Saturday, June 15, 2024

ၵူၼ်းမိူင်းၼွင်ၶဵဝ် 5 ၵေႃႉ ၽႃႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်းၾင်လိၼ်

Must read

ၵူၼ်းၼွင်ၶဵဝ် 5 ၵေႃႉ ဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇတူၺ်းသူၼ်ဢွႆႈ ၽႃႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်း တႅၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ လႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း 2 ၵေႃႉ။

ပၢႆႉဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ်
Photo by – ၵူၼ်းမိူင်းၼွင်ၶဵဝ်/ ပၢႆႉၶဝ်ႈဢွၵ်ႇဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ်

ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 29/4/2023 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 11 မူင်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁူဝ်ၶၢႆး 5 ၵေႃႉ ၼႂ်းဢိူင်ႇၵုင်းၵျီး ၸႄႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၵႂႃႇၽႃႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်းၾင်လိၼ် တီႈလွႆပႃႇပဝ်း ၾၢႆႇဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈႁူဝ်ၶၢႆး ၼႂ်းၼၼ်ႉ တႃႇ 2 ၵေႃႉ လႆႈတိူဝ်ႉမၢတ်ႇၸဵပ်းႁႅင်း တီႈၶႃ ။

- Subscription -

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ဢွင်ႈတီႈ ၶဝ်ၵႂႃႇၽႃႇၺႃးၼၼ်ႉ ပဵၼ်ဢွင်ႈတီႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း PDF, TNLA ၶဝ်ယၢမ်ႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်မႃး။ ၼႂ်းၶဝ် 5 ၵေႃႉၼၼ်ႉ တႃႇ 2 ၵေႃႉ လႆႈတိူဝ်ႉမၢတ်ႇၸဵပ်းႁႅင်းတီႈၶႃ။ ထႅင်ႈ 2 ၵေႃႉတႄႉ တိူဝ်ႉၺႃးဢိတ်းဢွတ်းလႄႈ တႃႇထႅင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈသမ်ႉ ဢမ်ႇတၼ်းၺႃးၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇသင်။ ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းမၢတ်ႇ ၸဵပ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ လႆႈသူင်ႇယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉ တီႈႁူင်းယႃၼွင်ၶဵဝ်ဝႆႉယဝ်ႉ”- ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းမိူင်း 5 ၵေႃႉ ဢၼ်ၽႃႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်းၾင်လိၼ်ၼၼ်ႉ လုင်းသူႉ ဢႃယု 43 ပီ တိူဝ်ႉမၢတ်ႇၸဵပ်းႁႅင်း၊ ၸၢႆးၵျႃႇထုၼ်း ဢႃ ယု 47 ပီ တိူဝ်ႉမၢတ်ႇၸဵပ်းႁႅင်း၊ ၸၢႆးပႃႉၸိင်ႇ ဢႃယု 26 ပီ မၢတ်ႇၸဵပ်းဢိတ်းဢွတ်း၊ ၸၢႆးသၢင်ႇဝိုၼ်း ဢႃယု 25 ပီ မၢတ်ႇ ၸဵပ်းဢိတ်းဢွတ်းလႄႈ ၸၢႆးသၢင်ႇၵျွင်း ဢႃယု 24 ပီ ဢမ်ႇတၼ်းတိူဝ်ႉမၢတ်ႇၸဵပ်း ၼႆယဝ်ႉ။

မၢၵ်ႇၾင်လိၼ်ၼၼ်ႉပဵၼ်ၶွင်ၽႂ်ၸုမ်းလႂ်တႄႉဢမ်ႇၸၢင်ႈယိုၼ်ယၼ်တႅတ်ႈတေႃး။ ယူႇတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ ၵပ်းၾူၼ်းႁႃၸူးၸုမ်းလႂ်ၵေႃႈဢမ်ႇလႆႈ။

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈတႄႉလၢတ်ႈဝႃႈ လႅပ်ႈပဵၼ်မၢၵ်ႇမႅင်းၾင်လိၼ် ၶွင်ၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း PDF လႄႈ သိုၵ်းတ ဢၢင်း TNLA ႁၢင်ႈၵၢင်ဝႆႉ ဝႃႈၼႆ။

တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 5-22/4/2023 မႃးၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ဢဵၼ်ႁႅင်း ဢမ်ႇယွမ်း 1,000 တင်း သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA, ၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း PDF ဢဵၼ်ႁႅင်း 600 ပၢႆ သွင်ၾၢႆႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်မႃးႁၢဝ်ႈႁႅင်း တၢင်းၸဵင်ႇႁွင်ႇဝၼ်း တူၵ်း ဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ်။ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ လွင်ႈပၢင်တိုၵ်းၼႆႉသေ တုမ်ႉယွၼ်ႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လႆႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်း 1,568 ၵေႃႉ၊ ႁိူၼ်းၵူၼ်း ဝၢၼ်ႈလူႉၵွႆ 24 လင်၊ သူၼ်ဢွႆႈ ထုၵ်ႇၾႆးမႆႈ 460 ဢေႊ ၶိူဝ်ႊ၊ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၺႃးၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇ လူႉတၢႆၸွမ်း 3 ၵေႃႉလႄႈ မၢတ်ႇ ၸဵပ်း 4 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း