Tuesday, June 25, 2024

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်ႈလၢၼ်ႇ ၵူတ်ႇထတ်း ၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇမႃး ႁၢဝ်ႈႁႅင်း

Must read

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်ႈလၢၼ်ႇ ပႂ်ႉၵူတ်ႇထတ်း ၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇမႃး ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ဝၢႆးပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်တင်း သိုၵ်း TNLA, PDF မႃး ဝႃႈၼႆ။

ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း ၼႂ်းဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ်
Photo by – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ႁၢင်ႈသိုၵ်း TNLA, PDF ၼႂ်းဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် (ၶႅပ်းႁၢင်ႈၵဝ်ႇ မိူဝ်ႈလိူၼ်ဢေႊပရိူဝ်ႊ)

တႄႇဢဝ် ႁၢင်လိူၼ်မေႊ 2023 ၼႆႉမႃး ၶွင်ႇသီႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ဢဝ်ဢဵၼ်ႁႅင်းတင်းၼမ်သေ တင်ႈလၢၼ်ႇ ပႂ်ႉ ၵူတ်ႇ ထတ်းၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇမႃး ႁၢဝ်ႈႁႅင်း တီႈဝၢၼ်ႈႁူဝ်ၶူဝ် တၢင်းၾၢႆႇႁွင်ႇဝၼ်းတူၵ်း ဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ မီးၶၢဝ်းတၢင်း 10 ဝၼ်းပၢႆယဝ်ႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇႁႅင်း ဢမ်ႇႁတ်းဢွၵ်ႇၵႂႃႇႁဵတ်း ၵၢၼ် ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉ။

- Subscription -

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ယၢမ်းလဵဝ် တီႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ်ၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တူင်ႉၼိုင်ၵႂႃႇမႃး ႁၢဝ်ႈ ႁႅင်း။ ၶဝ်တင်ႈလၢၼ်ႇ ပႂ်ႉၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းၵႂႃႇမႃး တီႈဝၢၼ်ႁူဝ်ၶူဝ်ၼႆႉ မီးၶၢဝ်းတၢင်း 10 ဝၼ်းပၢႆယဝ်ႉ။ ၶဝ်တေၵူတ်ႇထတ်း မၢႆၾၢင်၊ ၸွမ်းရူတ်ႉၶိူင်ႈ၊ ၵႃးၸိူဝ်းၼႆႉ။ လွင်ႈၶဝ် ပႂ်ႉၵူတ်ႇထတ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ မၼ်းႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇမႃး ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇႁႅင်းၶႃႈဢေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်တင်ႈလၢၼ်ႇ ပႂ်ႉၵူတ်ႇထတ်း ၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇမႃး တီႈဝၢၼ်ႈႁူဝ်ၶူဝ်ၼႆႉ တေပဵၼ်ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ထိုင်ဝၢႆးဝၼ်း။ တေပဵၼ်တပ်ႉမၢႆ 101 တင်း တပ်ႉမ 99 ၸိူဝ်းၼႆႉ။ လွင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပႂ်ႉၵူတ်ႇထတ်း ၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇမႃး ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႆႉ တႃႇၵူတ်ႇ ထတ်း ၸုမ်း PDF ဝႃႈၼႆ။

“ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်ႈလၢၼ်ႇၵူတ်ႇထတ်းၼႆႉ ၶဝ်ၵူဝ်ပဵၼ်ၸုမ်း PDF ၶႃႈဢေႃႈ။ ၶဝ်ၵူတ်ႇထတ်းၵူႈၵေႃႉ ၵူၼ်းၵႂႃႇမႃး ၼႆႉ။ ယၢမ်းလဵဝ် တီႈၼွင်ၶဵဝ်ၼႆႉ ၶဝ်တင်ႈလၢၼ်ႇပႂ်ႉၵူတ်ႇထတ်းမီး 3 တီႈ ဢၼ်ၶဝ်ၵူတ်ႇထတ်းမႃးၼႆႉ တင်ႈတႄႇ ဝၢႆး ၶဝ်ပဵၼ်ပၢင် တိုၵ်းၵၼ်မႃး ၼၼ်ႉယဝ်ႉ”- ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ပႂ်ႉၵူတ်ႇထတ်း ၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇမႃး ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ်ၼႆႉ။ တေပဵၼ် တီႈဝၢၼ်ႈႁူဝ်ၶူဝ်၊ တၢင်းဢွၵ်ႇဝဵင်း ၼွင်ၶဵဝ် – ၵျွၵ်ႉမႄးလႄႈ တၢင်းဢွၵ်ႇဝဵင်း ၼွင်ၶဵဝ် – ပၢင်ႇႁူႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း သိုၵ်း TNLA, PDF ယိုဝ်းၵၼ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ်ၼႆႉ တုမ်ႉတိူဝ်ႉ ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလူႉၵွႆ ဢမ်ႇယွမ်း 20 လင် ၵူၼ်းမိူင်း ၺႃးၸၢၵ်ႇလူႉတၢႆ ၸွမ်း 3 ၵေႃႉ၊ မၢတ်ႇ 4 ၵေႃႉလႄႈ ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢမ်ႇယွမ်း 1,500 ၵေႃႉ ။

တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 5-22/4/2023 ၶၢဝ်းတၢင်း 18 ဝၼ်းမႃးၼႆႉ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းတင်း သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း PDF ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တၢင်းၸဵင်ႇႁွင်ႇဝၼ်းတူၵ်း ဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ ပၢင်တိုၵ်းၼႆႉ ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ်လႄႈ ပွႆႇမၢၵ်ႇလူင် သႅၼ်း 120 မမ ယိုဝ်းသႂ်ႇ ၼႂ်းမူႇဝၢၼ်ႈ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း