Saturday, June 15, 2024

ၵူၼ်းၼွင်ၶဵဝ် ပႆႇႁတ်းလူင်းသူၼ်ၼႃး ၵူဝ်ၽႃႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်း

Must read

ၵူၼ်းမိူင်းၼွင်ၶဵဝ် ပႆႇႁတ်းလူင်းႁဵတ်းၵၢၼ် ၼႂ်းသူၼ်ႁႆႈလွၵ်းၼႃးထၢင်ႇႁၢင်ႈတဵမ်တီႈ ၵူဝ်ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်းၾင်လိၼ် တိုၵ်ႉမီးဝႆႉတင်းၼမ် ။   

မၢၵ်ႇလူင်
Photo by – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ မၢၵ်ႇလူင် တူၵ်းတႅၵ်ႇ ၼႂ်းသူၼ် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ်

ဝၢႆးႁၢင်လိူၼ်ဢေႊပရိူဝ်ႊ 2023 ၼႆႉမႃး တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းဢိူင်ႇၶိူဝ်းၼိမ်း ၸႄႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ၸႄႈတွၼ်ႈ ၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ပႆႇႁတ်းလူင်းႁဵတ်းၵၢၼ် ယွၼ်ႉၸွမ်းၼႂ်းထိူၼ်ႇၼႂ်းသူၼ်ႁႆႈၼႃး ၸိူဝ်းၼႆႉ တိုၵ်ႉမီးလွင်ႈႁၢင်ႈၵၢင် မၢၵ်ႇမႅင်းဝႆႉယူႇလႄႈ ပႆႇမီးၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸုမ်းလႂ် မႃးပူတ်းၽဵဝ်ႈဢွၵ်ႇပၼ်။

- Subscription -

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉၶႃႈလူး ဢမ်ႇၵႂႃႇၵေႃႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈႁဵတ်းႁိုဝ် ။ ၵႃႈလႆႈ တူၺ်းတူၺ်းသေၵႂႃႇၶႃႈဢေႃႈ။ ၵူဝ်ၶႃႈဢေႃႈ ၵူဝ်ယဵပ်ႇ ၺႃးမၢၵ်ႇဢၼ်ပိူၼ်ႈႁၢင်ႈၵၢင်ဝႆႉၼၼ်ႉၶႃႈ။ ဢၼ်ၵူဝ်မႆႈၸႂ်ႁႅင်းတႄႉပဵၼ် ၸွမ်းသူၼ်ႁိမ်းႁွမ်း ႁိူၼ်း ၸိူဝ်းၼႆႉဢေႃႈ။ မၢင်ၵေႃႉၵေႃႈ ပႆႇႁတ်းလူင်း မၢင်ၸိူဝ်းၵေႃႈ လူင်းၵၢၼ်ဢိတ်းဢွတ်းယူႇ။ သူၼ် ၸွမ်းႁိမ်းႁွမ်းဝၢၼ်ႈၼႆႉ ယွၼ်ႉၶဝ် ၾင်ႁၢင်ႈၵၢင်မၢၵ်ႇဝႆႉၼမ်”- ဝႃႈၼႆ။

မၢၵ်ႇလူင်
Photo by – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ မၢၵ်ႇလူင် တူၵ်းဝႆႉပႆႇတႅၵ်ႇ ၼႂ်းသူၼ် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ်

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၶၢင်းပွင်ႉဝႃႈ တႃႇပီတေမႃးၵူဝ်ဢၼ်ၵိၼ်ယမ်ႉဢမ်ႇၵုမ်ႇထူၼ်ႈ၊ ယွၼ်ႉဝႃႈတေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းမိူင်းပႆႇၸၢင်ႈလူင်းၼႃး။ ၸွမ်းၼႂ်းထိူၼ်ႇ ၶွပ်ႇဝၢၼ်ႈလႅၼ်ၼႃး မီးလွင်ႈမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇယူႇၵူႈဝၼ်း။ 1 ဝၼ်း တႅၵ်ႇ ဢမ်ႇယွမ်း 2-3 လုၵ်ႈ ဝႃႈၼႆ။  

“မၢၵ်ႇၼႆႉ တႅၵ်ႇၵူႈဝၼ်း 1 ဝၼ်းတႅၵ်ႇ 1 လုၵ်ႈ 2-3 လုၵ်ႈ မွၵ်ႈၼႆႉ။ ဢၼ်တႅၵ်ႇၼႆႉ တေတႅၵ်ႇၸွမ်းၼႂ်းထိူၼ်ႇ တေပဵၼ်ဝူဝ်း ၵႂၢႆး ၵႂႃႇၽႃးသေ တႅၵ်ႇၶႃႈဢေႃႈ။ လွင်ႈဝူဝ်းၵႂၢႆး လူႉတၢႆမၢတ်ႇၸဵပ်း ယွၼ်ႉၽႃႇၺႃးမၢၵ်ႇၼႆႉ မီးမႃးတင်းၼမ်ယဝ်ႉ ဢမ်ႇမီးၽႂ် ႁတ်းၵႂႃႇတူၺ်း ၵႂႃႇဢဝ်မႃး ဢမ်ႇသၢင်ႇထုၵ်ႇ ၵူဝ်ၵႂႃႇၽႃႇၺႃးမၢၵ်ႇ ထႅင်ႈၶႃႈဢေႃႈ”- ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ဝူဝ်းၵႂၢႆး ၸိူဝ်းၽႃႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်းသေ လူႉတၢႆ မၢတ်ႇၸဵပ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ မီးမႃးၶိူဝ်းယႂ်း မၢင်တူဝ် ၸဝ်ႈၶွင်မၼ်း တၼ်းလႆႈယူတ်း ယႃပၼ်သေ ၶႅၼ်းၶိုၼ်ႈမႃးၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈမီးၼမ်။ မၢင်တူဝ်လူႉတၢႆ ၼႂ်းထိူၼ်ႇသေ ဢမ်ႇၸၢင်ႈၵႂႃႇဢဝ် ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉၵေႃႈ မီးၼမ်။

မၢၵ်ႇမႅင်းၾင်လိၼ်
Photo by – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ မၢၵ်ႇမႅင်းၾင်လိၼ် ၼႂ်းသူၼ်ဢွႆႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ်

ၼႂ်းဢိူင်ႇၶိူဝ်းၼိမ်းၼႆႉ တင်းမူတ်းမီး 6 ဝၢၼ်ႈ တေပဵၼ် ဝၢၼ်ႈၶိူဝ်းၼိမ်း၊ ဝၢၼ်ႈၵုင်းၸၢမ်၊ ဝၢၼ်ႈပဵင်းဢွႆႈ၊ ဝၢၼ်ႈၶၢႆးမွၼ်၊ ဝၢၼ်ႈလူင်ၶၢၼ်လႄႈ ဝၢၼ်ႈပၢင်ႇၵိုတ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ဢိင်ၼိူဝ် ပၢင်တိုၵ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း PDF, TNLA ၼႆႉသေ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၶိူဝ်းၼိမ်း ၽႃႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်း 2 ၵေႃႉ ပဵၼ်ၽူႈၸၢႆး။

လိူဝ်သေ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇၶိူဝ်းၼိမ်းၼႆႉယဝ်ႉ ဢိၵ်ႇထႅင်ႈလၢႆလၢႆဢိူင်ႇ ဢၼ်ၺႃးၸၢၵ်ႇပၢင်တိုၵ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ပႆႇႁတ်း လူင်းႁဵတ်းၵၢၼ် ထၢင်ႇႁၢင်ႈတဵမ်တီႈ မိူၼ်ၵၼ်။ 

ဢိင်ၼိူဝ် လွင်ႈၼႆႉ ယူႇတီႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇၶိူဝ်းၼိမ်း တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၼႂ်းၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ဢမ်ႇဝႃႈ ၸုမ်းလႂ် ၸဵမ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ ႁႂ်ႈမႃးပူတ်းဢွၵ်ႇပၼ်ၶိုၼ်း လွင်ႈႁၢင်ႈၵၢင်မၢၵ်ႇမႅင်းဝႆႉ ၸွမ်းၼႂ်းသူၼ်ႁႆႈ ၼႃးလႄႈ ၸွမ်းၼႂ်းထိူၼ်ႇ ဢွင်ႈတီႈၵူၼ်းၵႂႃႇမႃး ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ။

တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 5-22/4/2023 ၶၢဝ်းတၢင်း 18 ဝၼ်းမႃးၼႆႉ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းတင်း သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း PDF ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တၢင်းၸဵင်ႇႁွင်ႇဝၼ်းတူၵ်း ဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ပၢင်တိုၵ်းၼႆႉ တုမ်ႉယွၼ်ႈၵူၼ်း ပိုၼ်ႉတီႈႁၢဝ်ႈႁႅင်း ယွၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ်လႄႈ ပွႆႇမၢၵ်ႇလူင် သႅၼ်း 120 မမ ယိုဝ်းသႂ်ႇ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း။ ႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်း ဝၢၼ်ႈလူႉၵွႆ ဢမ်ႇယွမ်း 20 လင်၊ ၵူၼ်းမိူင်းၺႃးၸၢၵ်ႇလူႉတၢႆၸွမ်း 3 ၵေႃႉ မၢတ်ႇ 4 ၵေႃႉလႄႈ ပၢႆႈ ၽေးသိုၵ်း ဢမ်ႇယွမ်း 1,500 ၵေႃႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း