Tuesday, May 21, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ရူတ်ႉၶိူင်ႈ

ၵူၼ်းႁေႃႈရူတ်ႉၶိူင်ႈႁပ်ႉၸၢင်ႈတႃႈၶီႈလဵၵ်းၺႃးၵူၼ်းၶၢတ်ႈၶီႇၽၼ်းတႅင်း

ၵူၼ်းၵိၼ်ၸၢင်ႈႁပ်ႉသူင်ႇတႃႈၶီႈလဵၵ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ၺႃးၵူၼ်းၶၢတ်ႈၶီႇ ဢၢၼ်းၸူၼ်သေ ၽၼ်းတႅင်း။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 3/10/2023 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 11 မူင်းၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈရူတ်ႉၶိူင်ႈႁပ်ႉၸၢင်ႈ(Taxi)ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၺႃးၵူၼ်းၶၢတ်ႈၶီႇရူတ်ႉၶိူင်ႈ ဢၢၼ်းၸူၼ် ၶိုၼ်းသေ ၽၼ်းတႅင်းမၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ။ ၸုမ်းၸွႆႈတူင်ႇၵူၼ်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းသူၺ်ႇတႃႇၶျီႇ ႁၢႆးငၢၼ်းဝႆႉဝႃႈ - “ ၵူၼ်းၸၢႆးႁေႃႈ Taxi ၼႆႉ ၺႃးၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ မႃးၶၢတ်ႈၶီႇရူတ်ႉၶိူင်ႈမၼ်း လုၵ်ႉတီႈတၢင်းၼႃႈၵၢတ်ႇဢႃႇၶႃႇ ၼႂ်းပွၵ်ႉဝဵင်းၵႅဝ်ႈၼၼ်ႉသေ...

ၵူၼ်းႁေႃႈရူတ်ႉၶိူင်ႈလူမ်ႉတီႈၵၢတ်ႇလေႃႉ ၶေႃးႁၢၵ်းလူႉတၢႆထင်ႈတီႈ

ၵူၼ်းႁေႃႈရူတ်ႉၶိူင်ႈ ၶဝ်ႈဝဵင်းၵၢတ်ႇလေႃႉမႃးၵေႃႉၼိုင်ႈမႃးပဵၼ်ၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉတၢင်းၶဝ်ႉဝဵင်း ပလၢတ်ႈတူၵ်းႁွင်ႈလၢႆႇၼမ်ႉၶၢင်ႈတၢင်း ၶေႃးႁၢၵ်းတၢႆထင်တီႈ ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 11/9/2023 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 2 မူင်းပၢႆၼၼ်ႉ ၵူၼ်းၶပ်းရူတ်ႉၶိူင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ ပဵၼ်ၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉတီႈတၢင်းၶဝ်ႈဝဵင်းၵၢတ်ႇလေႃႉ လူမ်ႉၽတ်ႉႁူဝ်ႉဢုတ်ႇသေ ၶေႃးႁၢၵ်းလူႉတၢႆထင်တီႈၼႆယဝ်ႉ။ ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်းၸွႆႈတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းဢွင်ႇပၢၼ်းလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ ၸႂ်ႈဢေႃႈ တူၺ်းမၼ်းၵေႃႈ လႅပ်ႈမဝ်းလဝ်ႈၽွင်ႈၶႃႈၼေႈ။ ၶီႇမႃးၵေႃႉလဵဝ်မၼ်းၵွႆး။ မၼ်းတေဢမ်ႇထိင်းလႆႈရူတ်ႉမၼ်းသေ ၵႂႃႇၽႃႇသႂ်ႇႁူဝ်ႉဢုတ်ႇၼၼ်ႉႁၢဝ်ႈႁႅင်းလႄႈ ၶေႃးပေႃးႁၢၵ်းဢေႃႈ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ...

ၼၢင်းယိင်းမိူင်းသၢတ်ႇၵေႃႉၼိုင်ႈၺႃးၸူၼ် သုမ်းရူတ်ႉၶိူင်ႈလႄႈၾူၼ်း

ၼၢင်းယိင်းၵူၼ်းမိူင်းသၢတ်ႇၵေႃႉၼိုင်ႈ ၺႃးၸုမ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ ႁိမ်ရူတ်ႉၶိူင်ႈလႄႈၾူၼ်း ၽွင်းၵႂႃႇၵၢတ်ႇ။  ဝၼ်းတီႈ 28/8/2023 ယၢမ်းၼႂ်ၸဝ်ႉ 4 မူင်း ၼၢင်းယိင်းၵူၼ်းမိူင်းသၢတ်ႇၵေႃႉၼိုင်ႈ ၺႃးၸုမ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ ပႂ်ႉႁိမ်ဢဝ်ရူတ်ႉၶိူင်ႈၸွမ်းတၢင်း တီႈႁိမ်းၶူင်ႇႁိူဝ်းမိၼ် ၽွင်းမၼ်းၼၢင်းၵႂႃႇၵၢတ်ႇ ။ ၼၢင်းယိင်းဢၼ်ၺႃးၸူၼ်ၼႆႉ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ ၵူႈပွၵ်ႈတႄႉ ၵႂႃႇၵၢတ်ႇၸွမ်းၵၼ်လၢႆၵေႃႉလႄႈ ဢမ်ႇတွၼ်ႉၺႃး။ မိူဝ်ႈၵွၼ်ႇ လႆႈငိၼ်းၶၢဝ်ႇယူႇ ဝႃႈတၢင်းၼႆႉမီး ၵူၼ်းလၵ်ႉၵူၼ်းၸူၼ်လိူင်ႇ...

ရူတ်ႉၶိူင်ႈၽႃႇၵၼ်တီႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း မၢတ်ႇ  1 တၢႆ 1

ရူတ်ႉၶိူင်ႈသွင်လမ်း ၽႃႇၵၼ်တီႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း မီးၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်း 1  တၢႆ 1 ။   မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 12/8/2023  ရူတ်ႉၶိူင်ႈ 2 လမ်းၽႃႇၵၼ်တီႈ ႁိမ်းဝၢၼ်ႈယၢၼ်ႇသျိၼ်း မၢႆ 4 ဢိူင်ႇမိူင်းၵူဝ်း   တၢႆၵေႃႉၼိုင်ႈ မၢတ်ႇၸဵပ်း ႁၢဝ်ႈႁႅင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ။ ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်းၸွႆႈတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းဢူးလႃႉမူဝ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ ၸႂ်ႈယဝ်ႉ ၶဝ်ႈတေႁေႃႈၽႂ်းၼႃႇၵေႃႈ ပိူင်ၼိုင်ႈ၊...

သဵၼ်ႈတၢင်းၼႂ်းဝၢၼ်ႈဢမ်ႇလီ  ရူတ်ႉၶိူင်ႈၽႃႇၵၼ် သဵၼ်တူၵ်းႁိုၵ်း ၸဝ်ႈရူတ်ႉမၢတ်ႇၸဵပ်း

ၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပွၵ်ႉ 8  လွႆပဝ်း ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်မႃးသေ ၶီႇရူတ်ႉၶိူင်ႈပွၵ်ႈႁိူၼ်း၊ ၽွင်းလူင်းၵွင်း ၼႂ်းဝၢၼ်ႈမႃးၼၼ်ႉ ႁိုၵ်ႉၺႃးရူတ်ႉၶိူင်ႈထႅင်ႈလမ်းၼိုင်ႈသေ ယၢတ်ႇတူၵ်းႁိုၵ်း မၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 24/7/2023 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ  ၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ၶီႇရူတ်ႉၶိူင်ႈလူင်းၵွင်းမႃးႁိုၵ်ႉ ၺႃးရူတ်ႉထႅင်ႈ လမ်းၼိုင်ႈ၊ မၼ်းၸၢႆးငႅၵ်းဝႄႈလႄႈ တင်းရူတ်ႉၶိူင်ႈတင်းၵူၼ်း ယၢတ်ႇတူၵ်းႁိုၵ်း ဢၼ်မီးတၢင်းသုင်မီးမွၵ်ႈ 10...

ရူတ်ႉၶိူင်ႈၽႃႇၺႃးရူတ်ႉၵႃးၵိုတ်းဝႆႉၶၢင်ႈတၢင်း တီႈဝဵင်းဢွင်ႇပၢၼ်း  တၢႆထင်တီႈၵေႃႉၼိုင်ႈ

ရူတ်ႉၶိူင်ႈၽႃႇၺႃးရူတ်ႉၵႃးတၢင်ႇၵုၼ်ႇၵိုတ်းဝႆႉႁိမ်းတၢင်း တီႈၸႄႈဝဵင်းဢွင်ႇပၢၼ်း ၵူၼ်းၶပ်းရူတ်ႉၶိူင်ႈတၢႆထင်တီႈ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 15/7/2023 ယၢမ်းၶမ်ႈ 10 မူင်းၼၼ်ႉ ၵႃးတၢင်ႇၵုၼ်ႇလမ်းၼိုင်ႈ ၵွႆသေ ၵိုတ်းဝႆႉ ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းလူင်ပျီႇထွင်ႇၸု(သဵၼ်ႈတၢင်းၵႂႃႇမႃး ဢွင်ႇပၢၼ်း - တူၼ်ႈတီး) တၢင်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇဝဵင်း  ႁိမ်းႁူင်းႁဵၼ်းပိတ်ႉၸုပၼ်ႇ (ပစ္စုပ္ပန်ကျောင်း) တီႈၸႄႈဝဵင်းဢွင်ႇပၢၼ်း သမ်ႉမီးရူတ်ႉၶိူင်ႈလမ်းၼိုင်ႈ ဢမ်ႇၾၢင်ႉမႅၼ်ႈ ႁေႃႈမႃးၽႃႇၺႃးၵႃး၊  ၵူၼ်းႁေႃႈလူႉတၢႆထင်တီႈ ၼႆယဝ်ႉ။ ၸုမ်းၸွႆႈၶႅၵ်ႇလီပၢင်ၸႃႉဢွင်ႇပၢၼ်းၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -...

ရူတ်ႉၶိူင်ႈ ၽႃႇၵၼ်တီႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ မီးၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း 4 ၵေႃႉ

ရူတ်ႉၶိူင်ႈၽႃႇၵၼ် 2 လမ်း တီႈၸႄႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ မီးၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း 4 ၵေႃႉ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 12/6/2023 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ 5 မူင်းပၢႆၼၼ်ႉ ရူတ်ႉၶိူင်ႈ 2 လမ်း ၽႃႇၵၼ်တီႈၾၢႆႇၼႃႈ တပ်ႉမၢႆ 240 ၼႂ်းဢိူင်ႇပၢင်ၸူင် ၸႄႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ၵူၼ်း 4 ၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း...

ၽူႈလၵ်ႉလိူင်ႇၼမ်တီႈဝဵင်းဢေးသႃႇယႃႇ (တူၼ်ႈတီး )  ရူတ်ႉၶိူင်ႈႁၢႆ ၵူႈဝၼ်း  

ၼႂ်းပီ 2023 ၼႆႉ ၵူၼ်းလၵ်ႉၵူၼ်းၸူၼ်လိူင်ႇ  ၼႂ်းမိူင်းတႆးလၢႆလၢႆတီႈ မၢင်ၸႄႈဝဵင်း ၺႃးၽူႈလၵ်ႉၸၵ်ႉၶုတ်ႈ ၶဝ်ႈထိုင်ၼႂ်းႁိူၼ်းၼႂ်းယေး မိူၼ်ၼင်ႇ ၼႂ်းဢေးသႃႇယႃႇ ၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီးၼႆႉၵေႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းၺႃး လၵ်ႉရူတ်ႉၶိူင်ႈ ၼႂ်းလိူၼ်မေႊၼႆႉၵူၺ်းၼပ်ႉႁူဝ်သိပ်း လမ်း။ ၵူၼ်းၼုမ်ႇၼႂ်းဝဵင်းဢေးသႃႇယႃႇ ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ ၸႂ်ႈယဝ်ႉ ၽႂ်ၽႂ်ၵေႃႈ ၶၢင်းပွင်ႉ ၵူၼ်းလၵ်ႉၵူၼ်းလိူတ်ႈလိူင်ႇၼမ်ၶႃႈယဝ်ႉ။ တီႈဢေးသႃႇယႃႇၼႆႉ ရူတ်ႉၶိူင်ႈၼႆႉ...

ရူတ်ႉၶိူင်ႈၵူၼ်းမိူင်းလၢႆးၶႃႈႁၢႆ  ဢမ်ႇၸၢင်ႈပိုင်ႈၽႂ်ၸွႆႈႁႃ

ရူတ်ႉၶိူင်ႈၵူၼ်းမိူင်း ၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ႁၢႆသေတႃႉဢမ်ႇၸၢင်ႈပိုင်ႈၽႂ်ၸွႆႈႁႃႁႂ်ႈႁၼ်ၶိုၼ်း။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 22/3/2023 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 12 မူင်းၼႆႉၵေႃႈ ရူတ်ႉၶိူင်ႈၵူၼ်းမိူင်း ၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ႁၢႆလမ်းၼိုင်ႈ။ ၸဝ်ႈၶွင်ရူတ်ႉၶိူင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ ၸႂ်ႈယဝ်ႉၶႃႈ ၶႃႈဝႆႉတီႈသုမ်ႉတၢင်းၼႃႈၵၢတ်ႇၼၼ်ႉၵူၺ်းၶႃႈ ။ ပဵၼ်ရူတ်ႉၶိူင်ႈမိူင်းထႆး သႅၼ်း ႁွၼ်ႊတႃႊ 100 ဢေႃႈၼၼ်ႉ။တိုၵ်ႉႁႃသိုဝ်ႉဝႆႉ...

ပလိၵ်ႈထႆးတီႉၺွပ်း ရူတ်ႉၶိူင်ႈဢၼ်တေဢဝ်ၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ်တႆး-ထႆး 2 လမ်း

ပလိၵ်ႈထႆးတီႉၺွပ်း  ရူတ်ႉၶိူင်ႈဢၼ်တေဢဝ်ၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ်တႆး-ထႆး 2 လမ်း တီႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း - မႄႈသၢႆ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 6/3/2023 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ 5 မူင်း  ပလိၵ်ႈထႆးတီႉၺွပ်းလႆႈ ရူတ်ႉၶိူင်ႈဢၼ်တေဢဝ်ၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ် တႆး-ထႆး(မႄႈသၢႆ-တႃႈၶီႈလဵၵ်း) 2 လမ်း တီႈၾင်ႇၼမ်ႉသၢႆ ႁိမ်းဝၢၼ်ႈသၼ်သၢႆး ၸႄႈဝဵင်းမႄႈသၢႆၸိုင်ႈထႆး သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ 3 Plus News...

ၽူႈလၵ်ႉလိူင်ႇ တီႈဝဵင်းၵဵင်းတွင်း ရူတ်ႉၶိူင်ႈၵူၼ်းမိူင်းၵမ်းၵမ်းႁၢႆ

တီႈဝဵင်းၵဵင်းတွင်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈမႃးပၵ်းယူႇသဝ်းႁွပ်ႈတဵမ်ဝဵင်း ၽူႈလၵ်ႉ ၸၵ်ႉၶုတ်ႈၵေႃႈလိူင်ႇၼမ်ရူတ်ႉၶိူင်ႈၵမ်းၵမ်းႁၢႆ  ၵူၼ်းမိူင်း ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ ဢုၼ်ႇၸႂ်။ တႄႇဢဝ် လိူၼ်ၵျုၼ်ႊၼၼ်ႉမႃး တေႃႇထိုင် လိူၼ်ၻီႊသႅမ်ႊပိူဝ်ႊ 2022 ၼႆႉ ရူတ်ႉၶိူင်ႈ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းၵဵင်းတွင်း ၸႄႈ ဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး ၸႄႈတွၼ်ႈလၢင်းၶိူဝ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ႁၢႆၵူႈလိူၼ် ၼိုင်ႈလိူၼ် ၼိုင်ႈလမ်းသွင်လမ်း ၸိူဝ်းၼႆႉမႃးၶိူဝ်းယႂ်း ယွၼ်ႉၵၢၼ်ႁႃၵၼ်လိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇႁႅင်း...

ၸၢဝ်းတႆးသွင်ၵေႃ့မႄႈလုၵ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းလွႆၶေႃ ၺႃးၽၼ်း

ၸၢဝ်းတႆးသွင်ၵေႃ့မႄႈလုၵ်ႈ ဝၢၼ်ႈလေႃးပိတ ၸႄႈဝဵင်းလွႆၶေႃ ၺႃးၵႃးၽႃႇ၊ ၽွင်းမိူဝ်းယွၼ်းၵႃႈသၢႆႈတႅၼ်းၼၼ်ႉ ၺႃးၸဝ်ႈၵႃးၽၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း။ မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းတီႈ 15/12/2022 ႁူဝ်ၶမ်ႈ 4 မူင်းၼၼ့်  သွင်ၵေႃ့မႄႈလုၵ်ႈ ဢၼ်ၺႃးၵႃးၽႃႇဝႆႉ ၸဵမ်မိူဝ်ႈလိူၼ်ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ မိူဝ်းႁိူၼ်းၸဝ်ႈၵႃးသေ ယွၼ်းၵႃႈသၢႆႈတႅၼ်းလွင်ႈ ဢၼ်ၺႃးၵႃးၽႃႇတမ် ၊ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၸဝ်ႈၵႃးၼၼ်ႉၸႂ်လမ်သေလမ်းၽၼ်းလႄႈ မၢတ်ႇၸဵပ်းႁႅင်းတင်းႁွင်ၵေႃႉမႄႈလုၵ်ႈ။ ၵူၼ်းပိုၼ့်တီႈ ဝဵင်းလွႆၶေႃၵေႃ့ၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ မိူဝ်ႈလိူၼ်ပူၼ့်မႃး...

ၵူၼ်းယိပ်းလႅဝ်းယိပ်းမိတ်ႈၸုမ်းၼိုင်ႈၸူၼ်ရူတ်ႉၶိူင်ႈ ၵူၼ်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၺႃးဝၢတ်ႈၸဵပ်း

ၵူၼ်းၸုမ်းၼိုင်ႈ ယိပ်းမိတ်ႈယိပ်းလႅဝ်းလမ်းၽၼ်းၸူၼ်ဢဝ်ရူတ်ႉၶိူင်ႈၵူၼ်းမဵတ်းပႃၵေႃႉၼိုင်ႈ တီႈႁိမ်းပၢင်ႇပေႃႉၵွပ်ႉၾ် Regina ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း။ ဝၼ်းတီႈ 25/9/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 10 မူင်းၶိုင်ႈ ၵူၼ်းဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ၵႂႃႇမဵတ်းပႃတီႈၼွင်  ႁိမ်းပၢင်ပေႃႉၵွပ်ႉ Regina ၺႃးၵူၼ်း သၢမ်ၵေႃႉ ယိပ်းလႅဝ်းလမ်းၽၼ်းလွၵ်ႇ ႁိမ်ၸူၼ်ဢဝ်ရူတ်ႉၶိူင်ႈ ၵႂႃႇ၊ ၵူၼ်းမဵတ်းပႃ မၢတ်ႇၸဵပ်း။ ၵူၼ်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းဢႃယု 50 ပီၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ၸႂ်ႈဢေႃႈ ၵူၼ်းၸၢႆးဢွၼ်ႇသၢမ်ၵေႃႉ...

ရူတ်ႉၶိူင်ႈ ၽႃႇၺႃး ၵႃးလူင်ၵိုတ်းဝႆႉ တီႈလွႆပၢင်ၵႂၢႆးၵဵင်းတုင် ၵူၼ်းႁေႃႈရူတ်ႉၶိူင်ႈတၢႆထင်တီႈ

ၼိူဝ်ႈသဵၼ်ႈတၢင်းလူင်ၵႂႃႇမႃး တႃႈၶီႈလဵၵ်း - ၵဵင်းတုင် မိူင်းတႆးပွတ်းၶူင်း ၼၼ်ႉၵႃးသိပ်းသွင်လေႃႉ လမ်းၼိုင်ႈ ၵွႆၵိုတ်းဝႆႉတီႈလွႆပၢင်ၵႂၢႆး ၊ ၵူၼ်းၶီႇရူတ်ႉၶိူင်ႈသမ့်မႃးလေႃႇတမ် ၽႃႇၺႃး သေ လႆႈလူႉတၢႆၵႂႃႇထင်တီႈ။ ဝၼ်းတီႈ 6/9/2022 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ 7 မူင်း ၵူၼ်းၸၢႆးသွင်ၵေႃႉ ၶီႇရူတ်ႉၶိူင်ႈ သွၼ်ႉၵၼ် လုၵ်ႉတၢင်း တႃႈၶီႈလဵၵ်း မုင်ႈၸူးၵဵင်းတုင် လေႃႇတမ်ၽႃႇၺႃး...

ၸဝ်ႈရူတ်ႉၶိူင်ႈ ႁပ်ႉၸၢင်ႈ တီႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း  ၺႃးမိတ်ႈငႃ ဢၢၼ်းၸူၼ်ရူတ်ႉ

ၸဝ်ႈရူတ်ႉၶိူင်ႈ ႁပ်ႉၸၢင်ႈ တႃႇၶီႈလဵၵ်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၺႃးၵူၼ်းသွၼ်ႉလင်ရူတ်ႉ  ဢဝ်မိတ်ႈငႃ ၶိုင်ၸူၼ်ဢဝ်ရူတ်ႉ ၵူၺ်းၵႃႈ ၸဝ်ႈၶွင်ရူတ်ႉ တေႃႇသူႈၶိုၼ်း  မၢတ်ႇမိတ်ႈ  2 ႁွႆး။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 16/6/2022 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ ၵူၼ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ သႂ်ႇၶူဝ်းၵူၼ်းႁိူၼ်းသေ ၸၢင်ႈရူတ်ႉၶိူင်ႈ ၵႂႃႇၼွၵ်ႈ ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ။ ၽွင်းထိုင်ၼွၵ်ႈဝဵင်း တီႈႁိမ်းႁူင်းႁဵၼ်းႁူၺ်ႈၶၢႆႉၼၼ်ႉ...

Latest news

- Advertisement -spot_img