Wednesday, June 19, 2024

ၸၢဝ်းတႆး ၶဝ်ႈမိူင်းထႆး ဢမ်ႇပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ် ၺႃးတီႉ ဝၼ်းလဵဝ် မွၵ်ႈ 30  

Must read

ႁူဝ်လိူၼ်မေႊၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ၶဝ်ႈမိူင်းထႆး ဢမ်ႇၸွမ်းမၢႆမီႈ ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ် ထုၵ်ႇတီႉၺွပ်း ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်တႆး – ထႆး ၼႂ်းဝၼ်းလဵဝ်မွၵ်ႈ 30 ၼႂ်းၼၼ်ႉ ပႃးလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ 3 ၵေႃႉ။

ၸၢဝ်းတႆး-ၶဝ်ႈမိူင်းထႆး
Photo by – Maesaipress/ ၸၢဝ်းတႆး ၺႃးတီႉ တီႈလႅၼ်လိၼ်တႆး – ထႆး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 1/5/2023

ပူၼ်ႉမႃး ဝၼ်းတီႈ 1/5/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်းလိုၵ်း 11 မူင်းပၢႆ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆး ၾၢႆႇၵူတ်ႇထတ်း ၵူၼ်းၶဝ်ႈမိူင်း ထၢင်ႇ ထိူမ်သေ လမ်းၸွမ်းၵႃး ဢၼ်လုၵ်ႉတၢင်းလႅၼ်လိၼ်တႆး – ထႆး မုင်ႈၼႃႈၸူး ၼႂ်းဝဵင်းၵဵင်းသႅၼ် ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းႁၢႆး ၸိုင်ႈထႆးၼၼ်ႉ ၵူတ်ႇထတ်းတီႉလႆႈ ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ၽူႈၸၢႆး 9 ၵေႃႉ၊ ယိင်း 15 ၵေႃႉ လႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ 3 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵၼ် 27 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ Maesaipress ဢွၵ်ႇဝႆႉဝႃႈ -“ တင်းမူတ်းတီႉလႆႈ 27 ၵေႃႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းလုၵ်ႉတၢင်းမိူင်းတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း၊ ပွတ်း ႁွင်ႇ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉၶဝ်ႈမႃး။ ပဵၼ်ၵူၼ်းဢမ်ႇမီးဝတ်းဝႂ်သင်။ ယဝ်ႉၵေႃႈ တီႉၺွပ်းလႆႈပႃး ၵူၼ်းထႆး ဢွၼ်ၶဝ်ႈၵႂႃႇ 2 ၵေႃႉလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ 1 ၵေႃႉ။ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ယူႇတီႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆးၶဝ် လႆႈတီႉၺွပ်းၵုမ်းၶင်တူဝ်ဝႆႉ တင်းမူတ်းယဝ်ႉ”- ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းဝၼ်းၼၼ်ႉၵူၺ်း ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆး ၵူတ်ႇထတ်းတီႉၺွပ်းလႆႈ ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ၶဝ်ႈမိူင်းထႆး ဢမ်ႇၸွမ်းမၢႆမီႈ ထုၵ်ႇတီႉ ၺွပ်းထႅင်ႈ 2 ၵေႃႉ ႁိမ်းဝၢၼ်ႈသၼ်ပုၼ်ႊရိူင်ႊ ဝဵင်းမႄႈသၢႆ ၸိုင်ႈထႆး။ ပဵၼ်ၸၢႆးမိူင်း ဢႃယု 29 ပီ လႄႈ ၸၢႆးၸၢႆး ဢႃယု 23 ပီ ၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 1/5/2023 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆး တီႉၺွပ်းလႆႈ ၸၢဝ်းတႆး ၶဝ်ႈမိူင်းထႆး ဢမ်ႇၸွမ်းမၢႆမီႈ ပဵၼ်တၢင်း ၵၢၼ် တင်းမူတ်း 29 ၵေႃႉ Maesaipress ဢွၵ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

ၾၢႆႇၸဝ်ႈၼႃႈတီႈမိူင်းထႆး ယၢမ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ဢွၵ်ႇဝႆႉဝႃႈ တေၵူတ်ႈထတ်း ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၸိူဝ်းႁဵတ်းၵၢၼ် ဢမ်ႇ မႅၼ်ႈၸွမ်း ၼႂ်းဝတ်းဝႂ် (Work permit) သင်ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ်ၸိုင် ၸၢင်ႈၺႃးတူတ်ႈတၢမ်ႇၼၵ်းၼႃ ဝႃႈၼႆသေတႃႉ ၸိူဝ်းဢၼ်ၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ် ၶဝ်ႈမိူင်းထႆးၼၼ်ႉၵေႃႈ တိုၵ်ႉမီးယူႇၵူႈမိုဝ်ႈၵူႈဝၼ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း