Saturday, December 2, 2023

လူမ်းလႅင်ႉၶဝ်ႈ ဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း ၽတ်ႉပဝ်ႇ ႁူင်းႁဵၼ်းလိၵ်ႈတႆး လင်ၼိုင်ႈ လူႉၵွႆၼမ်   

Must read

ႁူင်းႁဵၼ်းလိၵ်ႈတႆး ၶၢဝ်းမႆႈ လင်ၼိုင်ႈ တီႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း ထုၵ်ႇလူမ်းလႅင်ႉၽတ်ႉ လဵၵ်းၽိူၵ်ႇမုင်း ၵွၵ်းပိဝ်လူႉၵွႆၼမ် ယၢမ်း လဵဝ် လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ် တႃႇမႄးၵုမ်း လုမ်းလႃးၶိုၼ်း။

ႁူင်းႁဵၼ်း လိၵ်ႈတႆး လူႉၵွႆ
Photo by – Jao Mendaka Tang Yan/ ႁူင်းႁဵၼ်းလိၵ်ႈတႆး တီႈဝၢၼ်ႈလူင်မူႉ ထုၵ်ႇလူမ်းလႅင်ႉၽတ်ႉပဝ်ႇ လူႉၵွႆ

ပူၼ်ႉမႃး ဝၼ်းတီႈ 30/4/2023 ၼၼ်ႉ လူမ်းလႅင်ႉၽတ်ႉပဝ်ႇ တီႈႁူင်းႁဵၼ်းလိၵ်ႈတႆး ၶၢဝ်းမႆႈ ဝၢၼ်ႈလူင်မူႉ ၸႄႈဝဵင်းတၢင်ႉ ယၢၼ်း ၸႄႈတွၼ်ႈလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လဵၵ်းၽိူၵ်ႇမုင်း လႆႈၵွၵ်းပိဝ်လူႉၵွႆၼမ် ႁဵတ်းႁႂ်ႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ဝၢၼ်ႈလူင်မူႉ၊ ဝၢၼ်ႈလူင်ၵဵင်လႄႈ ဝၢၼ်ႈၼႃးၶႃး ၸိူဝ်းၼႆႉ လႆႈၶၢတ်ႇၵၢၼ်ႁဵၼ်းဝႆႉ။

- Subscription -

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ပေႃးဝႃႈ ဢမ်ႇမီးလဵၵ်းမုင်းတႄႉ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၼႆႉ တေလႆႈတၢၵ်ႇ လႅတ်ႇ၊ ယမ်းၾူၼ်ၵၼ်သေ ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ယၢမ်းလဵဝ် လဵၵ်းမုင်းၼၼ်ႉ ၵွၵ်းပိဝ် လူႉၵွႆဝႆႉတင်းၼမ်”- ဝႃႈၼႆ။

တႃႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ပေႃးတေလႆႈၶိုၼ်ႈႁဵၼ်းလိၵ်ႈၵႂႃႇၼၼ်ႉ လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ် တႃႇမႄးၵုမ်းလုမ်းလႃးၶိုၼ်းထႅင်ႈၼမ် ၼႆယဝ်ႉ။

ႁူင်းႁဵၼ်း လိၵ်ႈတႆး လူႉၵွႆ
Photo by – Jao Mendaka Tang Yan/ ႁူင်းႁဵၼ်းလိၵ်ႈတႆး တီႈဝၢၼ်ႈလူင်မူႉ ထုၵ်ႇလူမ်းလႅင်ႉၽတ်ႉပဝ်ႇ လူႉၵွႆ

ၸဝ်ႈၶူး မိင်ႇတၵ ၽူႈၵွၼ်းႁူင်းႁဵၼ်း ဝၢၼ်ႈလူင်မူႉ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ယၢမ်းလဵဝ် ႁဝ်းၸဝ်ႈၶဝ် ၶႂ်ႈမႄးၵုမ်းၶိုၼ်း မိူၼ်ၼင်ႇ သိူဝ်ႇပိုၼ်ႉမၼ်း၊ ဢဝ်သဝ်မႆႉၼိူဝ်ႉၵႅၼ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ ပူၵ်းၶိုၼ်း၊ ၵေႃႇဢုတ်ႇ၊ မုင်းလဵၵ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ပေႃးမီးၸဝ်ႈတႃႇၼ မႃးၸွႆႈၼႆ ႁဝ်းတေႁဵတ်း မိူၼ်ႁူင်းႁေႃးဢွၼ်ႇ မီးႁႃႈႁူၵ်းႁွင်ႈသေ ႁႂ်ႈလႆႈၸႂ်ႉတိုဝ်းၵႂႃႇၶၢဝ်းယၢဝ်း တေပဵၼ်ၽွၼ်းလီတႃႇ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၶဝ် တင်းၼမ်ၶႃႈယဝ်ႉ”- ဝႃႈၼႆ။

ႁူင်းႁဵၼ်းလိၵ်ႈတႆး ၶၢဝ်းမႆႈ ဢၼ်ထုၵ်ႇလူမ်းလႅင်ႉၽတ်ႉသႂ်ႇ လူႉၵွႆၼႆႉ ပဵၼ်ႁူင်းႁဵၼ်း ၵင်ႈၽၢၵ်ႈ၊ မုင်းလဵၵ်း(ႁဵၵ်ႇ) ဝႆႉ ၸူဝ်ႈၶၢဝ်း လႄႈ ယွၼ်ႉၼၼ် ပေႃးလူမ်ႉၽတ်ႉပဝ်ႇႁႅင်းၵေႃႈ လဵၵ်းမုင်း ၸိူဝ်းၼႆႉ ၵွၵ်းပိဝ်ဢွၵ်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။

“ယွၼ်ႉပဵၼ်ႁူင်းႁဵၼ်း ဢဝ်လဵၵ်းႁဵၵ်ႇမုင်းဝႆႉ သဝ်မၼ်းၵေႃႈ ဢဝ်မႆႉပူၵ်ႇ ႁဵတ်းဝႆႉ ၽႃမၼ်းၵေႃႈ ပဵၼ်မႆႉပူၵ်ႇ ၵူၺ်းလႄႈ ပဵၼ် ႁူင်းႁဵၼ်း ၸူဝ်ႈၶၢဝ်းဝႆႉၵူၺ်း မၼ်းဢမ်ႇမီးလွင်ႈၶိူင်ႇၶမ်ႉ ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ ပေႃးလူမ်းၽတ်ႉသႂ်ႇ ႁႅင်းၵေႃႈ လဵၵ်းမုင်းမၼ်းၼၼ်ႉ ၸင်ႇၵွၵ်းပိဝ်ငၢႆႈၼၼ်ႉၶႃႈယဝ်ႉ”- ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် ယွၼ်ႉႁူင်းႁဵၼ်း လူႉၵွႆဝႆႉလႄႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ 3 ဝၢၼ်ႈ လႆႈၶၢတ်ႇၵၢၼ်ႁဵၼ်းဝႆႉ ၼႆယဝ်ႉ။

မိူၼ်ၼႆ ၼင်ႇၵဝ်ႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 26/4/2023 ၼၼ်ႉၵေႃႈ လူမ်းလႅင်ႉၽတ်ႉပဝ်ႇ ႁၢဝ်ႈႁႅင်းတိူဝ်ႉသႂ်ႇ လဵၵ်းၽိူၵ်ႇမုင်း ႁူင်းႁေႃ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈ ၾိင်ႈငႄႈ တႆး ဝဵင်းၵဵင်းတွင်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး ၸႄႈတွၼ်ႈလၢင်းၶိူဝ်း ။ လဵၵ်းမုင်း ၵွၵ်းပိဝ်လူႉၵွႆၵႂႃႇ 11 ၽႅၼ်ႇ တေတူၵ်းမႅၼ်ႈငိုၼ်း မွၵ်ႈ 10 သႅၼ်ပျႃး။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း