Thursday, June 20, 2024

ႁိူၼ်းၵူၼ်းသီႇပေႃႉ ဢၼ်ၺႃးလူမ်းလႅင်ႉၽတ်ႉ လူႉၵွႆၼၼ်ႉ ပႆႇလႆႈလွင်ႈၵမ်ႉထႅမ်တဵမ်ထူၼ်ႈ

Must read

ၵူၼ်းမိူင်းတီႈဝၢၼ်ႈၵုင်းသႃႇ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉၸိူဝ်းၺႃးလူမ်းပတ်ႉလင်ႁိူၼ်းလူႉၵွႆ တိုၵ်ႉယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ တႃႇယူႇသဝ်း လႄႈလွင်ႈၵိၼ်ယႅမ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 27/4/2023 ၼၼ်ႉ ၾူၼ်လူင်ႁႃႇယႂ်ႇ လိူဝ်ႁႅင်း ႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်းလႄႈဝတ်ႉဝႃးၽႃသိူဝ်ႇ တီႈဝၢၼ်ႈၵုင်းသႃႇ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉလူႉၵွႆ ဢမ်ႇယွမ်း 50 လင်သေ ထိုင်မိူဝ်ႈလဵဝ် ပႆႇလႆႈတၢင်းၵမ်ႉထႅမ်ၵုမ်ႇထူၼ်ႈ တိုၵ်ႉလႆႈမႆႈၸႂ် တႃႇယူႇသဝ်းလႄႈလွင်ႈၵိၼ်ယႅမ်ႉ။

- Subscription -

ၼၢင်းသႃႇ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵုင်းသႃႇလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ ၸႂ်ႈယဝ်ႉၶႃႈ မိူဝ်ႈလဵဝ်ၸုမ်းၶႃပႄလႅင်(ကြက်ခြေနီ)ၶဝ် မႃးၸွႆႈၵႂႃႇယူႇမွၵ်ႈ ၼိုင်ႈႁိူၼ်းလႂ် 4 မိုၼ်ႇငိုၼ်းမၢၼ်ႈဢေႃႈ။ၵူၺ်းၵႃႈ ၶဝ်မႃး ၸွႆႈႁိူၼ်းၵူၼ်း ၸိူဝ်းဢၼ် လူႉၵွႆၼမ်သေ ပိူၼ်ႈႁဵတ်းၼႆၵွႆးဢေႃႈ။ဢၼ်ၶဝ်ၸွႆႈၼႆႉ မီးမွၵ်ႈ 21 လင်ၼႆႉၵွႆးဢေႃႈ။တီႈၵျွင်းမုၼ်ႈၸဝ်ႈၼၼ်ႉတႄႉ လႆႈယူႇ 5 မိုၼ်ႇဢေႃႈ။ၶဝ်မႃး ၸွႆႈမွၵ်ႈၼၼ်ႉၵေႃႈ ႁႂ်ႈမၼ်းၵုမ်ႇထူၼ်ႈတႄႉ ဢမ်ႇၵုမ်ႇထူၼ်ႈၶႃႈ ၵွပ်ႈဝႃႈတႃႇယူႇ တႃႇၵိၼ်မၼ်း လူဝ်ႇယူႇ လၢႆမဵဝ်းဢေႃႈ” – ဝႃႈၼႆ။

Photo : ႁၢင်ႈလင်ႁိူၼ်းၺႃးလူမ်းၽတ်ႉလူႉၵွႆတီႈဝၢၼ်ႈၵုင်းသႃႇၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ

ၶၢဝ်းယၢမ်းၼႆႉ ၾူၼ်တူၵ်းလူမ်းၽတ်ႉမႃး ၶိူဝ်းယႂ်းလႄႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵုင်းသႃႇ ၸိူဝ်းၺႃးၽေးလူမ်းၽတ်ႉႁိူၼ်းယေး လူႉၵွႆဝႆႉ ထိုင်မိူဝ်ႈလဵဝ် ပႆႇၸၢင်ႈမႄးၵုမ်းလုမ်းလႃးၶိုၼ်းလီလီသေ လွင်ႈၵမ်ႉထႅမ်ၵေႃႈ ပႆႇမီးလွင်ႈၵုမ်ႇထူၼ်ႈၼႆယဝ်ႉ။

ၼၢင်းသႃႇ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵုင်းသႃႇလၢတ်ႈဝႃႈ – “ ဝၢႆးႁိူၼ်းၺႃး လူမ်းၽတ်ႉၵွႆယဝ်ႉၼၼ်ႉသမ်ႉ ၾူၼ်လူင်လူမ်းလူင်မႃး ထပ်းၵၼ်ထႅင်ႈပဵၼ်လၢႆဝၼ်းဢေႃႈ။ယွၼ်ႉၼၼ် မၢင်ႁိူၼ်း ၶူဝ်းႁိူၼ်းယေး ၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ပွႆႇၺႃးၾူၼ်ဝႆႉ ယူႇႁဵတ်း ၼၼ် ယဝ်ႉဢေႃႈ။မၼ်းဢမ်ႇမီးႁူမ်ႈလီလီလူး။တေဝႃႈ ၶၢႆႉၼႆၵေႃႈ ၾူၼ်သမ်ႉမႃးထပ်းၵၼ်ယူႇ ႁဵတ်းၼၼ်ၶႃႈၼႃႇ။လွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇမီးလၢႆလွင်ႈယူႇဢေႃႈ  ၵၢၼ်ငၢၼ်းၵေႃႈ ၶဝ် ဢမ်ႇမီးတႃႇႁဵတ်းလီလီ ” -ဝႃႈၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢၼ်ၺႃးလူမ်းပတ်ႉႁိူၼ်းလူႉၵွႆၸိူဝ်းၼၼ်ႉ လႆႈၵႂႃႇပိုင်ႈႁူမ်ႈ ယူႇသဝ်းဝႆႉၸွမ်း ဝတ်ႉဝႃးၽႃသိူဝ်ႇသေ ၵမ်ႈၽွင်ႈ ယူႇဝႆ့ၸွမ်း ႁိူၼ်းယေးပီႈၼွင့်။

ဝၢၼ်ႈၵုင်းသႃႇၼႆႉ ယၢၼ်ၵႆၵၼ်တင်း ဝဵင်းသီႇပေႃႉ (10)လၵ်း မီးၼႂ်းၵႄႈသဵၼ်ႈတၢင်း ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ- ဝဵင်းသီႇပေႃႉ မီးလင်ႁိူၼ်း 1000 ပၢႆလႄႈ မီးလၢႆၸၢဝ်းၶိူဝ်း ယူႇႁူမ်ႈၵၼ်ဝႆ့။ ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈပီ 2020 ၼၼ်ႉၵေႃႈ  ယွၼ်ႉၾူၼ်လူင်လူမ်းလူင်သေ ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပၢၵ်ႇပၢႆ လႆႈလူႉၵွႆ ၵူၼ်ႇပင်းမႃးယဝ်ႉၵမ်းၼိုင်ႈ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း