Friday, March 31, 2023
- Advertisement -spot_img

TAG

ဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ

ပွႆးသၢင်ႇလွင်း ဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ ၸတ်းပႃးပၢင်တေႃႇလွင်း ရူတ်ႉၶိူင်ႈၵူၼ်းမိူင်းႁၢႆ ဢမ်ႇယွမ်း 6 လမ်း

ပွႆးသၢင်ႇလွင်း တီႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ ပီၼႆႉ ၸတ်းႁဵတ်းပႃးပၢင်တေႃႇလွင်း ၵိုၵ်းၸွမ်းလႄႈ ရူတ်ႉၶိူင်ႈၵူၼ်းမိူင်းႁၢႆ ဢမ်ႇယွမ်း 6 လမ်းယဝ်ႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ ဢုၼ်ႇၸႂ် ယိုင်ႈၶႅၼ်းႁဵတ်းႁႂ်ႈတၢင်းယၢမ်ႈ/ ဢၵျၢင်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းလူႉၼမ်ထႅင်ႈ။   တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 24/3/2023 ၼၼ်ႉမႃး တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ပွႆးသၢင်ႇလွင်း ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းတီႈဝတ်ႉမူၺ်ႇတေႃႇ ဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ ၸႄႈ...

မိူင်းပၼ်ႇ ဝဵင်းၵိုၵ်းပိုၼ်း ၶၼ်ၽၵ်းမီႇလီၶိုၼ်း ၼႂ်းႁွပ်ႈ 6 ပီ

သင်ဝႃႈ ပိုတ်ႇၵႂၢမ်းတၵ်ႉၵၼ် လွင်ႈၸိုဝ်ႈဝဵင်းမႃးမွၵ်ႈသွင်သၢမ်ၶေႃႈၼႆၸိုင် ၸွင်ႇတေမီးၽႂ် တွပ်ႇလၢတ်ႈၵၼ်မႃး ယူႇႁိုဝ် ၼေႃ! - မိူၼ်ၼင်ႇ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵႆႉတၵ်ႉၵၼ်ဝႃႈ မိူင်းဢမ်ႇၼိမ်ၼႆႉ ပဵၼ်မိူင်းလႂ်ဢေႉ? မိူင်းငႃးသႆး ၶဝ်ႈငၢႆႈဢွၵ်ႇ ယၢပ်ႇလူး ပဵၼ်မိူင်းလႂ်ဢေႉ? မိူင်းဢမ်ႇၵိၼ်ၵေႃႈ မဝ်းလူး ပဵၼ်မိူင်းလႂ်? ၼႆၸိူဝ်းၼႆႉ မၢင်ၵေႃႉ ၸိူဝ်းတေႁူႉသေ တွပ်ႇလၢတ်ႈမႃးၵေႃႈ...

ၽၵ်းမီႇၽိူၵ်ႇၵူၼ်းမိူင်းပၼ်ႇႁၢႆ ၽွင်းပၢင်လွင်းၵိုၼ်း ၶွၼ်ႈ

ပၢင်တေႃႇလွင်းၵိုၼ်းၶွၼ်ႈတီႈဝၢၼ်ႈလွႆၼွႆႉ ၾၢႆႇတူၵ်းဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ ၶၢဝ်းတၢင်း 5 ဝၼ်း ၽၵ်းမီႇၽိူၵ်ႇၵူၼ်းမိူင်းႁၢႆ သုမ်းငိုၼ်းမွၵ်ႈ 2 သႅၼ်ပျႃး။ ပူၼ်ႉမႃး ဝၼ်းတီႈ 3/3/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း ၽွင်းၶၢဝ်းပၢင်တေႃႇလွင်းၵိုၼ်းၶွၼ်ႈဢူၼ်ၼၼ်းတီႈၵွင်းမူးလွႆၼွႆႉ (မႁႃႇတေႇၸႃႇ တိပတိ) ဢၼ်မီး တၢင်းၾၢႆႇတူၵ်းဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ ၽၵ်းမီႇၽိူၵ်ႇၸဝ်ႈသူၼ် 2 ၸဝ်ႈ...

ပၢင်တေႃႇလွင်း တီႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ ၵိုၼ်းၶွၼ်ႈ

ပၢင်တေႃႇလွင်း တီႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ ပိုတ်ႇမႃးလႆႈ 2 ဝၼ်းယဝ်ႉ ၵူၼ်းၵႂႃႇတေႃႇလွင်ႈ ၵိုၼ်းၶွၼ်ႈၵူႈၶမ်ႈ ၸဝ်ႈသူၼ်မႆႈၸႂ် ၵူဝ် ၽၵ်းမီႇၽိူၵ်ႇႁၢႆ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 1/3/2023 မႃး ယူႇတီႈ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ပၼ်ၶႂၢင်ႉ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်တေႃႇလွင်း ၵိုၵ်းပွႆး လိူၼ်သီႇမူၼ်း တီႈၵွင်းမူးလွႆၼွႆႉ (မႁႃႇတေႇၸႃႇ တိပတိ) တၢင်းၾၢႆႇတူၵ်းဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ...

ဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ ႁၢင်ႈႁႅၼ်းတေၸတ်းပၢင်တေႃႇလွင်း ၶိုၵ်ႉယႂ်ႇ

တႄႇဢဝ် မိူဝ်းၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 1-5/3/2023 (လိူၼ်သီႇမႂ်ႇ 11 ၶမ်ႈထိုင် လိူၼ်သီႇမူၼ်း 15 ၶမ်ႈ) တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 5 ဝၼ်း တီႈ ၵွင်းမူးလွႆၼွႆႉ (မႁႃႇတေႇၸႃႇ တိပတိ) တၢင်းၾၢႆႇတူၵ်းဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ ၸႄႈတွၼ်ႈလၢင်းၶိူဝ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်း ၸၢၼ်း တေၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်တေႃႇလွင်းၶိုၵ်ႉယႂ်ႇ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈမႆႈၸႂ်...

ပွႆးဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး တီႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ ၸတ်းႁဵတ်းပႃး ပၢင်တွၼ်ႈသူးလုၵ်ႈႁဵၼ်း

ပွႆးဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး ပီၼႆႉ တီႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ ၸတ်းႁဵတ်းပႃး ပၢင်မွပ်ႈသူးရၢင်းဝလ်း ယုၵ်ႉယွင်ႈၼမ်ႉၸႂ် ပၼ်လုၵ်ႈ ႁဵၼ်း ၸိူဝ်းႁဵၼ်းလိၵ်ႈၸၼ်ႉၸွမ်သေလႆႈႁပ်ႉၸုမ်ႈၶူး ၼႂ်းပီ 2022 တင်းမူတ်း 14 ၵေႃႉ။ ဝၼ်းတီႈ 7/2/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ယူႇတီႈ ၵေႃႇမတီႇ ပွင်ပဵၼ်ပၢင်ပွႆး ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈ ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး ၶွပ်ႈ တဵမ် 76...

ၸၢဝ်းလီႇသူႇ 70 ပၢႆ မႃးၵၼ်ႇတေႃး ၽူႈယႂ်ႇ ၼႂ်းတိုဝ်ႉတၢင်းဝၼ်းပီမႂ်ႇ တီႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ

ပီႈၼွင်ႉၸၢဝ်းလီႇသူႇ ဢွၼ်ၵၼ်မႃးၵၼ်ႇတေႃး တွၼ်ႈၶူဝ်းၾၢၵ်ႇ တီႈၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ၼႂ်းတိုဝ်ႉတၢင်းၽွင်းပီမႂ်ႇ တီႈဝဵင်းမိူင်း ပၼ်ႇ ၸွမ်းၼင်ႇၾိင်ႈႁိၵ်ႈႁွႆးမီး ၶွပ်ႈၶူပ်ႇပီလႂ်ၼိုင်ႈပွၵ်ႈ။ တႄႇဢဝ်ႁၢင်လိူၼ်ၵျႅၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊ 2023 ၼႆႉမႃး ပီႈၼွင်ႉလီႇသူႇ ဢၼ်ယူႇသဝ်းၵိၼ်သၢင်ႈဝႆႉ တၢင်းပွတ်းဢွၵ်ႇဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ ဢွၼ်ၵၼ်မႃးၵၼ်ႇတေႃး ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် မိူၼ်ၼင်ႇ ၸဝ်ႈသြႃႇလူင်၊ ၽူႈၵွၼ်းပွၵ်ႉ၊ ၽူႈၵွၼ်းၸႄႈဝဵင်း၊ ၸုမ်းပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်း၊ တပ်ႉၸၵၶ 17 လႄႈ...

RCSS ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇတေၸတ်းပွႆးဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ တီႈငဝ်ႈငုၼ်းလွႆတႆးလႅင်း

ပွႆးဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး 76 ပီ ပီၼႆႉ RCSS ၶိုင်ပွင်ႁၢင်ႈႁႅၼ်းတေၸတ်းယႂ်ႇလူင် တီႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ ၼႆသေတႃႉ ဝၼ်းတီႈ 20/01/2023 ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၶိုၼ်းပိုၼ်ၽၢဝ်ႇလႅၵ်ႈလၢႆႈၽႅၼ်ၵၢၼ်ဝႃႈ RCSS တေဢမ်ႇ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈတူင်ႉၼိုင်ၸွမ်း ပၢင်ပွႆး ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး တီႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇသေ တေၵႂႃႇၸတ်းတီႈလွႆတႆးလႅင်း မိူၼ်ၵူႈပီၵူၺ်း ဝႃႈၼႆ။ ပေႃးထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ...

ၽူႈပွင်ၵၢၼ်ငဝ်ႈငုၼ်း ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD ႁူပ်ႉထူပ်းၵူၼ်းမိူင်း ဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ

ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈလႄႈ ၽူႈၼမ်းၼႂ်း ၽူႈပွင်ၵၢၼ် ငဝ်ႈငုၼ်းဢိၵ်ႇၽွင်းတႅၼ်း ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD ႁူပ်ႉထူပ်း ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းလၢႆလၢႆၸေႈဝဵင်းၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။ ဝၼ်းတီႈ4 /7/2019 ပိုတ်ႇပၢႆႉပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် တီႈဝၢၼ်ႈ ၼမ်ႉတိုင်းလႄႈ   ဝၢၼ်ႈသူပ်းႁူၺ်ႈ ၸေႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ။ မီးပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈမႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ပၼ်ႁႅင်း။ ဝၼ်းတီႈ 5/6/2019 သမ်ႉ ႁူပ်ႉထူပ်းပီႈၼွင်ႉမိူင်းပၼ်ႇတီႈ ဝတ်ႉၵျွင်းမူၺ်ႇတေႃႇ ဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ။ မီးပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းပၼ်ႇမႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈ။ ၸဝ်ႈၶမ်းပိူင်ႇၾႃႉ ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ ငဝ်ႈငုၼ်း...

Latest news

- Advertisement -spot_img