Thursday, July 18, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ

ဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ တေၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၵုမ်လူင် မူႇလမိၼ်းၵုၼ်း ပွၵ်ႈၵမ်း 58

ပၢင်ၵုမ်လူင် ၺီႇလႃႇၶၢမ်ႇ သင်ၶၸဝ်ႈ ပွၵ်ႈၵမ်း 58 ၼႆႉ တေၸတ်းႁဵတ်း တီႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 5 ဝၼ်း။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 8-12/3/2024 ၶၢဝ်းတၢင်း 5 ဝၼ်း ယူႇတီႈ သင်ၶၸဝ်ႈ - တၵ်ႉၵႃႇ ၵူၼ်းမိူင်း ပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ တေဢွၼ်ႁူဝ်ၼမ်းၼႃးသေ...

ဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ တေပိုတ်ႇပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆး ၶၢဝ်းမႆႈ ၼႂ်းႁၢင်လိူၼ်ၼႆႉ

တွၼ်ႈတႃႇ လိၵ်ႈလၢႆးတႆး ပေႃးတေႁိူဝ်ႈႁိူင်း ၶိုၼ်ႈယႂ်ႇၼၼ်ႉ ယူႇတီႈ ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ် ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး ဝဵင်း မိူင်းပၼ်ႇ လႆႈၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၵုမ်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်သေ တေပိုတ်ႇပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆး ၶၢဝ်းမႆႈၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 1/3/2024  ယူႇတီႈ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈ ၾိင်ႈငႄႈတႆး၊ ၽူႈၵွၼ်းပွၵ်ႉလႄႈ ဢိူင်ႇ ႁူမ်ႈၵၼ် ၸတ်း ႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် တီႈႁူင်းႁေႃ...

ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် RCSS ႁူပ်ႉထူပ်းၵူၼ်းမိူင်းပၼ်ႇ ပွၵ်ႈႁႅၵ်ႈ

ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း RCSS လူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ႁူပ်ႉထူပ်းတွင်ႈထၢမ်သဵင်ၵၢင်ၸႂ် ၵူၼ်းမိူင်း တီႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ ပွၵ်ႈ ႁႅၵ်ႈ မီးၽူႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈ မွၵ်ႈ 700 ၵေႃႉ။ ဝၼ်းတီႈ 14/2/2024 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 10 မူင်းထိုင် ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 2 မူင်း ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် ၶွင်ႇသီႇ...

မႄႈၶူးမူး (မေႃသွၼ်ႁူၺ်ႈၸွႆး) တေပူၼ်ႉၶၢပ်ႈတူဝ် မိူဝ်ႈၽုၵ်ႈ

ဝၼ်းတီႈ 6/2/2024 (လိူၼ်ၵမ်လွင်ႈ 12 ၶမ်ႈ) ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း ယူႇတီႈ လုၵ်ႈလၢၼ် ပီႈၼွင်ႉၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းသေ တေပူၼ်ႉၶၢပ်ႈတူဝ် မႄႈထဝ်ႈဢူင်းၺုၼ်ႉ ၵေႃႉပဵၼ်မႄႈၶူးမူး (မေႃသွၼ်ႁူၺ်ႈၸွႆး) တီႈပႃႇႁဵဝ်ႈ ဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ ၸႄႈတွၼ်ႈလၢင်းၶိူဝ်း ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “မိူဝ်ႈၽုၵ်ႈ ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း တေပူၼ်ႉၶၢပ်ႈတူဝ်...

မႄႈၶူးမူး (မေႃသွၼ်ႁူၺ်ႈၸွႆး) လူႉသဵင်ႈ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 4/2/2024 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 4 မူင်း မႄႈထဝ်ႈဢူင်းၺုၼ်ႉ ၵေႃႉပဵၼ်မႄႈၶူးမူး မေႃသွၼ်ႁူၺ်ႈၸွႆး (ႁိုဝ်) ၸဝ်ႈပၢႆးမွၼ်းတႆး ၵိုၵ်းပိုၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ လူႉသဵင်ႈၵႂႃႇ တီႈႁိူၼ်း ပွၵ်ႉတူၵ်း ဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ ၸႄႈတွၼ်ႈလၢင်းၶိူဝ်း ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း လူၺ်ႈတၢင်းပဵၼ်ၵူၼ်းထဝ်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -...

ၵူၼ်းမိူင်းပၼ်ႇ လွင်းသုမ်းၵဵမ်းမၢၵ်ႇၼင် တင်းဢွၼ်ႊလၢႆႊၼမ်

ၵူၼ်းမိူင်းပၼ်ႇ ဢွၼ်ၵၼ်လွင်းၵဵမ်းမၢၵ်ႇၼင် တင်းဢွၼ်ႊလၢႆႊၼမ် မၢင်ၸိူဝ်းသုမ်း ထိုင်တီႈၶၢႆၶမ်း ၶၢႆၶူဝ်းသူၼ် တႅၼ်းၵေႃႈမီး။ တႄႇဢဝ် ၵၢင်လိူၼ်ဢွၵ်ႊထိူဝ်ႊပိူဝ်ႊ 2023 ၼႆႉမႃး ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ ၸႄႈတွၼ်ႈလၢင်းၶိူဝ်း ၸိူဝ်းလွင်းသုမ်းၵေႃႈမီးၼမ် ၸိူဝ်းလွင်းပေႉ လႆႈၼမ်ႉတွၼ်းလၢႆတူပ်ႉၼႅပ်ႇသေတႃႉ ဢမ်ႇၸၢင်ႈထွၼ်ငိုၼ်းၼမ်ႉတွၼ်း ၼႂ်း Website/ Application ဢၼ်မီးၸိုဝ်ႈဝႃႈ...

ၸဝ်ႈသၢင်ႇဢွၼ်ႇ မိူင်းပၼ်ႇ ဢၼ်ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ တၵ်ႉၼၢႆ ပဵၼ်ၽူႈမျၢတ်ႈၵူၼ်းလီၼၼ်ႉ တေၶဝ်ႈဝႃႇသႃ 3 လိူၼ်

ၸဝ်ႈသၢင်ႇဢွၼ်ႇ ထမ်ႇမိၵ မိူင်းပၼ်ႇ ဢၼ်ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ တၵ်ႉၼၢႆ မီးၾၢင်ႇႁၢင်ႈ ၽူႈမျၢတ်ႈၵူၼ်းလီၼၼ်ႉ ပီၼႆႉ တေၾိုၵ်းၵမ်သိလ် ၼႂ်းဝႃႇသႃ 3 လိူၼ်။ ပေႃးထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 3/8/2023 ၸဝ်ႈသၢင်ႇဢွၼ်ႇထမ်ႇမိၵ တေၶဝ်ႈၾိုၵ်းတိုဝ်းၵမ်သိလ် ဢဝ်ဝႃႇသႃ ၸွမ်းၸဝ်ႈၶူး ဢႃႇၸိင်ႇၼ ၸဝ်ႈမိူင်းမိတ်ႈ (ၽူႈၼႄတြႃး) တီႈမႆႉၼိဝ်ႉၵျွင်းၵမ်ႇမထၢၼ်း ဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ ၸႄႈတွၼ်ႈလၢင်းၶိူဝ်း...

ၽွင်းပွႆးၶၢႆၶူဝ်းၵုၼ်ႇ တီႈမိူင်းပၼ်ႇ – လၢင်းၶိူဝ်း ၽူႈလၵ်ႉၸၵ်ႉၶုတ်ႈ လိူင်ႇၼမ်

ၽွင်းၶၢဝ်းပွႆးၶၢႆၶူဝ်းၵုၼ်ႇ တီႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ - လၢင်းၶိူဝ်း ၼႂ်းလိူၼ်ၵျူႊလၢႆႊၼႆႉ မီးၽူႈလၵ်ႉၸၵ်ႉၶုတ်ႈ လိူင်ႇၼမ်ႁႅင်း ႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဢၼ်ထုၵ်ႇၵူၼ်းလၵ်ႉၶိုၼ်ႈႁိူၼ်း ဢမ်ႇယွမ်း 6 လင်ယဝ်ႉ။ ႁၢင်လိူၼ်ၵျုႊလၢႆႊ 2023 ၼႆႉ ႁၢၼ်ႉမႄးၶမ်း(ၸၢင်ႈၶမ်း) တင်း ႁၢၼ်ႉၵႅတ်းၶူၼ်ႁူဝ် ဢၼ်ပိုတ်ႇၵိုၵ်းၵၼ်ဝႆႉ တီႈႁိမ်းဝတ်ႉ/ ၵျွင်းတေႃႇ ဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇၽူႈလၵ်ႉယႃႉႁၢၼ်ႉ...

ပၢင်တွပ်ႇလိၵ်ႈတႆး တီႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ ပီၼႆႉ လုၵ်ႈႁဵၼ်း ၶဝ်ႈတွပ်ႇ 300 ပၢႆ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 23/5/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 8 မူင်း ထိုင် 12 မူင်းၵၢင်ဝၼ်း ယူႇတီႈ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈ ၾိင်ႈငႄႈတႆး ဢွၼ်ႁူဝ် ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်တွပ်ႇလိၵ်ႈတႆး ၶၢဝ်းမႆႈ တီႈႁူင်းႁဵၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ပွၵ်ႉတူၵ်း ၼႂ်းဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ ၸႄႈတွၼ်ႈလၢင်းၶိူဝ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း မီးလုၵ်ႈႁဵၼ်းၶဝ်ႈတွပ်ႇလိၵ်ႈ 313 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း...

ပွႆးသၢင်ႇလွင်း ဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ ၸတ်းပႃးပၢင်တေႃႇလွင်း ရူတ်ႉၶိူင်ႈၵူၼ်းမိူင်းႁၢႆ ဢမ်ႇယွမ်း 6 လမ်း

ပွႆးသၢင်ႇလွင်း တီႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ ပီၼႆႉ ၸတ်းႁဵတ်းပႃးပၢင်တေႃႇလွင်း ၵိုၵ်းၸွမ်းလႄႈ ရူတ်ႉၶိူင်ႈၵူၼ်းမိူင်းႁၢႆ ဢမ်ႇယွမ်း 6 လမ်းယဝ်ႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ ဢုၼ်ႇၸႂ် ယိုင်ႈၶႅၼ်းႁဵတ်းႁႂ်ႈတၢင်းယၢမ်ႈ/ ဢၵျၢင်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းလူႉၼမ်ထႅင်ႈ။   တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 24/3/2023 ၼၼ်ႉမႃး တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ပွႆးသၢင်ႇလွင်း ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းတီႈဝတ်ႉမူၺ်ႇတေႃႇ ဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ ၸႄႈ...

မိူင်းပၼ်ႇ ဝဵင်းၵိုၵ်းပိုၼ်း ၶၼ်ၽၵ်းမီႇလီၶိုၼ်း ၼႂ်းႁွပ်ႈ 6 ပီ

သင်ဝႃႈ ပိုတ်ႇၵႂၢမ်းတၵ်ႉၵၼ် လွင်ႈၸိုဝ်ႈဝဵင်းမႃးမွၵ်ႈသွင်သၢမ်ၶေႃႈၼႆၸိုင် ၸွင်ႇတေမီးၽႂ် တွပ်ႇလၢတ်ႈၵၼ်မႃး ယူႇႁိုဝ် ၼေႃ! - မိူၼ်ၼင်ႇ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵႆႉတၵ်ႉၵၼ်ဝႃႈ မိူင်းဢမ်ႇၼိမ်ၼႆႉ ပဵၼ်မိူင်းလႂ်ဢေႉ? မိူင်းငႃးသႆး ၶဝ်ႈငၢႆႈဢွၵ်ႇ ယၢပ်ႇလူး ပဵၼ်မိူင်းလႂ်ဢေႉ? မိူင်းဢမ်ႇၵိၼ်ၵေႃႈ မဝ်းလူး ပဵၼ်မိူင်းလႂ်? ၼႆၸိူဝ်းၼႆႉ မၢင်ၵေႃႉ ၸိူဝ်းတေႁူႉသေ တွပ်ႇလၢတ်ႈမႃးၵေႃႈ...

ၽၵ်းမီႇၽိူၵ်ႇၵူၼ်းမိူင်းပၼ်ႇႁၢႆ ၽွင်းပၢင်လွင်းၵိုၼ်း ၶွၼ်ႈ

ပၢင်တေႃႇလွင်းၵိုၼ်းၶွၼ်ႈတီႈဝၢၼ်ႈလွႆၼွႆႉ ၾၢႆႇတူၵ်းဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ ၶၢဝ်းတၢင်း 5 ဝၼ်း ၽၵ်းမီႇၽိူၵ်ႇၵူၼ်းမိူင်းႁၢႆ သုမ်းငိုၼ်းမွၵ်ႈ 2 သႅၼ်ပျႃး။ ပူၼ်ႉမႃး ဝၼ်းတီႈ 3/3/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း ၽွင်းၶၢဝ်းပၢင်တေႃႇလွင်းၵိုၼ်းၶွၼ်ႈဢူၼ်ၼၼ်းတီႈၵွင်းမူးလွႆၼွႆႉ (မႁႃႇတေႇၸႃႇ တိပတိ) ဢၼ်မီး တၢင်းၾၢႆႇတူၵ်းဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ ၽၵ်းမီႇၽိူၵ်ႇၸဝ်ႈသူၼ် 2 ၸဝ်ႈ...

ပၢင်တေႃႇလွင်း တီႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ ၵိုၼ်းၶွၼ်ႈ

ပၢင်တေႃႇလွင်း တီႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ ပိုတ်ႇမႃးလႆႈ 2 ဝၼ်းယဝ်ႉ ၵူၼ်းၵႂႃႇတေႃႇလွင်ႈ ၵိုၼ်းၶွၼ်ႈၵူႈၶမ်ႈ ၸဝ်ႈသူၼ်မႆႈၸႂ် ၵူဝ် ၽၵ်းမီႇၽိူၵ်ႇႁၢႆ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 1/3/2023 မႃး ယူႇတီႈ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ပၼ်ၶႂၢင်ႉ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်တေႃႇလွင်း ၵိုၵ်းပွႆး လိူၼ်သီႇမူၼ်း တီႈၵွင်းမူးလွႆၼွႆႉ (မႁႃႇတေႇၸႃႇ တိပတိ) တၢင်းၾၢႆႇတူၵ်းဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ...

ဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ ႁၢင်ႈႁႅၼ်းတေၸတ်းပၢင်တေႃႇလွင်း ၶိုၵ်ႉယႂ်ႇ

တႄႇဢဝ် မိူဝ်းၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 1-5/3/2023 (လိူၼ်သီႇမႂ်ႇ 11 ၶမ်ႈထိုင် လိူၼ်သီႇမူၼ်း 15 ၶမ်ႈ) တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 5 ဝၼ်း တီႈ ၵွင်းမူးလွႆၼွႆႉ (မႁႃႇတေႇၸႃႇ တိပတိ) တၢင်းၾၢႆႇတူၵ်းဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ ၸႄႈတွၼ်ႈလၢင်းၶိူဝ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်း ၸၢၼ်း တေၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်တေႃႇလွင်းၶိုၵ်ႉယႂ်ႇ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈမႆႈၸႂ်...

ပွႆးဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး တီႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ ၸတ်းႁဵတ်းပႃး ပၢင်တွၼ်ႈသူးလုၵ်ႈႁဵၼ်း

ပွႆးဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး ပီၼႆႉ တီႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ ၸတ်းႁဵတ်းပႃး ပၢင်မွပ်ႈသူးရၢင်းဝလ်း ယုၵ်ႉယွင်ႈၼမ်ႉၸႂ် ပၼ်လုၵ်ႈ ႁဵၼ်း ၸိူဝ်းႁဵၼ်းလိၵ်ႈၸၼ်ႉၸွမ်သေလႆႈႁပ်ႉၸုမ်ႈၶူး ၼႂ်းပီ 2022 တင်းမူတ်း 14 ၵေႃႉ။ ဝၼ်းတီႈ 7/2/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ယူႇတီႈ ၵေႃႇမတီႇ ပွင်ပဵၼ်ပၢင်ပွႆး ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈ ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး ၶွပ်ႈ တဵမ် 76...

Latest news

- Advertisement -spot_img