Friday, February 23, 2024

ၵူၼ်းမိူင်းယၢင်းလႅင်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမႃးမီးတီႈဝဵင်းပၢင်လွင်း ၸမ်ပီယဝ်ႉ ပႆႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်း

Must read

ၵူၼ်းမိူင်းယၢင်းလႅင် ဢၼ်ပၢႆႈမႃးသွၼ်ႈဝႆႉတီႈဝဵင်းပၢင်လွင်း ၸမ်ပီယဝ်ႉ ပႆႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈႁိူၼ်းယေးၵၼ် ယွၼ်ႉမၢင်ၸိူဝ်း ဢမ်ႇ မီးႁိူၼ်းယေး ထုၵ်ႇၾႆးမႆႈယဝ်ႉလႄႈ မၢင်ဢွင်ႈတီႈ တိုၵ်ႉပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ်ၵၼ်ယူႇ ပႆႇယဵၼ် ၸိူဝ်းၼႆႉ။  

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းၸိူဝ်းၼႆႉ ပေႃးထိုင် လိူၼ်ၵျႅၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊ 2023 ၼႆႉ လႆႈၽၢတ်ႇယၢၼ်ႁိူၼ်းယေးမႃးတဵမ် 1 ပီ။ ယၢမ်းလဵဝ်တၢင်းဝၢၼ်ႈၵိူတ်ႇမိူင်းၼွၼ်း ဢမ်ႇမီးလွင်ႈၼိမ်ယဵၼ် ပၢင်တိုၵ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း PDF တိုၵ်ႉသိုပ်ႇပဵၼ်တိုၵ်ႉသိုပ်ႇၶဵင်ႈၶႅင်ႇၵၢၼ်သိုၵ်းတေႃႇၵၼ်။ မၢင်ဝၢၼ်ႈၼႆႉ ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၽဝ်ႈ၊ ဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ်ယိုဝ်းသိုၵ်းမႃးပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လႄႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢမ်ႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈၶိုၼ်း၊ ဢမ်ႇမီးတီႈယူႇတၼ်းသဝ်းလႄႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႃႇႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉဢၼ်တေလႆႈတႄႇငဝ်ႈမၼ်းၶိုၼ်းဝႃႈၼႆ။

- Subscription -
Photo: ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈဝဵင်းပၢင်လွင်း

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢၼ်ပၢႆႈမႃးသွၼ်ႈဝႆႉတီႈဝဵင်းပၢင်လွင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ ႁဝ်းၶႃႈ တေႁဵတ်းႁိုဝ် ပွၵ်ႈမိူဝ်း။ မၢင်ၸိူဝ်းႁိူၼ်းယေး ပေႃးဢမ်ႇမီးယဝ်ႉ ၺႃးၽဝ်မူတ်းယဝ်ႉ။ မၢင်ၸိူဝ်း မီးႁိူၼ်းယူႇသေတႃႉ ၶူဝ်းႁိူၼ်းဢမ်ႇမီး သင်ယဝ်ႉ။ မၢင်တီႈသမ်ႉ မီးႁိူၼ်းယူႇၵေႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ PDF ၸိူဝ်းၼႆႉ ပေႃးထင်ယူႇဝႆႉ ၸွမ်းၼႂ်းႁိူၼ်းယဝ်ႉ။ မၢင်ဢွင်ႈတီႈ ၶဝ် တိုၵ်ႉယိုဝ်းၵၼ်ယူႇ ပႆႇယဵၼ်။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၸိူင်ႉၼႆလႄႈ ပႆႇၸၢင်ႈမိူဝ်း ”- ဝႃႈၼႆ။

 ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၵမ်ႈၽွင်ႈ ပွၵ်ႈမိူဝ်းၶိုၼ်း တၼ်းလႆႈလၢႆဝၼ်းၵူၺ်း သဵင်ၵွင်ႈၶိုၼ်းတႅၵ်ႇလႄႈ  လႆႈပၢႆႈမႃးၶိုၼ်း  ၵေႃႈ မီး ။ မၢင်ၸိူဝ်းပွၵ်ႈမိူဝ်းယဝ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈသမ်ႉ မႃးသွၼ်ႈဢိူမ်ႈယူႇၸွမ်း ဝၢၼ်ႈ  လႄႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ ၊ မႆႈၸႂ် ၵူဝ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းသေ ပၢႆႈဢွၵ်ႇမႃးၶိုၼ်း ၵေႃႈမီး။

“မၢင်ၸိူဝ်းပွၵ်ႈမိူဝ်းယဝ်ႉ တၼ်းလႆႈ 3-4 ဝၼ်းသေ ပွၵ်ႈမႃးၶိုၼ်းၵေႃႈမီး။ မၢင်ၸိူဝ်း တၼ်းပွၵ်ႈမိူဝ်း လိူၼ်သွင်လိူၼ်သေ ပွၵ်ႈမႃးၶိုၼ်းၵေႃႈမီး ယွၼ်ႉၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ သဵင်ၵွင်ႈတိုၵ်ႉတႅၵ်ႇယူႇ ပႆႇယဵၼ်။ မၢင်ဝၢၼ်ႈသမ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵႂႃႇသွၼ်ႈယူႇၸွမ်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈမီးလႄႈ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈဢွၵ်ႇမႃးၶိုၼ်း။ သင်ဝႃႈ ထိုင်ႁူဝ်လိူၼ်ၼႃႈ ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈ ပၢႆႈမႃးၼႆႉ တေတဵမ် 1 ပီယဝ်ႉ။ လွင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉႁဝ်းၶႃႈ ပွၵ်ႈႁိူၼ်းၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈမိူဝ်းလႆႈ။ ယွၼ်ႉငဝ်းလၢႆး ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ တိုၵ်ႉ ပဵၼ်ၸိူင်ႉၼႆယူႇလႄႈ ဢမ်ႇႁတ်းမိူဝ်းယူႇ ၵူဝ်ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈတႃႇႁဝ်းၶႃႈ”-  ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း သိုပ်ႇလၢတ်ႈ ၼႄ ၼင်ႇၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမွၵ်ႈ 5000 ဢၼ်ပၢႆႈမႃးသွၼ်ႈဝႆႉ ၸွမ်းႁိူၼ်းယေးပီႈၼွင်ၽႂ်မၼ်းၼႆႉ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇဝႆႉ ၶဝ်ႈၼမ်ႉ တၢင်းၵိၼ်သေဢမ်ႇၵႃး လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ်ႁႅင်းထႅင်ႈ လွင်ႈၶူဝ်းၼုင်ႈဝႆ ၽႃႈႁူမ်ႇၶူဝ်းၼွၼ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ တင်းၼမ်။ ၵမ်ႈၼမ် ပဵၼ်ၵူၼ်းထဝ်ႈလႄႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ။

ၽူႈၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဝဵင်းပၢင်လွင်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ဢၼ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးႁဝ်းၶႃႈ ၶၢတ်ႇမႃးလွင်ႈၵမ်ႉ ၸွႆႈၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်ၼႆႉ တေမီး 3-4 လိူၼ်ယဝ်ႉ ဢမ်ႇမီးၸဝ်ႈတႃႇၼ မႃးၸွႆႈ။ ယၢမ်းလဵဝ် ထိုင်ၶၢဝ်းၵတ်းၸိူင်ႉၼႆ လူဝ်ႇ ၽႃႇႁူမ်ႇၶူဝ်းၼွၼ်း ၶူဝ်းၼုင်ႈဢုၼ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ တင်းၼမ်ၶႃႈဢေႃႈ။ မၢင်ၸိူဝ်း သွၼ်ႈယူႇၸွမ်းႁိူၼ်းယေးပီႈၼွင်ႉ။ မၢင်ၸိူဝ်း ႁူမ်ႈၵၼ် ၶၢတ်ႇႁိူၼ်းယူႇ ၼိုင်ႈလိူၼ်လႆႈပၼ် 2-3 မိုၼ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈမီး။ မၢင်ၸိူဝ်းလႆႈပၼ် ၽႅဝ်သႅၼ် ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈမီး။ တေႃႈလဵဝ် ၵၢၼ်ငၢၼ်းသမ်ႉဢမ်ႇမီး။ ပဵၼ်ၶၢဝ်းဝဵတ်းသူၼ်ၼဵင်ႈ တႃႇၽုၵ်ႇၵူၺ်း။ ၵၢၼ်ပိတ်းၼဵင်ႈ၊ ၵၢၼ်ႉၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ ပေႃးၶႂ်ႈဝၢႆးမူတ်းယဝ်ႉ”- ဝႃႈၼႆ။

တႄႇဢဝ် ႁူဝ်ပီ 2022 ၼႆႉမႃးသေ ယွၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း PDF ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်မႃး ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းၸႄႈမိူင်းယၢင်းလႅင် သေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းပၢႆႈၸူးတၢင်းမိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းပၢင်လွင်း၊ သီႇသႅင်ႇ ဢိၵ်ႇထႅင်ႈလၢႆ ၸႄႈဝဵင်း ႁူဝ် ၵူၼ်းၼပ်ႉႁဵင် တေႃႇထိုင် ယၢမ်းလဵဝ် ပႆႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈႁိူၼ်းယေးၵၼ်။ ၸိူဝ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၵူၼ်းၵမ် ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၽႅဝ်ၸွမ်းလႅၼ် လိၼ် တႆး – ထႆး။ ယဝ်ႉၵေႃႈ လႅၼ်လိၼ်တႆး – ၶႄႇ ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈမီးၼမ် ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း