Sunday, September 24, 2023
- Advertisement -spot_img

TAG

ဝဵင်းပၢင်လွင်း

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း 3 ႁဵင်ပၢႆ တီႈဝဵင်းပၢင်လွင်း လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ်  

ၵူၼ်းမိူင်းယၢင်းလႅင် ဢၼ်ပၢႆႈမႃးသွၼ်ႈဝႆႉ မီးတီႈဝဵင်းပၢင်လွင်း ႁူဝ်ၵူၼ်း 3 ႁဵင်ပၢႆ ပႆႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေးဝၢၼ်ႈဢိူင်ႇယၢမ်းလဵဝ် လူဝ်ႇတၢင်း ၸွႆႈထႅမ်ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်း ၵိၼ်  ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၵိၼ်းၸႂ်ႁႅင်း ၵမ်ႈၼမ်  ပဵၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ၊ ၼၢင်းယိင်းလႄႈ ၵူၼ်းထဝ်ႈ  ။ ပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတီးမေႃးသူဝ်ႇ ၸႄႈမိူင်းယၢင်းလႅင် ၵမ်ႈၼမ် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸၢဝ်းတႆးလႄႈ ယၢင်းလႅင် ၊ ပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်းၼႂ်းၵႄႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈသိုၵ်းၵႅတ်ႇၶႄ ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတင်းသိုၵ်း...

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈဝဵင်းပၢင်လွင်း ႁၢမ်းၵူၼ်းၸွႆႈ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်

ၵူၼ်းမိူင်း သၢပ်ႇထုင်ႉ လႅၼ်လိၼ် တႆး-ယၢင်းလႅင် ဢၼ်ပၢႆႈၽေး သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁႅၼ်းသိုၵ်းလေႃႇတိုၵ်း  ၸုတ်ႇၽဝ် ႁိူၼ်းယေးသေ ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း မႃးမီးတီႈဝဵင်းပၢင်လွင်းယၢမ်းလဵဝ် ယၢပ်ႇၽိုတ်ႈ ၶဝ်ႈၼမ်ႉ တၢင်းၵိၼ်။ တင်ႈတႄႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ (1/2/2021) မႃး တေႃႇယၢမ်းလဵဝ် (25/8/2022) ၼႆႉ ၶၼ်ငိုၼ်းမၢၼ်ႈ တူၵ်း ၵူႈမိုဝ်ႉၵူႈဝၼ်း၊ ၶၼ်ၶူဝ်းၵုၼ်ႇၵိၼ်ယႅမ်ႉၶိုၼ်ႈယိုၵ်ႈယိုၵ်ႈ...

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈဝဵင်းပၢင်လွင်းႁဵင်ပၢႆ လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ် ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ႁဵင်ပၢႆဢၼ်မီးတီႈဝဵင်းပၢင်လွင်းယၢမ်းလဵဝ် ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၵိၼ်းၸႂ်ႁႅင်း   လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ် ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်။ တႄႇဢဝ် ႁူဝ်လိူၼ်မေႊၼၼ်ႉမႃး တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းဝဵင်းၾၢႆၶုၼ်၊ မိူင်းပၢႆး ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး ပွတ်း ၸၢၼ်းလႄႈ ၵူၼ်း ဝဵင်းတီႇမူဝ်ႇသူဝ်ႇ ၸႄႈမိူင်းယၢင်းလႅင် ဢၼ်ပၢႆႈမႃးသွၼ်ႈဝႆႉ တီႈၼႂ်းၸႄႈဝဵင်း ပၢင်လွင်း ၸႄႈတွၼ်ႈတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းၸၢၼ်းၼႆႉ   ဢမ်ႇမီးၸဝ်ႈတႃႇၼ မႃးၸွႆႈထႅမ် ၶၢဝ်းတၢင်း...

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဝဵင်းၾၢႆၶုၼ် မွၵ်ႈ 500 လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ်

ၵူၼ်းဝဵင်းၾၢႆၶုၼ် မွၵ်ႈ 500 ဢၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း မႃးသွၼ်ႈဝႆႉ တီႈဝဵင်းပၢင်လွင်း  ယၢမ်းလဵဝ် လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ် ၶူဝ်းၶွင်ၵိၼ် ယႅမ်ႉႁၢဝ်ႈႁႅင်း။ ၵူၼ်းဢိူင်ႇလွႆပဝ်း 500 ပၢႆဢၼ်လုၵ်ႉ ၸႄႈဝဵင်းၾၢႆၶုၼ်  ပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမႃးယူႇတီႈဢိူင်ႇၼမ်ႉတူၵ်း ၸႄႈဝဵင်းပၢင်လွင်း ၸႄႈတွၼ်ႈတူၼ်ႈတီးလႆႈမႃး ၶၢဝ်းတၢင်း 2 လိူၼ်ပၢႆၼၼ်ႉ ယၢမ်းလဵဝ် လူဝ်ႇတၢင်း ၸွႆႈထႅမ် ၶွင်ၵိၼ် ယႅမ်ႉ...

ၶၼ်ၼဵင်ႈဢမ်ႇၶိုၼ်ႈ ၵႃႈလိၼ်ၾုၼ်ႇသမ်ႉသုင်လႄႈၸဝ်ႈၼဵင်ႈပၢင်လွင်း ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ

ပီၼႆႉ ၶၼ်ၵုၼ်ၸႂ်ႉသွႆ ၶိုၼ်ႈသုင် ၵူႈၸိူဝ်ႉၵူႈလွင်ႈယူႇသေတႃႉ ၶူဝ်းၶွင်ဢၼ်ဢွၵ်ႇၼႂ်းသူၼ်သမ်ႉဢမ်ႇမီးၶၼ်လႄႈ ၸဝ်ႈသူၼ်ၼဵင်ႈ ဝဵင်းပၢင်လွင်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၸႂ်ႁႅင်း။ ၶၼ်ၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈ၊ ၶၼ်ထၢတ်ႈၾုၼ်ႇ ၵၢၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈ ပုင်ႈသုင်ႁႅင်း၊ ၽိူဝ်ႇထိုင်ၶၢဝ်းၼဵင်ႈမႂ်ႇဢွၵ်ႇမႃး ၶၼ်ၼဵင်ႈႁႅင်ႈ ၼဵင်ႈလိပ်း သမ်ႉတူၵ်း ၸဝ်ႈသူၼ်ၼဵင်ႈ သုမ်းတင်းႁႅင်းၵူၼ်းလႄႈႁႅင်းငိုၼ်း ။ “ပၢႆလိူဝ်ၶၼ်ၶူဝ်းၸႂ်ႉတႃႇၽုၵ်ႇသွမ်ႈၶိုၼ်ႈ ၊ ၶၼ်ၶူဝ်းၵိၼ်ယမ်ႉၵေႃႈၶိုၼ်ႈ၊ ၵႃႈႁႅင်းၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉၶိုၼ်ႈမူတ်း ။ ဢၼ်ဢမ်ႇၶိုၼ်ႈမီးၶၼ်ၼဵင်ႈၵူၺ်းယဝ်ႉၶႃႈ ။ ၶၢၼ်ၸႂ်ၼႃႇ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၽႃႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်းၾင်လိၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၶိုၼ်း တၢႆထင်တီႈ 2 ၵေႃႉ

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ၵႂႃႇၽႃႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်းၾင်လိၼ် ဢၼ်ၶဝ်ၶိုၼ်း ႁၢင်ႈၵၢင်ဝႆႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းပၢင်လွင်း  လူႉတၢႆ ထင်တီႈ 2 ၵေႃႉ ။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း ပျီႇတူႉၸိတ်ႉပဢူဝ်း PNA ႁူမ်ႈၵၼ် တူင်ႉၼိုင်ပၵ်းတပ်ႉဝႆႉ တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈပၢင်ၵူမ် ၸႄႈဝဵင်းပၢင်လွင်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ။   ဝၼ်းတီႈ 24/5/2022  သိုၵ်းမၢၼ်ႈ 2 ၵေႃႉ...

ဝဵင်းပၢင်လွင်း  မီးၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း 4 ႁဵင် ၸဝ်ႈႁိူၼ်းလႄႈၸဝ်ႈၶႅၵ်ႇ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇလွင်ႈၼမ်ႉၵိၼ်/ၸႂ်ႉ 

 ၶၢဝ်းမႆႈၵူႈပီပူၼ်ႉမႃး တီႈဝဵင်းပၢင်လွင်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၼမ်ႉၵိၼ်ၼမ်ႉၸႂ်ႉလိူဝ်ႁႅင်း ပီၼႆႉသမ်ႉ မီးၵူၼ်းမိူင်းယၢင်းလႅင် ပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမႃးသွၼ်ႈယူႇၸွမ်းထႅင်ႈ 4 ႁဵင်ပၢႆလႄႈ ၸဝ်ႈႁိူၼ်းပႃးၸဵမ်ၸဝ်ႈၶႅၵ်ႇ ဢွၼ်ၵၼ်ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇလွင်ႈၼမ်ႉၵိၼ်ၼမ်ႉၸႂ်ႉ၊ ထိုင်တီႈလႆႈသိုဝ်ႉဢဝ်။   ၼၢင်းယိင်း ၵူၼ်းယူႇၼႃႈတၢင်းၸၢၼ်းဝဵင်းပၢင်လွင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ပီၼႆႉ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇႁႅင်းၶႃႈ လွင်ႈၼမ်ႉၵိၼ်/ ၸႂ်ႉၼႆႉ။  ၸိူဝ်းယူႇ တၢင်းၾၢႆႇၸၢၼ်းဝဵင်းၼႆႉ။  ဢမ်ႇမီးၼမ်ႉႁွင်ႈလႆ၊ ၼမ်ႉမေႃႇၵေႃႈဢမ်ႇမီး၊ လႆႈ တေႃႇလွတ်ႇသေဢဝ်...

ၵူၼ်းမိူင်းပၢင်လွင်း  ႁႂ်ႈၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမိူင်းယၢင်းလႅင် ၵူတ်ႇထတ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ ယဝ်ႉၸင်ႇပၼ်ၶဝ်ႈဝၢၼ်ႈ

ၵူၼ်းမိူင်းယၢင်းလႅင် ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း   ႁွတ်ႈထိုင်ဝဵင်းပၢင်လွင်း ၵူၼ်းမိူင်းပၢင်လွင်းဝႃႈ ႁႂ်ႈၵူတ်ႇထတ်းတၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉၵွၼ်ႇၶဝ်ႈမႃးယူႇသဝ်းၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ဝႃႈၼႆ။ ပၢင်တိုၵ်းတၢင်းမိူင်းယၢင်းလႅင် တၢင်းဝဵင်းတီႊမူဝ်ႊသူဝ်ႊ ၶိုၼ်းလႄႈ ႁၢင်လိူၼ်ၾႅပ်ႉပိဝ်ႊရီႊပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမႃးသွၼ်ႈယူႇသဝ်းတၢင်းဝဵင်းပၢင်လွင်းၶိုၼ်းထႅင်ႈႁွပ်ႈသွင်။ ၼၢင်းယိင်း ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ဢႃယု 30 ပၢႆ ၸႄႈဝဵင်းပၢင်လွင်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “  တၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢၼ်ပၢႆႈဢွၵ်ႇမႃးပွၵ်ႈၼႆႉတႄႉ တၵ်းတေလႆႈၵူတ်ႇထတ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉယဝ်ႉ ၸင်ႇတေပၼ်ၶဝ်မႃးသွၼ်ႈယူႇတီႈပၢင်လွင်းၼႆႉဢေႃႈ။...

ၵူၼ်းၼုမ်ႇပၢင်လွင်း လႆၶဝ်ႈႁဵတ်းၵၢၼ်းမိူင်းထႆး ၼႂ်းၵႄႈတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ

ၽၵ်းတူလႅၼ်လိၼ်ထႆးပႆႇပိုတ်ႇၶိုၼ်းသေဢမ်ႇၵႃး ထႆးယင်းဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈၶဵင်ႈၶႅင်ႁၢဝ်ႈႁႅင်းလိူဝ်ၵဝ်ႇထႅင်ႈ သေတႃႉ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ လၢႆလၢႆဝဵင်းၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး ဢိၵ်ႇပႃးတင်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ ဝဵင်းပၢင်လွင်း လၵ်ႉၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ်ၶဝ်ႈ ႁဵတ်းၵၢၼ် ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉ ၼႂ်းမိူင်းထႆး ၶႆႈဝႃႈမီးၵူႈဝၼ်း  ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉၼႃႈႁိူၼ်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇမႃးလိူဝ်ႁႅင်း ဝႃႈၼႆ။ တင်ႈဢဝ်ဝၼ်းတီႈ 1/11/2021 မႃး လူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး ပိုတ်ႇမိူင်းပၼ်ၵူၼ်းဢႅဝ်ႇယဵမ်ႈၶဝ်ႈမႃးတၢင်းၵၢင်ႁၢဝ်ယဝ်ႉသေတႃႉ ၽၵ်းတူလႅၼ်လိၼ် ပႆႇပိုတ်ႇပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်ၶိုၼ်းသေတီႈ ယင်းပၢႆဢဝ် ႁူမ်ႇလူမ်ႈလႅၼ်လိၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း   မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈသမ်ႉ  ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ...

ဝဵင်းပၢင်လွင်း

ဝဵင်းပၢင်လွင်း ၸိုင်ႈတႆးၼႆႉ ပဵၼ်ဝဵင်းဢၼ်ၵတ်းယဵၼ်လီ၊ လီယူႇလီလိုဝ်ႈမိုတ်ႈၵိုဝ်းသဝ်းထင်၊ ပဵၼ်ဝဵင်းဢၼ်မီးတေးႁူတ်ႈသၼ်လွႆလွမ်ႉႁွပ်ႈဝႆႉ၊ မီးသၽႃႇဝႁၢင်ႈလီ၊ မုင်ႈတူၺ်းတၢင်းလႂ်ၵေႃႈသႃႇယႃ၊ ပဵၼ်မိူင်းၼမ်ႉလိၼ်ႁိၼ်ၽႃမီးၶွၼ်ႇမီးငႂ်ႈ မၢၵ်ႇၶဝ်ႈတဝ်ႈၼမ်ႉလိူင်ႇမၢၵ်ႈ၊ ဢႁႃႇရတၢင်းၵိၼ်ၵုမ်ႇထူၼ်ႈပဵင်းပေႃး ဝဵင်းၼိုင်ႈယဝ်ႉ။ ဝဵင်းပၢင်လွင်း (ဝဵင်းလွႆလူင်)ၼႆႉ မီးတၢင်းသုင်ၼိူဝ်ၼႃႈၼမ်ႉပၢင်ႇလၢႆႇ 4,800 ထတ်း၊ ပေႃးဢဝ်ၶိူင်ႈတႅၵ်ႈ မႆၵႅၼ်ၼႃႈလူၵ်ႈ/လုမ်ႈၾႃႉဝႃႈ တင်ႈယူႇတီႈ Latitude 20.123431, Longitude 96.780974 ။ ၵၢၼ်ၽွင်းငမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈယၢမ်းလဵဝ်...

Latest news

- Advertisement -spot_img