝ်းသွၼ်းၼမ်ႉ ဝၼ်းတီႈ 14/04/2024 ၼႆႉ ၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း PDF...

ၵႃးတင်း ထူဝ်ႈၽႃႇၵၼ် တီႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် မၢတ်ႇၸဵပ်း 10 ပၢႆ  

ၵႃးလူင်တင်း ထူဝ်ႈၽႃႇၵၼ် တီႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် မၢတ်ႇၸဵပ်း 14 ၵေႃႉ ၵမ်ႈၼမ် ပဵၼ်ၵူၼ်းၵိၼ်ၸၢင်ႈတႅပ်းဢွႆႈ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 23/4/2024 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်မွၵ်ႈ 8 မူင်းၶိုင်ႈ ထူဝ်ႈတၢင်ႇၵူၼ်းၵိၼ်ၸၢင်ႈတႅပ်းဢွႆႈတင်း ၵႃးလူင်မၢၵ်ႇ 6 လေႃႉ ၽႃႇၵၼ် တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈယေႇၽိဝ်ႇ ဢိူင်ႇသူၺ်ႇမူၵ်ႉတေႃး ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းၼွင်ၶဵဝ်...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တဵၵ်းၸႂ်ႉၵူၼ်းၼွင်ၶဵဝ် ၵႂႃႇၾိုၵ်းသိုၵ်း ဢမ်ႇၵႂႃႇဢမ်ႇလႆႈ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း တဵၵ်းၸႂ်ႉၵူၼ်းမိူင်းၼွင်ၶဵဝ် ၵႂႃႇၾိုၵ်းၵၢၼ်သိုၵ်း တီႈဝဵင်းပၢင်ႁူႈ (ပၢင်ႇဢူႈလူင်)  ၼိုင်ႈဢိူင်ႇလႂ် ဢမ်ႇယွမ်း 20 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။ တႄႇဢဝ် ၵၢင်လိူၼ်မၢတ်ႊၶျ် 2024 ၼႆႉမႃး ယူႇတီႈ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇလဝၵလႄႈ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇၽွင်းငမ်း ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ဢၼ်ယူႇတႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ၵုမ်းၵမ် တီႈၸႄႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ...

ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇသွင်ၵေႃႉ တီႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ်

လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ဢႃယု ပႆႇတဵမ် 10 ၶူပ်ႇ 2 ၵေႃႉ တီႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ၺႃးၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇ တိူဝ်ႉသႂ်ႇ လႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်းႁႅင်း ယၢမ်းလဵဝ် လူဝ်ႇ တၢင်းၸွႆႈထႅမ် ၵႃႈယူတ်းယႃ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 16/1/2024 ၼၼ်ႉ မၢၵ်ႇလူင် တူၵ်းတႅၵ်ႇႁိမ်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ 2 ၵေႃႉ ၽွင်းတိုၵ်ႉပႆတၢင်းတေပွၵ်ႈႁိူၼ်း ၼၼ်ႉ ၺႃးၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း TNLA, PDF ယိုဝ်းၵၼ် တီႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ်ထႅင်ႈ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 26/10/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းတင်း သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ႁူမ်ႈ ၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄ ၵူၼ်းမိူင်း PDF (ဝဵင်းလိူဝ်ႇ) သေ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တၢင်းဝၢၼ်ႈႁူဝ်ၶူဝ် ၼႂ်းၵႄႈသဵၼ်ႈတၢင်း ၼွင်ၶဵဝ် - မိူင်းၵုတ်ႈ ၼႂ်း ၸႄႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်သႂ်ႇ TNLA, PDF ထႅင်ႈ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း တီႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ်

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ဢဝ်မူႇဝၢၼ်ႈႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ပဵၼ်ႁူဝ်ႉၶဝ်သေ ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်သႂ်ႇ သိုၵ်း TNLA, PDF မွၵ်ႈ 10 လုၵ်ႈၼႆႉ တၢင်းဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။   ဝၼ်းတီႈ 10/9/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9:05 မူင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉၵွင် 257 တင်း 252 ဢၼ်ပၵ်းဝႆႉတီႈဝၢၼ်ႈၼွင်လူင်ဢႅင်း...

ၵႃးတၢင်ႇၵုၼ်ႇလမ်းၼိုင်ႈ ပိၼ်ႈၶႂမ်ႈတီႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ၵူၼ်းႁေႃႈၵႃး တၢႆထင်တီႈ

ၵႃးတၢင်ႇၵုၼ်ႇလမ်းၼိုင်ႈ ပိၼ်ႈၶႂမ်ႈၼိူဝ် သဵၼ်ႈတၢင်းလူင် ၼွင်ၶဵဝ် -  လွၵ်ႉၸွၵ်ႇ ၵူၼ်းႁေႃႈၵႃး တၢႆထင်တီႈ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 14/6/2023 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 1 မူင်းၶိုင်ႈၼၼ်ႉ ၵႃးတၢင်ႇၶဝ်ႈၵၢပ်ႇလမ်းၼိုင်ႈ ပိၼ်ႈၶႂမ်ႈၼိူဝ် သဵၼ်ႈတၢင်းလူင် ၼွင်ၶဵဝ် - လွၵ်ႉၸွၵ်ႇ ႁိမ်ႈၵုင်းမၢၵ်ႇမူင်ႈ( သရက်ကုန်းရွာ) ဢၼ်ယၢၼ်ၵႆ ဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် 6...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်ႈလၢၼ်ႇ ၵူတ်ႇထတ်း ၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇမႃး ႁၢဝ်ႈႁႅင်း

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်ႈလၢၼ်ႇ ပႂ်ႉၵူတ်ႇထတ်း ၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇမႃး ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ဝၢႆးပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်တင်း သိုၵ်း TNLA, PDF မႃး ဝႃႈၼႆ။ တႄႇဢဝ် ႁၢင်လိူၼ်မေႊ 2023 ၼႆႉမႃး ၶွင်ႇသီႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ဢဝ်ဢဵၼ်ႁႅင်းတင်းၼမ်သေ တင်ႈလၢၼ်ႇ ပႂ်ႉ ၵူတ်ႇ ထတ်းၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇမႃး...

ၵူၼ်းမိူင်းၼွင်ၶဵဝ် ပႆႇႁတ်းလူင်းႁဵတ်းၵၢၼ် ၵူဝ်ၽႃႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်း

ဝၢႆးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း PDF, TNLA ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်ယဝ်ႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ်ၼႆႉ မၢၵ်ႇမႅင်း ဢၼ်ၶဝ်ႁၢင်ႈၵၢင်ဝႆႉ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ပႆႇပူတ်းပႅတ်ႈလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢွၼ်ၵၼ်ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ တႃႇၵႂႃႇႁဵတ်းသူၼ်ႁႆႈၼႃး။ ယၢမ်းလဵဝ် ပဵၼ်ၶၢဝ်းႁဵတ်းၵၢၼ် တႃႇၽုၵ်ႇသွမ်ႈယဝ်ႉလႄႈ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸိူဝ်းယူႇသဝ်း တၢင်းၸဵင်ႇႁွင်ႇဝၼ်းတူၵ်း ၸႄႈဝဵင်း ၼွင်ၶဵဝ် ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼၼ်ႉ ဢမ်ႇႁတ်းလူင်းႁဵတ်းၵၢၼ် ထၢင်ႇႁၢင်ႈလွတ်ႈလႅဝ်း...

ၵူၼ်းၼွင်ၶဵဝ် ပႆႇႁတ်းလူင်းသူၼ်ၼႃး ၵူဝ်ၽႃႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်း

ၵူၼ်းမိူင်းၼွင်ၶဵဝ် ပႆႇႁတ်းလူင်းႁဵတ်းၵၢၼ် ၼႂ်းသူၼ်ႁႆႈလွၵ်းၼႃးထၢင်ႇႁၢင်ႈတဵမ်တီႈ ၵူဝ်ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်းၾင်လိၼ် တိုၵ်ႉမီးဝႆႉတင်းၼမ် ။    ဝၢႆးႁၢင်လိူၼ်ဢေႊပရိူဝ်ႊ 2023 ၼႆႉမႃး တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းဢိူင်ႇၶိူဝ်းၼိမ်း ၸႄႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ၸႄႈတွၼ်ႈ ၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ပႆႇႁတ်းလူင်းႁဵတ်းၵၢၼ် ယွၼ်ႉၸွမ်းၼႂ်းထိူၼ်ႇၼႂ်းသူၼ်ႁႆႈၼႃး ၸိူဝ်းၼႆႉ တိုၵ်ႉမီးလွင်ႈႁၢင်ႈၵၢင် မၢၵ်ႇမႅင်းဝႆႉယူႇလႄႈ ပႆႇမီးၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸုမ်းလႂ် မႃးပူတ်းၽဵဝ်ႈဢွၵ်ႇပၼ်။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ်...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸွမ်းသွၵ်ႈႁႃ PDF, TNLA ဢမ်ႇထၢတ်ႇ

ဝၢႆး PDF, TNLA ထွႆႁႅင်းသိုၵ်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း တၢင်းၸဵင်ႇႁွင်ႇဝၼ်းတူၵ်း ဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ်ယဝ်ႉ ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ႁႅင်းသိုၵ်းတင်းၼမ် ၸွမ်းၵၢတ်ႇလၢင်ႉသွၵ်ႈတဝ် ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢမ်ႇထၢတ်ႇ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 23/4/2023 ၼၼ်ႉမႃး ႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း တပ်ႉမ 77 ၊ တပ်ႉမ 88 ၊...

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၼွင်ၶဵဝ် ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းယဝ်ႉ ပႆႇႁတ်း ဢွၵ်ႇႁဵတ်းၵၢၼ် ၵူဝ်ၽႃႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်း

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေးၵၼ်ယဝ်ႉသေတႃႉ ပႆႇႁတ်းဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈၵႂႃႇႁဵတ်း ၵၢၼ် ၵူဝ်ၽႃႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်းၾင်လိၼ်လႄႈ ပဵၼ်ဢၼ်ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇလိူဝ်ႁႅင်း လွင်ႈၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉ။ တႄႇဢဝ် ႁၢင်လိူၼ်ဢေႊပရိူဝ်ႊ 2023 ၼႆႉမႃး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ တၢင်းၸဵင်ႇႁွင်ႇဝၼ်းတူၵ်း ဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ဢၼ်ပၢႆႈမႃးသွၼ်ႈဝႆႉ ၸွမ်းဝတ်ႉမုၼ်ၸဝ်ႈလႄႈ ႁိူၼ်းယေးပီႈၼွင်ႉၽႂ်မၼ်း ၼႂ်းဝဵင်းၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ၶိုၼ်း ဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈႁိူၼ်းယေးယဝ်ႉသေတႃႉ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ်...

ၵူၼ်းမိူင်းၼွင်ၶဵဝ် 5 ၵေႃႉ ၽႃႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်းၾင်လိၼ်

ၵူၼ်းၼွင်ၶဵဝ် 5 ၵေႃႉ ဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇတူၺ်းသူၼ်ဢွႆႈ ၽႃႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်း တႅၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ လႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း 2 ၵေႃႉ။ ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 29/4/2023 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 11 မူင်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁူဝ်ၶၢႆး 5 ၵေႃႉ ၼႂ်းဢိူင်ႇၵုင်းၵျီး ၸႄႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၵႂႃႇၽႃႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်းၾင်လိၼ် တီႈလွႆပႃႇပဝ်း...

PDF ႁေႉၵႃး သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢမ်ႇၵိုတ်းပၼ် လၢၵ်ႈၵွင်ႈယိုဝ်းသႂ်ႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတၢႆ 3 ၵေႃႉ

ၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း PDF ႁေႉၵႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢမ်ႇၵိုတ်းသေႁေႃလႅၼ်ႈလႄႈ သိုၵ်း PDF လၢၵ်ႈၵွင်ႈယိုဝ်းသႂ်ႇ ၽူႈၵွၼ်းတပ်ႉၵွင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈတင်းၵူၼ်းၸွမ်း 2 ၵေႃႉ လူႉတၢႆထင်တီႈ ၵိုၵ်းၼႂ်းၵႃး တီႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ်။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 22/4/2023 ၼၼ်ႉ ၽူႈၵွၼ်းတပ်ႉၵွင် 147 တင်း ၵူၼ်းၸွမ်းမၼ်း 2 ၵေႃႉ လုၵ်ႉတၢင်းဝၢၼ်ႈၼွင်ၵေႃႈ မႃးတၢင်းဝၢၼ်ႈၵိုတ်ႈဢွၼ်ႇ...

Latest news

- Advertisement -spot_img