Sunday, September 24, 2023

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈဝဵင်းပၢင်လွင်း ႁၢမ်းၵူၼ်းၸွႆႈ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်

Must read

ၵူၼ်းမိူင်း သၢပ်ႇထုင်ႉ လႅၼ်လိၼ် တႆး-ယၢင်းလႅင် ဢၼ်ပၢႆႈၽေး သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁႅၼ်းသိုၵ်းလေႃႇတိုၵ်း  ၸုတ်ႇၽဝ် ႁိူၼ်းယေးသေ ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း မႃးမီးတီႈဝဵင်းပၢင်လွင်းယၢမ်းလဵဝ် ယၢပ်ႇၽိုတ်ႈ ၶဝ်ႈၼမ်ႉ တၢင်းၵိၼ်။

Photo: ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ၶႅပ်းႁၢင်ႈၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈဝဵင်းပၢင်လွင်း

တင်ႈတႄႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ (1/2/2021) မႃး တေႃႇယၢမ်းလဵဝ် (25/8/2022) ၼႆႉ ၶၼ်ငိုၼ်းမၢၼ်ႈ တူၵ်း ၵူႈမိုဝ်ႉၵူႈဝၼ်း၊ ၶၼ်ၶူဝ်းၵုၼ်ႇၵိၼ်ယႅမ်ႉၶိုၼ်ႈယိုၵ်ႈယိုၵ်ႈ ၵူႈဝၼ်း၊ သိုၵ်းမၢၼ်ႈသမ်ႉၵမ်ၵိၼ်း ၵူၼ်း ႁဵတ်းၵၢၼ် ပရႁိတ ၸိူဝ်းၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၵႂႃႇမႃးၸွႆႈထႅမ်ၵၼ်ယၢပ်ႇ၊ ဢိင်ၼိူဝ် ၸိူဝ်းၼႆႉသေ ၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း မႃးမီးၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းပၢင်လွင်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၼၼ်ႉ ယၢမ်းလဵဝ် ဢမ်ႇမီးၵူၼ်းၸွႆႈထႅမ်ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်။

- Subscription -

ၵူၼ်းပၢင်လွင်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “တေႃႈလဵဝ်ၼႆႉ မႆႈၸႂ်ႁႅင်း တႃႇၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းဢေႃႈ။ ယွၼ်ႉဢမ်ႇမီးၵူၼ်းမႃးလူႇၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ် ယဝ်ႉ တေႁဵတ်းၸိူင်ႉႁိုဝ်တႄႉ ဢမ်ႇႁူႉ ၶၼ်ၵုၼ်ႇၶွင် ၵိၼ်ယႅမ်ႉ ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ပုင်ႈၶိုၼ်ႈႁႅင်းပဵၼ်လၢႆ ပုၼ်ႈ။ ပေႃးၶၢဝ်းႁိုင်မႃး တေၵိၼ်ၵႂႃႇၵူႈဝၼ်းဝၼ်းတႄႉ တေယၢပ်ႇၽိုတ်ႇႁႅင်းၶႃႈဢေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် ၶၼ်ၵုၼ်ႇ တီႈဝဵင်းပၢင်လွင်းၼႆႉ ၶဝ်ႈသၢၼ် 1 ထူင် 40,000 မိုၼ်ႇပျႃး။ ၼမ်ႉမၼ်းၵိၼ် 1 ပုင်း 150,000 ပျႃး လႄႈ ၼမ်ႉမၼ်းၸိူဝ်ႉၾႆး 1 လိတ်ႊ 6,000 ပျႃး ။

ယၢမ်းလဵဝ် ၶၼ်ၶူဝ်းၵုၼ်ႇၼႆႉ ၶိုၼ်ႈႁႅင်းၵူႈမဵဝ်း တႃႇၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ တေသိုဝ်ႉတေၵိၼ် ၵူၺ်းၵေႃႈ ပေႃးယၢပ်ႇယဝ်ႉ။ ၼမ်ႉမၼ်း ၶဝ်ႈသၢၼ်ၵႃႈၶိုၼ်ႈၵူႈမဵဝ်း၊ ႁႃငိုၼ်းယၢပ်ႇ ၵၢၼ်ငၢၼ်းဢမ်ႇမီး။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈမၢင်ၵေႃႉ ဢမ်ႇမီးၵၢၼ်ႁဵတ်း ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇႁႅင်းတႄႉ။ တႃႇၵူၼ်း ပၢႆႈၽေးႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈ လႆႈမႆႈၸႂ်ႁႅင်းဝႆႉၶႃႈဢေႃႈ”-  ၵူၼ်းပၢင်လွင်း သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 24/8/2022 ၼႆႉ ၵူၼ်းတၢင်းၾၢႆၶုၼ် ဢၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမႃးမီးတီႈဝဵင်းပၢင်လွင်းၵမ်ႈၼမ် ဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈၶိုၼ်းဝၢၼ်ႈ၊ တၼ်းလႆႈ ၼွၼ်းၶိုၼ်း တီႈဝၢၼ်ႈ ဝၼ်းၼိုင်ႈၵူၺ်း မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 25 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် သဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇၸဵမ်ၸဝ်ႉလႄႈ ၼႅတ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈ မႃးၶိုၼ်း တီႈဝဵင်းပၢင်လွင်း ၼႆ ယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈၵၢင်လိူၼ်ဢေႃႊၵတ်ႊၼႆႉ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈဝတ်ႉလွႆၵဵင်ႈ ၸႄႈဝဵင်းပၢင်လွင်း မီး ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း 600 ပၢႆ ၵမ်ႈ ၼမ် ပဵၼ်ၵူၼ်းတၢင်းဝဵင်းၾၢႆၶုၼ် ။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁႅၼ်းသိုၵ်းလေႃႇတိုၵ်း ၸုမ်း PDF ၽဝ်ပႃးႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ၊ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈလႄႈ ပၢႆႈၵႂႃႇ ၵူႈႁူးၵူႈတၢင်း။ ဢၼ်ပၢႆႈၵႂႃႇတၢင်းၾၢႆႇဢွၵ်ႇၼမ်ႉ တၢင်းၸႄႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇၵေႃႈမီးၼမ်၊ တၢင်းထုင်ႉၼၼ်ႉၵေႃႈ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်မိူၼ်ၵၼ်။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း