Wednesday, June 19, 2024

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၼွင်ၶဵဝ် ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းယဝ်ႉ ပႆႇႁတ်း ဢွၵ်ႇႁဵတ်းၵၢၼ် ၵူဝ်ၽႃႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်း

Must read

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေးၵၼ်ယဝ်ႉသေတႃႉ ပႆႇႁတ်းဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈၵႂႃႇႁဵတ်း ၵၢၼ် ၵူဝ်ၽႃႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်းၾင်လိၼ်လႄႈ ပဵၼ်ဢၼ်ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇလိူဝ်ႁႅင်း လွင်ႈၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉ။

- Subscription -
မၢၵ်ႇမႅင်း ႁၢင်ႈၵၢင်
Photo by – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ မၢၵ်ႇမႅင်း ႁၢင်ႈၵၢင်ဝႆႉ ႁိမ်းတူၼ်ႈမႆႉ ၼႂ်းဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ်

တႄႇဢဝ် ႁၢင်လိူၼ်ဢေႊပရိူဝ်ႊ 2023 ၼႆႉမႃး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ တၢင်းၸဵင်ႇႁွင်ႇဝၼ်းတူၵ်း ဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ဢၼ်ပၢႆႈမႃးသွၼ်ႈဝႆႉ ၸွမ်းဝတ်ႉမုၼ်ၸဝ်ႈလႄႈ ႁိူၼ်းယေးပီႈၼွင်ႉၽႂ်မၼ်း ၼႂ်းဝဵင်းၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ၶိုၼ်း ဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈႁိူၼ်းယေးယဝ်ႉသေတႃႉ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ပႆႇႁတ်းၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ် တၢင်းၼွၵ်ႈဝၢၼ်ႈ ၵႂႃႇႁဵတ်းသူၼ်ႁႆႈၼႃး ၵၼ် ၵူဝ်ၽႃႇယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်း ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၼႂ်းဢိူင်ႇၶိူဝ်းၼိမ်းတႄႉ ဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈမႃးမူတ်းယဝ်ႉ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး။ ဝၢႆးၶဝ် ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းယဝ်ႉ ၸွမ်းႁိမ်းႁွမ်းဝၢၼ်ႈႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ မီးမၢၵ်ႇမႅင်းႁၢင်ႈၵၢင်ဝႆႉၼမ် ပဵၼ်မၢၵ်ႇၽႂ်ၸုမ်းလႂ်ႁၢင်ႈၵၢင်ဝႆႉတႄႉ ဢမ်ႇႁူႉ။ ႁဝ်းၶႃႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ တႃႇတေၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်ၼႆႉ ဢမ်ႇႁတ်း ၵႂႃႇၵၼ်ၶႃႈ။ ပဵၼ်ဢၼ်ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇလိူဝ်ႁႅင်းတႄႉ ဢေႃႈ။ ၵူဝ်ၵႂႃႇၽႃႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်း ဢၼ်ၶဝ်ႁၢင်ႈၵၢင်ဝႆႉၸိူဝ်းၼၼ်ႉၶႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 10 ဝၼ်းမႃးၼႆႉ ၵႂၢႆးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၽႃႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်းသေ လူႉတၢႆမၢတ်ႇၸဵပ်းၵႂႃႇ ဢမ်ႇယွမ်း 6 တူဝ်ယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

“ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈႁူႉတႄႉ ၵႂၢႆးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁဝ်းၶႃႈ ၵႂႃႇၽႃႇၺႃးမၢၵ်ႇသေ လူႉတၢႆမၢတ်ႇၸဵပ်းၼႆႉ မီး 6 တူဝ်ယဝ်ႉ။ တေပဵၼ် ၵႂၢႆး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵလႃးၵွႆး ၊ ဝၢၼ်လူင်ၶၢၼ်။ ဢၼ်ႁၢႆသေ ဢမ်ႇပွၵ်ႈမႃးႁိူၼ်းၵေႃႈမီးၼမ်။ မၢႆထိုင်တႄႉ ၵႂၢႆးၸိူဝ်းဢမ်ႇပွၵ်ႈမႃးၼၼ်ႉ တေၽႃႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်းသေ လူႉတၢႆၸွမ်းၼႂ်းထိူၼ်ႇယဝ်ႉၵေႃႈ ၸၢင်ႈပဵၼ်လႆႈ။ သဵင်မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇၼႆႉ လႆႈငိၼ်းယူႇၵူဝၼ်းၶႃႈယဝ်ႉ ၵူၺ်းၵႃႈ တႅၵ်ႇတိူဝ်ႉသင်တႄႉ ဢမ်ႇႁူႉၶႃႈ ၸႂ်ပေႃးဢမ်ႇလီၶႃႈဢေႃႈ”- ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်း ၼွင်ၶဵဝ် သိုပ်ႇ လၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

မိူဝ်ႈႁၢင်လိူၼ်ဢေႊပရိူဝ်ႊၼႆႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၶိူဝ်းၼိမ်း သွင်ပီႈၼွင်ႉ ၵႂႃႇႁဵတ်းႁႆႈသေ ပွၵ်ႈမႃး ဝႄႉၶုတ်းဢီႇၵုၵ်ႈ ၸွမ်းတၢင်း တိူဝ်ႉၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်း တႅၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ ၵေႃႉပဵၼ်ပီႈဢၢႆႈ တိူဝ်ႉမၢတ်ႇၸဵပ်းႁႅင်း လႆႈသူင်ႇယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉ တီႈႁူင်းယႃ ၼွင်ၶဵဝ် ၼႆယဝ်ႉ။

“သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵေႃႈ မႃးယူႇသဝ်းၼႂ်းဝၢၼ်ႈယူႇ ႁဝ်းၶႃႈ လၢတ်ႈၼႄၶဝ် လွင်ႈႁၢင်ႈၵၢင်မၢၵ်ႇၸွမ်းႁိမ်းႁွမ်းဝၢၼ်ႈ၊ ၸွမ်းၼႂ်းထိူၼ်ႇ၊ ၸွမ်းသူၼ်ႁႆႈၼႃး ၸိူဝ်းၼႆႉ ႁႂ်ၶဝ်ၽဵဝ်ႈပၼ်။ လွင်ႈၼႆႉ ၶဝ်ဝႃႈ ပႆႇတူဝ်ႈတၼ်း၊ ပႆႇတၼ်းၽဵဝ်ႈပၼ်၊ ပေႃးတူဝ်ႈတၼ်း မိူဝ်ႈလႂ် တေမႃးၽဵဝ်းပၼ်ၵူၺ်း ၼႆဝႃႇ။ ယၢမ်းလဵဝ် ႁဝ်းၶႃႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ပေႃးလူဝ်ႇႁဵတ်းၵၢၼ်ယဝ်ႉ ၶဝ်တေမႃး ၽဵဝ်ႈပၼ် မိူဝ်ႈ လႂ် ယင်းဢမ်ႇႁူႉ”- ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်ၼွင်ၶဵဝ် လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ဝၢႆးသိုၵ်းတဢၢင်း TNLA, ၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း PDF ထွႆၶိုၼ်းယဝ်ႉသေတႃႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း ၶဝ်ႈတူင်ႉ ၼိုင် မူၵ်းယူႇၸွမ်း ၼႂ်းမူႇဝၢၼ်ႈတင်းၼမ် ၵူၺ်းၵႃႈ ဢမ်ႇၽဵဝ်ႈမၢၵ်ႇမႅင်း ပၼ်ၵူၼ်းမိူင်းသင်။

ၼင်ႇႁိုဝ် ပေႃးတေဢမ်ႇၽႃႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်း ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လႆႈဢွၼ်ၵၼ် ၾၢင်ႉသတိယႂ်ႇၼမ်သေ ပၼ်ၾၢင်ႉၵၼ် ဝႃႈ ယႃႇပေၵႂႃႇ ဢွင်ႈတီႈသိုၵ်းယၢမ်ႈယူႇဝႆႉ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ၊ ယႃႇပေၶဝ်ႈထိူၼ်ႇ၊ သင်ထူပ်းႁၼ် ဢွင်ႈတီႈပႅၵ်ႇပိူင်ႈ သေၸိူဝ်ႉ သေ ပိူင်ၸိုင် ယႃႇၶဝ်ႈၸမ်၊ သင်ထူပ်းႁၼ်မၢၵ်ႇမႅင်းယဝ်ႉ ႁႂ်ႈပွင်ႇလႅင်းလၢတ်ႈၼႄၵၼ် ၵမ်းလဵဝ် ၼႆၸိူဝ်း ၼႆႉ။

ၵူၼ်းဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ဢွၼ်ၵၼ်တုၵ်းယွၼ်းဝႃႈ ပေႃးပဵၼ်လႆႈတႄႉ ယႃႇႁႂ်ႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းထႅင်ႈ။ ႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း လႆႈႁဵတ်းၵၢၼ် ငၢၼ်းလီ၊ မၢၵ်ႇဢၼ်ႁၢင်ႈၵၢင်ဝႆႉ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ႁႂ်ႈၽဵဝ်ႈပၼ်သေၵမ်း ၸုမ်းလႂ်ၵေႃႈယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 29/4/2023 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 11 မူင်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁူဝ်ၶၢႆး 5 ၵေႃႉ ၼႂ်းဢိူင်ႇၵုင်းၵျီး ၸႄႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ၵႂႃႇၽႃႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်းၾင်လိၼ် တီႈလွႆပႃႇပဝ်း ၾၢႆႇဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈႁူဝ်ၶၢႆး ၼႂ်းၼၼ်ႉ တႃႇ 2 ၵေႃႉ လႆႈတိူဝ်ႉမၢတ်ႇၸဵပ်းႁႅင်း တီႈၶႃ သေ လႆႈသူင်ႇယူတ်းယႃဝႆႉတီႈႁူင်းယႃၼွင်ၶဵဝ်။

တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 5-22/4/2023 မႃးၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ဢဵၼ်ႁႅင်း ဢမ်ႇယွမ်း 1,000 တင်း သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA, ၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း PDF ဢဵၼ်ႁႅင်း 600 ပၢႆ သွင်ၾၢႆႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်မႃးႁၢဝ်ႈႁႅင်း တၢင်းၸဵင်ႇႁွင်ႇဝၼ်း တူၵ်း ဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ်။ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ လွင်ႈပၢင်တိုၵ်းၼႆႉ တုမ်ႉယွၼ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လႆႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်း 1,568 ၵေႃႉ၊ ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လူႉၵွႆ 24 လင်၊ သူၼ်ဢွႆႈ ထုၵ်ႇၾႆးမႆႈ 460 ဢေႊၶိူဝ်ႊ၊ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၺႃးၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတူၵ်းသႂ်ႇ လူႉတၢႆ 3 ၵေႃႉလႄႈ မၢတ်ႇ ၸဵပ်း 4 ၵေႃႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း