Thursday, June 1, 2023
- Advertisement -spot_img

TAG

ရူတ်ႉၶိူင်ႈ

ၽူႈလၵ်ႉလိူင်ႇၼမ်တီႈဝဵင်းဢေးသႃႇယႃႇ (တူၼ်ႈတီး )  ရူတ်ႉၶိူင်ႈႁၢႆ ၵူႈဝၼ်း  

ၼႂ်းပီ 2023 ၼႆႉ ၵူၼ်းလၵ်ႉၵူၼ်းၸူၼ်လိူင်ႇ  ၼႂ်းမိူင်းတႆးလၢႆလၢႆတီႈ မၢင်ၸႄႈဝဵင်း ၺႃးၽူႈလၵ်ႉၸၵ်ႉၶုတ်ႈ ၶဝ်ႈထိုင်ၼႂ်းႁိူၼ်းၼႂ်းယေး မိူၼ်ၼင်ႇ ၼႂ်းဢေးသႃႇယႃႇ ၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီးၼႆႉၵေႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းၺႃး လၵ်ႉရူတ်ႉၶိူင်ႈ ၼႂ်းလိူၼ်မေႊၼႆႉၵူၺ်းၼပ်ႉႁူဝ်သိပ်း လမ်း။ ၵူၼ်းၼုမ်ႇၼႂ်းဝဵင်းဢေးသႃႇယႃႇ ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ ၸႂ်ႈယဝ်ႉ ၽႂ်ၽႂ်ၵေႃႈ ၶၢင်းပွင်ႉ ၵူၼ်းလၵ်ႉၵူၼ်းလိူတ်ႈလိူင်ႇၼမ်ၶႃႈယဝ်ႉ။ တီႈဢေးသႃႇယႃႇၼႆႉ ရူတ်ႉၶိူင်ႈၼႆႉ...

ရူတ်ႉၶိူင်ႈၵူၼ်းမိူင်းလၢႆးၶႃႈႁၢႆ  ဢမ်ႇၸၢင်ႈပိုင်ႈၽႂ်ၸွႆႈႁႃ

ရူတ်ႉၶိူင်ႈၵူၼ်းမိူင်း ၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ႁၢႆသေတႃႉဢမ်ႇၸၢင်ႈပိုင်ႈၽႂ်ၸွႆႈႁႃႁႂ်ႈႁၼ်ၶိုၼ်း။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 22/3/2023 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 12 မူင်းၼႆႉၵေႃႈ ရူတ်ႉၶိူင်ႈၵူၼ်းမိူင်း ၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ႁၢႆလမ်းၼိုင်ႈ။ ၸဝ်ႈၶွင်ရူတ်ႉၶိူင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ ၸႂ်ႈယဝ်ႉၶႃႈ ၶႃႈဝႆႉတီႈသုမ်ႉတၢင်းၼႃႈၵၢတ်ႇၼၼ်ႉၵူၺ်းၶႃႈ ။ ပဵၼ်ရူတ်ႉၶိူင်ႈမိူင်းထႆး သႅၼ်း ႁွၼ်ႊတႃႊ 100 ဢေႃႈၼၼ်ႉ။တိုၵ်ႉႁႃသိုဝ်ႉဝႆႉ...

ပလိၵ်ႈထႆးတီႉၺွပ်း ရူတ်ႉၶိူင်ႈဢၼ်တေဢဝ်ၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ်တႆး-ထႆး 2 လမ်း

ပလိၵ်ႈထႆးတီႉၺွပ်း  ရူတ်ႉၶိူင်ႈဢၼ်တေဢဝ်ၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ်တႆး-ထႆး 2 လမ်း တီႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း - မႄႈသၢႆ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 6/3/2023 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ 5 မူင်း  ပလိၵ်ႈထႆးတီႉၺွပ်းလႆႈ ရူတ်ႉၶိူင်ႈဢၼ်တေဢဝ်ၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ် တႆး-ထႆး(မႄႈသၢႆ-တႃႈၶီႈလဵၵ်း) 2 လမ်း တီႈၾင်ႇၼမ်ႉသၢႆ ႁိမ်းဝၢၼ်ႈသၼ်သၢႆး ၸႄႈဝဵင်းမႄႈသၢႆၸိုင်ႈထႆး သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ 3 Plus News...

ၽူႈလၵ်ႉလိူင်ႇ တီႈဝဵင်းၵဵင်းတွင်း ရူတ်ႉၶိူင်ႈၵူၼ်းမိူင်းၵမ်းၵမ်းႁၢႆ

တီႈဝဵင်းၵဵင်းတွင်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈမႃးပၵ်းယူႇသဝ်းႁွပ်ႈတဵမ်ဝဵင်း ၽူႈလၵ်ႉ ၸၵ်ႉၶုတ်ႈၵေႃႈလိူင်ႇၼမ်ရူတ်ႉၶိူင်ႈၵမ်းၵမ်းႁၢႆ  ၵူၼ်းမိူင်း ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ ဢုၼ်ႇၸႂ်။ တႄႇဢဝ် လိူၼ်ၵျုၼ်ႊၼၼ်ႉမႃး တေႃႇထိုင် လိူၼ်ၻီႊသႅမ်ႊပိူဝ်ႊ 2022 ၼႆႉ ရူတ်ႉၶိူင်ႈ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းၵဵင်းတွင်း ၸႄႈ ဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး ၸႄႈတွၼ်ႈလၢင်းၶိူဝ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ႁၢႆၵူႈလိူၼ် ၼိုင်ႈလိူၼ် ၼိုင်ႈလမ်းသွင်လမ်း ၸိူဝ်းၼႆႉမႃးၶိူဝ်းယႂ်း ယွၼ်ႉၵၢၼ်ႁႃၵၼ်လိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇႁႅင်း...

ၸၢဝ်းတႆးသွင်ၵေႃ့မႄႈလုၵ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းလွႆၶေႃ ၺႃးၽၼ်း

ၸၢဝ်းတႆးသွင်ၵေႃ့မႄႈလုၵ်ႈ ဝၢၼ်ႈလေႃးပိတ ၸႄႈဝဵင်းလွႆၶေႃ ၺႃးၵႃးၽႃႇ၊ ၽွင်းမိူဝ်းယွၼ်းၵႃႈသၢႆႈတႅၼ်းၼၼ်ႉ ၺႃးၸဝ်ႈၵႃးၽၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း။ မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းတီႈ 15/12/2022 ႁူဝ်ၶမ်ႈ 4 မူင်းၼၼ့်  သွင်ၵေႃ့မႄႈလုၵ်ႈ ဢၼ်ၺႃးၵႃးၽႃႇဝႆႉ ၸဵမ်မိူဝ်ႈလိူၼ်ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ မိူဝ်းႁိူၼ်းၸဝ်ႈၵႃးသေ ယွၼ်းၵႃႈသၢႆႈတႅၼ်းလွင်ႈ ဢၼ်ၺႃးၵႃးၽႃႇတမ် ၊ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၸဝ်ႈၵႃးၼၼ်ႉၸႂ်လမ်သေလမ်းၽၼ်းလႄႈ မၢတ်ႇၸဵပ်းႁႅင်းတင်းႁွင်ၵေႃႉမႄႈလုၵ်ႈ။ ၵူၼ်းပိုၼ့်တီႈ ဝဵင်းလွႆၶေႃၵေႃ့ၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ မိူဝ်ႈလိူၼ်ပူၼ့်မႃး...

ၵူၼ်းယိပ်းလႅဝ်းယိပ်းမိတ်ႈၸုမ်းၼိုင်ႈၸူၼ်ရူတ်ႉၶိူင်ႈ ၵူၼ်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၺႃးဝၢတ်ႈၸဵပ်း

ၵူၼ်းၸုမ်းၼိုင်ႈ ယိပ်းမိတ်ႈယိပ်းလႅဝ်းလမ်းၽၼ်းၸူၼ်ဢဝ်ရူတ်ႉၶိူင်ႈၵူၼ်းမဵတ်းပႃၵေႃႉၼိုင်ႈ တီႈႁိမ်းပၢင်ႇပေႃႉၵွပ်ႉၾ် Regina ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း။ ဝၼ်းတီႈ 25/9/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 10 မူင်းၶိုင်ႈ ၵူၼ်းဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ၵႂႃႇမဵတ်းပႃတီႈၼွင်  ႁိမ်းပၢင်ပေႃႉၵွပ်ႉ Regina ၺႃးၵူၼ်း သၢမ်ၵေႃႉ ယိပ်းလႅဝ်းလမ်းၽၼ်းလွၵ်ႇ ႁိမ်ၸူၼ်ဢဝ်ရူတ်ႉၶိူင်ႈ ၵႂႃႇ၊ ၵူၼ်းမဵတ်းပႃ မၢတ်ႇၸဵပ်း။ ၵူၼ်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းဢႃယု 50 ပီၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ၸႂ်ႈဢေႃႈ ၵူၼ်းၸၢႆးဢွၼ်ႇသၢမ်ၵေႃႉ...

ရူတ်ႉၶိူင်ႈ ၽႃႇၺႃး ၵႃးလူင်ၵိုတ်းဝႆႉ တီႈလွႆပၢင်ၵႂၢႆးၵဵင်းတုင် ၵူၼ်းႁေႃႈရူတ်ႉၶိူင်ႈတၢႆထင်တီႈ

ၼိူဝ်ႈသဵၼ်ႈတၢင်းလူင်ၵႂႃႇမႃး တႃႈၶီႈလဵၵ်း - ၵဵင်းတုင် မိူင်းတႆးပွတ်းၶူင်း ၼၼ်ႉၵႃးသိပ်းသွင်လေႃႉ လမ်းၼိုင်ႈ ၵွႆၵိုတ်းဝႆႉတီႈလွႆပၢင်ၵႂၢႆး ၊ ၵူၼ်းၶီႇရူတ်ႉၶိူင်ႈသမ့်မႃးလေႃႇတမ် ၽႃႇၺႃး သေ လႆႈလူႉတၢႆၵႂႃႇထင်တီႈ။ ဝၼ်းတီႈ 6/9/2022 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ 7 မူင်း ၵူၼ်းၸၢႆးသွင်ၵေႃႉ ၶီႇရူတ်ႉၶိူင်ႈ သွၼ်ႉၵၼ် လုၵ်ႉတၢင်း တႃႈၶီႈလဵၵ်း မုင်ႈၸူးၵဵင်းတုင် လေႃႇတမ်ၽႃႇၺႃး...

ၸဝ်ႈရူတ်ႉၶိူင်ႈ ႁပ်ႉၸၢင်ႈ တီႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း  ၺႃးမိတ်ႈငႃ ဢၢၼ်းၸူၼ်ရူတ်ႉ

ၸဝ်ႈရူတ်ႉၶိူင်ႈ ႁပ်ႉၸၢင်ႈ တႃႇၶီႈလဵၵ်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၺႃးၵူၼ်းသွၼ်ႉလင်ရူတ်ႉ  ဢဝ်မိတ်ႈငႃ ၶိုင်ၸူၼ်ဢဝ်ရူတ်ႉ ၵူၺ်းၵႃႈ ၸဝ်ႈၶွင်ရူတ်ႉ တေႃႇသူႈၶိုၼ်း  မၢတ်ႇမိတ်ႈ  2 ႁွႆး။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 16/6/2022 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ ၵူၼ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ သႂ်ႇၶူဝ်းၵူၼ်းႁိူၼ်းသေ ၸၢင်ႈရူတ်ႉၶိူင်ႈ ၵႂႃႇၼွၵ်ႈ ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ။ ၽွင်းထိုင်ၼွၵ်ႈဝဵင်း တီႈႁိမ်းႁူင်းႁဵၼ်းႁူၺ်ႈၶၢႆႉၼၼ်ႉ...

ၽူႈလၵ်ႉၵူၼ်းၸူၼ်လိူင်ႇတီႈသႅၼ်ဝီ ဝၼ်းလဵဝ်ရူတ်ႉၶိူင်ႈႁၢႆ 3 လမ်း

  ၽူႈလၵ်ႉၵူၼ်းၸူၼ်လိူင်ႇၼမ်ႁၢႆႉႁႅင်းမႃး ၼႂ်းဝၼ်းလဵဝ်ၵူၺ်း ရူတ်ႉၶိူင်ႈၵူၼ်းမိူင်း  သႅၼ်ဝီ ႁၢႆ 3 လမ်း ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 29/3/2022 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း ရူတ်ႉၶိူင်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းဢိူင်ႇၵုၼ်ၵွၵ်ႇႁၢႆ လမ်းၼိုင်ႈလႄႈရူတ်ႉၶိူင်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဢိူင်ႇၵွင်းၵေႃႇ ႁၢႆ 2 လမ်း ဢမ်ႇမီးၽႂ်ၸုမ်းလႂ်တီႉၺွပ်းလႆႈၵူၼ်းလၵ်ႉၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၽႂ်ၵေႃႈဢမ်ႇႁူႉ။ ၵူၼ်းသႅၼ်ဝီ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ တီႈဝၢၼ်ႈ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပႂ်ႉၶူဝ်ဢီႇၼၢႆး လႃႈသဵဝ်ႈ ၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းၵႂႃႇမႃး ၸႂ်ႉၵူၼ်းၶီႇရူတ်ႉၶိူင်ႈလူင်းဢီးၵူႈၵေႃႉ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ပႂ်ႉတီႈၶူဝ်ဢီႇၼၢႆး ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ တၢင်းၵႂႃႇဝဵင်းၼမ်ႉတူႈၼၼ်ႉ ၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇမႃး၊ ၸိူဝ်းၶီႇရူတ်ႉၶိူင်ႈ ရူတ်ႉထိပ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ တၵ်းတေလႆႈ လူင်းဢီးၵူႈၵေႃႉ။     ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းၶီႇရူတ်ႉၶိူင်ႈလတ်း တီႈၶူဝ်ဢီႇၼၢႆး ဢမ်ႇငၢႆႈမိူၼ်ၵူႈပွၵ်ႈ၊  လႆႈလူင်းဢီးရူတ်ႉၶိူင်ႈၼႃႈၵဵတ်ႉမၢၼ်ႈ ၵူႈၵေႃႉ။ သင်ဝႃႈ ဢမ်ႇလူင်းရူတ်ႉသေ ၶပ်းရူတ်ႉၶၢမ်ႈၶူဝ်ၸိုင် သိုၵ်းမၢၼ်ႈပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇ လႆႈၶိုၼ်းလူင်းဢီးသေပွၵ်ႈမႃးၶိုၼ်း။   ယဝ်ႉၸင်ႇဢီးၶၢမ်ႈၶူဝ်ၶိုၼ်းထႅင်ႈၵမ်းၼိုင်ႈသေ ၸင်ႇတေလႆႈသိုပ်ႇၶၢဝ်းတၢင်း -...

ၽူႈလၵ်ႉၵူၼ်းၸူၼ်လိူင်ႇၼမ်ႁႅင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼၼ်ႉ  ၽူႈလၵ်ႉၵူၼ်းၸူၼ်လိူင်ႇၼမ်ႁႅင်း ထိုင်တီႈ လမ်းပေႃႉထုပ်ႉ ၽၼ်းတႅင်း ဢွၵ်ႇလိူတ်ႈယၢင် ၸူၼ်လိပ်းမီးၵူႈဝၼ်းလႄႈၵူၼ်းမိူင်းတူၵ်းၸႂ်ဢမ်ႇႁတ်းဢွၵ်ႇၼွၵ်ႈႁိူၼ်း ယၢမ်းလပ်းသိင်ႇၸွမ်ႉႁွမ်ႉၵေႃႈပိၵ်ႉၽၵ်းတူႁိူၼ်းယူႇႁင်းၽႂ်မၼ်း ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 29/8/2021 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ တီႈပွၵ်ႉ 5 ၸႄႈဝဵင်းလႃႈ သဵဝ်ႈ ၼၢင်းယိင်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၶီႇရူတ်ႉ ၶိူင်ႈမႃး ထုၵ်ႇၵူၼ်းၸူၼ် ၶီႇရူတ်ႉၶိူင်ႈ လမ်းမႃးၸွမ်းတၢင်းလင်...

ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၽူႈလၵ်ႉၸၵ်ႉၶုတ်ႈလိူင်ၼမ် လိူဝ်ၵဝ်ႇ

ယၢမ်းလဵဝ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း မီးၽူႈလၵ်ႉၸၵ်ႉၶုတ်ႈလိူင်ႇၼမ်မႃး လိူဝ်ၵဝ်ႇ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ပိုၼ်ႉတီႈ ဢမ်ႇ မီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ  ဝႃႈၼႆ။ ဝၢႆးသေ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း  တင်ႈတႄႇ ဝၼ်းတီႈ 1/2/2021  မႃး ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း လႅၼ်လိၼ်တႆး - ထႆးၼႆႉ မီးၽူႈလၵ်ႉၸၵ်ႉၶုတ်ႈလိူင်ႈၼမ်မႃးလိူဝ်ၵဝ်ႇၼႆ ၵူၼ်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း လၢတ်ႈ...

ရူတ်ႉၵႃး တင်း ရူတ်ႉၶိူင်ႈ ၽႃႇၵၼ် ၵၢင်ဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ ၵူၼ်းတၢႆၵေႃႉၼိုင်ႈ

မိူင်းတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ တၢင်းဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ ၼၼ်ႉ ရူတ်ႉၵႃး တင်း ရူတ်ႉၶိူင်ႈ သၢႆႇၵႄႇ ၽႃႇၵၼ် ၵူၼ်းၶီႇ ရူတ်ႉၶိူင်ႈ တၢႆထင်တီႈသေ ၸဝ်ႈၵႃး ႁေႃႈၵႃးပၢႆႈ။ ဝၼ်းတီႈ 25/8/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း မွၵ်ႈ 10 မူင်း ရူတ်ႉၶိူင်ႈ (သၢႆႇၵႄႇ) တင်း ၵႃး...

ၼႂ်းဝဵင်းမိူင်းယႆ ၽူႈလၵ်ႉၸၵ်ႉၶုတ်ႈလိူင်ႇၼမ် ၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ

ဝၢႆးလင် ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိူၵ်ႈမႂ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းမႃးၼႆႉ ၽူႈလၵ်ႉၸၵ်ႉၶုတ်ႈလိူင်ႇၼမ်မႃး ၵူၼ်းမိူင်း  ပွတ်းမိူင်းယႆ မႆႈၸႂ် ယွၼ်ႉဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 24/6/2021 ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႃးၽႅမ်း ၵႂႃႇၽၼ်းမႆႉသေ ထူပ်းႁၼ် ရူတ်ႉၶိူင်ႈသႅၼ်း 125 Canda လမ်းၼိုင်ႈ သိူင်ႇမူၵ်းယုမ်းဝႆႉ ႁိမ်းဝၢၼ်ႈၼႃးၽႅမ်း ၼႂ်းဢိူင်ႇၼႃးၽႅမ်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းယႆ ၸႄႈတွၼ်ႈလႃႈသဵဝ်ႈ...

ၽူႈလၵ်ႉၵူၼ်းၸူၼ် လၵ်ႉၶႅၼ်ႇ လိူင်ႇၼမ် ၼႂ်းဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း

ဝၢႆးသေ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိူၵ်ႈမႂ်ႈ ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ ၸိုင်ႈမိူင်းမႃး ၽူႈလၵ်ႉၵူၼ်းၸူၼ် လိူင်ႇၼမ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ပလိၵ်ႈယေး ဢမ်ႇတွၼ်ႉတီႉၺွပ်းလႆႈ တူဝ်ၵူၼ်းႁၢႆႉသေပွၵ်ႈ    ၵူၼ်းမိူင်း မႆႈၸႂ် ယွၼ်ႉဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ   တႃႈၶီႈလဵၵ်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “မိူဝ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပႆႇယိုတ်းဢႃႇၼႃႇၼၼ်ႉ ၵူၼ်း လၵ်ႉ/ၸူၼ်ၼႆႉ...

Latest news

- Advertisement -spot_img