Saturday, July 13, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ဝဵင်းပၢင်လွင်း

ၸုမ်းတူင်ႉၼိုင် တူင်ႇဝူင်း ၸၢဝ်းပဢူဝ်း သၢၼ်ၶတ်း လွင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁႅမ်တၢႆ ၵူၼ်းမိူင်း 30 ပၢႆ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 14/3/2023 ယူႇတီႈ ၸုမ်းတူင်ႉၼိုင် တူင်ႇဝူင်းၸၢဝ်းပဢူဝ်း ႁူမ်ႈၵၼ် ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈသၢၼ်ၶတ်း တေႃႇသိုၵ်း မၢၼ်ႈ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း လွင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉ ၶႃႈႁႅမ်တၢႆ သင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း 30 ပၢႆ တီႈဝတ်ႉၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈ ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉၼဵင်ႈ ဢိူင်ႇလူင်ပႅၼ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းပၢင်လွင်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်းၶဝ်ႈယူႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းပၢင်လွင်း

သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ သိုၵ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း PDF ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်- သိုၵ်းမၢၼ်ႈတိုၵ်ႉထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း ၶဝ်ႈဢဝ်တီႈယူႇတီႈၸႄႈဝဵင်းပၢင်လွင်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။ မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းတီႈ 7/3/2023 ၼႆႉ သဵင်ၵွင်ႈယဵၼ်ယဝ်ႉသေတႃႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတိုၵ်ႉထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း  ယူႇတိၵ်းတိၵ်းလႄႈၵူၼ်းမိူင်းမႆႈၸႂ်ၵူဝ်ၵဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းထႅင်ႈ။ ၵူၼ်း ဝဵင်းပၢင်လွင်း လုင်းၵေႃႉၼိုင်ႈဢႃယု 50 လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -  “ သဵင်ၶဝ်တိုၵ်းၵၼ်တႄႉ ဢမ်ႇငိၼ်းယဝ်ႉၶႃႈ ။ၵူၺ်းၼႃႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်းၵႂႃႇတၢင်း ဝၢၼ်ႈၽႃမူ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈႁေႃႈႁိူဝ်းမိၼ်တိုၵ်းမႃးပၼ်ႇလဵပ်ႈတီႈဝဵင်းပၢင်လွင်း ဢမ်ႇယွမ်း 5 လမ်း

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 3/3/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 8 မူင်း  သိုၵ်းမၢၼ်ႈႁေႃႈႁိူဝ်းမိၼ်သိုၵ်းမႃးပၼ်ႇလဵပ်ႈ တီႈဝဵင်းပၢင်လွင်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းမႆႈၸႂ်ၵူဝ်ၺႃးမၢၵ်ႇလူင်။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းပၢင်လွင်းလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ- “ မိူဝ်ႈၼႂ်ၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁေႃႈႁိူဝ်းမိၼ်မႃးမွၵ်ႈ 5 လမ်း  ။ၶဝ်မႃးပၼ်ႇၸွမ်း ဝၢၼ်ႈသွင်းပျွင်းၼၼ်ႉႁေ ၶိုၼ်းပၼ်ႇလူင်မႃးတၢင်းၼႂ်းဝဵင်းပၢင်လွင်းၼႆႉဢေႃႈ။ပွႆႇမၢၵ်ႇဝႃႈ သင်ဝႃႈတႄႉၵေႃႈ ဢမ်ႇႁဵတ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ။ဝၢၼ်ႈသွင်းပျွင်းၼႆႉ ၵၼ်ၵႆတင်း ဝဵင်းပၢင်လွင်း...

ပၢင်တိုၵ်းမိူင်းယၢင်းလႅင်လၢမ်းထိုင်မိူင်းတႆးဝဵင်းပၢင်လွင်း ၵူၼ်းမိူင်းတူၵ်းပဵၼ်ယိူဝ်ႇ ၺႃးၶႃႈတၢႆ 3 ၵေႃႉ

 မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းတီႈ 27/2/2023 ၽွင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းလႄႈ သိုၵ်း PDF ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်းယူႇၼၼ်ႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵေႃမႆႉသၢင်း( တောင်မဲသင်း)  ၺႃးၶႃႈလူႉတၢႆ 3 ၵေႃႉ။ ၵူၼ်းဝဵင်းပၢင်လွင်းလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ- “ ဢၼ်ၺႃးၶႃႈတၢႆတႄႉ 3 ၵေႃႉၼၼ်ႉယဝ်ႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵေႃမႆႉသၢင်းၵူၺ်း ။ ပဵၼ်ႁွႆးမိုဝ်းၽႂ်ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉတႄႉ ဢမ်ႇပႆႇႁူႉ” - ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝႃးၼႆႉၼင်ႇၵဝ်ႇ ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 9 မူင်းၼၼ်ႉ...

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းတီႈဝဵင်းပၢင်လွင်း ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇလွင်ႈ ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်လႄႈတီႈယူႇတၼ်းသဝ်း

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းတီႈဝဵင်းပၢင်လွင်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇလွင်ႈ ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ် လႄႈတီႈယူႇတၼ်းသဝ်း ။ တႄႇမိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 26/2/2023 ၵၢင်ဝၼ်း 12 မူင်း ထိုင် ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းလႄႈ သိုၵ်း PDF ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း လၢမ်းလိမ်းယိုဝ်းၵွင်ႈၶဝ်ႈၼႂ်းဢိူင်ႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈပၢႆႈသွၼ်ႈဝႆႉတီႈလွတ်ႈၽေး ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်လႄႈ တီႈယူႇတၼ်းသဝ်း။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈဝဵင်းပၢင်လွင်းၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ...

ၵူၼ်းမိူင်းယၢင်းလႅင်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမႃးမီးတီႈဝဵင်းပၢင်လွင်း ၸမ်ပီယဝ်ႉ ပႆႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်း

ၵူၼ်းမိူင်းယၢင်းလႅင် ဢၼ်ပၢႆႈမႃးသွၼ်ႈဝႆႉတီႈဝဵင်းပၢင်လွင်း ၸမ်ပီယဝ်ႉ ပႆႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈႁိူၼ်းယေးၵၼ် ယွၼ်ႉမၢင်ၸိူဝ်း ဢမ်ႇ မီးႁိူၼ်းယေး ထုၵ်ႇၾႆးမႆႈယဝ်ႉလႄႈ မၢင်ဢွင်ႈတီႈ တိုၵ်ႉပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ်ၵၼ်ယူႇ ပႆႇယဵၼ် ၸိူဝ်းၼႆႉ။   ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းၸိူဝ်းၼႆႉ ပေႃးထိုင် လိူၼ်ၵျႅၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊ 2023 ၼႆႉ လႆႈၽၢတ်ႇယၢၼ်ႁိူၼ်းယေးမႃးတဵမ် 1 ပီ။ ယၢမ်းလဵဝ်တၢင်းဝၢၼ်ႈၵိူတ်ႇမိူင်းၼွၼ်း ဢမ်ႇမီးလွင်ႈၼိမ်ယဵၼ် ပၢင်တိုၵ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း...

လုၵ်ႈဢွၼ်ႇယိင်းၵူၼ်း ဝဵင်းပၢင်လွင်း 2 ၵေႃႉ ၸူမ်ၼမ်ႉၼွင်တၢႆ

  ၼုမ်ႇယိင်း 2 ၵေႃ့ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈသၢပ်ႇဝဵင်းပၢင်လွင်း မႃးၵိၼ်ၸၢင်ႈဢဝ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇႁိမ်းဝဵင်းယဝ်ႉလူင်းဢၢပ်ႇၼမ်ႉၼွင်ၶင် ၸူမ်ၼမ်ႉတၢႆတင်းသွင်။   မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ12/12/2022 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ 3 မူင်း ၽွင်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵႂႃႇသူၼ်ပွၵ်ႈမႃးလႄႈၸင်ႇမႃးႁၼ် သွင်ၵေႃႉပေႃးတၢႆယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။ ၵူၼ်းပိုၼ့်တီႈဝဵင်းပၢင်လွင်းၵေႃ့ၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ ဝႃႈ - “ ၽိူဝ်ႇၸဝ်ႈသူၼ် ၵႂႃႇႁၼ်မႅၼ်ႈၵေႃႈ ၶဝ်ပေႃးဢမ်ႇမီးၸႂ်ယဝ့် ။  သွင်ၵေႃ့ပီႈၼွင့် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတွင်ႇလိုဝ်းၼႆဢေႃႈၼၼ်ႉ။ ၶဝ်မႃးၵိၼ်ၸၢင်ႈဢဝ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇပိူၼ်ႈတၢင်းဝၢၼ်ႈၽႃမူ ၼၼ်ႉၶႃႈဢေႃႈ  ။...

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း 3 ႁဵင်ပၢႆ တီႈဝဵင်းပၢင်လွင်း လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ်  

ၵူၼ်းမိူင်းယၢင်းလႅင် ဢၼ်ပၢႆႈမႃးသွၼ်ႈဝႆႉ မီးတီႈဝဵင်းပၢင်လွင်း ႁူဝ်ၵူၼ်း 3 ႁဵင်ပၢႆ ပႆႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေးဝၢၼ်ႈဢိူင်ႇယၢမ်းလဵဝ် လူဝ်ႇတၢင်း ၸွႆႈထႅမ်ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်း ၵိၼ်  ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၵိၼ်းၸႂ်ႁႅင်း ၵမ်ႈၼမ်  ပဵၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ၊ ၼၢင်းယိင်းလႄႈ ၵူၼ်းထဝ်ႈ  ။ ပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတီးမေႃးသူဝ်ႇ ၸႄႈမိူင်းယၢင်းလႅင် ၵမ်ႈၼမ် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸၢဝ်းတႆးလႄႈ ယၢင်းလႅင် ၊ ပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်းၼႂ်းၵႄႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈသိုၵ်းၵႅတ်ႇၶႄ ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတင်းသိုၵ်း...

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈဝဵင်းပၢင်လွင်း ႁၢမ်းၵူၼ်းၸွႆႈ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်

ၵူၼ်းမိူင်း သၢပ်ႇထုင်ႉ လႅၼ်လိၼ် တႆး-ယၢင်းလႅင် ဢၼ်ပၢႆႈၽေး သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁႅၼ်းသိုၵ်းလေႃႇတိုၵ်း  ၸုတ်ႇၽဝ် ႁိူၼ်းယေးသေ ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း မႃးမီးတီႈဝဵင်းပၢင်လွင်းယၢမ်းလဵဝ် ယၢပ်ႇၽိုတ်ႈ ၶဝ်ႈၼမ်ႉ တၢင်းၵိၼ်။ တင်ႈတႄႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ (1/2/2021) မႃး တေႃႇယၢမ်းလဵဝ် (25/8/2022) ၼႆႉ ၶၼ်ငိုၼ်းမၢၼ်ႈ တူၵ်း ၵူႈမိုဝ်ႉၵူႈဝၼ်း၊ ၶၼ်ၶူဝ်းၵုၼ်ႇၵိၼ်ယႅမ်ႉၶိုၼ်ႈယိုၵ်ႈယိုၵ်ႈ...

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈဝဵင်းပၢင်လွင်းႁဵင်ပၢႆ လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ် ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ႁဵင်ပၢႆဢၼ်မီးတီႈဝဵင်းပၢင်လွင်းယၢမ်းလဵဝ် ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၵိၼ်းၸႂ်ႁႅင်း   လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ် ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်။ တႄႇဢဝ် ႁူဝ်လိူၼ်မေႊၼၼ်ႉမႃး တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းဝဵင်းၾၢႆၶုၼ်၊ မိူင်းပၢႆး ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး ပွတ်း ၸၢၼ်းလႄႈ ၵူၼ်း ဝဵင်းတီႇမူဝ်ႇသူဝ်ႇ ၸႄႈမိူင်းယၢင်းလႅင် ဢၼ်ပၢႆႈမႃးသွၼ်ႈဝႆႉ တီႈၼႂ်းၸႄႈဝဵင်း ပၢင်လွင်း ၸႄႈတွၼ်ႈတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းၸၢၼ်းၼႆႉ   ဢမ်ႇမီးၸဝ်ႈတႃႇၼ မႃးၸွႆႈထႅမ် ၶၢဝ်းတၢင်း...

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဝဵင်းၾၢႆၶုၼ် မွၵ်ႈ 500 လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ်

ၵူၼ်းဝဵင်းၾၢႆၶုၼ် မွၵ်ႈ 500 ဢၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း မႃးသွၼ်ႈဝႆႉ တီႈဝဵင်းပၢင်လွင်း  ယၢမ်းလဵဝ် လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ် ၶူဝ်းၶွင်ၵိၼ် ယႅမ်ႉႁၢဝ်ႈႁႅင်း။ ၵူၼ်းဢိူင်ႇလွႆပဝ်း 500 ပၢႆဢၼ်လုၵ်ႉ ၸႄႈဝဵင်းၾၢႆၶုၼ်  ပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမႃးယူႇတီႈဢိူင်ႇၼမ်ႉတူၵ်း ၸႄႈဝဵင်းပၢင်လွင်း ၸႄႈတွၼ်ႈတူၼ်ႈတီးလႆႈမႃး ၶၢဝ်းတၢင်း 2 လိူၼ်ပၢႆၼၼ်ႉ ယၢမ်းလဵဝ် လူဝ်ႇတၢင်း ၸွႆႈထႅမ် ၶွင်ၵိၼ် ယႅမ်ႉ...

ၶၼ်ၼဵင်ႈဢမ်ႇၶိုၼ်ႈ ၵႃႈလိၼ်ၾုၼ်ႇသမ်ႉသုင်လႄႈၸဝ်ႈၼဵင်ႈပၢင်လွင်း ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ

ပီၼႆႉ ၶၼ်ၵုၼ်ၸႂ်ႉသွႆ ၶိုၼ်ႈသုင် ၵူႈၸိူဝ်ႉၵူႈလွင်ႈယူႇသေတႃႉ ၶူဝ်းၶွင်ဢၼ်ဢွၵ်ႇၼႂ်းသူၼ်သမ်ႉဢမ်ႇမီးၶၼ်လႄႈ ၸဝ်ႈသူၼ်ၼဵင်ႈ ဝဵင်းပၢင်လွင်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၸႂ်ႁႅင်း။ ၶၼ်ၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈ၊ ၶၼ်ထၢတ်ႈၾုၼ်ႇ ၵၢၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈ ပုင်ႈသုင်ႁႅင်း၊ ၽိူဝ်ႇထိုင်ၶၢဝ်းၼဵင်ႈမႂ်ႇဢွၵ်ႇမႃး ၶၼ်ၼဵင်ႈႁႅင်ႈ ၼဵင်ႈလိပ်း သမ်ႉတူၵ်း ၸဝ်ႈသူၼ်ၼဵင်ႈ သုမ်းတင်းႁႅင်းၵူၼ်းလႄႈႁႅင်းငိုၼ်း ။ “ပၢႆလိူဝ်ၶၼ်ၶူဝ်းၸႂ်ႉတႃႇၽုၵ်ႇသွမ်ႈၶိုၼ်ႈ ၊ ၶၼ်ၶူဝ်းၵိၼ်ယမ်ႉၵေႃႈၶိုၼ်ႈ၊ ၵႃႈႁႅင်းၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉၶိုၼ်ႈမူတ်း ။ ဢၼ်ဢမ်ႇၶိုၼ်ႈမီးၶၼ်ၼဵင်ႈၵူၺ်းယဝ်ႉၶႃႈ ။ ၶၢၼ်ၸႂ်ၼႃႇ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၽႃႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်းၾင်လိၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၶိုၼ်း တၢႆထင်တီႈ 2 ၵေႃႉ

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ၵႂႃႇၽႃႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်းၾင်လိၼ် ဢၼ်ၶဝ်ၶိုၼ်း ႁၢင်ႈၵၢင်ဝႆႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းပၢင်လွင်း  လူႉတၢႆ ထင်တီႈ 2 ၵေႃႉ ။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း ပျီႇတူႉၸိတ်ႉပဢူဝ်း PNA ႁူမ်ႈၵၼ် တူင်ႉၼိုင်ပၵ်းတပ်ႉဝႆႉ တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈပၢင်ၵူမ် ၸႄႈဝဵင်းပၢင်လွင်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ။   ဝၼ်းတီႈ 24/5/2022  သိုၵ်းမၢၼ်ႈ 2 ၵေႃႉ...

ဝဵင်းပၢင်လွင်း  မီးၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း 4 ႁဵင် ၸဝ်ႈႁိူၼ်းလႄႈၸဝ်ႈၶႅၵ်ႇ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇလွင်ႈၼမ်ႉၵိၼ်/ၸႂ်ႉ 

 ၶၢဝ်းမႆႈၵူႈပီပူၼ်ႉမႃး တီႈဝဵင်းပၢင်လွင်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၼမ်ႉၵိၼ်ၼမ်ႉၸႂ်ႉလိူဝ်ႁႅင်း ပီၼႆႉသမ်ႉ မီးၵူၼ်းမိူင်းယၢင်းလႅင် ပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမႃးသွၼ်ႈယူႇၸွမ်းထႅင်ႈ 4 ႁဵင်ပၢႆလႄႈ ၸဝ်ႈႁိူၼ်းပႃးၸဵမ်ၸဝ်ႈၶႅၵ်ႇ ဢွၼ်ၵၼ်ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇလွင်ႈၼမ်ႉၵိၼ်ၼမ်ႉၸႂ်ႉ၊ ထိုင်တီႈလႆႈသိုဝ်ႉဢဝ်။   ၼၢင်းယိင်း ၵူၼ်းယူႇၼႃႈတၢင်းၸၢၼ်းဝဵင်းပၢင်လွင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ပီၼႆႉ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇႁႅင်းၶႃႈ လွင်ႈၼမ်ႉၵိၼ်/ ၸႂ်ႉၼႆႉ။  ၸိူဝ်းယူႇ တၢင်းၾၢႆႇၸၢၼ်းဝဵင်းၼႆႉ။  ဢမ်ႇမီးၼမ်ႉႁွင်ႈလႆ၊ ၼမ်ႉမေႃႇၵေႃႈဢမ်ႇမီး၊ လႆႈ တေႃႇလွတ်ႇသေဢဝ်...

ၵူၼ်းမိူင်းပၢင်လွင်း  ႁႂ်ႈၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမိူင်းယၢင်းလႅင် ၵူတ်ႇထတ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ ယဝ်ႉၸင်ႇပၼ်ၶဝ်ႈဝၢၼ်ႈ

ၵူၼ်းမိူင်းယၢင်းလႅင် ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း   ႁွတ်ႈထိုင်ဝဵင်းပၢင်လွင်း ၵူၼ်းမိူင်းပၢင်လွင်းဝႃႈ ႁႂ်ႈၵူတ်ႇထတ်းတၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉၵွၼ်ႇၶဝ်ႈမႃးယူႇသဝ်းၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ဝႃႈၼႆ။ ပၢင်တိုၵ်းတၢင်းမိူင်းယၢင်းလႅင် တၢင်းဝဵင်းတီႊမူဝ်ႊသူဝ်ႊ ၶိုၼ်းလႄႈ ႁၢင်လိူၼ်ၾႅပ်ႉပိဝ်ႊရီႊပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမႃးသွၼ်ႈယူႇသဝ်းတၢင်းဝဵင်းပၢင်လွင်းၶိုၼ်းထႅင်ႈႁွပ်ႈသွင်။ ၼၢင်းယိင်း ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ဢႃယု 30 ပၢႆ ၸႄႈဝဵင်းပၢင်လွင်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “  တၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢၼ်ပၢႆႈဢွၵ်ႇမႃးပွၵ်ႈၼႆႉတႄႉ တၵ်းတေလႆႈၵူတ်ႇထတ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉယဝ်ႉ ၸင်ႇတေပၼ်ၶဝ်မႃးသွၼ်ႈယူႇတီႈပၢင်လွင်းၼႆႉဢေႃႈ။...

Latest news

- Advertisement -spot_img