Friday, June 14, 2024

ၽၵ်းမီႇၽိူၵ်ႇၵူၼ်းမိူင်းပၼ်ႇႁၢႆ ၽွင်းပၢင်လွင်းၵိုၼ်း ၶွၼ်ႈ

Must read

ပၢင်တေႃႇလွင်းၵိုၼ်းၶွၼ်ႈတီႈဝၢၼ်ႈလွႆၼွႆႉ ၾၢႆႇတူၵ်းဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ ၶၢဝ်းတၢင်း 5 ဝၼ်း ၽၵ်းမီႇၽိူၵ်ႇၵူၼ်းမိူင်းႁၢႆ သုမ်းငိုၼ်းမွၵ်ႈ 2 သႅၼ်ပျႃး။

ဢွင်ႈတီႈ ပၢင်တေႃႇလွင်း
Photo by – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ဢွင်ႈတီႈပၢင်တေႃႇလွင်း တီႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ

ပူၼ်ႉမႃး ဝၼ်းတီႈ 3/3/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း ၽွင်းၶၢဝ်းပၢင်တေႃႇလွင်းၵိုၼ်းၶွၼ်ႈဢူၼ်ၼၼ်းတီႈၵွင်းမူးလွႆၼွႆႉ (မႁႃႇတေႇၸႃႇ တိပတိ) ဢၼ်မီး တၢင်းၾၢႆႇတူၵ်းဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ ၽၵ်းမီႇၽိူၵ်ႇၸဝ်ႈသူၼ် 2 ၸဝ်ႈ (သူၼ်ၾၢႆႇႁွင်ႇဝဵင်းၸဝ်ႈၼိုင်ႈ ႁၢႆမွၵ်ႈ 20 ၸွႆႉ လႄႈ သူၼ်ၾၢႆႇၸၢၼ်းဝဵင်း ၸဝ်ႈၼိုင်ႈ ႁၢႆမွၵ်ႈ 20 ၸွႆႉ) ။

- Subscription -

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ မိူင်းပၼ်ႇ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၼႂ်းဝၼ်းလဵဝ် ၵူၼ်းမႃးလၵ်ႉ ထူၺ်ႈၽၵ်းမီႇၽိူၵ်ႇ ၵႂႃႇသွင်ၸဝ်ႈ။ ၸဝ်ႈၼိုင်ႈ သူၼ်တၢင်းၾၢႆႇၼိူဝ်ဝဵင်း လႆႈၵႂႃႇမွၵ်ႈ 20 ၸွႆႉ၊ ထႅင်ႈၸဝ်ႈၼိုင်ႈၵေႃႈ မိူၼ်ၵၼ် လႆႈၵႂႃႇမွၵ်ႈ 20 ၸွႆႉ ဢၼ်ၼႆႉတႄႉ သူၼ်တၢင်းၾၢႆႇတႂ်ႈဝဵင်း။ ႁူမ်ႈၵၼ် တေမီးမွၵ်ႈ 40 ၸွႆႉၼႆႉ။ ယၢမ်းလဵဝ် ၶၼ်ၽၵ်းမီႇ 1 ၸွႆႉလႂ် 5,000 ပျႃး။ ပေႃး 20 ၸွႆႉၵေႃႈ တေသုမ်းယူႇ မွၵ်ႈ 100,000 ပျႃး။ ပေႃး 40 ၸွႆႉၵေႃႈ တေသုမ်းၵႂႃႇမွၵ်ႈ 200,000 ပျႃးၼႆႉၶႃႈ။ ၸူဝ်ႈမီးပၢင်တေႃႇလွင်းၼႆႉမႃး ၵူၺ်း။ ၵွပ်ႈသင်လႄႈ ၸဝ်ႈသူၼ်ႁူႉၼႆ ၶဝ်ႁၼ်ႁွႆးထူၺ်ႈၽၵ်းမီႇၶဝ် ၼႂ်းသူၼ် ပဵၼ်ဝိူင်းပဵၼ်ဝိူင်းဝႆႉၸိူင်ႉၼၼ်ၶႃႈဢေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ပၢင်တေႃႇလွင်း မိူင်းပၼ်ႇ
Photo by – Tai Freedom/ ပၢင်တေႃႇလွင်း ဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ

ပၢင်တေႃႇလွင်းၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈဝႃႈမၢႆတွင်းပွႆးလိူၼ်သီႇမူၼ်းၼႆသေ ပၼ်ၶႂင်ႉၸဝ်ႈငိုၼ်းသႃးဢွၼ်ၼမ်းၸတ်းႁဵတ်း ဝၼ်းတီႈ 3 ထိုင် 5/03/2023။ ၵူၼ်းမိူင်းပၼ်ႇၶၢင်းပွင်ႉ ပဵၼ်ဢၼ်မႆႈႁူမႆႈၸႂ် ၵူဝ်ၶူဝ်းၼႂ်းသူၼ်ႁၢႆ၊ ပၢင်တေႃႇလွင်းၵေႃႈ ပိၵ်ႉဢိုတ်းၵိုတ်းလိုဝ်ႈၵႂႃႇ မိူဝ်ႈၶမ်ႈလိူၼ်သီႇမူၼ်းၼၼ်ႉဝႃႈၼႆ။

ပၢင်တေႃႇလွင်းၼႆႉတေမီး မိူၼ်ၼင်ႇ မၢၵ်ႇၵိင်ႈလွႆ 6 ပၢင်၊ ၽၢႆႉၵိဝ်း 1 ပၢင်၊ လေးၵွင်ႇၵျိၼ်ႇ 1 ပၢင်လႄႈ 36 မိူင်းလူင် ၸိူဝ်း ၼႆႉ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ပၢင်မူၼ်ႈသိူဝ်း ပၢၼ်မႂ်ႇ ၶွင်ၸၢဝ်းမၢၼ်ႈၵေႃႈ မႃးမူၼ်ႈၸႂ်ပၼ်။ ၵူၼ်းၵိုၼ်းၶွၼ်ႈ ၵူႈၶမ်ႈ တႄႇဢဝ် ယၢမ်းႁူဝ် ၶမ်ႈ 5 – 6 မူင်း ထိုင် ၵၢင်ၶိုၼ်းလိုၵ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ။

သင်ဝႃႈ ပၢင်တေႃႇလွင်းၼႆႉ တိုၵ်ႉသိုပ်ႇမီးၵႂႃႇထႅင်ႈၸိုင် ၽူႈလၵ်ႉၸၵ်ႉၶုတ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ တေလိူင်ႇၼမ်မႃးဢမ်ႇႁၢၼ်ႉ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉ တီႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း