Saturday, June 22, 2024

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸွမ်းသွၵ်ႈႁႃ PDF, TNLA ဢမ်ႇထၢတ်ႇ

Must read

ဝၢႆး PDF, TNLA ထွႆႁႅင်းသိုၵ်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း တၢင်းၸဵင်ႇႁွင်ႇဝၼ်းတူၵ်း ဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ်ယဝ်ႉ ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ႁႅင်းသိုၵ်းတင်းၼမ် ၸွမ်းၵၢတ်ႇလၢင်ႉသွၵ်ႈတဝ် ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢမ်ႇထၢတ်ႇ။

ဢွင်ႈတီႈ PDF
Photo by – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ဢွင်ႈတီႈ PDF ပၵ်းယူႇဝႆႉ မိူဝ်ႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း တၢင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ်

တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 23/4/2023 ၼၼ်ႉမႃး ႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း တပ်ႉမ 77 ၊ တပ်ႉမ 88 ၊ ၸၵၶ 1 ၵျွၵ်ႉမႄး၊ တပ်ႉၵွင် 149 ၊ တပ်ႉၵွင် 101 လႄႈ တပ်ႉၵွင် 258 ၸိူဝ်းၼႆႉ ဢွၼ်ၵၼ် သွၵ်ႈတဝ် ၸွမ်းၼႂ်းမူႇဝၢၼ်ႈလႄႈ ၸွမ်းဢွင်ႈတီႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်မႃး ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ဢမ်ႇထၢတ်ႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းမႆႈၸႂ်ႁႅင်း ၵူဝ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းထႅင်ႈ။

- Subscription -

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ဝၢႆးပၢင်တိုၵ်းယဝ်ႉ သိုၵ်မၢၼ်ႈ ဢဝ်ဢဵၼ်ႁႅင်းတင်းၼမ်သေ ၶဝ်ႈ သွၵ်ႈတဝ် ၸွမ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၶဝ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ဝၢႆး TNLA, PDF ထွႆသိုၵ်းယဝ်ႉၼၼ်ႉ။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၼႆႉ ၶဝ်တေ သွၵ်ႈတဝ် မိူၼ်ၼင်ႇ ၵွင်ႈၽူႈၶဵၼ်ၶဝ် တူၵ်းႁၢႆဝႆႉ မီးလၢႆလဝ်း၊ မၢၵ်ႇၵွင်ႈ၊ မၢၵ်ႇလူင်၊ တူဝ်တၢႆ ၵူၼ်းသိုၵ်း ဢၼ်ၾင်ဝႆႉ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ၶဝ်တေၵဵပ်းဢဝ်သဵၼ်ႈမၢႆမၼ်းမူတ်းမူတ်းၶႃႈဢေႃႈ။ လၢႆးၶဝ် ႁဵတ်းၼႆႉ ၶဝ်တေဢမ်ႇယူႇတီႈလဵဝ် တေၶဝ် ၶဝ်ႈဝၢၼ်ႈ ဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈ။ ၶဝ်ထၢင်ႇထိူမ် PDF ယူႇတီႈလႂ်ၵေႃႈ ၶဝ်တေၸွမ်းသွၵ်ႈၸွမ်းႁႃ ႁဵတ်းၼႆယူႇတိၵ်းတိၵ်း။ ဢၼ်ၶဝ်ႁဵတ်းၼႆႉ ႁဝ်း ၶႃႈ ၵူဝ်ပဵၼ်တၢင်းတိုၵ်းၶိုၼ်းၵူၺ်းၶႃႈယဝ်ႉ”- ဝႃႈၼႆ။

ဢွင်ႈတီႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ၶဝ်ႈသွၵ်ႈတဝ် တၢင်းၸဵင်ႇႁွင်ႇဝၼ်းတူၵ်း ဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ်ၼၼ်ႉ တေပဵၼ်တၢင်းဝၢၼ်ႈ ၵိဝ်ႇ ၵေႃႇ၊ ႁူဝ်ၶၢႆး၊ ႁူဝ်ႁူဝ်၊ ၵုင်းၵျီး၊ ၵုင်းၸၢမ်လႄႈ ဢိၵ်ႇထႅင်ႈလၢႆမူႇဝၢၼ်ႈ။

သိုၵ်း TNLA ,PDF ၼႆႉ လႆႈထွႆႁႅင်းသိုၵ်း တၢင်းၾၢႆႇဢွၵ်ႇတၢင်းၵႃးလူင် ဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ်သေ ယၢမ်းလဵဝ် မႃးတူင်ႉၼိုင်ယူႇဝႆႉ တၢင်းၾၢႆႇတူၵ်းတၢင်းၵႃးလူင် ဝႃႈၼႆ။

“ယၢမ်းလဵဝ် ၶဝ်သွင်ၸုမ်းၼႆႉ မႃးတူင်ႉၼိုင်တၢင်းၾၢႆႇတူၵ်းတၢင်းလူင် ဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် တၢင်းဝၢၼ်ႈလူင်ၶၢၼ်၊ ဝၢၼ်ႈၼႃး ၵႅင်း လႄႈ ဝၢၼ်ႈၼႃးၶႃး ၸိူဝ်းၼႆႉ ဢဵၼ်ႁႅင်းၶဝ် တေမီးၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇ။ ဝၢႆး ၶဝ်သုမ်းသိုၵ်းယဝ်ႉ ၶဝ်ထွႆမႃးတၢင်းၾၢႆႇတူၵ်းတၢင်းၼႆႉ။ ၼႂ်းဝၼ်းသွင်ဝၼ်းၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵေႃႈ ၶၢမ်ႈတၢင်းလူင် မႃးတူင်ႉၼိုင်တၢင်းၾၢႆႇတူၵ်းဝဵင်းဝႆႉယဝ်ႉ ၶႃႈ”- ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်း ၼွင်ၶဵဝ် သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 5-22/4/2023 ၼၼ်ႉမႃး သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းတင်း သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA, ၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း PDF ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်မႃး ႁၢဝ်ႈႁႅင်း တၢင်းၸဵင်ႇႁွင်ႇဝၼ်းတူၵ်း ဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ်ၼႆႉသေ ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လူႉတၢႆ ဢမ်ႇယွမ်း 100 ၼႂ်းၼၼ်ႉ တေပႃးၸၼ်ႉၸဝ်ႈႁၢၼ်၊ ၸဝ်ႈသိုၵ်းလႄႈ ၽူႈၵွၼ်းတပ်ႉ ၸိူဝ်းၼႆႉထႅင်ႈ။ တၢင်းၾၢႆႇ PDF ၼၼ်ႉသမ်ႉ လူႉတၢႆ ဢမ်ႇယွမ်း 25 ၵေႃႉၼႆႉ ၽူႈတူင်ႉၼိုင် ၵၢၼ်သိုၵ်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ တၢင်းပွတ်းၼွင်ၶဵဝ်လၢတ်ႈ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း