Sunday, September 24, 2023

လုၵ်ႈဢွၼ်ႇယိင်းၵူၼ်း ဝဵင်းပၢင်လွင်း 2 ၵေႃႉ ၸူမ်ၼမ်ႉၼွင်တၢႆ

Must read

  ၼုမ်ႇယိင်း 2 ၵေႃ့ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈသၢပ်ႇဝဵင်းပၢင်လွင်း မႃးၵိၼ်ၸၢင်ႈဢဝ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇႁိမ်းဝဵင်းယဝ်ႉလူင်းဢၢပ်ႇၼမ်ႉၼွင်ၶင် ၸူမ်ၼမ်ႉတၢႆတင်းသွင်။

  မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ12/12/2022 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ 3 မူင်း ၽွင်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵႂႃႇသူၼ်ပွၵ်ႈမႃးလႄႈၸင်ႇမႃးႁၼ် သွင်ၵေႃႉပေႃးတၢႆယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၵူၼ်းပိုၼ့်တီႈဝဵင်းပၢင်လွင်းၵေႃ့ၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ ဝႃႈ – “ ၽိူဝ်ႇၸဝ်ႈသူၼ် ၵႂႃႇႁၼ်မႅၼ်ႈၵေႃႈ ၶဝ်ပေႃးဢမ်ႇမီးၸႂ်ယဝ့် ။  သွင်ၵေႃ့ပီႈၼွင့် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတွင်ႇလိုဝ်းၼႆဢေႃႈၼၼ်ႉ။ ၶဝ်မႃးၵိၼ်ၸၢင်ႈဢဝ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇပိူၼ်ႈတၢင်းဝၢၼ်ႈၽႃမူ ၼၼ်ႉၶႃႈဢေႃႈ  ။ ၼွင်ၼၼ်ႉၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈတႄႉႁၢမ်ႈဝႆႉယူႇဢမ်ႇပၼ်လူင်းလဵၼ်ႈၼမ်ႉၼႆ မၼ်းၸၢင်ႈမီးၽေးၼႆ။ မၼ်းပဵၼ်ၼွင်ၶင်ၼမ်ႉတႃႇလဵင်ႉသူၼ်လဵင်ႉၼႃးၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈဢေႃႈ။   ၼွင်ၼမ့်မၢင်တီႈၼႆ မၼ်းဢမ်ႇလႆၵေႃႈ မၼ်းမေႃလုတ်ႇ  ဢေႃႈ လီၵူဝ်တေ့ဢေႃႈ ” -ဝႃႈၼႆ။

ၼၢင်းယိင်းဢွၼ်ႇ 2 ၵေႃႉဢၼ်ၸူမ်ၼမ်ႉၼႆႉပဵၼ် ၼၢင်းၵျူလၢႆႇ ဢႃယု 23 ပီလႄႈ ၼၢင်းတိၼ်ႇၸူဝ်းၼႅင်ႇ ဢႃယု 20 ပီ ယူႇဝၢၼ်ႈတွင်ႇလိုဝ်း ဢၼ်ၵႆၵၼ်တင်းဝဵင်းပၢင်လွင်း မွၵ်ႈ 10 လၵ်း။

ၼမ်ႉၼွင်ဢၼ်ၶဝ်ၸူမ်ၼႆႉ လိုၵ်ႉမွၵ်ႈ 12 ထတ်း မီးၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼမ့်ၽႃမူ ဢၼ်ၵႆၵၼ်တင်း ဝဵင်းပၢင်လွင်း 20 လၵ်းပၢႆ ။  ဝၢၼ်ႈၼမ့်ၽႃမူၼႆ့ မီးဢမ်ႇပေႃး ၵႆၾင်ႇၼမ့်ၼွင်ႁၢႆးယႃႈ(ဢိၼ်းလေး)၊လႄႈ ၸမ်ၵၼ်တင်း လွႆၵဵင်ႈ၊  လိၼ်ၶၢၼ်၊ ဝၢၼ်ႈႁူဝ်ဝူဝ်း ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆ့။

တူဝ်တၢႆ ဢွၼ်ႇယိင်း 2 ပီႈၼွင်ႉၼၼ်ႉ ၸုမ်းၸွႆႈတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းပိုၼ့်တီႈ  ဢဝ်ၶၢပ်ႈတူဝ်   သူင်ႇထိုင် ဝၢၼ်ႈတွင်ႇလိုဝ်းသေ ပူၼ့်ၶၢပ်ႈတူဝ်ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 14/12/2022 ၼၼ်ႉယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈပူၼ့်မႃးဝၼ်းတီႈ 12/12/2022  ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၵူၼ်းတူၵ်းၼမ်ႉတဵင်းတၢႆၵေႃႉၼိုင်ႈတီႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း။ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈၶၢပ်ႈတူသ်ၼၼ်ႉၵႂ်ႈပွင်းလူင်ဝႆႉလႄႈတူဝ်တၢႆၼၼ်ႉပဵၼ်ၽႂ်လုၵ်ႉလႂ်မႃးၼႆ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈလႄႈၾၢႆႇၽွင်းငမ်း ဢိၵ်ႇၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢမ်ႇႁူႉၸၵ်း။

ပေႃးပဵၼ်ၼမ့်ၼွင် ဢၼ်ဢမ်ႇလႆသေ ဝိုၼ်းဝႆ့ယူႇၼၼ့် ၵႆ့မီးၽေးတေႃႇၵူၼ်း ၸိူဝ်းဢမ်ႇဝႆ့ၾၢင့်သေ ၶဝ်ႈလမ်လုၺ်းဢၢပ်ႇၼမ့်။သင်ထိုင်ဝၢၼ်ႈပိူၼ်ႈမိူင်းပိူၼ်ႈ ပေႃးတေဢၢပ်ႇၼမ့် လူဝ်ႇလႆႈထၢမ်ႁႂ်ႈႁူႉလွင်ႈပိုၼ်းၼမ်ႉဢမ်ႇၼၼ် လွင်ႈတၢင်း ၵေးၼမ့်၊ၼွင်ၼမ့် ၸိူဝ်းၼၼ့်လီလီသေ ၸင်ႇလူင်းဢၢပ်ႇလူင်းလုၺ်း ၸင်ႇတေလွတ်ႈၽေးၸူမ်ၼမ့်။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း