Saturday, July 13, 2024

ၸဝ်ႈရူတ်ႉၶိူင်ႈ ႁပ်ႉၸၢင်ႈ တီႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း  ၺႃးမိတ်ႈငႃ ဢၢၼ်းၸူၼ်ရူတ်ႉ

Must read

ၸဝ်ႈရူတ်ႉၶိူင်ႈ ႁပ်ႉၸၢင်ႈ တႃႇၶီႈလဵၵ်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၺႃးၵူၼ်းသွၼ်ႉလင်ရူတ်ႉ  ဢဝ်မိတ်ႈငႃ ၶိုင်ၸူၼ်ဢဝ်ရူတ်ႉ ၵူၺ်းၵႃႈ ၸဝ်ႈၶွင်ရူတ်ႉ တေႃႇသူႈၶိုၼ်း  မၢတ်ႇမိတ်ႈ  2 ႁွႆး။

Photo: ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ၸဝ်ႈၶွင်ရူတ်ႉၶိူင်ႈ ႁပ်ႉၸၢင်ႈ တႃႈၶီႈလဵၵ်း ၺႃးၸူၼ်

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 16/6/2022 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ ၵူၼ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ သႂ်ႇၶူဝ်းၵူၼ်းႁိူၼ်းသေ ၸၢင်ႈရူတ်ႉၶိူင်ႈ ၵႂႃႇၼွၵ်ႈ ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ။ ၽွင်းထိုင်ၼွၵ်ႈဝဵင်း တီႈႁိမ်းႁူင်းႁဵၼ်းႁူၺ်ႈၶၢႆႉၼၼ်ႉ ၵူၼ်းၸၢင်ႈရူတ်ႉ မိတ်ႈငႃ ၸဝ်ႈၶွင်ရူတ်ႉ ၶိုင်ၸူၼ်ဢဝ်ရူတ်ႉၶိူင်ႈ၊ ၸဝ်ႈၶွင်ရူတ်ႉသမ်ႉ တေႃႇသူႈၶိုၼ်းဝႆးလႄႈ ၵူၼ်းႁၢႆႉၼၼ်ႉ ဢမ်ႇတၼ်းလႆႈရူတ်ႉ ၵူၺ်းၵႃႈ ၸဝ်ႈၶွင် ရူတ်ႉတႄႉ လႆႈတိူဝ်ႉၺႃးမိတ်ႈမၢတ်ႇသႂ်ႇ 2 ႁွႆး ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

ၵူၼ်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ ပဵၼ်လွင်ႈတႄႉၶႃႈ ၵူၼ်းႁၢႆႉသွၼ်ႉ တၢင်းလင်ရူတ်ႉသေ ဢဝ်မိတ်ႈငႃ ၸဝ်ႈၶွင်ရူတ်ႉ ၶိုင်ၸူၼ်ဢဝ်ရူတ်ႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၸဝ်ႈၶွင်ရူတ်ႉ တေႃႇသူႈၶိုၼ်းႁဵတ်းၼႆသေ လႆႈတိူဝ်ႉၺႃး မၢတ်ႇၸဵပ်း ၵတ်းၵႃႈ ဢမ်ႇထိုင်သၢႆၸႂ်လူႉတၢႆၵွၼ်ႇၶႃႈ ဢေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈၽွင်းပဵၼ်ၼၼ်ႉ သွင်ၾၢႆႇလႆႈတေႃႇသူႈၵၼ်၊ ၸဝ်ႈၶွင်ရူတ်ႉၶိူင်ႈ တၼ်းႁိမ်ဢဝ်လႆႈၶိုၼ်းရူတ်ႉၸဝ်ႈၵဝ်ႇ  ။   ၸဝ်ႈၶွင်ရူတ်ႉၺႃးမိတ်ႈတႅင်းတီႈ လုပ်ႇၶီႈၶၢင်ႈၾၢႆႇသၢႆႉ ႁွႆးၼိုင်ႈ တီႈၵုမ်ႇၵူၼ်ႈသၢႆႉႁွႆးၼိုင်ႈလႄႈ ၵႂႃႇယူတ်းယႃတူဝ် တီႈႁူင်းယႃ ၵမ်းလဵဝ် ၼႂ်းဝၼ်းၼၼ်ႉ။

ဝၢႆးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း မႃးၶၢဝ်းတၢင်း ပီပၢႆ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းၼႆႉ ၽူႈလၵ်ႉၸၵ်ႉၶုတ်ႈ လိူင်ႇၼမ်ႁႅင်း ပၢင်တေႃႇလွင်း  ၼမ်လိူဝ်ထႅင်ႈ  ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈဢုၼ်ႇၸႂ်။

ဝၼ်းတီႈ 8/6/2022 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉၵေႃႈ မီးၽူႈၸၢႆးသွင်ၵေႃႉ သွၼ်ႉရူတ်ႉၶိူင်ႈမႃး ၸွမ်းၵၼ်သေ ၶိုင်လၵ်ႉရူတ်ႉၶိူင်ႈ ဢၼ်ၵိုတ်းဝႆႉတီႈ ၼႂ်းၵိဝ်ႇ မူဝ်းမၶႃႉ  ပွၵ်ႉမႄႈၶၢဝ် ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ၵူၼ်းႁိမ်းႁွမ်းတၼ်းႁၼ် ၽူႈလၵ်ႉ ဢမ်ႇတၼ်း လၵ်ႉလႆႈရူတ်ႉၶိူင်ႈ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း