Tuesday, May 21, 2024

ပၢင်တွပ်ႇလိၵ်ႈတႆး တီႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ ပီၼႆႉ လုၵ်ႈႁဵၼ်း ၶဝ်ႈတွပ်ႇ 300 ပၢႆ

Must read

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 23/5/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 8 မူင်း ထိုင် 12 မူင်းၵၢင်ဝၼ်း ယူႇတီႈ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈ ၾိင်ႈငႄႈတႆး ဢွၼ်ႁူဝ် ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်တွပ်ႇလိၵ်ႈတႆး ၶၢဝ်းမႆႈ တီႈႁူင်းႁဵၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ပွၵ်ႉတူၵ်း ၼႂ်းဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ ၸႄႈတွၼ်ႈလၢင်းၶိူဝ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း မီးလုၵ်ႈႁဵၼ်းၶဝ်ႈတွပ်ႇလိၵ်ႈ 313 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ပၢင်တွပ်ႇလိၵ်ႈတႆး ဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ
Photo by – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ပၢင်တွပ်ႇလိၵ်ႈတႆး ၶၢဝ်းမႆႈ ဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ မိူဝ်ႈၼႆႉ 23/5/2023

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၼႂ်းၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး ဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ပီၼႆႉ လုၵ်ႈႁဵၼ်းမီးမွၵ်ႈ 500 ။ ဢၼ်မႃး တွပ်ႇလိၵ်ႈသမ်ႉ 313 ၵေႃႉ။ တီႈၵိုတ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉပဵၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇလဵၵ်ႉႁႅင်းလႄႈ ပႆႇၸၢင်ႈဢဝ်မႃးတွပ်ႇၸွမ်း။ ၸိူဝ်း မႃးတွပ်ႇလိၵ်ႈၼႆႉ တေပဵၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၵေႃႉယႂ်ႇ ၸၼ်ႉယႂ်ႇၶဝ် မႃးတွပ်ႇ။ ပီၼႆႉ လုၵ်ႈႁဵၼ်းယွမ်းလူင်းၼမ် ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်  ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 လႄႈ လႆႈပိၵ်ႉဢိုတ်းမႃး ၶၢဝ်းတၢင်း 3 ပီသေ ၸင်ႇလႆႈပိုတ်ႇၶိုၼ်း ပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆး ပီၼႆႉၶိုၼ်း”- ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -
ပၢင်တွပ်ႇလိၵ်ႈတႆး ဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ
Photo by – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ပၢင်တွပ်ႇလိၵ်ႈတႆး ၶၢဝ်းမႆႈ ဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ မိူဝ်ႈၼႆႉ 23/5/2023

ပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆး ၶၢဝ်းမႆႈ တီႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ ပီၼႆႉ တင်းမူတ်းမီး 11 ပၢင် လုၵ်ႈႁဵၼ်းမႃးၶိုၼ်ႈမီး မွၵ်ႈ 500 ၵေႃႉ။ ၸၼ်ႉလိၵ်ႈသမ်ႉ တႄႇဢဝ် ၸၼ်ႉငဝ်ႈထိုင် ၸၼ်ႉ 4 ။ မေႃသွၼ် တင်းမူတ်းမီး 78 ၵေႃႉ။ လုၵ်ႈႁဵၼ်း ၸိူဝ်းမႃးတွပ်ႇလိၵ်ႈ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉသမ်ႉ ၸၼ်ႉငဝ်ႈ 149 ၵေႃႉ၊ ၸၼ်ႉၼိုင်ႈ 119 ၵေႃႉ၊ ၸၼ်ႉသွင် 23 ၵေႃႉ၊ ၸၼ်ႉသၢမ် 11 ၵေႃႉလႄႈ ၸၼ်ႉသီႇ 11 ၵေႃႉ တင်းမူတ်း ႁူမ်ႈၵၼ် 313 ၵေႃႉ။

“ၵူႈပီတႄႉ လုၵ်ႈႁဵၼ်းမီး မွၵ်ႈ 800 ၵေႃႉ ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 လႄႈ လႆႈပိၵ်းဢိုတ်းမႃး 3 ပီ။ ပီၼႆႉသမ်ႉ လႆႈႁိပ်ႈ ၼႅတ်ႈပိုတ်ႇလႄႈ တၼ်းလႆႈပိုတ်ႇပၢင်သွၼ်မႃး ၶၢဝ်းတၢင်းလိူၼ်ပၢႆၵူၺ်း။ ပီၼႃႈမႃးတႄႉ တေၶိုၼ်းၸတ်းပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆး ၶၢဝ်းမႆႈၼႆႉ ၶိုၵ်ႉယႂ်ႇလူင် မိူၼ်မိူဝ်ႈၵူႈပီပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉၶိုၼ်းယူႇ။ မိူၼ်ၼင်ႇ ပီၼႆႉ ဢၼ်လႆႈၶၢတ်ႇၵႂႃႇ ပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆးၼႆႉသမ်ႉ မိူၼ်ၼင်ႇ တၢင်းၾၢႆႇဢွၵ်ႇဝဵင်း ၸိူဝ်းၼႆႉတႄႉ လႆႈၶၢတ်ႇဝႆႉ”-  ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၼႂ်းၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ဝၢႆးပၢင်တွပ်ႇလိၵ်ႈတႆးၼႆႉယဝ်ႉ တေၶိုၼ်းၸတ်းႁဵတ်းပွႆးလူင်းပၢင်သွၼ်ထႅင်ႈ ၵမ်ႈၼိုင်ႈ တီႈႁူင်းႁေႃ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈ ၾိင်ႈ ငႄႈတႆး ဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ ၵူၺ်းၵႃႈ တေပဵၼ်ဝၼ်းလႂ်တႄႉ ယင်းပႆႇလႆႈဢုပ်ႇဢူဝ်း တႅပ်းတတ်းသင် ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း