Tuesday, October 3, 2023
- Advertisement -spot_img

TAG

ဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ်

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်သႂ်ႇ TNLA, PDF ထႅင်ႈ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း တီႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ်

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ဢဝ်မူႇဝၢၼ်ႈႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ပဵၼ်ႁူဝ်ႉၶဝ်သေ ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်သႂ်ႇ သိုၵ်း TNLA, PDF မွၵ်ႈ 10 လုၵ်ႈၼႆႉ တၢင်းဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။   ဝၼ်းတီႈ 10/9/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9:05 မူင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉၵွင် 257 တင်း 252 ဢၼ်ပၵ်းဝႆႉတီႈဝၢၼ်ႈၼွင်လူင်ဢႅင်း...

ၵႃးတၢင်ႇၵုၼ်ႇလမ်းၼိုင်ႈ ပိၼ်ႈၶႂမ်ႈတီႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ၵူၼ်းႁေႃႈၵႃး တၢႆထင်တီႈ

ၵႃးတၢင်ႇၵုၼ်ႇလမ်းၼိုင်ႈ ပိၼ်ႈၶႂမ်ႈၼိူဝ် သဵၼ်ႈတၢင်းလူင် ၼွင်ၶဵဝ် -  လွၵ်ႉၸွၵ်ႇ ၵူၼ်းႁေႃႈၵႃး တၢႆထင်တီႈ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 14/6/2023 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 1 မူင်းၶိုင်ႈၼၼ်ႉ ၵႃးတၢင်ႇၶဝ်ႈၵၢပ်ႇလမ်းၼိုင်ႈ ပိၼ်ႈၶႂမ်ႈၼိူဝ် သဵၼ်ႈတၢင်းလူင် ၼွင်ၶဵဝ် - လွၵ်ႉၸွၵ်ႇ ႁိမ်ႈၵုင်းမၢၵ်ႇမူင်ႈ( သရက်ကုန်းရွာ) ဢၼ်ယၢၼ်ၵႆ ဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် 6...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်ႈလၢၼ်ႇ ၵူတ်ႇထတ်း ၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇမႃး ႁၢဝ်ႈႁႅင်း

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်ႈလၢၼ်ႇ ပႂ်ႉၵူတ်ႇထတ်း ၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇမႃး ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ဝၢႆးပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်တင်း သိုၵ်း TNLA, PDF မႃး ဝႃႈၼႆ။ တႄႇဢဝ် ႁၢင်လိူၼ်မေႊ 2023 ၼႆႉမႃး ၶွင်ႇသီႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ဢဝ်ဢဵၼ်ႁႅင်းတင်းၼမ်သေ တင်ႈလၢၼ်ႇ ပႂ်ႉ ၵူတ်ႇ ထတ်းၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇမႃး...

ၵူၼ်းမိူင်းၼွင်ၶဵဝ် ပႆႇႁတ်းလူင်းႁဵတ်းၵၢၼ် ၵူဝ်ၽႃႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်း

ဝၢႆးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း PDF, TNLA ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်ယဝ်ႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ်ၼႆႉ မၢၵ်ႇမႅင်း ဢၼ်ၶဝ်ႁၢင်ႈၵၢင်ဝႆႉ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ပႆႇပူတ်းပႅတ်ႈလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢွၼ်ၵၼ်ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ တႃႇၵႂႃႇႁဵတ်းသူၼ်ႁႆႈၼႃး။ ယၢမ်းလဵဝ် ပဵၼ်ၶၢဝ်းႁဵတ်းၵၢၼ် တႃႇၽုၵ်ႇသွမ်ႈယဝ်ႉလႄႈ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸိူဝ်းယူႇသဝ်း တၢင်းၸဵင်ႇႁွင်ႇဝၼ်းတူၵ်း ၸႄႈဝဵင်း ၼွင်ၶဵဝ် ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼၼ်ႉ ဢမ်ႇႁတ်းလူင်းႁဵတ်းၵၢၼ် ထၢင်ႇႁၢင်ႈလွတ်ႈလႅဝ်း...

ၵူၼ်းၼွင်ၶဵဝ် ပႆႇႁတ်းလူင်းသူၼ်ၼႃး ၵူဝ်ၽႃႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်း

ၵူၼ်းမိူင်းၼွင်ၶဵဝ် ပႆႇႁတ်းလူင်းႁဵတ်းၵၢၼ် ၼႂ်းသူၼ်ႁႆႈလွၵ်းၼႃးထၢင်ႇႁၢင်ႈတဵမ်တီႈ ၵူဝ်ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်းၾင်လိၼ် တိုၵ်ႉမီးဝႆႉတင်းၼမ် ။    ဝၢႆးႁၢင်လိူၼ်ဢေႊပရိူဝ်ႊ 2023 ၼႆႉမႃး တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းဢိူင်ႇၶိူဝ်းၼိမ်း ၸႄႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ၸႄႈတွၼ်ႈ ၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ပႆႇႁတ်းလူင်းႁဵတ်းၵၢၼ် ယွၼ်ႉၸွမ်းၼႂ်းထိူၼ်ႇၼႂ်းသူၼ်ႁႆႈၼႃး ၸိူဝ်းၼႆႉ တိုၵ်ႉမီးလွင်ႈႁၢင်ႈၵၢင် မၢၵ်ႇမႅင်းဝႆႉယူႇလႄႈ ပႆႇမီးၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸုမ်းလႂ် မႃးပူတ်းၽဵဝ်ႈဢွၵ်ႇပၼ်။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ်...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸွမ်းသွၵ်ႈႁႃ PDF, TNLA ဢမ်ႇထၢတ်ႇ

ဝၢႆး PDF, TNLA ထွႆႁႅင်းသိုၵ်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း တၢင်းၸဵင်ႇႁွင်ႇဝၼ်းတူၵ်း ဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ်ယဝ်ႉ ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ႁႅင်းသိုၵ်းတင်းၼမ် ၸွမ်းၵၢတ်ႇလၢင်ႉသွၵ်ႈတဝ် ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢမ်ႇထၢတ်ႇ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 23/4/2023 ၼၼ်ႉမႃး ႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း တပ်ႉမ 77 ၊ တပ်ႉမ 88 ၊...

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၼွင်ၶဵဝ် ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းယဝ်ႉ ပႆႇႁတ်း ဢွၵ်ႇႁဵတ်းၵၢၼ် ၵူဝ်ၽႃႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်း

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေးၵၼ်ယဝ်ႉသေတႃႉ ပႆႇႁတ်းဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈၵႂႃႇႁဵတ်း ၵၢၼ် ၵူဝ်ၽႃႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်းၾင်လိၼ်လႄႈ ပဵၼ်ဢၼ်ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇလိူဝ်ႁႅင်း လွင်ႈၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉ။ တႄႇဢဝ် ႁၢင်လိူၼ်ဢေႊပရိူဝ်ႊ 2023 ၼႆႉမႃး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ တၢင်းၸဵင်ႇႁွင်ႇဝၼ်းတူၵ်း ဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ဢၼ်ပၢႆႈမႃးသွၼ်ႈဝႆႉ ၸွမ်းဝတ်ႉမုၼ်ၸဝ်ႈလႄႈ ႁိူၼ်းယေးပီႈၼွင်ႉၽႂ်မၼ်း ၼႂ်းဝဵင်းၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ၶိုၼ်း ဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈႁိူၼ်းယေးယဝ်ႉသေတႃႉ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ်...

ၵူၼ်းမိူင်းၼွင်ၶဵဝ် 5 ၵေႃႉ ၽႃႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်းၾင်လိၼ်

ၵူၼ်းၼွင်ၶဵဝ် 5 ၵေႃႉ ဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇတူၺ်းသူၼ်ဢွႆႈ ၽႃႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်း တႅၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ လႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း 2 ၵေႃႉ။ ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 29/4/2023 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 11 မူင်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁူဝ်ၶၢႆး 5 ၵေႃႉ ၼႂ်းဢိူင်ႇၵုင်းၵျီး ၸႄႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၵႂႃႇၽႃႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်းၾင်လိၼ် တီႈလွႆပႃႇပဝ်း...

PDF ႁေႉၵႃး သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢမ်ႇၵိုတ်းပၼ် လၢၵ်ႈၵွင်ႈယိုဝ်းသႂ်ႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတၢႆ 3 ၵေႃႉ

ၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း PDF ႁေႉၵႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢမ်ႇၵိုတ်းသေႁေႃလႅၼ်ႈလႄႈ သိုၵ်း PDF လၢၵ်ႈၵွင်ႈယိုဝ်းသႂ်ႇ ၽူႈၵွၼ်းတပ်ႉၵွင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈတင်းၵူၼ်းၸွမ်း 2 ၵေႃႉ လူႉတၢႆထင်တီႈ ၵိုၵ်းၼႂ်းၵႃး တီႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ်။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 22/4/2023 ၼၼ်ႉ ၽူႈၵွၼ်းတပ်ႉၵွင် 147 တင်း ၵူၼ်းၸွမ်းမၼ်း 2 ၵေႃႉ လုၵ်ႉတၢင်းဝၢၼ်ႈၼွင်ၵေႃႈ မႃးတၢင်းဝၢၼ်ႈၵိုတ်ႈဢွၼ်ႇ...

ပၢင်တိုၵ်း တီႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈပၢႆႈၽေး ဢမ်ႇယွမ်း 1,500 မၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆမွၵ်ႈ 10

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း သိုၵ်း TNLA, PDF ယိုဝ်းၵၼ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် တုမ်ႉတိူဝ်ႉ ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလူႉၵွႆ ဢမ်ႇယွမ်း 20 ၵူၼ်းမိူင်းၺႃးၸၢၵ်ႇလူႉတၢႆၸွမ်း 3 ၵေႃႉ မၢတ်ႇ 4 ၵေႃႉလႄႈ ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢမ်ႇယွမ်း 1,500 ၵေႃႉ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 5-22/4/2023 ၶၢဝ်းတၢင်း 18...

မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းသႂ်ႇ ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လူႉၵွႆၼမ် တီႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ်

ၶၢဝ်းတၢင်း 10 ဝၼ်းမႃးၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း PDF, TNLA ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ၾၢႆႇသိုၵ်း မၢၼ်ႈ ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင် တူၵ်းသႂ်ႇႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလူႉၵွႆ ဢမ်ႇယွမ်း 20 လင်။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 5/4/2023 ၼၼ်ႉမႃး ႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA, ၸုမ်း...

ပၢင်တိုၵ်း တီႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မီးလွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆၼမ်

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း PDF, TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လူႉတၢႆ ဢမ်ႇယွမ်း 70 ၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်းမွၵ်ႈ 60 ဝႃႈၼႆ။   တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 5-16/4/2023 ၶၢဝ်းတၢင်း 10 ဝၼ်းပၢႆမႃးၼႆႉ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းတင်း သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA လႄႈ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း PDF တိုၵ်ႉသိုပ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း တီႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ်

ၶၢဝ်းတၢင်း 8 ဝၼ်းမႃးၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း TNLA, PDF ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် မႃးၶိူဝ်းယႂ်း ယၢမ်းလဵဝ် တင်းသွင်ၾၢႆႇ တိုၵ်ႉထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်းၼင်ႇၵၼ်ထႅင်ႈတင်းၼမ်။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 12/4/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 6 မူင်းပၢႆ တေႃႇထိုင် 7 မူင်း ၶၢဝ်းတၢင်းမွၵ်ႈ 1 ၸူဝ်ႈမူင်းၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ်ယိုဝ်းလူင်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလႅၼ်ႈပၢႆႈ ၼပ်ႉႁူဝ်ႁဵင်ၵေႃႉ

ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 5 ဝၼ်းမႃးၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း TNLA, PDF ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ် ယိုဝ်းၸွႆႈႁၢဝ်ႈႁႅင်း ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼပ်ႉႁူဝ်ႁဵင်း လႆႈပၢႆႈ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 10/4/2023 တႄႇဢဝ်ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 11 မူင်း ထိုင်မွၵ်ႈ 9 မူင်းၵၢင်ၶမ်ႈ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင် တူၵ်းသႂ်ႇႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 6 လင် တီႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ်

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း TNLA, PDF ယိုဝ်းၵၼ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း မၢၵ်ႇလူင် တူၵ်းသႂ်ႇ ႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလူႉၵွႆ ဢမ်ႇယွမ်း 6 လင် ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၺႃးၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇလူႉတၢႆမၢတ်ႇၸဵပ်း ၵမ်ႈၽွင်ႈလႄႈ လႆႈပၢႆႈ ၽေးသိုၵ်းၼပ်ႉႁူဝ်ႁဵင်။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 5/4/2023 မႃး တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ...

Latest news

- Advertisement -spot_img