Wednesday, June 19, 2024

ပွႆးဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး တီႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ ၸတ်းႁဵတ်းပႃး ပၢင်တွၼ်ႈသူးလုၵ်ႈႁဵၼ်း

Must read

ပွႆးဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး ပီၼႆႉ တီႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ ၸတ်းႁဵတ်းပႃး ပၢင်မွပ်ႈသူးရၢင်းဝလ်း ယုၵ်ႉယွင်ႈၼမ်ႉၸႂ် ပၼ်လုၵ်ႈ ႁဵၼ်း ၸိူဝ်းႁဵၼ်းလိၵ်ႈၸၼ်ႉၸွမ်သေလႆႈႁပ်ႉၸုမ်ႈၶူး ၼႂ်းပီ 2022 တင်းမူတ်း 14 ၵေႃႉ။

ပွႆးဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈမိူင်းပၼ်ႇ
Photo by – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ပၢင်မွပ်ႈသူး လုၵ်ႈႁဵၼ်း ၼႂ်းဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး 76 ပီ ဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ

ဝၼ်းတီႈ 7/2/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ယူႇတီႈ ၵေႃႇမတီႇ ပွင်ပဵၼ်ပၢင်ပွႆး ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈ ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး ၶွပ်ႈ တဵမ် 76 ပီ တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈၼွင်လူမ်ႇ ဢိူင်ႇၼႃးဝွၼ် ၾၢႆႇၸၢၼ်းဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ ၸႄႈတွၼ်ႈလၢင်းၶိူဝ်း ပွၵ်ႈၵမ်းႁႅၵ်ႈ မီးၸၢဝ်း ၶိူဝ်းပဢူဝ်း၊ လီႇသူႇ မႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈတင်းၼမ်။ ဢဝ်တၢင်းၵႃႈၾိင်ႈငႄႈႁိၵ်ႈႁွႆးၽႂ်မၼ်း မႃးလဝ်ႇမူၼ်ႈၼႄ ပႃးထႅင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

ၽူႈပွင်ပဵၼ်ပၢင်ပွႆး ဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ပၢင်ပွႆး ႁဝ်းၶႃႈ တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈၼွင်လူမ်ႇၼႆႉ ၸတ်းႁဵတ်းမႃး ပဵၼ်ပွၵ်ႈၵမ်ႈႁႅၵ်ႈ။ ၵူႈပီတႄႉ တေၸတ်းႁဵတ်းၼႂ်းဝဵင်း။ ပီၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈ လႆႈမွပ်ႈသူးရၢင်းဝလ်း ယွင်ႈၼမ်ႉၸႂ်ထိုင် လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၸိူဝ်းႁဵၼ်းယဝ်ႉ ႁပ်ႉၸုမ်ႈၶူး ၼႂ်းပီ 2022 ၼၼ်ႉ လႆႈတွၼ်ႈထိုင် လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၢႆး/ ယိင်း 11 ၵေႃႉလႄႈ သင်ၶၸဝ်ႈ 3 တူၼ်။ လုၵ်ႈႁဵၼ်းတႄႉ လႆႈတွၼ်ႈထိုင် 1 ၵေႃႉ ငိုၼ်း 1 သႅၼ်၊ သိူဝ်ႈၼုင်ႈ 1 ၽိုၼ်။ သင်ၶၸဝ်ႈသမ်ႉ 1 တူၼ် 1 သႅၼ် ထိုင် 150,000 သႅၼ်ပျႃး ၽႃႇၸဵတ်ႉ 1 ၽိုၼ်”- ဝႃႈၼႆ။

ပွႆးမိူင်းပၼ်ႇ
Photo by – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ပၢင်မွပ်ႈသူး လုၵ်ႈႁဵၼ်း ၼႂ်းဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး 76 ပီ ဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ

ပၢင်ပွႆးၼႆႉ မီးၽူႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇ ၸတ်းႁဵတ်းတႃႇ 2 ၶိုၼ်း 1 ဝၼ်း၊ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 6 ၵၢင်ၶမ်ႈထိုင် ဝၼ်းတီႈ 7 ၵၢင်ၶမ်ႈ မီးပီႈၼွင်ႉတႆး၊ ပဢူဝ်းလႄႈ လီႇသူႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ဢွင်ႈတီႈ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပွႆးၼႆႉ မိူဝ်ႈတႄႇမၼ်း ယူႇတီႈၵူၼ်းမိူင်းလႄႈ RCSS တေႁူမ်ႈၵၼ် ၸတ်းႁဵတ်းၶိုၵ်ႉယႂ်ႇလူင် ၵွၼ်ႇ ၼႃႈတေပဵၼ်ပွႆးၼႆႉ လႆႈၶပ်ႉၶိုင်ႁၢင်ႈႁႅၼ်းယဝ်ႉတူဝ်ႈၵႂႃႇ လီငၢမ်းမူတ်းယဝ်ႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ယူႇတီႈ ၽူႈၵွၼ်းတိူင်းသိုၵ်း ဝၼ်းဢွၵ်ႇ ၵၢင် ယလၶ ၶူဝ်လမ် ႁၢမ်ႈလႄႈ ဢမ်ႇလႆႈၸတ်းႁဵတ်းမႃး ၶိုၵ်ႉယႂ်ႇလူင် ၸွမ်းၼင်ႇဝၢင်းၽႅၼ်ဝႆႉ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇလၢတ်ႈ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း